Revista Art-emis
Otto Skorzeny - agent al Mossad-ului PDF Imprimare Email
Redactia ART-EMIS   
Duminică, 19 August 2018 14:57
Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image /home/ultraart/public_html/images/stories/autori/Obersturmbannführer-Waffen-SS-Otto_Skorzeny-June_1908-5_July_19751.jpg

Obersturmbannführer-Waffen-SS-Otto Skorzeny-June 1908-5 July 19751La sfâr?itul celui de Al Doilea R?zboi Mondial, numele lui Otto Skorzeny[1] era faimos în întreaga lume. Ac?inile sale, de o îndr?zneal? f?r? margini, stârniser? admira?ia tuturor, camarazi ?i inamici deopotriv?. În 1943, a reu?it s?-l elibereze pe Benito Mussolini, care dup? înl?turarea de la putere, era ?inut prizonier într-un hotel din Mun?ii Apenini. În octombrie 1944, trimis de Hitler care avea informa?ii c? ungurii negociaz? cu sovieticii, îndr?zne?ul ofi?er german l-a r?pit pe fiul dictatorului Miklos Horthy, silindu-l pe acesta s?-i cedeze puterea lui Ferenc Szalasi. Dar numele lui Skorzeny era legat ?i de alte planuri temerare - r?pirea liderului comunist Tito ?i a comandantului american Eisenhower sau complotul legat de asasinarea simultan? a lui Roosevelt, Churchill ?i Stalin în timpul Conferin?ei de la Teheran.

În ciuda trecutului s?u nazist sau poate tocmai din aceast? cauz?, Otto Skorzeny a lucrat spre sfâr?itul vie?ii cu Mossadul israelian. Dup? r?zboi, a fost achitat de un tribunal militar aliat, de?i luptase îmbr?cat în uniforma inamicilor s?i ?i ar fi putut fi executat pentru asta.
Dup? eliberare, s-a mutat în Spania, aflat? la acea vreme sub conducerea lui Franco. A devenit om de afaceri, dar se pare c? ?i-a ajutat mul?i dintre fo?tii camarazi din SS s?-?i g?seasc? refugiu în Spania sau America latin?. La un moment dat, a colaborat ?i cu egiptenii, antrenând lupt?tori de commando. Într-o sear?, în timp ce lua masa cu mult mai tân?ra sa so?ie ?ntr-un restaurant din Madrid, Skorzeny a fost abordat de un cuplu- un b?rbat elegant trecut de 40 deani ?i partenera sa, o frumoas? fat? cu vreo dou?zeci de ani mai tân?r?. Cei doi s-au prezentat drept turi?ti germani care fusesr? jefui?i de tot ce aveau - bani, acte...

În ciuda întâmpl?rii, cele dou? cupluri s-au distrat extrem de bine toat? seara, iar so?ia lui Skorzeny i-a invitat s?-?i petreac? noaptea în casa lor, iar cei doi au acceptat rapid. P?rea s? existe o stranie atrac?ie sexual? între cele dou? cupluri, dar la un moment dat, amabila gazd? a scos pistolul ?i le-a spus oaspe?ilor c? ?tie c? sunt agen?i ai Mossadului veni?i s?-l lichideze. Cei doi au recunoscut, dar numai pe jum?tate. Sunt, într-adev?r, agen?i israelieni, dar au venit s?-i propun? un târg,o dac? ar fi vrut s?-l lichideze ar fi avut de nenum?rate ori prilejul. Skorzeny le-a r?spuns c? pentru el ar fi mai simplu s?-i ucid?, dar tân?ra evreic? i-a dat o replic? inspirat?. „Dac? ne ucizi, cei care vor veni dup? noi nu se vor mai deranja s? bea un pahar cu tine înainte s?-?i zboare creierii".

Amenin?area a func?ionat, dup? un minut de t?cere, fostul ofi?er SS a întrebat cu ce le poate fi de folos. Israelienii i-au spus c? au nevoie de informa?ii ?i sunt gata s?-l pl?teasc? rege?te.
- Banii nu m? intereseaz?, am destui, le-a r?spuns Skorzeny, care le-a cerut îns? altceva: - Vreau ca Simon Wiesenthal s? ?tearg? numele meu de pe lista criminalilor de r?zboi. Eu nu am comis nicio crim?.
Cei doi au spus c? vor încerca s? rezolve problema, iar colaborarea a început. Skorzeny a fost chiar invitat în Israel ca s? afle în am?nunt ce informa?ii vor noii s?i colaboratori. Gazdele l-au dus s? viziteze ?i memorialul victimelor nazismului, dar fostul ofi?er S.S. n-a ar?tat vreo urm? de remu?care. A p?strat totu?i t?cerea, plin de respect.
Când a fost întrebat cum de a acceptat atât de repede s? colaboreze, Skorzeny a spus c?, dat fiind c? este trecut pe lista criminalilor de r?zboi, poate fi lichidat oricând, iar colaborând î?i ap?r? via?a.

