Revista Art-emis
La pomul G.20 nu e de mers cu sacul PDF Imprimare Email
Corneliu Vlad   
Miercuri, 12 Iulie 2017 17:34

G20-2017 HamburgCu cât scade surescitarea ?i palpitul care au precedat ?i înso?it summitul G.20 de la Hamburg, cu atât mai clar se vede c?, de fapt, marea reuniune la nivelul cel mai înalt a primelor 20 de state industriale ale lumii nu a adus mai nimic nou. A fost, îns?, folositoare, bun?oar? ?i pentru c? prilejuit întâlnirea, în diverse formate, a feluri?ilor lideri (cam ce face, de atâta vreme, O.N.U.). Vedet? fiind premiera Trump-Putin, dar ?i altele de urm?rit, între care apari?ia interna?ional? a pre?edintelui Fran?ei, Macron, care ambi?ioneaz? s? joace un rol mare nu doar în ?ara sa, nu doar în Europa, ci ?i în lume (cf. ideea sa de a convoca un nou summit pe tema climei la Paris).

Ru?ii ?i americanii au fost foarte laconici pentru pres?

În aceast? „Mare b?t?lie de la Iazul Mic", pentru a relua titlul unei c?r?i care a încântat adolescen?a câtorva dintre genera?iile acum mature, nu s-a prea ajuns la vreun rezultat concret mai semnificativ. Poate doar acordul de încetare par?ial? a focului în Siria, dar nu e nici primul încheiat ?i probabil nu va fi nici ultimul înc?lcat. Despre Ucraina au vorbit mai ales ru?ii ?i americanii, între patru ochi ?i au fost foarte laconici pentru pres?. Nu ?tim nici dac? Putin ?i Trump au acum mai mult? încredere unul în altul (chiar dac? în public s-au cople?it reciproc cu complimente ?i elogii), nu ?tim nici pe ce c?i o vor lua rela?iile transatlantice, tot mai încurcate.

Un summit global mai degrab? rutinier

Germania, gazda reuniunii, a f?cut tot posibilul s? dreag? busuiocul în textul final comun livrat presei, dar nu avea cum s? omit? cele dou? teme prioritare pentru rela?iile dintre America ?i Europa Occidental? (dar nu numai pentru ele): dezacordul asupra gestion?rii climei globale ?i protec?ionismul economic. Mai toat? lumea e de acord c? aici Vechea Europa a f?cut concesii Lumii Noi. Unii zic chiar c? „a capitulat". Al?ii, îns?, dimpotriv?, c? America „s-a izolat". Inep?ii comparabile cu acestea nu pot fi decât aser?iunile c? Rusia sau China ar fi fost/ar fi , ?i ele, izolate. P?i cum s? izolezi hiperputerea mondial? absolut?, cea de care depind, într-un fel sau altul, toate celelalte state (?i lumea luat? în general) sau a ?aptea parte a uscatului terestru sau ?ara cu o cincime din popula?ia globului ?i a doua economie mondial?? ?i totu?i, pân? ?i „New York Times" s-a antrenat în trendul „izol?rii" Washingtonului, ceea ce înseamn? c? alergia main stream-ului presei americane fa?? de propriul ?ef al statului pare s? nu se fi istovit. A?adar, un summit global mai degrab? rutinier, chiar dac?, în preludii, universitarul Dani Rodrin de la Harvard îl prevestea drept „unul dintre cele mai interesante summituri din ultimii ani", iar istoricul Harold James de la Princeton vorbea de „cel mai tensionat G.20".

Marile probleme nu se tran?eaz?, neap?rat, la mari conferin?e

De ce mai nimic nou? Pentru c? protagoni?tii mondiali semnificativi sunt, fiecare în felul sau, într-un fel de a?teptare, de formatare ori de relansare. Trump este (înc??) suspectat de rela?ii „neprincipiale" cu Moscova ?i vrea s? scape de bolovanul atârnat de picior, Kremlinul monitorizeaz? atent fr?mânt?rile interoccidentale, Germania e înainte de alegeri iar China, înainte de congresul partidului, Fran?a e la începutul unui mandat preziden?ial cum n-a mai fost de la de Gaulle încoace, Marea Britanie î?i caut? potecile de fug? din Europa Unit? etc. De unde se vede c? marile probleme nu se tran?eaz?, neap?rat, la mari conferin?e.

Not?: Subtitlurile - extrase din text - apar?in redac?iei
Grafica - I.M.
footer