Revista Art-emis
PDF Imprimare Email
Conf. univ. dr. Vasile Soimaru   
Miercuri, 28 Martie 2018 17:20

Lansare carti Chi?inau 2018-1Cu o zi înainte de împlinirea centenarului Unirii, la Chi?in?u s-a instituit „Cod galben" de ploi toren?iale cu c?r?i „unioniste". Luni, 26 martie a.c., cu începere de la ora 14.00, în Sala cu Coloane a Bibliotecii Municipale „B.P.Ha?deu" din Chi?in?u, în cadrul frumoaselor manifest?ri culturale ?i patriotice dedicate Centenarului Unirii Basarabiei cu Patria-Mam?, România, au fost lansate opt publica?ii din Colec?ia „100 de c?r?i despre Basarabia la 100 de ani de la Unire":
- Basarabia, P?mânt românesc, volumul I ?i II, 2018; Red. ?t. dr. Mihai Ta?c?.
- Gheorghe Pârja, Ochii Basarabiei. Biblioteca Jude?eană „Petre Dulfu" din Baia Mare, Maramure?, 2018; coordonator dr. Teodor Ardelean.
- ?tefan Ciobanu. Basarabia, edi?ia a III-a, 2018 (edi?ia I-a, 1940) -, München, Editura ?tiin??, dir. - Gheorghe Prini. 2018; carte sponsorizat? de Eugen Statnic pentru ?colile basarabene,
- Nicolae Rusu, Acas?, 2018; Red. Veronica Boldi?or ?i Vlad Pohil?
- Ion Perciun, Iubirea de Via??, ?ar?, Ba?tin? ?i Neam, 2018; carte sponsorizat? de Eugen Statnic.
- Formarea popula?iei Republicii Moldova: Studiu istorico-demografic, 2017; Coord. dr.Lansare carti Chisinau 2018-2 C. Matei, dr. M. HachiI, dr. V. Sainsus.
- Alexis Nour, Harta etnografic? a Basarabiei la 1916. Autor (edi?ie, 2018). Tiraj 1.000 ex pentru ?colile basarabene; sponsor Ghenadie Talma?chi.
- Primele patru ilustrate din seria 100 de monumente ale istoriei noastre: cet??ile Hotin, Soroca, Tighina, Cetatea Alb?; sponsor Ghenadie Talma?chi.

Au fost invita?i, Români ?i neRomâni, de pe ambele maluri ale Prutului, de la Nistru pân-la Tisa, Români din jurul României, de dincolo de Nistru ?i de dincolo de Tisa, îndr?gosti?i de limba, istoria ?i cultura româneasc?.
Organizatori:
- Proiectul „Românii din jurul României" - Dr. Vasile ?oimaru;
- Institutul de Studiul Arhivelor - Dr. Mihai Ta?c?;
- Biblioteca Municipal? „B.P.Ha?deu" din Chi?in?u - Dr. Mariana Harjevschi ?i dr. Lidia Kulikovski;
- Biblioteca Jude?eană „Petre Dulfu" din Baia Mare, Maramure? - Dr. Teodor Ardelean

footer