header
ISSN, ISSN-L 2247- 4374

Editorial

Ce conţin scrisorile lăsate de Bush sr.
Cum bine se vede, Anul Centenarului i-a găsit pe români mult mai dezbinaţi decât oricând în istoria sa multimilenară. Evenimentele extreme petrecute în lunile august şi decembrie ale veacului al douăzecilea au marcat

Academia Romana

AOSR

Arhiepiscopia Ramnicului

Boromir

Natiunea
clipa

uzpr

SC Diana SRL
Ziaristii online
Grand Hotel Sofianu
Uniunea artistilor plastici - Valcea
Editura Fortuna
Muzeul de arta - Craiova
Străchinile lui Isărescu şi antirachetele lui Obama
Maria Diana Popescu   
Duminică, 14 Aprilie 2013 19:30
Citeşte mai mult...Atenţie români, banii la ciorap! Niciun politician din bătătură nu ne mai poate asigura că naţionalizarea depozitelor nu se va întîmpla şi la noi. Sub umbrela instituţiilor financiare, e o mare mafie la nivel planetar! Marea confiscare din Cipru, pusă la cale de miniştrii de finanţe din zona euro, de F.M.I. şi, fireşte, de cei care au orchestrat criza financiară a lumii, e un abuz fără precedent şi n-are legătură, cum motivează ei, cu depozitele magnaților ruşi! Încălcarea garantării depozitelor bancare este un spectru sinistru pentru sud estul Europei. Ciprioţii s-au trezit jefuiţi peste noapte, cu conturile blocate, de unde vor fi extraşi 6...
 
Euroscepticismul
Ec. dr. Radu Golban   
Duminică, 14 Aprilie 2013 19:06
Citeşte mai mult...
Datoria Germaniei faţă de România, dezbătută în Parlamentul European

Progresul Uniunii Europene în direcţia unei integrări politice mai profunde se confruntă cu o serie de critici şi rezistenţe din partea euroscepticismului. Deşi este respins de federaliştii europeni, euroscepticismul are explicaţiile sale, care nu ar trebui ignorate.

Radu Golban, cel care a descoperit datoria istorică a Germaniei faţă de România. Sub auspiciile Parlamentului European din Bruxelles a fost iniţiată seria de conferinţe „Cauzele euroscepticismului". Prima conferinţă din acest ciclu a debutat miercuri, 10 aprilie 2013, sub titlul incitant „Există o datorie a Ge...
 
Tezaurul filosofic al limbii române
Acad. Alexandru Surdu   
Duminică, 14 Aprilie 2013 18:55
Citeşte mai mult...

Una dintre cele mai importante probleme ale filosofiei tradiţionale şi moderne, cel puţin în variantă indo-europeană, a fost şi a rămas problema limbajului. Logica în special a pornit şi s-a întors mereu la limbaj, trăgând adesea după sine întreaga filosofie, cum a făcut-o spre zilele noastre prin celebra „cotitură lingvistică" (linguistic turn), ceea ce i-a obligat pe europenii creştini să-şi reamintească de primul verset din Evanghelia după Ioan: „La început era cuvântul" (En arche en ho logos). Şi, având în vedere numeroasele lui traduceri şi interpretări, să fie repusă în discuţie şi întrebarea oarecum firească: În ce limbă vorbeşte Dumne...

 
Consideraţii epidemiologice (2)
Iulia-Gabriela Serban   
Duminică, 14 Aprilie 2013 18:47
Citeşte mai mult...
Evoluţia infecţiei HIV-SIDA în Judeţul Constanţa


Fenomenul HIV - SIDA a fost supravegheat în Judeţul Constanţa din primele momente: „...Cu SIDA m-am întâlnit înainte de a fi declarată! Aveam şi noi o intuiţie. În buletinul săptămânal al OMS se raporta creşterea numerică a cazurilor. La noi era o natalitate bună. Prin '87 probabil că ajunseseră câţiva copii şi pe la Bucureşti, dar în '85 a fost primul caz care a fost 'mascat'. În acea perioadă Ministerul a cumpărat nişte teste. Atunci s-a văzut că la Constanţa sunt prea mulţi distrofici, e prea multă mortalitate. În '86 bănuiam cazurile, dar le trimiteam la Bucureşti, pentru confirmare....

