Revista Art-emis
Sunt oare nem?ii mai muncitori ca al?ii? PDF Imprimare Email
Corneliu Vlad   
Joi, 29 Octombrie 2015 08:26

Guillaume Duval - Made in GermanyTemerar? uneori pân? la riscant ?i pasibil? de înfocate controverse, încercarea de a face portretul colectiv al unui popor, mai nou numit? imagologie, nu-i descurajeaz? totu?i s? recidiveze în acest tip de literatura pe urma?ii de azi ai lui Keyserling, „clasic" al genului prin celebra sa „Analiza spectral? a Europei". Iar dac? lui Keyserling multe i se „iart?" mul?umit? fascinantei sale scriituri eseistice, autorul francez Guillaume Duval ?i-a g?sit o alt? pav?z? în fata previzibilelor critici, mai ales c? ?i-a ales ca obiect de studiu tradi?ionalul vecin german: riguroasa analiz? economic?. Economist de profesie, dar dup? ce a lucrat ani mul?i ca inginer în industria german?, pe care o cunoa?te a?adar prea bine chiar „din produc?ie", cum s-ar zice, Duval, ast?zi redactor ?ef al publica?iei „Alternatives economiques", a scris o carte care spune esen?ialul despre ea înc? din titlu: „Made în Germany. Modelul german dincolo de mituri". Germanofil declarat, autorul c?r?ii nu ezit? totu?i s? demonteze cu meticulozitate german? (s-ar putea zice) ?i s? explice pe-ndelete cele mai uzuale, mai comode, mai banale ?i mai... false, demonstreaz? el, stereotipuri despre neam?ul harnic ?i muncitor, bine preg?tit ?i con?tiincios, corect ?i ordonat etc. etc. Ceea ce nu înseamn? c? este cumva negat miracolul economic german postbelic, performant? mondial? rarisim? a unei na?iuni care a ren?scut din cenu?a r?zboiului ca pas?rea Phoenix pentru a deveni una din primele puteri economice ale lumii. Dar miturile tot falsuri, frumoase sau nu, r?mân ?i autorul c?r?ii î?i propune s? le raporteze la realit??i.

Germanii, mai muncitori ca alte popoare? Nu-i adev?rat. În 2011, germanii lucrau în medie 34,6 ore pe s?pt?mân? iar francezii, bun?oar?, 35,3 ore. Germanii, mai „?coli?i" decât al?ii? Nu, c?ci în 2009, for?a de munc? german? în vârst? de 25-34 ani cu studii universitare însemna 25,7 la sut? din total, iar în Fran?a 43 la sut?. Nu e adev?rat nici c? germanii î?i iau concedii de odihn? mai scurte, nici c? eficien?a economiei germane s-ar datora religiei protestante (apud Max Weber ?i discipolii), nici c? politica de austeritate aplicat? de atâta vreme s-ar datora num?rului mare de pensionari etc. etc. Secretele miracolului german trebuie c?utate în alt? parte, explica autorul francez. „Industria german? func?ioneaz? pe baz? de codeterminare. Patronatul trebuie s? negocieze totul cu sindicatele care sunt, într-adev?r, foarte puternice. [...] Germanii au fost marii câ?tig?tori ai reintegr?rii ??rilor din Europa central? ?i r?s?riteana în comer?ul european. Ei le-au încorporat foarte rapid în ?esutul produc?iei. [...] În sfâr?it, Germania a avut ?ansa de s? vedea explodând, în ??rile emergente, cererea la produse în care chiar este specializat?, c? de pild? masinile-unelte sau automobilele puternice, care se exporta bine în ??rile unde apare o adev?rat? clasa mijlocie". Iar Germania nu numai c? nu a suferit, ci chiar a profitat de pe urma crizei (evitarea ?omajului, îndatorarea partenerilor, devalorizarea euro). Iat? de ce cancelarul Angela Merkel nu se gr?be?te s? rezolve criza - afirm? economistul francez. Se poate vorbi de o indiferen?? german? fa?? de criz??, îl întreab? un ziarist. „Da. Se vorbe?te mult de leadership-ul german. Dar de fapt e mai degrab? o absen?? de leadership. Germania a ajuns la un leadership economic de facto, dar nu ?tie deloc ce s? fac? pe plan politic. E ca o g?in? care a g?sit un cu?it". ?i în plus, o trânte?te în final autorul (s? nu uit?m!) francez, doamna Merkel este „o nem?oaic? din Est care a descoperit U.E. la vârsta de 33 de ani, nu s-a plimbat niciodat? pân? atunci prin Italia, Spania sau Grecia [...]. Cred c? de fapt ea nu în?elege mare lucru din ceea ce se întâmpl? în Europa". ?i totu?i...

Oricât de necru??tor ar fi diagnosticul pus în aceast? carte economiei germae, autorul recunoa?te str?lucirea brandului „Made în Germany" (care nu va p?li prea mult nici prin scandalul Volkswagen"). For?a industriei germane ?ine mai pu?in de nivelul inginerilor ?i mai mult de mândria muncitorilor ?i de respectul cu care îi trateaz? societatea - mai divulg? cartea un secret al reu?itei germane .

footer