Imprimare
General mr. (r) Conf. Univ. Dr. Ilie Gorjan   
Sâmbătă, 14 Iulie 2012 13:09
Ion Soare - Evadatul f?r? umbr?„?i-n clipa aceea m-am rugat în gând,/ ca cel din urm? supersti?ios, de Dumnezeu-/ st?pânul Providen?ei sau de Mefisto, ve?nicul rival,/ p?rta? la via?a fetei s? m? fac?,/ chiar de-ar fi s?-ntoarc-al vie?ii val;/ cu frumuse?e s? m?-mpodobeasc?,/ s? pot în preajma zeilor s? stau/ ?i rob de-a pururea le-a? fi ca Faust,/ curatul suflet dându-le z?log./ Iar dac? nu, ca pulbere m?runt?,/ mai bine s? m? zvârle-n vânt ?i ap?,/ s? fiu prezent în unda cea c?runt?,/ ce-i joac? vara-n mare sub pleoap?!/ A? fi în aerul ce-o înconjoar? ?i-n vântul care-i mângâie obrazul,/ i-a? fi r?coare-n ar?i?a de var? ?i cald zefir,/ când rece e talazul!" Nu, drag? cititorule, nu e un fragment din opera lui Shakespeare, a?a cum te-ai fi a?teptat citind acest frumos poem, e un pasaj din romanul „Evadatul f?r? umbr?", autor, Ion Soare ?i publicat la Editura Adrianso din Râmnicu Vâlcea în anul 2012.

Cartea, atractiv? prin întreg con?inutul ei, ofer? cititorului episoade pline de substan?? din activitatea ap?r?torilor legii în perioada predecembrist?, eviden?iind, pe de o parte, competen?a ?i profesionalismul unor ofi?eri de mili?ie (gen col. Coman) în activitatea de instrumentare a infrac?iunilor (deloc pu?ine la num?r în acel timp), iar pe de alt? parte, munca st?ruitoare, dificil? ?i spinoas? a educatorului de penitenciar, în cazul de fa?? fiind vorba chiar de autorul c?r?ii, întruchipat de personajul Ro?ianu.

Pornind la drum pe dou? planuri distincte, Ion Soare ne face cuno?tin?? cu personaje minu?ios creionate din lumea pu?c?riilor comuniste, cum este Toni Basilescu, dar ?i cu lucr?tori, cu un profil psihologic foarte bine conturat, din Direc?ia Penitenciarelor de atunci, cum sunt cpt. Gheorghiu, adjutantul Calu, plutoniera B?rbu? ?i al?ii.

În al doilea plan este vorba despre jurnalul Studentului (Jean Stelea), al c?rui con?inut str?bate ca un fir ro?u întreaga economie a romanului, jurnal care are menirea s? te emo?ioneze prin tr?irile suflete?ti de o vie intensitate ale personajului în cauz?. C?tre finalul romanului cele dou? planuri se întretaie, în sensul c? Jean Stelea, dup? o presupus? crim? comis? într-un tren, ajunge în pu?c?ria unde educator al de?inu?ilor era Ro?ianu (autorul însu?i), iar Toni Vasilescu, un hipnotizator ?i infractor cu state vechi, afl? c? fiica lui, frumoasa Luiza, constituie izvorul puternicelor sentimente de iubire nutrite de Student fa?? de ea.

Cu o subtilitate literar? de necontestat, Ion Soare ne dezv?luie specificul vie?ii de penitenciar, atât din partea celor certa?i cu legea, dar ?i din partea celor pu?i s?-i supravegheze ?i educe, educa?ie pe care Ro?ianu o realizeaz? cu pasiune, d?ruire ?i sensibilitate, dovada constituind-o faptul c?, intuind nevinov??ia lui Stelea, insist? ?i reu?e?te s?-l conving? pe des?vâr?itul meseria? Coman, ob?inând, în cele din urm?, eliberarea Studentului. Deliciul c?r?ii o fac ?i frumoasa poveste de dragoste dintre Student ?i Luiza, personaje pitore?ti ca Mesalina (o nimfoman? aflat? în acela?i penitenciar), dar ?i ingenioasa evadare din penitenciar a lui Toni Basilescu prin folosirea hipnozei, devenind astfel un renumit „evadat f?r? umbr?". Asigur cititorul c? acest roman este o carte ce se cite?te pe ner?suflate, pe care n-o po?i uita u?or, ?i care te îmbie s-o recite?ti imediat pentru a aprofunda subtilit??ile întrebuin?ate de scriitor în elaborarea ei. footer