Revista Art-emis
U.E. va fi condus? de Statul Paralel? PDF Imprimare Email
Petru Romo?an   
Duminică, 04 Noiembrie 2018 20:33

Deep State RomanianDac? avem un Stat Paralel (Deep State, État profond) - dac? exist?, el e destul de incoerent -, Statul Paralel din România va conduce, m?car în parte, timp de ?ase luni Uniunea European?. Nu e simpatic? perspectiva ? Cum de nu ! S?-i mai conduc? ?i pe ei, mai ales pe germani, austrieci, olandezi, luxemburghezi, pe esticii din Grupul de la Vi?egrad, care nu ne vor ?i pe noi, c? noi ne-am cam s?turat de atâta Stat Paralel. La fel cum britanicii, italienii sau grecii s-au s?turat de U.E. ?i de moneda euro.

În aceste zile la Bucure?ti, în prim-plan, Dacian Ciolo?, fost prim-ministru venit din neantul bruxellez, umflat cu pompa politic? ?i mediatic? de acela?i Stat Paralel, o vrea înlocuit? de urgen?? pe Viorica D?ncil?, prim-ministru de paie al P.S.D. ?i ALDE (T?riceanu). Tot a?a o vor „zburat?" pe D?ncil? ?i „progresi?tii" globalizan?i din U.S.R., P.N.L., P.M.P., prin care fluier? acela?i Stat Paralel. Dar Vioric?i D?ncil? nici c?-i pas?! Pentru c? oricum nu ia nici o decizie, evit? participarea la masacrul din P.S.D. anun?at de peste tot. A plecat, probabil, din nou dup? bani în Oman ?i Qatar. Qatar-ul de?ine postul Al-Jazeera ?i echipa Paris Saint-Germain, precum ?i o mul?ime de propriet??i în Occident, mai ales în Fran?a.

Dac? nu va aduce bani din Emirate, se va fi plimbat, la fel ca Elena Ceau?escu, pe care o aminte?te irepresibil, în special cu coafura. La fel cum Liviu Dragnea seam?n? cu Nicolae Ceau?escu din ultimii s?i ani, când suferea de diabet. Statul Paralel produce, ca ?i statul comunist (nedemocratic), cam acela?i gen de cupluri politice. Dup? cuplul politic dezastruos Traian B?sescu-Elena Udrea, avem ast?zi ?i cuplul, tot politic ?i tot dezastruos, Liviu Dragnea-Viorica D?ncil?. Ne învârtim în cerc.
De unde are Liviu Dragnea atâta putere? Evident, nu din votul pretins democratic, cump?rat cu g?le?i ?i tricouri, cu fasole ?i cârna?i, cu o sut?-dou? de lei. S-a scris recent c? teleorm?neanul ar de?ine o avere de 500 de milioane de euro, avere f?cut? din mici afaceri ca Tel Drum ?i mai ales din leafa de func?ionar la stat. Mai are cineva în P.S.D., un partid de baroni ?i de milionari (ca ?i alte partide - n.r.), o asemenea avere? Oare cu câ?i bani se poate cump?ra P.S.D. de la actualul proprietar? ?i dac? tot ne punem întreb?ri la care nu vom primi r?spuns, oare care mai sunt averile lui Adrian N?stase ?i Traian B?sescu? (sau ale lui Mugur Is?rescu, Petre Roman, Klaus Iohannis & Co.? - n.r.) Tot miliardari, tot miliardari ? În lei vechi sau în euro ?

Elena Udrea, „cel mai bun ministru" al guvern?rii B?sescu, e în aceste zile arestat? în Costa Rica. Averea ei a fost estimat? recent la 400 de milioane de euro. Oare a f?cut aceast? avere f?r? ?tirea lui B?sescu ?i a Statului Paralel (Securitatea nou?, interlopii, politicienii ?i ziari?tii promova?i, for?e oculte de ocupa?ie economic? str?in?)? Pe vremuri, când st?tea cu fundul pe biroul fostului Pre?edinte, fosta ?ef? a eseistului Andrei Ple?u, Elena Udrea, era ridicat? în sl?vi de to?i jurnali?tii Statului Paralel. Unii o atacau, chipurile, dar era numai ca s?-i fac? imagine - erau cei cu grade mai mari ?i mai siguri pentru sistem. Dup? specula?iile la zi, soarta favoritei fostului pre?edinte B?sescu ar depinde de F.B.I., care o vrea martor? într-o anchet? referitoare la fostul ambasador american la Bucure?ti, avocatul Mark Gitenstein, un apropiat al lui Joe Biden (?i ?ef al Fondului Proprietatea din România - n.r.). Se va mai întoarce vreodat? averea Elenei Udrea la Bucure?ti din paradisurile fiscale ?i din S.U.A., unde a ajuns ?

Corina Cre?u, azi comisar european, cam de aceea?i anvergur? cu Elena Udrea ?i Viorica D?ncil?, adic? ni?te anonime f?r? Statul Paralel inventator ?i protector, a reap?rut pe prima pagin? a ziarelor ?i în breaking news-urile televiziunilor de ?tiri. E de notorietate sprijinul politic al lui Ion Iliescu pentru Corina Cre?u (vezi cartea de amintiri a celebrului artist Eugen Mih?escu, „Între linii"), sprijinul lui Liviu Dragnea pentru Viorica D?ncil?, ca s? nu mai vorbim de sprijinul lui Traian B?sescu pentru Elena Udrea. Corina Cre?u s-a remarcat printr-un atac foarte corect politic, „european", la PSD, partidul din care provine, în numele U.E., pe care o reprezint?. Codrin ?tef?nescu, fost P.R.M. ?i fan al decedatului Corneliu Vadim Tudor, azi purt?tor de cuvânt P.S.D., i-a r?spuns na?ionalist ?i suveranist. Mentorul Corneliu Vadim Tudor ar fi mândru de ucenicul s?u. Se r?zvr?te?te Statul Paralel (Securitatea etc.) împotriva Uniunii Europene chiar cu pu?in timp înaintea datei fatidice de 1 ianuarie 2019 ?

Chiar dac? va fi dup? dorin?a lui Dacian Ciolo? ?i vom avea un guvern mai decent, compus ?i din profesioni?ti, nu numai din arivi?ti ?i fripturi?ti, noul guvern va fi dictat tot din birourile umbroase ale Statului Paralel, va fi tot al Sistemului. Adic? nu va fi deloc un guvern democratic, cum nu a fost nici lamentabilul guvern tehnocrat condus de Dacian Ciolo?. Începând cu 1 ianuarie 2019, U.E. va fi condus?, m?car par?ial, de o ?ar? care nu face parte din Spa?iul Schengen, nu a aderat la moneda euro ?i, mai ales, e monitorizat? de un umilitor Mecanism de Cooperare ?i Verificare (M.C.V.).

Cei care cred c? Uniunea European? e o construc?ie factice, neviabil?, falimentar?, cei care cred c? euro e o moned? fic?ional?, nesus?inut? de structuri economice statale consistente, un fel de marc? în folosul Germaniei, vor fi, în sfâr?it, r?zbuna?i. Pe lâng? Bruxelles ?i Strasbourg, Bucure?tiul va fi a treia capital? a unei Uniuni în pragul imploziei. Oare cine va pl?ti pensiile enorme ale eurodeputa?ilor români „descurca?i" dac? U.E. se pr?bu?e?te? Tot biet popor român s?racul ?

Grafica - I.M.

footer