Revista Art-emis
Războiul nostru sacru (2) PDF Imprimare Email
General Br. (r) Dr. Gheorghe Văduva, Membru A.O.Ş.R.   
Duminică, 08 Octombrie 2017 13:48
Citeşte mai mult...

Între ancestral, sacru și vital

România a optat. Promisiunile Antantei erau tentante, iar teama de o ripostă cumplită a puterilor Centrale nu era nici ea de neluat în seamă, ci dimpotrivă. Frământările oamenilor politici de atunci se cunosc. Dar războiul își urma imperturbabil cursul său monstruos. Bătăliile de pe frontul din Vest erau îngrozitoare. Cam tot ce avea mai bun și mai valoros civilizația europeană din acea vreme a fost aruncat în bătăliile acelea de coșmar. Parcă reînviase spiritul distrugător al ultimelor fulgere ale războaielor antichității, când armatele se nimiceau aproape în totalitate pe câmpurile de bătaie. La 21 februarie...

 
Secretarul general al N.A.T.O. la Craiova PDF Imprimare Email
Col. (r) Marin Neacşu   
Duminică, 15 Octombrie 2017 16:20
Citeşte mai mult...

Joi, 9 octombrie 2017, orele 17, Comandamentul furibundei Brigăzi 2"Rovine" , transformată în Brigada Multinațională (de) Sud Est a fost vizitat de înalți oaspeți din țară și de peste hotare. Prezent în România cu ocazia lucrărilor Adunării Parlamentare a N.A.T.O., Secretarul General al N.A.T.O. domnul Jens Stoltenberg a făcut o vizită la Comandamentul Brigăzii însoțit de președintele României, Ministrul Apărării domnul Fifor și Șeful S.M.G. generalul Ciucă Ion Nicolae. Așa cum a fost menționat și în Comunicatul nr 337 din 06.10.2017 al M.Ap.N., a fost vorba de o vizită de informare cu privire la stadiul gradului de operabilitate al noii Brig...

 
Clasic, tradiţional şi actual în relaţia mentorală (2) PDF Imprimare Email
Cercetător dr. Gabriel Ungureanu   
Miercuri, 18 Ianuarie 2017 20:24
Citeşte mai mult...

Incidenţe mentorale tradiţionale

Apariţia marilor construcţii, catedrale şi palate ale evului mediu se datorează şi asociaţiilor de meşteşugari care urmau tradiţia tehnică şi arhitecturală a străvechilor colegii romane (collegium fabrorum/colegiul muncitorilor). În sec. XI-lea au apărut în toată Europa asociaţii şi confrerii ale diferitelor bresle meşteşugăreşti. Etiene Boileau a consemnat în Cartea Meseriilor încă de la anul 1268: „profesia zidarilor, cioplitorilor în piatră constructorilor de drumuri şi preparatorilor de betoane" (Vidal, 2008). Reglementările interne ale acestor corporaţii operative ce aveau deja cutume clare la acea vreme...

 
Pe urmele basarabenilor emigrați în Brazilia în anii ’20 ai secolului al XX-lea (1) PDF Imprimare Email
Prof. univ. dr. hab. Nicolae Enciu, Chişinău   
Duminică, 15 Octombrie 2017 16:51
Citeşte mai mult...

Istoria primului val de emigrare a basarabenilor în „Lumea Nouă".

În vara anului 1992, după ce-mi susținusem cu succes prima teză de doctorat, Consiliul Științific al Institutului de Istorie al Academiei de Științe a Moldovei mi-a aprobat în scurt timp tema celei de a doua teze, de doctor habilitat în istorie, care își propunea ca obiectiv studierea populației rurale a Basarabiei interbelice din punct de vedere demografic. Conform rigorilor științei demografice, mișcarea totală a unei populații se compune din mișcarea naturală și mișcarea migratorie, - altfel spus, populația unei țări sau a unei unități administrativ-teritoriale își modifică...

 
Drepturile omului văzute prin prisma moralei creștine (3) PDF Imprimare Email
Grigoriana Preduca, Dr. în teologie   
Miercuri, 08 Martie 2017 19:35
Citeşte mai mult...

Vechiul Testament şi Cele Zece Porunci.

Expresia cea mai concentrată a legii pe care o regăsim în Vechiul Testament o reprezintă Cele Zece Porunci pe care Dumnezeu le-a dat lui Moise pe muntele Sinai[75]. Decalogul se prezintă ca un punct central, care uneşte toate marile religii ale lumii în aceeaşi definire a binelui şi a răului. Înalta concepţie de viaţă religioasă şi moral-religioasă cuprinsă între cele 10 porunci a făcut ca Decalogul să fie socotit o adevărată capodoperă neegalată în istoria omenirii de atunci. El este un document foarte vechi în care sunt cuprinse pe lângă o docrină religioasă pură, curată şi înălţată la adevărata ei v...

 
<< Început < Anterior 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Următor > Sfârşit >>

Pagina 7 din 699