Chiar dac? fostul erou al lui Hitler, Otto Skorzeny, a acceptat s? lucreze pentru Mossad, israelienii nu au reu?it s?-?i îndeplineasc? obliga?iile pe care ?i le luaser? fa?? de el. Contactat de Mossad, vân?torul de nazi?ti Simon Wiesenthal a refuzat s? ?tearg? numele lui Skorzeny de pe lista sa. A?a c? agen?ii serviciului secret israelian i-au oferit fostului ofi?er S.S. o scrisoare fals? din care reie?ea c? Wiesenthal accept? târgul. Mul?umit de rezultat, Skorzeny pare s? se fi întors împotriva fo?tilor s?i camarazi. Surse din Mossad, sub protec?ia anonimatului, sus?in c? Skorzeny a jucat un rol decisiv în eliminarea omului de ?tiin?? Heinz Krug, în acel moment una dintre cele mai mari amenin??ri la adresa securit??ii Israelului.

Fost membru al echipei de oameni de ?tiin?? nazi?ti de la Peenemunde, Krug participase la elaborarea faimoaselor rachete în care Hitler î?i pusese toate speran?ele. Era unul dintre cei mai valoro?i exper?i în rachete, a?a c? dup? r?zboi, coordonatorul proiectului armelor secrete germane, Wernher von Braun l-a chemat în America s? participe la dezvoltarea proiectului spa?ial american. Krug a refuzat îns? ?i, al?turi de al?i colegi de la Peenemunde, a ales o variant? mai b?noas? - s? ajute Egiptul împotriva Israelului. Conform ziarului Haarestz, oamenii de ?tiin?? germani voiau „S? pun? la punct un program secret de a înzestra ??rile arabe cu rachete capabile s? loveasc? Israelul".

La început, Mossad-ul a încercat s?-i intimideze pe oamenii de ?tiin?? germani ?i s?-i fac? s? abandoneze proiectul. Li se d?deau telefoane anonime în miez de noapte ?i primeau zilnic scrisori de amenin?are. La un moment dat, se pare c? însu?i Krug c? l-a contactat pe Skorzeny în speran?a c? acesta va ap?ra grupul de oameni de ?tiin?? germani, f?r? s? ?tie c? acesta lucra pentru Mossad. Pe 11 septembrie 1962, Krug disp?rea f?r? urm? din biroul s?u din München. Cadavrul s?u nu avea s? fie descoperit niciodat?. Mai mult, cinci egipteni care lucrau cu oamenii de ?tiin?? germani au fost uci?i de explozia unui pachet capcan?. Speria?i, oamenii de ?tiin?? germani au abandonat unul câte unul proiectul pân? la finalul anului 1963. Surse israeliene spun c? Skorzeny ar fi fost implicat în ambele asasinate. E îns? greu de spus care a fost contribu?ia lui. Alia?ii îl declaraser? denazificat înc? din 1952, deci nu avea mari motive s? se team? c? ar putea fi adus din nou în fa?a justi?iei. Cât prive?te teama pe care i-o inspirau commando-urile israeliene ?i aici e de discutat.

Pân? la sfâr?itul vie?ii sale, Skorzeny a c?utat s?-?i ajute fo?tii camarazi din S.S., de altfel, pe ultimul s?u drum, Skorzeny a fost salutat cu bra?ul ridicat în salutul roman de o mul?ime care cânta mar?uri naziste[2].

------------------------------------------------
[1] Otto Skorzeny, Obersturmbahnführer în Waffen SS (n. 12 iunie 1908, Viena - d. 5 iulie 1975, Madrid, Spania) A fost renumit pentru ac?iunile sale ca lider de commando.
[2] Sursa: Ovidiu Drag?, https://evz.ro/misterele-istoriei-cum-a-devenit-eroul-lui-hitler-asasin-pentru.html
https://evz.ro/misterele-istoriei-eroul-lui-hitler-a-asasinat-un-expert-nazist.html

footer