header
ISSN, ISSN-L 2247- 4374

Editorial

Ce conţin scrisorile lăsate de Bush sr.
Cum bine se vede, Anul Centenarului i-a găsit pe români mult mai dezbinaţi decât oricând în istoria sa multimilenară. Evenimentele extreme petrecute în lunile august şi decembrie ale veacului al douăzecilea au marcat

Academia Romana

AOSR

Arhiepiscopia Ramnicului

Boromir

Natiunea
clipa

uzpr

SC Diana SRL
Ziaristii online
Grand Hotel Sofianu
Uniunea artistilor plastici - Valcea
Editura Fortuna
Muzeul de arta - Craiova
OK-ul şi dresajul
Maria Diana Popescu   
Sâmbătă, 27 Aprilie 2013 19:00
Citeşte mai mult...E totul bine? Întreb. E OK, mi se răspunde. Aud de zeci de ori pe zi: ok, ok, ok... De la grădiniţă pînă la mediul universitar, de la politician la căruţaş, în toate sectoarele vieţii, toată lumea se exprimă cu suflul occidental al inversării valorilor, problematizînd relaţionarea ipseităţii cu alteritatea. Strident în atotprezenţă, acest ok de care mi s-au strepezit urechile este expresia transmutaţiei, a unui program de „igienizare" a limbii române cu antidot străin. Puţini îşi pun problema etimologiei acestui acronim, sinonim cu „în regulă" sau „bine". Să ne amintim de Caragiale care a ironizat întotdeauna exprimarea coruptă. De unde a ...
 
„Istoria să judece!”
Prof. univ. dr. Gheorghe Buzatu   
Miercuri, 24 Aprilie 2013 20:04
Citeşte mai mult...
Pledoarie pentru rejudecarea „Lotului Antonescu" şi pentru anularea sentinţei „Procesului Tribunalului Poporului"

Fapta şi răsplata Istoriei

„În faţa morţii, neclintit/ N-aveai ce o ruga,/ Ai lăcrimat şi i-ai zâmbit/ Ca şi la nunta ta. "
„Să nu uităm că istoria nu va uita pe vinovaţi, şi vinovaţi suntem cu toţii: unii pentru că am tăcut; alţii pentru că am greşit, cu toţii - pentru că am suportat" (Ion Antonescu, Alba Iulia, 1 Decembrie 1940)

Biografiile Mareşalului Ion Antonescu, Mihai Antonescu, Gh. Alexianu şi Constantin (Piki) Z. Vasiliu nu mai au oricum şi pentru ce decade în hagiografii. Având în seamă în prezent realităţi indiscu...
 
Capul de struț al Bucureștiului în nisipul german
Corneliu Vlad   
Miercuri, 24 Aprilie 2013 20:00
Citeşte mai mult...După cum aţi luat cunoştinţă din articolul precedent „Euroscepticismul", publicat în ART-EMIS, la Bruxelles a fost lansat printr-un seminar internațional pe tema, incitantă, „Există o datorie a Germaniei față de România?", un eveniment de rezonanță, și ea, europeană, într-o agora, de asemenea, europeană. În interesul național al României. Iar două nume de autoritate în viața publică germană au formulat, cu același prilej, un mesaj salutar românilor, într-o problemă românească, dar și europeană. Manifestările au loc în imensul și derutantul - nu numai arhitectural - edificiu de la Bruxelles al Parlamentului European. Suita de conferințe sub ge...
 
Evocări - George Călinescu
Prof. Ion Ionescu Bucovu   
Miercuri, 24 Aprilie 2013 19:55
Citeşte mai mult...George Călinescu - omul total al literaturii române

Pe 12 martie 2013 se împlinesc 48 de ani de la moartea unuia dintre cei mai mari oameni de litere ai țării noastre. Profesor cu o voce fermecătoare, critic literar, istoric literar, prozator, poet, dramaturg și gazetar, George Călinescu ( n. la București la 19 iunie 1899 și decedat la 12 martie 1965 la București-Otopeni) este ultimul scriitor de talia unui Cantemir, Hașdeu sau Iorga. După el, o altă personalitate e greu să mai umple acest gol. Înfiat la 7 ani de la familia Vișan din București ( se pare de origine romă) de familia Constantin Călinescu din Iași, a avut un destin frumos dictat ...
 
