Revista Art-emis
Eunucii media PDF Imprimare Email
Petru Romo?an   
Duminică, 14 Octombrie 2018 17:18

Petru Romo?anÎn „mândra lume nou?" de dup? 1990, presa, media au înlocuit într-o buluceala de nedescris Uniunea Scriitorilor, scriitorii de toate genurile, prozatori, poe?i, critici literari, autori de teatru care încet-încet n-au mai interesat pe nimeni, n-au mai fost publica?i, n-au mai fost citi?i. Revistele literare, culturale, editurile scriitorilor au disp?rut în câ?iva ani. Fosta pres? comunist? propriu-zis? nu era chiar o pres?, era doar propagand? pur? ?i dur?, care angaja totu?i ?i câ?iva ziari?ti adev?ra?i. Mul?i dintre fo?tii „presari" comuni?ti au devenit democra?i inflexibili. Mai ales uteci?tii b?trâni, cei proveni?i din blocul de propagand? al U.T.C., al lui Nicu Ceau?escu : „Via?a studen?easc?", „Amfiteatru", „Opinia studen?easc?", „Napoca universitar?", „Convingeri comuniste" (din Bucure?ti). Reporterii, ziari?tii de birou ?i de „afl?m de la Mili?ia Capitalei", esei?tii de tejghea, fal?ii filosofi, pseudo-?tiin?ifico-tehnicii, realizatorii TV ?i radio, cei care au privit decenii cu jind peste gardul Uniunii Scriitorilor s-au r?zbunat în sfâr?it. A venit vremea lor. G?l?gia produs? de pres?, de media s-a ridicat pân? la cer. Unii au f?cut milioane (de dolari), „?antajul ?i etajul", al?ii s-au f?cut cunoscu?i sau chiar celebri, cu to?ii s-au r?corit dup? 45 de ani de servitu?i penibile dar profitabile. Sute de mii de români au cump?rat trei, patru sau zece ziare pe zi : „Jos Iliescu!", „Sus Coposu!", „Jos comunismul!", „Sus democra?ia!"...

Ce-a mai r?mas azi din enorma vânzoleal? ? Aproape nimic. Ziare mici, tiraje ?i mai mici, mai toat? presa s-a mutat pe Net, ca nic?ieri în Europa. Cine mai cite?te pe cine ? Ca s? mai câ?tige ceva, toat? lumea media serve?te pe cineva ?i o face foarte disciplinat. Cei mai noroco?i sunt cei care servesc direct Statul Paralel, progresisto-globalist („acoperi?ii din pres?" - George Maior, director S.R.I. dixit). Statul de Drept nici nu prea mai exist? ?i nici nu are pres?. Pixul de alt?dat? pare c? a fost înlocuit cu un prezervativ mecanic. Eunucii media ai puterii se citesc între ei sau sunt citi?i de membrii partidelor de eprubet? (U.S.R., P.M.P., U.D.M.R., forma?iuni ciolo?iste ?i pseudona?ionaliste...). Doar ca s? înve?e noi formule ?i tehnici de obedien?? pentru accesul la fonduri, la ordonatorii de credite, la O.N.G.-uri str?ine ?i alte fericiri alimentate interna?ional.

Adversarii celor din mainstream, cei dintr-o recent n?scut? altermedia româneasc? - site-uri, bloguri, conturi de Facebook, Twitter, Instagram -, le spun pe toate verde în fa??, din ce în ce mai pe ?leau, dar bravura asta nu prea conteaz? pentru establishment, de?i o din ce în ce mai mare parte a popula?iei se hr?ne?te cu acest oxigen. Dou?-trei televiziuni trag cea ! (cu P.S.D., cu ALDE, cu Dragnea, cu T?riceanu, supraexpu?i cu pu?in?t??ile lor jenante), alte trei-patru „sta?ii" (Realitatea TV, Digi 24, B1 TV, Europa FM) trag h?is! cu Paralelii (Binomul, adic? S.R.I. ?i justi?ia corupt?, pre?edin?ia, politicienii progresi?ti închiria?i). H?r?ile sunt deja extraordinar de clare. Dup? doar câteva cuvinte îl recuno?ti pe fiecare, în?elegi dac? e maro sau c?c?niu.

