Imprimare
Dumitru Constantin   
Duminică, 06 Aprilie 2014 18:25

Afganistan ro. art-emisCa român ?i ca publicist cred c? moartea în Afganistan a compatriotului ?i olteanului meu de acas?, plutonierul-major Claudiu Vulpoiu, este o pe cât de absurd?, pe atât de inutil? jertf? de sânge consemnat? la mii de kilometri de ?ar?, f?cut? pentru o cauz? de care ?i el ?i noi nu suntem lega?i cu nimic, un tribut pe care bietul de el a fost adus în starea de a-l pl?ti fiind mânat din ?ar? de o situa?ie economic? precar?, pentru a câ?tiga un ban pentru el, so?ie, fiu sau p?rin?i. Sigur, ni?te min?i r?sucite mi-ar replica imediat c? el a optat pentru aceast? misiune, dar ele nu se gândesc ce l-a constrâns s? fac? a?a ceva ?i nici nu se întreab?: la urma urmei, ce c?ut?m noi, românii, pe meleagurile afgane, cum „s? pacific?m” noi o ?ar? cu un conflict dur, vechi de secole ?i profund, cu alt? religie, cutume ?i obiective? Da, facem parte din N.A.T.O., dar, la urma urmei, la ce sluje?te în fond acest Pact: s? bombardeze, în 2009, fosta Iugoslavie a lui Milo?evici, pentru c? a?a a vrut belicoasa madam Madeleine Albright, care l-a îmbârligat pe fustangiul Bill Clinton s? „protejeze” drepturile albanezilor din Kosovo, leag?nul ortodoxismului sârbesc, ac?iune militar? punitiv? aberant?, pe care Casa Alb? nu a oprit-o temporar nici de Pa?te, sfidând cererea expres?, umanitar? ?i cre?tin?, a Papei Ioan Paul al II-lea, ?i care ?i-a dovedit perfect inutilitatea la încetarea ei, când miile de tancuri sârbe?ti, exceptând unul avariat aiurea, au ie?it intacte din catacombele kosovare? În schimb, au r?mas uria?ele pagube materiale ?i mor?ii - mii ?i mii de civili, b?trâni, femei ?i copii, celebrele „victime colaterale”, ca s? reiau expresia nefericit? a la fel de nefericitului purt?tor de cuvânt al Alian?ei, Jamie Shea. ?i au mai r?mas urm?rile înc? neevaluate ale experiment?riii, inclusiv aproape de malul românesc al Dun?rii, a unor noi arme americane, c?rora le-a fost poligon acest teatru de r?zboi european - primul dup? 1945.

De fapt, dac? st?m s? arunc?m o rapid? privire asupra implic?rii militare în lume a S.U.A. dup? Al Doilea R?zboi Mondial, constat?m lucruri deloc pl?cute pentru Washington. Criza din Peninsula Coreea, ap?rut? în iunie 1950, nu a fost rezolvat?, gravitatea ei l-a f?cut s?-?i piard? min?ile ?i postul pe generalul Douglas MacArthur, care a ajuns s? amenin?e cu folosirea bombei nucleare. Conflictul militar s-a terminat în coad? de pe?te, americanii au l?sat o criz? la fel de grav? ca ?i cea de la început; apoi tot ei s-au dus s? elimine influen?a comunist? din Indochina. Rezultatul? Un conflict lung, greu ?i plin de victime în Vietnam, soldat cu un uria? memorial la Washington cu numele militarilor mor?i aiurea într-un r?zboi care nu a fost al lor, ?i cu înfrângerea S.U.A. pe câmpul de lupt?. „Sindromul vietnamez” face ?i azi ravagii în societatea american?, chiar dac? filmele cu Rambo mint de înghea?? Potomacul. ?i aventura pre?edin?ilor George H.W. Bush ?i Bill Clinton, care au vrut s? pacifice s?raca Somalie, a devenit penibil? ?i ridicol?, solda?ii americani, dota?i cu arme sofisticate, bine hr?ni?i ?i îmbr?ca?i, fiind umili?i de ni?te somalezi descul?i ?i fl?mânzi, ce mânuiau, mai to?i, pu?coace vechi de un secol. Scenele violente, extrem de dure, la care infanteri?tii americani au fost supu?i au zguduit ?i revoltat America ?i lumea civilizat?.

