Revista Art-emis
PDF Imprimare Email
Col. (r) Prof. univ. dr. ing. Marian Rizea   
Joi, 13 Februarie 2014 21:59
Chevron-roCum ?i de unde ?tiu americanii de la „Chevron” unde s? foreze dup? gaze de ?ist în România? Au mers direct la surse: Vaslui, Punge?ti... au concesionat o parcel? anume, nu altceva ?i nu altundeva. Domnul colonel (r) Prof. univ. dr. ing. petrolist Marian Rizea, specialist în probleme de contrainforma?ii economice are amabilitatea s? ne ofere unele detalii ale acestei dileme, prin prisma dublei sale calit??i de specialist în domeniu. (Redac?ia ART-EMIS)
 
 
Nu se ?tie cum, dar este lucru dovedit c?, în timpul celui de-Al Doilea R?zboi Mondial, mai ales c?tre sfâr?itul s?u, inginerii ?i geologii germani ajunseser? s? posede h?r?i cu perimetrele gazelor de ?ist din Moldova ?i Dobrogea. În zona Costine?ti-Tuzla ?i între Vama Veche ?i Duranculak, în Bulgaria, au existat chiar colonii de ingineri ?i tehnicieni nem?i, militari ?i civili, care prin 1943-44 sondau ?i cartografiau locul. Dup? r?zboi, aceste h?r?i au ajuns la americani, nu la ru?i, iar dup? 1970 s-a legat o prietenie deosebit? între Ceau?escu ?i pre?edin?ii Statelor Unite, respectiv Richard Nixon, Gerald Ford ?i James Earl Carter.
 
Proiectul secret „Zebra” abandonat în urma cutremurului din 1977
 
În contextul prezentat, Nicolae Ceau?escu a primit de la americani h?r?ile ?i speciali?tii necesari pentru configurarea în secret a extrac?iei gazelor de ?ist în parteneriat româno-american. Dac? petrolul nu era o problem? la vremea respectiv?, gazele naturale clasice autohtone, necesare pentru o industrie chimic? supradimensionat?, erau insuficiente. Ru?ii ne exportau gaz metan pu?in ?i scump, pentru c? nu vedeau cu ochi buni independen?a noastr? economic?. Atunci s-a ajuns la un plan de extragere, împreun? cu americanii, a gazelor de ?ist, proiect ce a primit numele de cod „Zebra”. În martie 1977 a intervenit îns? cutremurul, iar de atunci, Ceau?escu, sf?tuit de speciali?ti, a abandonat ideea exploat?rii gazelor de ?ist, pentru c? poate influen?a mi?carea teluric?, în special în zonele unde pl?cile tectonice produc periodic seisme, cum este cazul Vrancei.
 
Fracturarea hidraulic? poate produce cutremure
 
În imaginea al?turat? pute?i observa cum se prezint? z?c?mântul gazelor de ?ist, în compara?ie cu pungile clasice de gaze naturale. Exploatarea gazelor de ?ist, care sunt gaze naturale din interirul unor pietre, se face prin fracturare hidraulic?, care înseamn? ruperea rocilor pentru eliberarea gazului, prin intermediul unui jet puternic de lichid.
 
Pericolele acestui procedeuHarta-gaze, schema geologic?
 
 
- riscul de explozii ?i deflagra?ii pe o raz? de mii de kilometri p?tra?i de la locul extragerii. Pot fi afectate, practic, jude?e întregi;
- riscul grav de poluare a apelor din pânza freatic? ?i râuri cu substan?ele chimice con?inute de lichidul injectat în structura geologic?, substan?e care au drept scop „înmuierea” rocilor;
- risc de provocare a unor cutremure de suprafa?? de pân? la 6 grade pe Richter, foarte periculoase, ?i de influen?are a declan??rii unor seisme în faliile predispuse unor asemenea fenomene, cum este zona Vrancea.
Conform studiilor de pân? acum, în subsolul României ar exista 1.444 de miliarde de metri cubi de gaze de ?ist, care ne-ar ajunge pentru 100 de ani.
Grafica - Ion M?ld?rescu
footer