Revista Art-emis
Se redeschide frontul din Balcani ? PDF Imprimare Email
Corneliu Vlad   
Miercuri, 21 Februarie 2018 13:37

Vlad-Corneliu-art-emisUn personaj al lui Bernard Shaw spunea c? într-o Europa f?r? r?zboaie, singurul loc în care europenii s-ar mai putea bate între ei ar fi regiunea Balcanilor. I-au dat dreptate, la scurt timp dup? în?elegerile din Malta, r?zboaiele din spa?iul iugoslav (dar, e drept, ?i cele din spa?iul post-sovietic - Republica Moldova ?i Georgia). Dup? care, pace continental?, dar cu Balcanii de Vest ca o zona în continuare problematic?. Aici deficitul de democra?ie r?mâne, cu înc?p??ânare, o constant?, iar insecuritatea, neîncrederea ?i problemele litigioase între vecini riscuri - presante. P?i cum altfel s? în?elegi c? U.E. ?i N.A.T.O. n-au putut sau n-au vrut s? includ? zona în itinerariul mar?ului lor pa?nic ?i triumfal c?tre Est ? Mai grav este c?, evitând s? cuprind? sau s? implice cumva în sinergia geopoliticii sale aceast? p?rticic? de Europa, Occidentul a început s? se ?i dezintereseze tot mai mult de ea. ?i asta când ? Când Balcanii de Vest involuau rapid spre starea de cea mai vulnerabil?, mai tensionat? ?i mai riscant? zona de pe continent.

Zilele trecute, U.E. (de fapt Comisia European?) a anun?at un proiect despre care nu se prea poate spune deocamdat? dac? este temerar, prudent, precaut sau de tatonare. E în orice caz unul deconcertant. Prin el, Bruxellesul î?i propune s? apropie aceste state de Europa Unit? ?i s? le preg?teasc? (?i ajute) pentru integrarea lor european?. Iar în fa?? fiec?ruia dintre aceste (?ase) state se afl?, pe lâng? exigen?ele europene comune, propriile lor migrene ?i necazuri, la ele acas? sau cu vecinii. Serbia nu recunoa?te Kosovo ca stat independent, Macedonia e în conflict cu Grecia care-i contesta denumirea c? stat, c?ci este ?i cel al unei regiuni grece?ti, Bosnia-Her?egovina este un stat precar ?i în interior, ?i în rela?iile cu Serbia, Kosovo e ?i nu e recunoscut? c? stat pe plan interna?ional, Albania ?i Muntenegru, chiar membre ale N.A.T.O. fiind admise, se afl? mult sub baremurile europene stabilite de U.E. Drept care, precizeaz? acum Bruxellesul, fiecare dintre aceste state ar putea într? în U.E. atunci când î?i va fi rezolvat problemele din propria ograda.

Strategia de integrare european? a Balcanilor de Vest acum lansat? tra?elor de viitor al acestor ??ri ?i direc?iile lor de ac?iune (stat de drept, democra?ie, reforme, bun? guvernan??, anticorup?ie, reconciliere, bun? vecin?tate etc. etc). Dat? orientativ? pentru aderarea lor individual? la U.E. ar fi anul 2025, estimeaz? pre?edintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, dar, adaug? el, nu e obligatorie. S? fi înv??at oare Bruxellesul din lec?ia amar? a demersului sau nefericit (c?ci negandit ?i nepreg?tit) în Ucraina, unde, încercând s? for?eze not?, a primit replic? prompt? ?i dura a Rusiei ?

Este de în?eles a?adar de ce lumea se întreab? acum ce st? în spatele noii ini?iative a demnitarilor europeni de la Bruxelles. În Marea Britanie, „Financial Times" crede c? se dore?te dezinflamarea ?i normalizarea situa?iei încordate din zona, dar ?i contracararea Rusiei ?i a Turciei care au, fiecare, interese pe aici. În Statele Unite, „Foreign Affairs", dup? ce ve?teje?te dezinteresul prelungit al U.E. ?i S.U.A. pentru Balcanii de Vest, ceea ce a condus la deteriorarea tot mai periculoas? a situa?iei în zona, apreciaz? c? Strategia U.E. în materie „n-are din?i", a?adar nici eficient?. ?i nici viziune - c?ci admiterea individual?, la emula?ie, chiar dac? ar stârni o competi?ie benefic?, ar accentua într-o ?i mai mare m?sur? tradi?ionalele ranchiuni ?i rivalit??i „balcanice", ?i a?a la cote înalte. Oricum, Occidentul trebuie s? se implice serios ?i responsabil în zona, c?ci altfel, avertizeaz? publica?ia american?, „Rusia î?i va spori influen?a".

Protagoni?tii mondiali au început a?adar, organizarea de ?antier pentru edificarea unui nou raport de for?e la scar? regional?. Se vede c? nici în Malta, nici dup?, n-au avut timp sau n-au crezut c? ar fi necesar s? cad? la învoial? ?i asupra soartei post r?zboi rece a acestui petec de uscat european atât de zbuciumat în istorie.

România, pe care o a?teapt? pre?edin?ia semestrial? a U.E. într-un moment european (?i sud-est european) solicitant, ar trebui s? aib? ?i ea ceva de spus, de propus. Mai ales c? regiunea care da atâtea b?t?i de cap atatora e în vecin?tatea noastr? imediat?. Dar a?i auzit pe cineva vorbind la Bucure?ti despre problemele Balcanilor ?

footer