Am ajuns la episodul Afganistan, când S.U.A. s-au dus s? pedepseasc? ?i s? „pacifice” aceast? ?ar?, ca represalii dup? atacurile Al-Qaida, din 11 septembrie 2001. Oficial, invadarea a ?intit regimul taliban, care a ?i c?zut, dar, în scurt timp, au început s? apar? celule ale sale, ale Al-Qaida ?i jihadi?tilor, care, treptat, ?i-au extins aria de ac?iune ?i de influen?? asupra popula?iei civile. S-au ob?inut ?i succese în lupta anti-terorist?, dar, personal, cred c? ele s-au datorat mai mult activit??ii serviciilor secrete, decât pe câmpul de lupt?. Asasinarea recent?, dar în Pakistan, a lui Ussama Bin Laden nu a sl?bit ac?iunile talibanilor, chiar dac?, de ani buni, în Afganistan lupt? trupe din ??ri ale N.A.T.O., dat fiind c?, din cauza complexit??ii ?i durit??ii situa?iei de la fa?a locului, S.U.A. au impus prezen?a unor for?e din alte state membre ale Alian?ei, inclusiv din România. A crescut num?rul mor?ilor din rândul acestora, printre ei aflându-se ?i români, ceea ce a f?cut ca, treptat, unele dintre aceste state s?-?i retrag? trupele. Militarii români au fost l?sa?i acolo, probabil ca s? sting? lumina, la plecare. Dac? mai apuc?! Din p?cate, situa?ia din Afganistan nu s-a lini?tit, talibanii au devenit ?i mai duri, s-au organizat ?i mai bine militar, în multe zone popula?ia e de partea lor ?i a crescut extraordinar suprafa?a cultivat? cu mac din care se face opiu.

Agen?ia „France Presse” transmitea c?, întrucât nu pot împiedica alegerile preziden?iale de sâmb?t?, „rebelii talibani ?i alia?ii lor î?i înmul?esc actele de violen??, mergând pân? acolo încât execut? copii, instalând astfel un climat de teroare ?i discreditând scrutinul”. Ca ?i la precedentele alegeri preziden?iale, august 2009, insurgen?ii pot lovi în orice moment ?i oriunde. Atunci, ei au tras cu patru rachete „Stinger” (culmea, dintre cele cu care îi dotase C.I.A. pentru a lupta împotriva Armatei Ro?ii!) în Kandahar, vechea capital? a talibanilor, îngrozind popula?ia, care nu s-a dus la urne. Acum, talibanii au cerut boicotarea votului, apoi ?i-au în?sprit tonul, anun?ând c?, pentru a bloca alegerile, pe care le consider? ultimul complot al „invadatorilor occidentali”, vor face totul pentru „a ?ine ?ara în mâini”, începând prin a ataca militan?ii ?i func?ionarii electorali. Ulterior, violen?ele s-au înl?n?uit, la fel ca înaintea scrutinului din 2009. La Kandahar au fost dou? tentative de atentate sinuciga?e, îns? cele mai dure atacuri au avut loc la Kabul, capitala, dou? dintre ele vizând comisia electoral?. Speciali?tii sus?in c? viitorul imediat nu va fi deloc roz, dat fiind c? au fost deja ataca?i civili, nu doar birouri de vot din toat? ?ara. Au fost ataca?i ?i str?inii, ca acum 10 zile, la „Serena”, hotel de lux din Kabul, folosit de comunitatea interna?ional?: 9 mor?i, din care 4 str?ini. Sunt anun?ate altele, „împotriva hotelurilor ?i restaurantelor frecventate de str?ni”.

Pornind de la cele de mai sus, anali?tii sus?in c? „talibanii par c? se îndreapt? spre radicalizare”, ei optând pentru a merge foarte departe pe drumul ororilor. Astfel, în atacul de la hotelul „Serena” au ucis cu sânge rece doi copii, de 6 ?i, respectiv, 5 ani. Dac?, în 2009, nu au împiedicat alegerile, atacurile talibanilor ?i fraudele masive, acuzate ?i acum, le-au f?cut haotice, umbrindu-le ?i punând sub semnul întreb?rii legitimitatea lor. Ei se întreab? ce solu?ie au acum talibanii ?i r?spund f?r? echivoc: „R?zboiul!”. Este acest r?zboi straniu, c?ruia Claudiu Vulpoiu, compatriotul nostru, olteanul de 41 de ani, cu 6 misiuni glorioase în Irak ?i Afganistan, i-a c?zut victim? în mod absurd. De ce ?i pentru ce? B?sescu, comandantul unei haite de yes-meni ?i sicofan?i nu a r?spuns!
Sursa: Cotidianul.ro[1]
Grafica - ion M?ld?rescu
--------------------------------------
[1] http://www.cotidianul.ro/de-ce-a-murit-plutonierul-vulpoiu-in-afganistan-235055/
footer