Lecţia de anatomie a datoriei Germaniei
Ec. dr. Radu Golban   
Miercuri, 24 Aprilie 2013 19:51
Citeşte mai mult...La Bruxelles a avut loc, în incinta Parlamentul Uniunii Europene, o dezbatere intitulată „Cauzele euroscepticismului - Există o datorie a Germaniei faţă de România?". La această dezbatere au mai participat, ca experţi, celebrul istoric german Dr. Klaus Thorner, unul din cei mai mari cunoscători ai istoriei relaţiilor economice şi politice germano - sud-est europene şi prof. dr. Albrecht Ritschl, de la London School of Economics, de asemenea cetăţean german şi necontroversat expert al celui mai sensibil subiect al Europei, cel al datoriilor Germaniei de după război, neachitate până în zilele noastre. Discursurile specialiştilor au tratat subie...
 
Consideratii epidemiologice (3)
Iulia-Gabriela Serban   
Miercuri, 24 Aprilie 2013 19:42
Citeşte mai mult...
Analiza activitaţii Departamentului de îngrijiri paliative din cadrul Spitalului Clinic de Boli Infecţioase Constanţa, România pe parcursul anului 2009.

Au primit asistenţă paliativă 82 de pacienţi, cunoscuţi cu infecţie HIV/SIDA. Simptomatologia întalnită la acesti bolnavi a fost reprezentată de: durere (26), convulsii (9), diaree (8), anxietatea (23) si depresia (9). Patologia care a determinat acordarea de îngrijiri paliative a fost dominată de afecţiunile oncologice, iar 14 pacienţi au decedat pe parcursul ultimului an. Referitor la pacienţii care au necesitat multiple spitalizări, 7 pacienţi au fost naivi şi 29 de pacienţi experimenta...
 
Puterea poporului
Ioan Florin Stanciu   
Miercuri, 24 Aprilie 2013 19:07
Citeşte mai mult...Niciun fer nu e mai tare/ Ca salcâmu', frăţioare (Cântec dobrogean)

După ce, în 1949, tancurile sovietice, în trecere spre punctul strategic Capul Midia, prăvăliseră, intenţionat, din greşeală, moscheea geamiei Murat-Sultan, de la Caraharman, construcţia cea mai înaltă de pe-acolo, rămăsese clopotniţa bisericii mocăneşti, ridicată pe-un gorgan natural al podişului, din trunchiuri zvelte şi drepte de salcâm, frumos şlefuite şi văruite în fiecare primăvară, dar mai tari decât piatra, din moment ce nici tancurile eliberatoare şi nici pustii¬toarele vânturi de nord nu reuşiseră să le clintească din făgaşele lor trudnic scurmate în granitul sarmat...
 
Blestemul endemic
Ion Maldarescu   
Duminică, 21 Aprilie 2013 16:01
Citeşte mai mult...

Încă din primul secol de după Hristos, strămoşii daci s-au bătut cu hoardele de năvălitori, printre ei numărându-se şi mercenarii hămesitului Imperiu Roman. Decebal a preferat să-şi ia singur viaţa decât să cadă viu în mâinile invadatorilor. Sunt o serie de ipoteze, mai vechi sau mai noi despre daci şi romani. Nu le comentez. Ceea ce doresc să reliefez este că, legiunile romane au ocupat o bună bucată din pământul dacilor. Le-au furat aurul, tot astfel cum azi îl „subtilizează" canadienii şi alţi jefuitori, prin mijlocirea dezastruoaselor Puteri instalate, succesiv, după 1989, la Bucureşti. Românii TAC!

