Revista Art-emis
PDF Imprimare Email
  
Duminică, 12 August 2018 14:25
Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image /home/ultraart/public_html/images/stories/autori/Patriarhia_Româna.jpg

Patriarhia RomânaÎntreaga ?ar? este îngrijorat? de evenimentele recente soldate cu violen?e ale c?ror victime sunt atât civili, cât ?i for?e de ordine.

Biserica Ortodox? Român?, neutr? din punct de vedere politic, dar sensibil? la problemele sociale, în calitatea ei de „factor al p?cii sociale" (cf. Legea cultelor nr. 489/2006, art. 7, al.1), îndeamn? la rug?ciune, pace, dialog ?i coresponsabilitate social?. Ura, violen?a ?i polarizarea societ??ii nu sunt benefice pentru ?ar?.

Îndemn?m pe preo?ii ?i credincio?ii Bisericii Ortodoxe Române s? s?vâr?easc? rug?ciuni pentru pacea ?i unitatea poporului român, mai ales în anul acesta al centenarului, atât de important pentru noi. În acela?i timp, trebuie încurajate ?i cultivate dialogul ?i coresponsabilitatea, pentru binele României. (Patriarhia Român?).

Înv??a?i-i pe copii s? iubeasc? România (Redac?ia ART-EMIS).

footer