Revista Art-emis
PDF Imprimare Email
Col. (r) Marin Neacsu   
Miercuri, 31 Octombrie 2018 19:14

Ro-SUA-Ru-HuRecent, am asistat la una din cele mai proaste emisiuni tv, v?zute în via?a mea. Performan?a apar?ine duduiei Denisa Pascu care cic? ar fi sau a fost ?efa departamentului Politic al televiziunii sus men?ionate. Înc? înainte de a începe emisiunea pe care o vinde duduia Duminica seara între 21 ?i 22, citind ce urma s? urm?rim, î?i venea s? te uric pe pere?i. Urmau s? se fac? mari dezv?luiri nemaiv?zute ?i nemaiauzite de c?tre Traian B?sescu, privind scandalul la mod?, cel cu rela?ia Iohannis-Laz?r, apoi amenin??rile Ungariei ?i Rusiei la adresa României, asta în condi?iile în care cutremurul de 5,8 grade pe Richter nu a produs nici o pagub?, spre disperarea ?tiri?tilor avizi de sânge, crime, violuri ?i alte „groaznice". Burtiera României TV titra insistent înainte de a ajunge în studio „marele invitat": „Dezv?luiri spectaculoase ale lui B?sescu" , „Atac periculos al Ungariei la adresa României". „Presiuni din exterior asupra României" „For?ele externe care atac? România" de ziceai c? ne-am întors deja la 1918.

Fâs cu fâs

?i începe emisiunea. Primul subiect, primul fâs, prima palm? pentru Denisa. Duduia a încercat s? scoat? de la B?sescu oarece „dezv?luiri" din culisele Cotrocenilor privind numirea magistra?ilor ?i chiar mai mult, o confirmare din partea acestuia, c? în dosarul lui Laz?r se afla documentul la care se referea Toader. Nimic spectaculos, B?sescu, politician viclean nu s-a l?sat p?c?lit nici chiar atunci când moderatoarea a încercat s? îl înt?râte împotriva lui Iohannis amintindu-I ce a spus acesta despre B?sescu când cu judecarea fratelui b?sescian. E?ec, B?sescu nu a ?arjat. Nu a confirmat,nici infirmat existen?a acelui document, pentru c? nu avea cum, dar a admis c? Iohannis ar trebui s? l?mureasc? situa?ia, dac? se respect?. Deci nimic de senza?ie.

A urmat lovitura a doua, pe subiectul lansat de domnul Fifor, Radu Tudor ?i al?ii, privind amenin??rile lui Putin, la adresa României ?i a scutului de la Deveselu dar garnisite cu amenin??rile ?i „jignirile" Ungariei la adresa României - zicea duduia - cu ocazia... unui discurs al lui Juncker în are acesta spusese c? 1 Decembrie este o zi important ?i pentru Europa, nu numai pentru România. Experta în probleme politice a postului România Tv, a considerat c? reac?iile acide ale unor oficiali maghiari la adresa lui Juncker, prin care ace?tia îl informau c? nu cunoa?te istorie, ar fi amenin??ri la adresa României, care ad?ugate la „amenin??rile lui Putin" despre care am vorbit în articolul „Fake news", ar face din România o ?ar? aflat? în pericol. Deci dac? ungurii nu iubesc România ?i tot spun c? Transilvania e a lor, noi trebuie s? tremur?m ?i s? ne ascundem sub pat de fric?. Cam asta voia s? spun? ?efa departamentului politic al postului men?ionat. Mai mult, duduia a adus ca argument forte, faptul c? manualele de geografie de clasa a ?asea din Ungaria prezint? Transilvania ca fiind „casa" Ungariei. Realiza?i ce însp?imânt?tor? M? întreb ce o s? fac? moldovenii, c? din câte ?tiu eu, P?unescu spunea în una din poeziile sale : „cas? a dacilor liberi, este ?i fi-va Moldova". La toate spaimele coanei Leonida, B?sescu a r?spuns râzând c? nu e nici prima ?i nici ultima oar? când maghiarii spun c? Transilvania ar fi a lor ?i nu e cazul s? ne isteriz?m pentru atâta lucru, c? doar am mai pus opinca pe Parlamentul de la Buda. Deci a doua palm? cu piciorul, pe care Denisa ?i-a dat-o. Domnule ce e cu numele ?sta? Realitatea tv o are pe Denise Rifai, România Tv pe Denisa Pascu. Eu cred c? acest prenume este fatidic în media Româneasc? sau sinonim cu amatorismul.