Trebuie amintit generaţiei tinere cu ori...

 
Un document pentru istorie (1)
Prof. univ. dr. Ioan Scurtu, Membru A.O.Ş.R.   
Duminică, 21 Aprilie 2013 15:46
Citeşte mai mult...
Moscova, aprilie 1992

La 1 noiembrie 1991, când am fost numit director general al Arhivelor Statului din România, principiile de bază ale unui acord cu Comitetului de Stat pentru Arhive de pe lângă Consiliul de Miniştri al Federaţiei Ruse (Rosarhiv) erau convenite: reluarea colaborării, aprobarea ca specialiştii să poată cerceta în arhivele celeilalte părţii, schimb de experienţă în domeniul teoriei şi practicii arhivistice. Pentru semnarea acestui acord am efectuat o vizită la Moscova în zilele de 17-24 aprilie 1992. Am fost însoţit de Teodor Mavrodin, şeful Filialei Argeş şi de Liliana Popa de la Filiala Sibiu, care urmau să facă cercetă...
 
De la „Pax romana” la Imperiul global
Conf. univ. dr. Gheorghe D. Iscru   
Duminică, 21 Aprilie 2013 15:37
Citeşte mai mult...
„Naţiunea mea e lumea.../ Fără naţiunea mea nu e lume." (Mihai Eminescu)

Crime politice împotriva naţiunilor lumii şi a Statelor naţionale, Suverane

După cercetări şi reflecţii îndelungate, cu valorificarea efortului similar al înaintaşilor dar şi ca reacţie la diversiunile interesate ale unor „doctrinari" ce-şi zic „moderni", care pun naţiunea sub semnul vremelniciei, propovăduindu-i dispariţia într-un viitor previzibil, mai nou aceştia lansând şi „formula magică" pentru topirea naţiunilor, cu Statele lor naţionale, într-un „Imperiu global", am subscris cu convingere la opinia celor mai avizaţi specialişti în domeniu; anume, că naţiunea et...
 
Petre Ţuţea, eu şi Securitatea
Prof. univ. dr. Ion Coja   
Duminică, 21 Aprilie 2013 15:28
Citeşte mai mult...
„A fi naționalist în România, adică a-ți închina viața ridicării neamului și țării tale, însemnează a te aşeza pe un pisc în bătaia tuturor furtunilor urii și a trăznetelor răzbunării. Nimic nu e mai urâtă, nimic mai prigonită și mai lovită decât dragostea supremă de românism". (Nichifor Crainic)

La sugestia, ca să nu zic la insistenţa domnului Marcel Bouroş din Constanţa, preşedintele fundaţiei „Sfinţii Martiri Brâncoveni", o persoană la care ţin prea mult ca să nu-i urmez sfatul, fac următoarele precizări pentru cei - aflu de la domnul Marcel că ar fi unii - care cred sau bănuiesc ori sunt convinşi că „ucenicia" mea pe lângă Petre Ţuţea şi...
 
Octavian Goga - „poetul pătimirii noastre”
Ioan Galdea   
Duminică, 21 Aprilie 2013 15:17
Citeşte mai mult...Mama poetului, Aurelia Bratu, născută la 2 octombrie 1856, învăţătoare şi scriitoare, s-a căsătorit cu preotul Iosif Goga la 27 ianuarie 1880. Iosif Goga, născut în 1851, fiul lui Natanail Goga din Crăciunelul de Sus, fostul judeţ Târnava Mică, unde bunicul poetului după tată „a fost, în 1848, revoluţionar în tabăra lui Axente Sever". Aurelia, mama poetului, a publicat versuri în Familia şi cunoaşte bine, pe lângă limba română, maghiara şi germana. O. Goga îşi trăieşte anii copilăriei la Răşinari, pe Uliţa Popilor. A crescut efectiv în umbra Mausoleului lui Şaguna, înconjurat de mormintele strămoşilor. Cu ajutorul mamei, Goga învaţă primele s...
 