 
Calvarul limbii române în Basarabia sub dominaţia ţaristă (3)
Prof. univ. dr. Dinu Poştarencu, Chişinău   
Duminică, 14 Aprilie 2013 07:15
Citeşte mai mult...În martie 1815, şeful administraţiei basarabene a înştiinţat Departamentul al II-lea că a operat două remanieri în sistemul isprăvnicesc: cu ocazia transferării lui Andrei Pizani din postul de ispravnic al ţinutului Soroca în cel de consilier în Departamentul I al Guvernului Regional al Basarabiei, în locul lui a fost numit funcţionarul de clasa a IX-a Aleksei Somov, mutat din postul de pârcălab al ţinutului Hotin, iar în locul acestuia din urmă a fost desemnat maiorul Reimers[1], care a deţinut demnitatea de pârcălab până la 5 iulie 1815, când Harting l-a mutat în acest post pe Andrei Pizani, demisionat, în urma cererii depuse la 13 iunie 18...
 
Scatologie şi escatologie argheziană
Emil Lungeanu   
Duminică, 14 Aprilie 2013 07:07
Citeşte mai mult...„Cum se poate ca dumneata, cu o privire aşa de curată şi o frunte aşa senină, să admiri pe scatologul de Arghezi?" i-a reproşat odată Iorga mai junelui Şerban Cioculescu, care i-a replicat băţos : „Domnule profesor, ştiţi, lumea face comparaţii sub raportul scatologiei între dumneavoastră şi Arghezi." „Nu zău, şi ce zice lumea?" „Zice că dumneavoastră gătiţi din respectivele materiale un singur fel, domnule profesor, pe când Arghezi prepară un meniu complet."

De acel schimb de mingi şi de jocul paronomazic „scatologic-escatologic" din repertoriul arghezian mi-am adus reflex aminte îndată ce criticul Aureliu Goci m-a pus la curent cu Apocalipsa...
 
Florentin Smarandache - „În Vestul Nesălbatic” - fotojurnal paradoxist
Conf. univ. dr. Vasile Soimaru   
Duminică, 14 Aprilie 2013 06:59
Citeşte mai mult...Florentin Smarandache a acreditat o specie literară paradoxistă şi sincretică: fotojurnalul instantaneu. Este vorba despre un discurs literar hipertextual cu elemente fotografice, reportericeşti, culturale şi ştiinţifice. Într-un fel, avem de a face cu un jurnal însoţit de fotografii confirmative, revelatoare. Mişcarea ideilor o asigură observaţiile proaspete şi reflecţiile paradoxiste, adică surprinzătoare şi de profunzime. Mobilitatea şi atenţia la ceea ce este semnificativ sunt cele două caracteristici ale figurii spiritului creator ce se face vizibil. În acest cadru se înscrie tipologic şi recentul fotojurnal instantaneu al lui Florentin ...
 
Primatul Cetății și al Gintei
Prof. univ. dr. Ion Coja   
Miercuri, 10 Aprilie 2013 09:51
Citeşte mai mult...Un principiu constituțional care trebuie formulat explicit

În Constituția și legislația României există numeroase prevederi privind drepturile minoritarilor etnici. Există chiar legi întregi care au drept scop să detalieze dreptul la identitate al minoritarilor. (Vezi Constituția, art. 6: „Statul recunoaște și garantează persoanelor aparținând minorităților naționale dreptul la păstrarea, la dezvoltarea și exprimarea identității lor etnice, culturale, lingvistice și religioase.")

