Revista Art-emis
PDF Imprimare Email
Doru Dragomir   
Duminică, 04 August 2013 10:30

Bombardierul rusesc Tu-22Bombardiere strategice TU-22 violeaz? spa?iul aerian al României (N.A.T.O.)

Similitudini: înainte de declan?area ostilit??ilor între România (Puterile Axei) ?i Uniunea Sovietic?, în secolul trecut, avioanele sovietice violau sistematic spa?iul aerian al României. dup? mai bine de ?ase decenii, istoria se repet?... cu mici diferen?e. Atunci, oficialii no?tri explicau deschis românilor care este situa?ia. Ast?zi, cel îndrituit s? dea explica?ii credibile popula?iei, Ministrul Ap?r?rii Na?ionale este „discret” cu apartenen?a avioanelor care violeaz? grani?a aerian? a ??rii, vorbindu-ne de „aparate neidentificate”, dar discre?ia nu se extinde ?i la Arhivele M.Ap.N. pe care le ofer? pe tav? celor ale c?ror scopuri sunt departe de interesele României. Ministrul bate ?aua s? priceap? norodul c? sicriele zbur?toare pe care înc? se mai vede scris F-16, afacerite la mâna a treia de neispr?vi?ii no?tri, ne sunt necesare. Domn ministru, Avia?ia Militar? Român? are nevoie de avioane noi, performante, nu de ruginituri expirate fizic ?i moral, refuzate de al?ii. Unde s-au volatilizat MIG-urile 29 aflate în dotarea Armatei Române? S? fi zburat singure spre „??rile Calde” sau au ajuns la fier vechi? Câte avioane militare, de lupt?, mai are România ?i câte ar trebui s? aib?, fie ?i dup? regulile N.A.T.O.? Exceptând câteva unit??i speciale ?i bazele militare americano-israeliene de pe teritoriul ??rii, România nu mai are - comparativ ?i p?strând propor?iile - nici dotarea militar? de la 22 iunie 1941. De ce România nu a încercat s? participe la fabricarea lui F-35. Al?ii vor s? poat?. Ai no?trii ale?i, nu pot s? vrea. Vor limuzine noi - pentru ei ?i sicrie zbur?toare - pentru pilo?ii români. Vom mai avea vreodat? un ministru Român, care s? reprezinte interesele României? Greu de crezut! (Ion M?ld?rescu - ART EMIS)

În ultimele 20 de luni a fost semnalat? prezen?a ?i a altor aeronave militare ruse?ti de tipul Su-27, Su-24 si Beriev A-50

Declara?iile ministrului Ap?r?rii Na?ionale, Mircea Du?a,  privind  tentativele de intrare neautorizat?  în spa?iul aerian românesc au stârnit reac?ii în toate mediile. Deoarece a evitat s? ofere date concrete despre ce tip de aeronave au violat spa?iul aerian românesc, afirma?iile lui Du?a au fost ironizate chiar de c?tre un consilier preziden?ial. În cursul zile de joi, 1 august 2013, Du?a a revenit asupra subiectului ?i a explicat în ce condi?ii este ridicat? avia?ia militar? de la sol în cazul unei tentative de intrare neautorizat? în spa?iul nostru aerian. Nici acum, ministrul Ap?r?rii nu a spus clar despre ce avioane a fost vorba, dar Ziua Veche a intrat în posesia unor informa?ii cuprinse într-un raport întocmit de reprezentan?ii Statului Major al For?elor Aeriene, din care rezult? c?, în ultimele luni, au existat mai multe cazuri în care aeronave militare apa?inând Federa?iei Ruse au încercat s? intre în spa?iul aerian românesc f?r? s? existe o aprobare în acest sens sau f?r? s? fie cerut un plan de survol. Cel mai grav incident s-a petrecut în cursul anului trecut, când patru bombardiere strategice ruse?ti Tu-22 au efectuat o misiune de supraveghere ?i testare a capabilit??ilor for?elor aeriene din România, Bulgaria ?i Turcia. În apropierea spa?iului aerian al României au fost semnalate în ultimele 20 de luni prezen?a ?i a altor aeronave militare ruse?ti, printre care amintim Su-27, Su-24 si Beriev A-50. Activitatea aerian? a ru?ilor s-a intensificat dup? anun?ul oficial privind instalarea scutului antirachet? american la Deveselu. În aceste condi?ii, aeronavele MiG-21 LanceR, din cadrul Flotilei 86 Aerian?, care sta?ionau la Borcea, au fost dislocate pe aeroportul de la Mihail Kog?lniceanu.

