Revista Art-emis
PDF Imprimare Email
Ion Maldarescu   
Duminică, 04 Noiembrie 2018 20:49

Ion M?ld?rescuPe fondul multiplelor ?i permanentelor scandaluri din primul (sper?m ?i unicul) mandat al navetistului excursionist pe meridianele planetei - pe banii contribuabilului român - ?i al debutului „campaniei dispera?ilor", cum a numit-o jurnalistul Cornel Nistorescu, nemernicii separati?ti zburd? liberi, finan?a?i de „?ara vecin? ?i prieten?" dinspre Tisa. Mar?ând pe politica d?un?toare cu privire la desfiin?area statelor na?ionale livrat? de Bruxelles ?i pe iresponsabilitatea statului de drept (?i/sau a celui paralel) din România, vedem cum sub ochii no?tri se cloce?te înf?ptuirea „profe?iei" lui Samuel P. Huntington, înscris? în cartea „Ciocnirea civiliza?iilor ?i refacerea ordinii mondiale" (The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order), ap?rut? în 1996. Totu?i, analiza politologului american are destule sincope.

Cu certitudine, România este reprezentat? în Parlamentul European de indivizi nepotrivi?i pentru asemenea misiune, cazul Satanei în sutan? cu dubl? cet??enie, László T?kés - inamic declarat al României - ?i al Monic?i Macovei fiind bine cunoscute. Pe de alt? parte, expira?ii Imperiului Haosului European, precum Herman Van Rompuy, Jean-Claude Juncker, Frans Timmermans... dau sfaturi ?i avertismente statelor est-europene care, de fapt, duc greul siguran?ei frontierei r?s?ritene a Imperiului Haosului. Firesc, logoreea agresiv? a lui Timmermans împotriva României a primit replici pe m?sur?, dar ?i cu trimitere la unii europarlamentari ai României, care ar trebui s? apere interesele ??rii: „Declara?iile f?cute în cadrul dezbaterilor din Comisia pentru Libert??i civile, justi?ie ?i afaceri interne a Parlamentului European au umplut paharul r?bd?rii. [...] Ar trebui s? ai bunul-sim? de a nu rosti asemenea absurdit??i în Comisia pentru libert??i civile din Parlamentul European. Ai demonstrat c? nu ai nici una, nici alta. Noi, în România, am mai v?zut mentalit??i ca a ta. În anii '50. Sunte?i pu?ini, dar în pozi?ii-cheie ale deciziei. O fost? procuroare, ?colit? doctrinar în înainte de 1989, te aplaud? ?i gânde?te ca tine în Parlamentul European. ?i mai sunt câ?iva. Totu?i, de unde atâta infatuare, atâta arogan?? ?i dispre?? [...] Te-ai acoperit deja de ru?ine. Demisioneaz?, Frans Timmermans! Urgent!"[1].

Tunari din toate ??rile U.E., potoli?i-v? !

Cu câ?iva ani în urm?, pe ecranele cinematografelor rula filmul cu titlul sugestiv „Uite cine vorbe?te !". Grotesc tot acest mersul cu pâra ?i minciuna al oficialilor statului român, în frunte cu purt?torul „celebrei" jachetei ro?ii la Înalta Poart? de la Bruxelles, care a devenit „normalitatea" actualit??ii, fenomenul fiind pe placul ?i în favoarea neprietenilor României. Titlul filmului men?ionat se potrive?te perfect comportamentului expira?ilor din fruntea Imperiului Haosului European, care arat? cu degetul, acuzator, spre corup?ia real? din România, dar, din ipocrizia-i caracteristic?, omite de fiecare dat? s?-?i priveasc? imaginea - tot real? - în oglind?. Dac? Margrethe Vestager, comisarul Danemarcei din Comisia Europeana, comenteaz? ingredientele ?i consecin?ele unui „megascandal", în derulare, Comisarul european pentru Justi?ie, Vera Jurova, a afirmat c? „se desf??oar? cel mai mare scandal din Europa la acest moment", referindu-se la faptul c?, prin mica, dar foarte profitabila sa filial? din Estonia, cea mai mare banc? danez? a sp?lat, în perioada 2007-2015, circa 200 de miliarde de euro[2]. Ad?ugând recentului „megascandal" Danske Bank numai trei dintre „tunurile" occidentale care au ?epuit România în ultimii ani: Microsoft (67 milioane USD), E.A.D.S. (764 milioane euro), Bechtel (1,47 miliarde euro) putem spune ?i noi, românii, despre ipocrita „cinste" occidental?: „Uite cine vorbe?te !".

---------------------------------------------
[1] ?erban Nicolae - https://www.digi24.ro/stiri/actualitate/politica/serban-nicolae-ii-cere-demisia-lui-frans-timmermans-urgent-de-unde-atata-aroganta-si-dispret-la-un-socialist-1006701
[2] https://www.businessinsider.com/danske-bank-money-laundering-scandal-us-criminal-investigation-2018-10

footer