Efectul comic Imprimare
  
Joi, 04 Octombrie 2018 20:32

Lethal WeaponCele mai bune filme de ac?iune, filme poli?iste (genul thriller), sunt cele care au un „Verfremdungseffekt", cum ar spune Brecht, adic? un efect de distan?are. Iar acest efect este umorul. Americanii au introdus acest element ?i în cele mai tensionate momente, în st?ri limit?, unde deodat? apar replici detensionate între adversari, care, de?i se bat pe via?? ?i pe moarte, parc? ar fi doi amici într-un bar. Contrastul dintre ac?iunea proxim?, tesnsionat?, ?i dialogul banal, banalitarea replicii, plin? de rumoare, potole?te violen?a, are darul s? ne anun?e c? suntem la un film, c? trebuie s? privim r?ul ca pe o conven?ie ?i s? ne asigur?m c? pân? la urm? binele învinge. A?a se întâmpl? în serialul „Lethal Weapon" (Arma mortal? -patru episoade,1987-2016) , în care doi poli?i?ti, Martin Riggs - un alb rebel ?i cam s?rit de pe fix - care, de când i-a murit so?ia, se arunc? în tot felul de ac?iuni riscante f?r? s?-i pese de via??, ?i Roger Murtaugh - poli?ist de culoare, aflat în prag de pensie, familist convins, tat?l unei fiice superbe pe nume Rianne, de care se îndr?goste?te Riggs.

În numai 24 de ore, cei doi devin parteneri ?i trec împreun? printr-o nesfâr?it? cavalcad? de aventuri; ucid mai mul?i b?ie?i r?i, supravie?uiesc unei curse în de?ert, mânuiesc toate armele posibile ?i imposibile, sar de pe cl?diri, o salveaz? pe Rianne, care fusese r?pit?, trec cu ma?ina prin ziduri, sunt tortura?i, tot tacâmul de parc? regizorul a vrut s? epuizeze genul, ba chiar s? realizeze parodia lui. Film plin de suspans, care ?ine încordat spectatorul de la început pân? la sfâr?it, dar accentele comice ale acestui thriller au contribuit din plin la succesul imens al filmului. Cooperarea celor doi poli?i?ti iese mereu cu scântei, fiindc?, de?i sunt pu?i pe fapte mari, au mereu întors?turi de fraz? în momentele cele mai dramatice. Ei par c? se ceart? continuu, de?i se în?eleg de minune ?i toate ac?iunile le reu?esc.

Cele patru filme de lung-metraj ale seriei sunt pigmentate cu de toate pentru to?i, violen?a este în prim plan, ?iruri nesfâr?ite de b?t?i ?i urm?rii de ma?ini, cascadorii periculoase, mor?i, învieri, senza?ii tari, salv?ri în extremis, scufund?ri în ap? ?i zboruri-limit?, libertinaj ?i familie, iubire ?i ur?, dar toate sunt strunite de regizorul Richard Donner prin chinga umorului. La fiecare pas dramatic, exist? câte o ie?ire, ca un balon gata s? exploadeze, care deodat? are o supap? de aerisire. Ar putea ie?i un fâs general, dar nu iese, fiindcd? actorii sunt la în?l?ime, Danny Glover ?i Mel Gibson, aflat la primele sale filme, când ar?ta sub?itel ca tras prin inel ?i se impunea ca starul nr. 1, al?turi de Brad Pitt. Era vedeta în ascensiune.
„Arma mortal?", episodul 1, este unul dintre cele mai apreciate thriller-uri din toate timpurile, fiind cel mai vizionat film în 1987, cu încas?ri de peste 65 de milioane de dolari. Coloana muzical? a filmului îi apar?ine legendarului Eric Clapton.

Un cu totul alt gen de umor, mai sec, mai straniu, a? spune, practic? în filmele lor de ac?iune fra?ii Ethan ?i Joel Coen, ca în pelicula „No Country for Old Men" (Nu exist? ?ar? pentru b?trâni, 2007), în care goana dup? o geant? cu dou? milioane de dolari, g?sit? întâmpl?tor de un cowboy ce a nimerit într-un loc pustiu, dup? o înc?ierare mortal? între bandi?i, devine un adev?rat lan? de suspans. Tensiunea este creat? de atmosfera jafului ?i de faptul c? nu se ?tie cine sunt f?pta?ii. Un mare rol are banda sonor?. La început, totul se petrece lent ?i în lini?te. Exist? un mister greu de p?truns, dac? nu ai ?ti c? în lumea aceea de la cap?t de lume nu se poate petrece altceva decât jaful. Norocosul, pe nume Moss (Josh Brolin), presimte c? este urm?rit, de aceea fuge cu geanta în alt ora? ?i o ascunde într-o instala?ie de deasupra camerei de la hotel. Dar tensiunea este între?inut? de un personaj misterios, jucat de Javier Bardem, care este ca un spectru de groaz?, un uciga? f?r? scrupule, luat din manualul crimelor. Personajul pare frate cu gangsterul pe care îl joac? în Skyfall (2012), filmul cu James Bond, plin de efecte de distan?are. Când vezi figura spectral? a personajului jucat de Bardem, evident te a?tep?i la umor negru. El d? cu banul când cineva trebuie s? moar? sau s? tr?iasc?. ?i aici, peste tot, apare a?a numitul gag sec. Spectatorul trebuie s? fie ini?iat ?i s? g?seasc? iute leg?tura dintre fragmente disparate.

Acest suspans permanent este spart, chiar prin umor ?i vorbe de spirit, de ?eriful mucalit, b?trân ?i ramolit, care tebuie s? rezolve ?i acest caz. Actorul Tommy Lee Jones joac? perfect contrapunctul, e omul care a v?zut multe, a mai trecut prin a?a ceva, nu-?i mai face iluzii, e chiar plicitsit c? ?tie dinainte cine, ce ?i cum se va termina povestea.

Umorul este o not? general? în acest film, în care totul e realizat ca ?i cum s-a petrecut o catastrof? nuclear?. Tensiunea pare ca un fel de dispari?ie iminent? a p?mântului. A?a trateaz? fra?ii Coen povestea unui cowboy, care descoper? în noapte o camionet? p?r?sit?, înconjurat? de câ?iva solda?i mor?i, dar în care se mai afl? o cantitate apreciabil? de heroin? ?i dou? milioane de dolari bani-ghea??! A?adar, comicul apare din aceast? dispropor?ie, un efect catastrofic ?i o cauz? de nimic, banal? în lumea în care ne afl?m.

Filmul este tras dup? un roman al celebrului scriitor american, distins cu premiul Pulitzer, Cormac Mccarthy. Ac?iunea se petrece în vremurile noastre, când trafican?ii de droguri î?i fac de cap, iar or??elele au devenit poligoane de tragere în aer liber. Filmul atinge esen?a cutremur?toare a r?ului contemporan, fiindc? se suprapune peste acelea?i teme biblice, inumane, care se reg?sesc în spatele titlurilor sângeroase, oripilante, din ziare.
Coresponden?? de la New York

footer