Revenind la misiunea efectuat? de cele patru bombardiere strategice ruse?ti, se pare c? aeronavele Federa?iei Ruse au decolat, cel mai probabil, de la Baza aeriana strategic? 6950 de lâng? Saratov.

S-a aplicat o procedur? standard privind serviciul de poli?ie aerian? în cadrul N.A.T.O.

Din informa?iile primite, cele patru bombardiere strategice au fost monitorizate înc? de la decolare, iar în momentul în care au ajus deasupra M?rii Negre ?i s-au apropiat foarte mult de litoralul românesc ?i bulg?resc, fiind la limita viol?rii spa?iului aerian al celor dou? state membre N.A.T.O. s-a aplicat o procedur? standard privind serviciul de poli?ie aerian? în cadrul N.A.T.O.. La nivel regional, serviciul de poli?ie aerian? era asigurat la momentul respectiv  de Turcia. Din momentul în care s-a constatat c? cele patru bombardiere strategice ruse?ti TU-22 au o traiectorie care presupunea ie?irea din spa?iul aerian interna?ional ?i intrarea accidental? sau voit? în spa?iul aerian al României, de la baza aerian? de la Incirlik a decolat o escadril? de aeronave F-16 aflate în alarm? de lupt? în cadrul serviciului de poli?ie aerian? N.A.T.O.. În acela?i timp a fost alarmat? ?i celula de lupt? de la baza aerian? de  la Fete?ti

Activitatea aerian? a ru?ilor s-a intensificat

Zborul celor patru bombardiere TU-22 a fost supravegheat în permanen?? de militarii români afla?i în Centrul de Operatii Aeriene din cadrul Statului Major al For?elor Aeriene. Celula aflat? în alarm? la Flotila 86 Aerian? a primit ordin de decolare. În cele din urm?, cele patru  aeronave TU-22 ?i-au întrerupt brusc traiectoria ?i au f?cut cale întoars?, reintrând în spa?iul aerian rusesc. Exper?ii militari consider? c? zborul efectuat de cele patru aeronave ruse?ti poate fi un test al capabilit??ilor de poli?ie aerian? al statelor din flancul sudic al NATO. Este vorba despre o intensificare a zborurilor bombardierelor strategice ale Rusiei deasupra M?rii Negre în contextul instalarii unor baze americane ?i elemente ale scutului antirachet? ?i pe fondul tensiunilor din Iran ?i al conflictului din Siria, ?ar? în care Rusia are singura baz? naval? în m?ri calde, în portul Tartus.