Majoritatea românească nu este subiect de drept în România

În general, în fiecare țară, pe lângă minorități, își duce existența și o majoritate etnică, cea care dă, de ...
 
De la neştiinţă şi rea credinţă, la abandonarea răspunderii
Conf. univ. dr. Gheorghe D. Iscru   
Miercuri, 10 Aprilie 2013 09:37
Citeşte mai mult...
„Voim Statul naţional, nu Statul cosmopolit, nu America dunăreană./ Voim ca stejarul stejari să producă, nu meri pădureţi". (Mihai Eminescu)

- Pe marginea noului eseu al domnului Lucian Boia: „De ce este România altfel?" Ed. Humanitas, Bucureşti, 2012, dar nu numai -

Ca titrat universitar în domeniu, atunci când te decizi să apreciezi, într-un eseu, istoria întreagă a unei ţări, trebuie ca, în prealabil, să fi făcut dovada ştiinţifică a cunoaşterii „subiectului". Adică, să fi parcurs „materia" cu cărţi sau, de la înălţimea titlului, să fii autorul unei sinteze asupra veacurilor sau chiar mileniilor ei de istorie. Deci, să nu-ţi trimiţi şt...
 
Transilvania nu a făcut parte din regatul ungar
Prof. Miodrag Stanojevic   
Miercuri, 10 Aprilie 2013 09:30
Citeşte mai mult...

Un profesor de istorie sârb din Voivodina, în trecere prin Satu Mare, a transmis redacţiei o reacţie pe marginea articolului „Afront adus românilor pe bani europeni", apărut în numărul din 4.12.2012 al Gazetei de Nord Vest. Reproducem integral textul transmis de profesorul sârb Miodrag Stanojevic:

„Mă numesc Miodrag Stanojevic, sunt sârb din Vojvodina şi profesor de istorie în Novi Sad. Aflându-mă într-o călătorie către Ucraina, am zăbovit trei zile în urbea dvs., bucurându-mă de ospitalitatea unui vechi prieten şi a familiei sale. Menţionez că vorbesc fluent limba română deoarece am copilărit într-un sat mixt vlaho-sârbesc.

Exerciţiu de imagin...

 
Istoria secretă a Mossadului
Michael Nicholas Blaga   
Miercuri, 10 Aprilie 2013 09:11
Citeşte mai mult...
Gordon Thomas - „Gideon's Spies - The Inside Story of Israel's legendary Secret Service - The Mossad"

„Mossad-ul este ca gâdele oficial sau ca medicul din Camera Morţii care administrează injecţia letală. Acţiunile voastre sunt toate aprobate de Statul Israel. Când ucideţi, voi nu violaţi legea. Voi executaţi o sentinţă aprobată de primul ministru în exerciţiu." (Meir Amit - Director General al Mossad 1963-1968)

Cartea care face obiectul acestei recenzii poartă titlul „Gideon's Spies - The Secret History of the Mossad" şi a fost publicată de Editura St. Martin's Griffin din New York. Tradusă în 16 limbi şi prezentată sub forma unui ser...
 
Evocări - Mateiu I. Caragiale
Prof. Ion Ionescu Bucovu   
Miercuri, 10 Aprilie 2013 08:48
Citeşte mai mult...
Mateiu I. Caragiale-romancier
(128 de ani de la naştere)

Am recitit de curând romanul lui Mateiu I. Caragiale „Craii de Curtea Veche" și am redescoperit o proză proaspătă cu valențe nebănuite, care mi-au scăpat la prima lectură. Mă gândeam apoi la soarta scriitorului, nedorită de tatăl Caragiale care zicea că „Un tată ar trebui să fie din cale afară denaturat ca să ureze vreunuia, celui mai nemernic dintre copiii săi, cariera de publicist onest. Douăzeci și patru de copii să am -să mă ferească Dumnezeu!- pe toți i-aș face oameni politici, adică avocați; și dacă unul n-ar fi în stare să învețe măcar atâta, l-aș învăța să prinză câini cu ...
 