Mai grav ?i mai trist e c?, dup? atâta hârtie folosit? degeaba ?i dup? atâtea ore TV furate din timpul oamenilor, azi suntem for?a?i s?-i ascult?m pe Dragnea, pe T?riceanu (pe Antena 3 ?i România TV), dar ?i pe interminabilul Codrin ?tef?nescu sau pe filosoafa ?i contabila muncii Olgu?a Vasilescu (fo?ti P.R.M. amândoi) ?i alte fe?e de cartof ?i tun?i „în V". Ceilal?i, printre care conservatorul Ludovic Orban, ?eful „progresi?tilor" P.N.L. - tot conservator era ?i ratatul Crin Antonescu, care acum s-ar vrea ?i europarlamentar -, sunt pe Realitatea TV, pe Digi, pe ziare.com ?i adev?rul.ro. Alt?dat? îl ascultam pe Ceau?escu pân? d?deam în dambla. Dar e mai bine ast?zi, când ne intr? în cas? prin televizor, fie ?i numai pentru câteva minute, tot felul de gorobe?i, de ciume?i, de r?uf?c?tori care se cred B?lcescu, Br?tianu sau Nicolae Titulescu ?

Am ajuns la fundul sacului. Mizeria reprezent?rii publice e aproape des?vâr?it?. ?i noua pres?, noua media colaboreaz? pre?. Pentru c? nu au ?coal?, pentru c? nu au moral?, au doar o form? de ambi?ie infect?, decerebrat?. Zilele trecute s-au adunat, în biroul haiducului politic Liviu Dragnea, C?lin Popescu T?riceanu ?i Teodor Mele?canu din partea fic?iunii politice ALDE, ?i un tân?r cu din?i lungi pesedi?ti, Victor Negrescu, ministru. Cum ? De ce ? Pentru cine ? Pentru ce ? S? finalizeze ei „legea offshore" pentru gestionarea gazelor din Marea Neagr?. Pe ce baz? legal? ? Pe ce întemeiere politic? ? Cum adic? s? decid? atari moftangii, unii penali dovedi?i, al?ii amesteca?i deja în afacerea Sterling, asupra miliardelor viitoare ale României ?

Eunucii media, bine antrena?i, se uit? în alt? parte, se documenteaz? pe Internet, fabric? din de?te subiecte. Recentul referendum pentru familie a adus, probabil, definitiv la marea lumin? a zilei toate non-valorile române?ti contemporane, marile institu?ii, Biserica, partidele, ?i întreaga mass-media subaltern?. Fiecare a putut s? spun? prostia sau mizeria de care a fost în stare. To?i au ie?it perdan?i, începând cu Biserica, cu P.S.D. ?i Dragnea, cu Orban, care evident nu e potrivit pentru pre?edin?ia P.N.L., fiind un conservator rezidual. Câ?tig?tori au fost doar cei care au votat t?cut pentru familie, cele 3,7 milioane de voturi „DA! ", mai mult decât era nevoie pentru schimbarea articolului din Constitu?ie.

Nu mai avem politicieni respectabili, nu prea mai avem armat?, avem, în schimb S.R.I., justi?ia a fost pus? pe butuci de protocoale absurde. De câ?iva ani nu mai avem nici pres? responsabil?, câinele de paz? al democra?iei e azi doar o biat? javr?, un maidanez dispre?uit ?i ignorat de toat? lumea. Cu asemenea reprezentan?i sau elite, cu o media discreditat? vom intra în recesiunea care e anun?at? de peste tot. Criza care va veni...

footer