Revista Art-emis
PDF Imprimare Email
Col. (r) Marin Neacsu   
Miercuri, 11 Iulie 2018 18:52

IohannisIohannis a semnat revocarea Codru?ei Kovesi. Dup? 30 de zile, dup? ce a încercat s? o scape, dup? ce a îndemnat cet??enii s? ias? în strad? „s? apere statul de drept", dup? ce a îndemnat la nerespectarea Constitu?iei, încercând s? se a?eze cu fundul pe ea, nu mai conteaz?, pân? la urm? a revocat-o pe prietena din copil?rie, copil?ria vie?ii sale de primar, când el se juca de-a retrocedarea ?i însu?irea bunurilor organiza?iilor naziste. Se pune întrebarea de ce a semnat, de ce acum, de ce a?a târziu sau pur ?i simplu de ce a cedat, dup? ce s-a dat cu capul de perete timp de 30 de zile? A f?cut exact ca pistolarul ?la care amenin?a c? face ce a f?cut tac'su. Deci, de ce ?

S? presupunem c? a avut dreptate, c? nu trebuia s? semneze revocarea, c? Lulu?a era Sabia lui Zorro ?i era singura care lupta cu Corup?ia, motiv pentru care nu a vrut s? o revoce pân? acum. P?i dac? e a?a, de ce a cedat acum, a renun?at la lupta împotriva corup?iei, a aruncat sabia din mân?, a abandonat lupta? P?i ori ne lupt?m ?i ap?r?m românii de corup?i, ori lupt?m la mi?to? Generalul Pierre Cambronne, ?eful g?rzii personale a lui Napoleon avea o deviz?: „Garda moare, dar nu se pred?". Deviza lui Iohannis care o fi, „Coarda se întinde cât vor mu?chii mei"?

S? presupunem c? C.C.R. a fost sub sabia P.S.D., c? majoritatea judec?torilor de la C.C.R. sunt ?i ei corup?i ?i au f?cut jocuri politice. Dac? e a?a, Iohannis, ca garant al Constitu?iei, nu trebuia s? cedeze nici în ruptul capului, trebuia s? mearg? mai departe pân? în pânzele albe, s? îi dema?te pe criminali, avea justi?ia la mâna lui, DNA-ul putea face dosare tuturor greblelor din C.C.R. ?i astfel sc?pa ?ara de corup?ia la acest nivel. În plus, avea „#rezisten?ii" care aprindeau telefoanele la secund?, nu le trebuia decât un semnal. P?i ce a f?cut acum, a dat mân? liber? corup?iei, a cedat, s-a l?sat înfrânt ?i pleac? l?sând iar ?ara de izbeli?te ca atunci când a declarat c? se mai gânde?te? Unde sunt principiile ?

S? presupunem c? chiar a avut nevoie 30 de zile ca s? în?eleag? ce a vrut s? spun? C.C.R. în motivarea sa. P?i, s? ne fie cu iertare, dar C.C.R. a scris în limba român? parc?. Dac? pre?edintelui României îi trebuie 30 de zile ca s? în?eleag? ceea ce to?i românii au în?eles, chiar dac? nu to?i au fost de acord, adic? faptul c? nu are încotro ?i trebuie s? respecte legea, o lege scris? în limba român?, ce ne facem când va primi - via Fifor - o amenin?are sau declara?ie de r?zboi din partea Rusiei? O cite?te pân? o în?elege? ?i în timpul ?sta românii ce fac, ce au f?cut dup? 23 August 1944 pân? au semnat ?i trimi?ii lui Mihai Vitez? armisti?iul cu ru?ii, adic? pleac? în prizonierat? V? vine s? crede?i, suntem condu?i de un individ c?ruia îi trebuie 30 de zile ca s? în?eleag? un articol din Constitu?ie, iar acest om trebuie s? ia în câteva secunde, decizii de importan?? capital? pentru statul român? Doamneee, bine c? nu are ?i valiz? nuclear? la îndemân?. Sau el crede c? are?

S? presupunem c? Iohannis a ap?rat-o pe Kovesi ?i a încercat cel pu?in s? amâne dac? nu s? împiedice revocarea Lulu?ei din pur? simpatie, prietenie, patriotism local, pentru c? ?i ea l-a ap?rat în procesele din Sibiu când lucra pe acolo. Ce s-a întâmplat acum ? A uitat de prietenie, de jur?minte, de binele f?cut de Lulu?a, de promisiuni? P?i a?a procedeaz? un om de cuvânt? De ce? A v?zut c? se pune serios problema suspend?rii, c?lca pe c?rbuni încin?i? Deci la el prietenia ?ine pân? la propriul interes. Nu c? ar fi de mirare, dar trebuia m?car anun?at dinainte, s? ?tie ?i cei de la Holzindustrie ce fac.

S? presupunem acum, pentru a economisi timp, c? toate acele patru presupuneri sunt false fie luate câte una, fie toate odat?. Adic? pe el nu l-a interesat nici lupta împotriva corup?iei, nici soarta Codru?ei Kove?i, nici soarta ??rii, nici justi?ia din România, nici România, a?a cum nu îl intereseaz? nici ap?rarea, securitatea, independen?a, integritatea, suveranitatea României.

S? presupunem c? Iohannis nu a f?cut altceva pân? acum decât s? pun? piedici tuturor ini?iativelor P.S.D., bune sau rele, c? pe el nu îl intereseaz? cine guverneaz? atâta vreme cât face ce vrea el, c? habar nu are ce con?in legile pe care le-a promulgat, pentru c? lui îi trebuie 30 de zile s? în?eleag?, el ?i tot stafful lui preziden?ial, o simpl? motivare a unei decizii judec?tore?ti, c? nu a încercat nimic altceva decât s? conduc? el, s? î?i poat? face de cap f?r? s? îl întrebe nimeni nimic, s? se plimbe, s? se l?f?ie ?i s? se laude cu ?ara lui, partidul lui, guvernul lui, ?eful armatei lui.

S? presupunem c? de fapt el ?tia de la început c? nu are ce face, c? va trebui s? o revoca, ca s? nu intre el în procedura de suspendare, dar a sperat c? Ambasada S.U.A., Mutterland-ul, #rezisten?ii, opozi?ia, cineva - nu conta cine -, va face ceva, o va salva pe Lulu?a ?i îl va salva ?i pe el. V?zând c? nimeni nu face ceea ce doar el trebuia s? fac?, a cedat ?i a f?cut ceea ce trebuia s? fac? de prima dat?, mai ales c? deja Dragnea cedase presiunii colegilor de partid ?i începuse s? vorbeasc? despre suspendare, de?i lui îi promisese c? nu se pune problema suspend?rii. Deci totul a fost un circ, un gest la?, o impoten??, ambi?ie ?i orgoliu, pe spinarea oamenilor care mai aveau un pic ?i î?i d?deau în cap.

?i s? mai presupunem c? noi suntem oameni cu scaun la cap, avem ra?iune, avem antigel în instala?ia de r?cire,,avem con?tiin?? civic?, avem onoare, avem ini?iativ?, avem interes s? tr?im într-o ?ar? curat?, cu conduc?tori one?ti, care respect? legea ?i î?i respect? aleg?torii. Sau, s? nu mai presupunem nimic, c? ne doare capul ?i ajungem la concluzia c? pân? la urm? tot noi suntem de vin? pentru tot circul ?sta ?i ne merit?m soarta, pentru c? uite, Kovesi a c?zut, Iohannis ?i Dragnea au r?mas. Vin ai no?tri pleac? ai vo?tri, to?i ne lament?m ca pro?tii!

footer