Revista Art-emis
Protestul meu PDF Imprimare Email
Petru Romo?an   
Duminică, 12 August 2018 12:40

Charlie Werner Klaus Ma protestationNu e pace în colonia U.E., în neo-pa?alâcul democra?iilor occidentale ! Ni?te neo-tovar??i, neo-conservatori ?i neo-securi?ti din birouri umbroase au avut, se pare, înc? o idee ciuc?, pe m?sura min?ilor lor p?trate, neo-staliniste. S?-i aduc? pe „diasporenii" lor (informatori, agen?i ?) - trupele lor interne, „#rezist", e?uaser? lamentabil - s? dea jos guvernul P.S.D.-A.L.D.E. cu un protest „interna?ional", o manifesta?ie european-ecumenic?, cu o minirevolu?ie iohannist?, antisocialist? ?i democrat-capitalist? de dreapta. Trupe?ii externi ?i-au dat mâna în Pia?? cu trupe?ii interni (majoritatea) ?i cu caftangiii de profesie.

Dac? ar veni adev?ra?ii diasporeni ai României recente, fabrica?i cu milioanele de pseudodreapta lui B?sescu, Liiceanu ?i Tism?neanu, fal?ii dreptaci de azi, Klaus Iohannis, Ludovic Orban, Dacian Ciolo?, constructul U.S.R. (urma?ii în linie dreapt? ai b?sismului) ?i sus?in?torii lor din statul paralel ar fugi mâncând p?mântul care încotro, spre Costa Rica ?i Madagascar. Ar umple toate avioanele disponibile cu familiile lor îmbuibate ?i s-ar face ?i ei diasporeni de lux.

Dup? „Colectivul meu", dup? „guvernul meu" (impostorul agricol Dacian Ciolo?, cu pseudotehnocra?ii lui, cei mai mul?i fiind urma?i direc?i ai politrucilor comuni?ti), diasporeanului de la Hermannstadt i s-a dat ?i „protestul meu". L-o fi cerut ? Tot montajul politico-mitingist n-ar fi fost posibil f?r? intensa activitate a vastei echipe artistice de agita?ie, zgomote ?i ?âpurituri pe „televiziunile mele" mai ales, în frunte cu Realitatea TV, cu Cozmin Gu?? ?i Rare? Bogdan, dezl?n?ui?i, dar ?i pe re?elele de socializare, prost st?pânite de pesedi?ti, în cap cu Facebook-ul. Pe to?i „propagandi?tii mei" îi identific? azi u?or oricine. Bomboana de pe coliva „propagandei mele" a fost, în ultimele zile, neo-muistul filosofard Liiceanu, nimeni altul decât cel mai disciplinat ?i cel mai harnic pupincurist ?i fripturist al lui Traian B?sescu. ?i se face ?i mil? de acest Liiceanu - nici la 76 de ani nu-l las? la vatr?, la pensie, îl tot pun s? se fac? de râs.

Ar trebui s? ne reamintim în aceste momente cine e „viceregele" pro??pit, pus cu mâna la Cotroceni. De altfel, con?tient sau nu, viceregele de carton Klaus îl imit? pe regele Carol I, cu al s?u „poporul meu". „Viceregele" a devenit ?eful P.N.L. peste noapte, a fost alungat jenant Crin Antonescu. F?r? s? mai apuce careva s? lamureasc? istoriile cu copiii vându?i, cu p?rin?ii s?i stabili?i în str?in?tate, cu casele ob?inute pe acte false, cu mo?tenirea imobiliar? a unei organiza?ii fasciste sau cu te miri ce colabor?ri mai vechi. C? „?ifonierul", „ficusul" de la Cotroceni nu e un om chiar liber se poate vedea din avion. Dar de acolo nu se vede la fel de clar ?i cine îl manevreaz?. Dubita?ii similare ar trebui s? func?ioneze ?i despre fostul „prim-ministrul meu", care amenin?? acum serios s? devin? înlocuitorul la Cotroceni al lui Klaus-cel-Ratat.

Despre P.S.D. ?i guvernul s?u Viorica D?ncil?, care a fost ?inta „protestului meu", se pot spune, de asemenea, destule. Mai ales c? P.S.D. .tot câ?tig? puterea de mai bine de 25 de ani, de?i dup? genera?ia Adrian N?stase-Dan Ioan Popescu-Miron Mitrea-Ioan Rus-Ilie Sârbu etc. nu mai are cadre capabile s? guverneze. S? fie în spatele lor adversarii geopolitici ai protectorilor lui B?sescu ?i Iohannis ? La fel cum Viorica D?ncil? nu e un prim-ministru, ci doar o prepus? penibil? ?i comic? a neo-dictatorului Liviu Dragnea, P.S.D. nu pare capabil s? propun? un candidat valabil la pre?edin?ie, ci se orienteaz? mai nou spre C?lin Popescu T?riceanu, ?eful unui partid asociat, cu etichet? liberal?. Oric?rui om de bun?-credin?? îi vine greu s? sus?in? o asemenea adun?tur?, oricât de stângist ?i de na?ionalist ar fi. Bineîn?eles c? P.S.D. nu e ?i nici n-a prea fost vreodat? un partid social ?i cu atât mai pu?in unul „na?ional", date fiind nenum?ratele m?suri ultraliberale (Victor Ponta) ?i deloc „na?ionale" (p?duri, p?mânt, gaze ?i alte resurse, ocrotirea multina?ionalelor abuzive etc.) pe care le-a luat. În plus, P.S.D. a b?gat în gard, în ultimii ?ase ani de guvernare, mii ?i mii de întreprinderi mici ?i mijlocii, în vreme ce s-a îngrijit doar de pensionari ?i de func?ionarii de la stat, transformându-i în ostatici, în votan?ii s?i fideli.

„Protestul meu" urm?re?te oare doar îndep?rtarea de la guvernare a P.S.D. sau ?inta e livrarea total? a ??rii ocupan?ilor str?ini, care vor s-o guverneze pe fa??, f?r? „noua Securitate" b??tina??, care i-a servit iresponsabil pân? azi ?i care î?i cere ?i ea partea ei ? E azi deja foarte clar c? pân? la sfâr?itul acestui an vom avea ori P.S.D., ori Klaus Iohannis ?i Dacian Ciolo?, cu trupele lor globaliste. Sunt oare coapte condi?iile pentru spargerea ??rii chiar în anul Centenarului Unirii ? Ori P.S.D. îl destituie imediat pe Klaus Iohannis, ori partidul zis socialist va umple, meritat sau nemeritat, pu?c?riile. Deja pre?edintele Klaus Iohannis a cerut anchetarea Jandarmeriei Române. În seara zilei de 10 august, atât el, cât ?i servan?ii lui, Ludovic Orban ?i Dacian Ciolo?, s-au situat de partea agresorilor femeii-jandarm ?i, în general, net împotriva Jandarmeriei, care nu a atins nici pe departe cotele de represiune violent? care se practic? în multe capitale occidentale, începând cu Parisul ?i Berlinul. „Protestul meu" va continua pân? la „victoria final?" ?

footer