Revista Art-emis
PDF Imprimare Email
Redactia ART-EMIS   
Duminică, 28 Octombrie 2018 12:49

Vân?torul de care Mare?al -3„Mare?al" - un proiect care a revolu?ionat cel de-al Doilea Razboi Mondial[4]

Înc? de la începutul celui de-Al Doilea R?zboi Mondial trupele române s-au confruntat cu o lips? cronic? a mijloacelor de lupt? antitanc. Dac? în etapele ini?iale ale conflictului s-a putut conta pe ajutorul german în acest sens, pierderile suferite la Stalingrad a obligat comandamentul român s? vin? cu solu?îi ?i idei proprii în vederea dezvolt?rii unui vân?tor de tancuri performant, care s? fie produs în mas? de industria autohton?. Sarcina a c?zut pe umerii unei echipe de cercetare alc?tuit? din maiorul Nicolae Anghel, c?pitanul Gheorghe Sambotin ?i inginerul Constantin Ghiulai. Ei au trebuit s? se bazeze pe materialul de r?zboi capturat de la sovietici, luând ?asiul unui T-60 ?i ad?ugându-i un tun de 122 mm Putilov-Obuhov ?i o mitralier? coaxial? ZB-53 de 7.92 mm. Protec?ia blindatului era asigurat? de pl?ci înclinate, de 20-30 mm grosime, ce îi oferea un profil neobi?nuit de jos, de form? unei carapace, lucru neîntâlnit la alte proiecte ale vremii.

Modific?ri aduse proiectului ini?ial[5].

Prototipul cu indicativul M-00, ce devenise cunoscut ?i sub numele de "Mare?al", era preg?tit în vara lui 1943 pentru primele sale teste la poligonul de la Suditi. Numai c? motorul nu s-a dovedit suficient de puternic, iar suportul care stabiliza tunul a cedat. Prototipurile ulterioare au rezolvat cea mai mare parte a acestor dificult??i, schimbându-se motorul ?i îmbun?t??indu-se suportul respectiv. Îns?, cea mai important? modificare a reprezentat-o înlocuirea tunului sovietic cu unul de produc?ie româneasc?, celebrul Re?i?a de 75 de mm. Proiectilele trase de un tun Re?i?a dep??eau 1.000 de metri pe secund? ?i puteau lovi ?inte de la o distan?? de peste un kilometru. Nici m?car tancurile grele sovietice, precum Iosif Stalin sau Kliment Voroshilov, nu erau în siguran??, un proiectil tras de la 550 de metri putând penetra pân? la 100 de mm de armur?, la un unghi de 30 de grade.

Propunerea colonelului Paul Draghiescu de a schimb? tunul s-a dovedit inspirat?. În timpul testelor, prototipul a impresionat prin puterea de foc conferit? de tunul Re?i?a, remarcându-se totodat? mobilitatea ?i u?urin?? manevr?rii noului blindat. Înainte de toate, probabil cel mai important lucru era c? uzinele române?ti puteau sus?ine un program de produc?ie în serie al Mare?alului. Ineditul vân?tor de tancuri a trezit interesul german, punându-se la dispozi?ie industriei române?ti expertiz? tehnic? ?i materialele necesare pentru a sprijini produc?ia în mas?. Germanii ?i-au început ?i ei propriul program pornind de la proiectul românesc, din care s-a n?scut mult mai celebrul vân?tor de tancuri Hetzer. În martie 1944 deja primele blindate sunt trimise în lupta. Îns?, lucrurile nu au decurs la fel de bine în ?ar?, inginerii români înc? dezb?tând dac? ar trebui s? mearg? înainte sau s? integreze unui nou prototip o parte din modific?rile substan?iale efectuate de germani. În cele din urm?, proiectul este preluat de Grigore Axinte, iar întreg programul este revizuit. El s-a declarat nemul?umit de prototipul Mare?alului, pe care l-a g?sit complet nesatisf?c?tor. Sub coordonarea lui este creat un alt prototip, care a îmbun?t??it multe aspecte ale versiunilor anterioare. În timpul unor teste a concurat împotriva unui StuG III, blindatul de linie al germanilor ?i l-a surclasat.

Sfâr?itul programului „Mare?al"

Pe 10 mai 1944, comandamentul român a cerut producerea a 1.000 de vân?tori de tancuri „Mare?al" care urmau s? alc?tuiasc? 32 de batalioane antitanc. Pe lâng? regimentul 2 Care de Lupta s-a creat ?i un batalion de antrenament, batalionul M.Se credea c? primele blindate vor rula de pe linia de produc?ie în iunie ?i c? pân? în septembrie 1944 se va putea ajunge la o produc?ie de 100 de vân?tori pe luna. Numai c? bombardamentele aliate au avariat uzinele române?ti în a?a m?sur? încât termenele de livrare au fost amânate pentru câteva luni. Se credea c? prima serie de 10 vân?tori putea fi terminat? cel mai devreme în noiembrie, îns? estimarea afost inexact?. Evenimentele de dup? 23 august 1944 au adus cu sine contramandarea programului de produc?ie ?i confiscarea prototipurilor, a vehiculelor aflate în diverse etape ale construc?iei ?i a planurilor de c?tre sovietici, care au invocat condi?iile armisti?iului.

F?r? îndoial?, v?n?torul de tancuri „Mare?al" a fost unul dintre cele mai ambi?ioase proiecte inginere?ti române?ti din timpul r?zboiului. O realizare tehnic? de excep?ie pentru care st? testament urma?ul sau spiritual german. În ultimii ani de r?zboi Hetzer-ul s-a dovedit un adversar redutabil ?i o contrapondere superb? în fa?? superiorit??ii numerice a tancurilor aliate. Profilul excep?ional de jos, introdus de „Mare?al", a transfomat Hetzer-ul într-un temut vân?tor de tancuri, greu de depistat, u?or manevrabil ?i care putea distruge orice tanc aliat din câteva lovituri[5].

Grafica - I.M.

---------------------------------------------
[4] Lauren?iu Dologa http://www.ziare.com/cultura/documentar/maresalul-un-proiect-care-a-revolutionat-cel-de-al-doilea-razboi-mondial-1307525
[5] Ibidem.
[6] Ibidem.

footer