Subcultura
Constantin Schifrinet   
Duminică, 21 Aprilie 2013 15:08
Citeşte mai mult...În mass media, în dezbateri publice şi, mai ales, în mediul virtual, întâlnim destul de des aprecieri asupra nivelului scăzut de cultură exprimat prin termenul de subcultură. Altfel spus, subcultura ar fi incultură, lipsă de educaţie, negarea unor valori autentice, kitsch. S-a afirmat fără echivoc: „trăim într-o epocă a subculturii"[1] Există reacţii puternice faţă de subcultură, declarându-se război acestui fenomen.[2] Subcultura este vinovată pentru ignoranţă, degradare morală, confuzionism axiologic, analfabetism şi alte asemenea situaţii regăsite în societatea românească. Acestea sunt doar câteva motive pentru care ne propunem să oferim ...
 
A şaptea antologie paradoxistă
Elena Adriana Răducan   
Duminică, 21 Aprilie 2013 14:59
Citeşte mai mult...„Seventh Internaţional Antology on paradoxism", apărută în 2012, editor Florentin Smarandache, poate fi considerată un triumf al paradoxismului, locul metaforelor fiind luat de antiteze şi oximoroni. Cartea cuprinde şase capitole, titlurile fiind sugestive. În cele 222 de pagini, dedicate paradoxismului, cititorul râde sau meditează, cugetul său stând mereu sub semnul unei anume filozofii.

Capitol I „Despre paradoxism" aduce în atenţia cititorului un fermecător şi expresiv fragment de dialog între Florentin Smarandache şi Tudor Păroiu, privind „Filosofia modernă şi paradoxismul", „Neutrosofia ca reflectare a realităţii neconvenţionale". Plăcer...
 
Valeriu Râpeanu - valoros editor al operei lui Nicolae Iorga
Prof. univ. dr. Ioan Scurtu, Membru A.O.Ş.R.   
Joi, 18 Aprilie 2013 16:40
Citeşte mai mult...Valeriu Râpeanu - istoric şi critic literar, profesor universitar şi ziarist, realizator de emisiuni TV, director de editurǎ şi conferenţiar de talent - şi-a dedicat o bunǎ parte din viaţǎ editǎrii operei lui N. Iorga. A fǎcut-o cu profesionalism, animat de voinţa de a reda profesorului, istoricului, memorialistului, activistului pe tǎrâm social (i se spunea „apostol al neamului") locul ce i se cuvine în istoria culturii naţionale şi universale. Sunt convins cǎ a fǎcut-o animat de o acutǎ conştiinţǎ civicǎ, oferind o replicǎ adresatǎ celor care şi-au fǎcut o profesie din a-l denigra pe N. Iorga. Aşa cum se întâmplǎ de fiecare datǎ, atunci cân...
 
Jaful secolului - Privatizarea S.N.P. PETROM
Col. (r) Prof. univ. dr. ing. Marian Rizea   
Joi, 18 Aprilie 2013 15:59
Citeşte mai mult...
„Popor român, nu te-ai săturat să stai pe locul mortului şi să fii condus de toţi tâmpiţii?" (Dan Puric)

Înainte de toate, vreau să mulţumesc tuturor celor din ţară şi străinătate, care mi-au trimis felicitări, avertizări şi chiar ameninţări (directe sau subînţelese) pentru mesajul lansat pe net, la sfârşitul lunii februarie a.c., privind profitul O.M.V. pe anul 2012. Asta înseamnă că luarea mea de poziţie a devenit interesantă dar mai ales interesată. Nu doresc să intru polemici obositoare şi inutile cu nimeni dar nu vreau să creadă cineva că sunt un fricos ori sunt reprezentantul unor interese de grup. Am spus de nenumărate ori şi repet ...
 