Învingătorii scriu istoria. Cu sânge
Gabriel Tudor   
Miercuri, 10 Aprilie 2013 08:39
Citeşte mai mult...Comandant al Wehrmachtului şi unul dintre cei mai temuti lideri militari germani in timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, feldmareşalul Keitel spunea, în timpul procesului de la Nürnberg, adresându-se judecătorilor aliaţi că „dacă soarta razboiului ar fi fost alta, voi ar fi trebuit să vă aflaţi în boxa acuzatilor". Cuvintele celui care ulterior va fi condamnat la moarte şi executat pentru crime de război conţin un mare adevăr, în sensul că, de-a lungul conflictului, armatele aliate s-au făcut responsabile de multe atrocităţi, nefiind însă, niciodată, judecate sau condamnate pentru acestea. Care au fost cele mai strigătoare la cer dintre ...
 
Caricaturi cartografice occidentale
Ion Maldarescu   
Vineri, 29 Martie 2013 04:06
Citeşte mai mult...Cum ne văd euro-occidentalii

Printr-un fericit prilej şi amabilitatea sursei RBr, revista ART EMIS a ajuns în posesia câtorva hărţi care, la prima vedere par nişte ironii cartografice hazardate, dar nu-i aşa. Privite în profunzime situaţia se prezintă dramatic pentru noi, românii. Ţara a fost şi este condusă dezastruos de peste 23 de ani, a fost şi este jefuită de marile bogăţii ale solului şi ale subsolului, a fost şi este desţărată de câteva milioane de cetăţeni, a fost şi este invadată de sărbătorile comercial-reziduale şi păgâne ale „civilizaţiei" occidentale. I se exportă şi materia cenuşie „Albanizată" până la limita de supravieţuire, ţ...
 
Revirimentul cazac
Alexandru Moraru, Chişinău   
Vineri, 29 Martie 2013 03:59
Citeşte mai mult...
Avertisment. Forţele de şoc ruse s-au întors în Găgăuzia pentru a apăra „suveranitatea"

Într-un articol scris pentru Jamestown Foundation, profesorul Paul Goble, expert în relaţii interetnice în regiunea eurasiatică şi fost analist C.I.A., atrage atenţia asupra faptului că la Comrat, capitala Regiunii Autonome Găgăuze, a reapărut un detaşament de cazaci ruşi, care pot fi utilizaţi de Moscova pentru a destabiliza situaţia şi aşa extrem de fragilă din Republica Moldova. Cazacii şi-au făcut apa¬riţia la Comrat în urmă cu două săptămâni şi, de atunci, au tulburat apele în micuţa regiune populată în majoritate de etnici turci trecuţi la creştin...
 
Consideraţii epidemiologice asupra infecţiei HIV-SIDA din România
Iulia-Gabriela Serban   
Vineri, 29 Martie 2013 03:26
Citeşte mai mult...Infecţia HIV este exemplu tipic de boală emergentă evoluând exploziv, pandemic, într-un interval de aproape 10 ani numărul infectaţilor fiind estimat la aproximativ 10-12 milioane (OMS 1992). Bariera de specie a fost probabil forţată, ca urmare a contactului cu maimuţe infectate (vânătoare), muşcăturilor, consumului cărnii de maimuţă. Se presupune că HIV1 este originar din SIVcpz, lentivirus al cimpanzeului, iar HIV2 din SIVmac, virus al maimuţelor mangabey. Nu există dovezi de transmitere prin insecte hematofage. Manipularea HIV se face în laboratoare echipate corespunzător, biohazard de nivel 3.[1]

România a fost prima ţară din Europa Centra...
 