Afirma?ii interesante

Dar B?sescu a spus ?i unele lucruri interesante în cadrul interven?iei sale. Unul din acestea este acela c? „Ungaria a avut conduc?tori incapabili s? ia m?suri care s? apere Ungaria". Nu cunosc toat? istoria Ungariei pentru a infirma sau confirma acest aspect, dar cred c? dac? e a?a, în ultimii ani România, care a avut în trecut mul?i conduc?tori opu?i celor despre care vorbea B?sescu, a cam f?cut schimb de locuri cu Ungaria pentru c? la aceast? or? noi avem conduc?tori care sunt incapabili s? apere ?ara, iar Ungaria lideri care nu se feresc s? se ia de guler cu to?i cei care atenteaz? la interesele Ungariei. Dac? lucrurile merg în acela?i ritm, peste 71 de ani o s? vin? un timonier maghiar s? afirme c? România s?rb?tore?te 100 de ani de când nu a mai avut conduc?tori capabili s? îi apere interesele ?i nu ?tiu cine o s? poat? s? îl contrazic?.

?i a mai spus B?sescu ceva interesant, legat de declara?iile lui Putin. De?i duduia Denisa a încercat s? îi bage pe gât „amenin?area lui Putin" B?sescu i-a pus stop ?i a spus c? nu vede nici o amenin?are în declara?ia lui Putin, c? practic Rusia a fost dintotdeauna o amenin?are (poten?ial?) la adresa România, a?a cum ?i declara?iile oficialilor Ungari legate de Transilvania nu sunt nout??i, deci nu trebuie s? ne smulgem p?rul de frica drobului de sare. A mai spus matelotul, c? „Scutul de la Deveselu l-a infuriat pe Putin pentru ca tehnologic nu poate face fata scutului". Ei, aici a cam dat-o ?i el în bar?, dar a f?cut-o din dorin?a de a justifica oarecum faptul c? el e cel care a pornit afacerea Deveselu. S? fim serio?i, sistemul de la Deveselu este acela?i pe care un Suhoy 24, dotat cu sistemul Hibini, l-a f?cut inoperabil în Marea Neagr?, când Donald Cook încerca s? se împ?uneze cu AEGIS.
De altfel, a?a cum spunea ?i George Friedman fondatorul Statfor, „Ap?rarea antirachet? în Europa a devenit mai degrab? un simbol politic decât o arm? propriu-zis?. Eu a? spune c?, dac? simbolurile politice conteaz?, atunci instala?ia î?i îndepline?te func?ia, deoarece este greu s? fie preconizat scopul militar al sistemului". Cu alte cuvinte, Scutul de la Deveselu are doar o importan?? simbolic?, propagandistic?, politic?, c?ci cu o floare nu se poate face prim?var?. Un atac masiv al Rusiei ar face din Deveselu un câmp pe care nici oile nu l-ar mai popula.

A?a zisa amenin?are este practic doar o informare a românilor, c? datorit? sistemelor instalate, loca?iile respective ?i teritoriul României au f?cut un pas în fa?? pe lista de priorit??i, nu c? România a devenit brusc o ?int? pentru Rusia. Orice ?ar?, cu atât mai mult membr? N.A.T.O. este o poten?ial? ?int? pentru Rusia, a?a cum orice ?ar? arab? este o poten?ial? ?int? pentru Israel. Diferen?a este dat? de locul pe care îl ocup? pe lista de priorit??i, iar asta depinde de mai mul?i factori printre care, la loc de frunte se afl? politica ??rii respective, posibilitatea ?i mijloacele pe care le are de a produce pagube indiferent de natura lor, împotriva altei ??ri, în cazul nostru Rusia sau Israel, dac? ne referim la ??rile arabe. Cu cât e?ti mai aproape, ac?iunile tale sunt mai f??i?e, propaganda mai iritant? ?i dotarea mai amenin??toare, cu atât locul pe lista de priorit??i ?i aten?ia acordat? sunt mai înalte.