Nemuritorii muzicii româneşti - Rapsodul Ion Creţeanu
Maria Diana Popescu   
Joi, 18 Aprilie 2013 15:50
Citeşte mai mult...
Dialoguri privilegiate

Maria Diana Popescu: Stimate Ion Creţeanu, bine aţi venit! Cum era microcosmosul unde s-a născut şi de unde s-a ridicat în lume atît de iubitul şi valorosul interpret Ion Creţeanu?

Ion Creţeanu: Bine v-am găsit! Să fie într-un ceas bun! Pe malul Oltețului, înveșmântat în zăvoaie și „codri de aramă", vegheat de mănăstirea Măineşti, de duhul Jianului şi al martirilor brâncoveni, în aval de Balș, se află casa mea părintească, în „sat din margine de codru", cu nume de haiduc. Voinea era unul din bravii oșteni ai lui Iancu- Jianu. Pe aici, în jurul anilor 1800, trecea Radu Șapcă (popa Șapcă din Celei), venind de la Caraca...
 
Despre speranţă
Emil Proşcan   
Joi, 18 Aprilie 2013 08:36
Citeşte mai mult...Ion s-a născut demult, foarte demult! A fost dorinţa Pământului! Cineva trebuia să-l înveţe limba tăcerii, să-i poarte de griji şi să-i fie prieten. Copacii, munţii, câmpiile, păsările şi toate celelalte fiinţe, au simţit rostul mâinilor, i s-au s-au supus şi au învăţat despre dragoste! Ion şi-a construit casa cu fereastra spre anotimpuri. Şi ele, anotimpurile, aveau nevoie de un sprijin, de un rost. Deaceea sufletul lui era lumină! Nopţile erau pentru odihna gândurilor, a plimbărilor prin Cer şi aducerea dimineţilor. Nu s-a lăsat niciodată păcălit! Fruntea lui se încrunta doar când scruta zările. Aşteptările erau blânde. Cea mai îngăduitoare...
 
„Moş Teacă” 51
Col. (r) Remus Macovei   
Joi, 18 Aprilie 2013 08:29
Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image /home/ultraart/public_html/images/stories/autori/MacoveiRemus-art-emis_-.jpg
Citeşte mai mult...
„Drama" celor 51 de generali

În Armata Română, prin tradiţie, generalii au fost menţinuţi în activitate mai mult decât ceilalţi militari, practică aplicată inclusiv pe timp de război. Generalii Constantin Coandă (62 ani), Ion Culcer (63 ani) şi Grigore Crăiniceanu (64 ani) - în Primul Război Mondial şi Gheorghe Avramescu (61 ani), Nicolae Dăscălescu (61ani) şi Petre Dumitrescu (62 ani) - în Al Doilea Război Mondial, s-au aflat la comanda unor mari unităţi. În perioada comunistă, generalii-maiori şi generalii-locotenenţi erau menţinuţi în activitate până la 65 ani, iar generalii-colonei şi de armată nu aveau stabilită o limită de vârst...
 
Scriitori basarabeni pe meleaguri oltene
Costinel Savu   
Joi, 18 Aprilie 2013 08:24
Citeşte mai mult...Doamna Raisa Coleaghin, cu nume de autor - Nina Gonţa, este născută în Basarabia, actuala Republica Moldova, la jumătatea secolului al XX-lea, în comuna, Pănăşeşti, aflată nu departe de Chişinău, lângă vestita mănăstire Căpriana. În satul său şi în cele învecinate se vorbeşte doar limba română, numai că generaţia sa şi cele ce i-au urmat au fost obligate să înveţe limba rusă, limbă ce se vorbea în şcoli, facultăţi, în instituţiile publice, după ce Basarabia a fost ocupată, în 1940, de către Uniunea Sovietică. A terminat mai întâi şcoala normală, devenind învăţătoare, după care a absolvit o facultate care a ţinut-o în permanent contact cu car...
 
<< Început < Anterior 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 Următor > Sfârşit >>

Pagina 179 din 211