Explica?iile lui Du?a

Ministrul Ap?r?rii Na?ionale, Mircea Du?a, a f?cut joi, la Bra?ov, noi preciz?ri cu privire la declara?iile sale de miercuri de la Pite?ti referitoare la avioane care for?eaz? spa?iul aerian românesc f?r? aprobare de survol. „Fac câteva preciz?ri referitoare la declara?ia de miercuri de la Pite?ti, pentru c? este o chestiune foarte serioas? care nu poate fi dus? în derizoriu. Ceea ce precizam miercuri la Pite?ti este foarte corect ?i este chiar o informa?ie public? ?i cei care nu cunoa?te?i domeniul citi?i Legea 257/2001 cu privire la modul de ac?iune împotriva aeronavelor care nu se identific? sau care nu au autoriza?ie de survol al spa?iului aerian al României. Trebuie s? mai fac câteva preciz?ri. În primul rând România este stat membru N.A.T.O. ?i al U.E. ?i grani?a României este grani?? a N.A.T.O. ?i U.E. ?i noi avem datoria ca stat N.A.T.O. ?i U.E. s? ap?r?m grani?ele N.A.T.O. ?i U.E., s? supraveghem grani?ele, atât cele terestre, cât ?i cele aeriene ?i maritime. Trebuie s? mai ?ti?i c? spa?iul de supraveghere aerian? nu este cel care corespunde cu spa?iul grani?ei României. Spa?iul de supraveghere aerian? este unul mai înaintat pentru c? supravegherea nu se face în momentul în care o aeronav? intr? în spa?iul aerian care este corespunz?tor grani?ei. Trebuie s? mai ?ti?i c? este un sistem integrat de supraveghere al spa?iului aerian la nivel UE ?i NATO”, a spus ministrul Du?a.

Explica?ii ministeriale referitoare la „c?r?ile de pove?ti cu O.Z.N.-uri”

Potrivit acestuia, la nivelul U.E. organismul care gestioneaz? acest domeniu este Eurocontrol, iar la nivelul N.A.T.O., institu?ia care coordoneaz? supravegherea spa?iului aerian al Europei se afl? în Spania. „Orice informa?ie legat? de survol spre spa?iul aerian se duce automat la cele dou? organisme ?i de acolo se d? comanda de interven?ie. Dac? v? întoarce?i la lege ?i o studia?i, ca s? nu mai vorbi?i prostii, o s? vede?i c? este o anumit? procedur? de identificare a aeronavelor. În momentul în care o aeronav? se apropie de spa?iul aerian al N.A.T.O. sau al U.E., este contactat? prin sisteme radio, iar dac? nu r?spunde la aceste sisteme se ridic? automat avioane de vân?toare care au misiunea de a identifica aeronava. Poate aceasta nu are nicio inten?ie de a intra în spa?iul aerian, dar are o defec?iune sau a gre?it ruta de zbor. Se aten?ioneaz? asupra acestui lucru ?i dac? a intrat în spa?iul de supraveghere care, înc? odat?, nu corespunde cu grani?a ?i este undeva la 50 de kilometri de grani?a româneasc?, se înso?e?te acea aeronav? pân? iese din spa?iul de supraveghere. Lucrurile sunt foarte clare, iar dac? dumneavoastr? a?i avut miercuri ce comenta ?i a?i vorbit de OZN-uri care nu î?i au locul, îmi pare r?u. Eu vorbesc foarte serios ?i când vorbesc foarte serios vorbesc despre aceast? spe?? a supravegherii spa?iului aerian al României, al N.A.T.O. ?i U.E. ?i acestea sunt procedurile. Dumneavoastr? a?i vorbit de obiecte zbur?toare neidentificate, astea sunt în c?r?ile de pove?ti despre O.Z.N.-uri. Când vorbim de aparate neidentificate sunt acele aparate care nu se notific? atunci când li se solicit? de c?tre turnul de control. Cred c? este o chestiune foarte serioas? ?i de aceea am ?inut s? fac aceste preciz?ri”, a precizat ministrul Ap?r?rii.

Întrebat despre ce avioane au p?truns în urm? cu dou? nop?i în spa?iul aerian românesc, Mircea Du?a a spus doar c? este vorba despre dou? avioane care nu au r?spuns la apelurile radio ?i au fost ridicate de la sol dou? MIG-uri care le-au condus în afara spa?iului aerian. Ministrul nu a dat alte detalii despre cele dou? avioane, dar a ?inut s? precizeze c? poate fi vorba despre avioane de agrement, civile, dar în nici un caz de OZN-uri.

Sursa: Ziua veche.ro[1] 
Grafica - Ion M?ld?rescu

 


footer