Calvarul limbii române în Basarabia sub dominaţia ţaristă (2)
Prof. univ. dr. Dinu Poştarencu, Chişinău   
Vineri, 29 Martie 2013 02:25
Citeşte mai mult...Sub regimul generalului I.M. Harting

La începutul lunii mai 1813, Scarlat Sturza s-a îmbolnăvit grav. Prin certificatul din 17 mai 1813, medicul A. Erlenvein a adeverit următoarele: „Din momentul intrării lui în exerciţiul funcţiunii, guvernatorul civil al Basarabiei a fost împovărat necontenit cu diferite activităţi şi, ca urmare a istovirii sistemului nervos, a suportat un atac de apoplexie, provocându-i o paralizie, din care cauză nu poate mişca mâna dreapta"[1]. La 18 mai, general-maiorului I.M. Harting[2], sosit de la Hotin, i-a fost remis, în calitatea sa de şef militar al Basarabiei, următorul aviz dictat de suferindul Sturza: „Starea s...
 
Rolul iubirii între bărbat şi femeie
Pr. Vasile Marinescu   
Vineri, 29 Martie 2013 02:16
Citeşte mai mult...Câteva proverbe:

„Dumnezeu n-a făcut-o pe femeie din capul bărbatului, ca să nu-l conducă; nici din picioare ca să nu-i fie sclavă; a făcut-o din coasta lui, ca să-i fie aproape de inimă". (Israel)
„Cine nu iubeşte femeia a supt de la scroafă". (Anglia)
„Fără femei, bărbaţii ar fi nişte pui pe care nu i-a lins nimeni". (Franţa)
„O sută de bărbaţi pot ridica o tabără, dar e nevoie de-o femeie ca să faci o casă". (China)
„Femeia este al cincilea anotimp în care Natura se odihneşte, amintindu-şi toate florile primăverii, toate privighetorile verii, toţi strugurii toamnei şi toate ninsorile iernii." (Grigore Vieru)

Acolo unde nu mai este Iubire, totu...
 
Iubesc România pentru Neamul şi Pământul ei, absolut special
Maria Cristina Mărcuş   
Vineri, 29 Martie 2013 02:09
Citeşte mai mult...
Noi, românii ştim să ne bucurăm din orice, să fim recunoscători şi pentru puţinul pe care îl avem

Deşi este fiica unui om de afaceri şi ar putea avea traiul unei tinere mondene, Maria umblă desculţă, doarme sub cerul liber, în taberele dacice, iar hainele ei preferate sunt straiele tradiţionale. Face parte dintr-o asociaţie de reconstituire istorică, Terra Dacica Aeterna, alături de alţi pasionaţi cu care, în vacanţe, cutreieră meleagurile natale, punând în scenă viaţa dacilor liberi. În rochie roşie de in, legată la brâu cu cordon şi cu părul blond în şuviţe împletite, Maria a învăţat copilele să ţeasă la gherghef. Fata cu ochii precum ci...
 
Pentru Sabina, de la un General Român!
General (r) Dr. Mircea Chelaru   
Duminică, 24 Martie 2013 20:10
Citeşte mai mult...Pentru tot neamul românilor, oriunde s-ar afla El!

Sabină, Fiică a Pământului cu nume predestinat! Tu ai făcut, cu voia lui Dumnezeu, să se înțeleagă că acest popor adesea pedepsit cu hulă, este sieşi, marele giuvaer. Dumnezeu a lucrat prin tine și a făcut să se înțeleagă că acest popor nu a renunţat niciodată la memoria inalterabilă care transcede toate vicisitudinile, toate otrăvirile de dinăuntru sau de dinafară. Ai luat minunea culorilor din Pentagrama Sacră a Identităţii care se păstrează în taine şi astăzi, aşa cum numai basmul şi balada le pot ţine minte. Aici s-a incercat şi se screm încă unii alogeni mintali să ne lovească cu perfidie...
 
<< Început < Anterior 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 Următor > Sfârşit >>

Pagina 180 din 211