Dotarea României cu scutul de la Deveselu, sistemele „Patriot" ?i alte facilit??i cu care ne l?ud?m în gura mare, de?i nu înseamn? nici cât o în?ep?tur? de ?ân?ar pentru Rusia, dar este prin simpla existen??, indiferent de eficacitatea sa, pentru America ?i Europa ca un paratr?znet, pentru c? atrage primele fulgere ?i lovituri ale Rusiei, din cauza c? sunt cele mai aproape ?i sunt primele care pot r?spunde sau chiar ataca, (dac? suntem incon?tien?i) Rusia, dar, mai ales, pentru ca nu va interesa pe nimeni ce se întâmpl? cu noi, vom fi sacrifica?i ca ?i Polonia în cel de-Al Doilea R?zboi Mondial.

Un lucru îns?, l-a spus B?sescu sut? la sut? corect: „[...] nu va fi niciodat? un r?zboi direct între S.U.A. ?i Rusia". Are dreptate, pentru c? nici una nici alta nu sunt proaste, nu au nici un interes s? se distrug? una pe alta ?i nici una nu are certitudinea c? va învinge, con?tiente fiind c? asta depinde nu numai de ei ci ?i de alte puteri care pot înclina balan?a. ?i cu asta s-a spus totul.

Cine pe cine ?

Toate celelalte „amenin??ri", jocuri ?i mut?ri pe tabla de ?ah sunt pentru a înt?râta ?i angaja pro?tii în conflict. România nu a fost niciodat? atacat? de Rusia decât ca partener al unui alt du?man al Rusiei, care s-a folosit de România, teritoriul, resursele ?i carnea de tun pentru a-?i proteja propriul teritoriu. Dar Rusia s-a folosit la rândul ei ?i ea de România pentru a-?i atinge scopuri militare folosind teritoriul României ca zon? de tranzit, resurse pentru sus?inerea trupelor proprii ?i militari pentru a umple primele linii ale tran?eelor. A?a a fost ?i a?a va fi. Cine nu înva?? din istorie este condamnat s? o repete. ?i mai este un aspect: de ce ar încerca Rusia s? atace ?i/sau s? ocupe România ? Când ocupi un stat, teritoriu str?in, cum au ocupat ru?ii ?i americanii cele dou? Germanii ?i Corei, înseamn? s? pompezi mai devreme sau mai târziu bani în ele pentru a le repune pe picioare. Cele dou? cazuri au necesitat sume imense pentru c? fiecare din cele dou? super-puteri au vrut s? demonstreze Europei ?i Asiei m?re?ia sistemului pe care îl reprezentau, au fost „state propagand?" în care s-a pompat la greu. În cazul altor ??ri „protejate" pe rând de S.U.A. ?i U.R.S.S. cum ar fi Angola, Congo, Eritreea, Irak, Afganistan ?i altele, ambele ??ri le-au folosit pentru a le suge de resurse ?i pentru a între?ine ni?te conflicte în care trebuiau s? î?i vând? tehnica militar? second-hand sau expirat?. Pentru asta sunt bune ??ri cu guvernan?i ca ai României.

Rusia nu mai are nevoie de România pentru c? nu mai are ce lua de la ea, a luat toate combinatele siderurgice, pe care le-a devalizat ?i apoi vândut pe câte o rubl?, nici m?car la pre? de fier vechi. România nu prezint? nici un interes pentru Putin sau Rusia, dar reprezint? pentru S.U.A. pentru c? î?i poate stabili un cap de pod în Marea Neagr? acolo unde Turcia pare tot mai îndep?rtat? având preten?ia de a deveni sau redeveni ea îns??i o superputere cel pu?in în aceast? zon?. S.U.A. are tot interesul s? supraliciteze pericolul rus asupra României, altfel prezen?a ei în zon? este pus? sub semnul întreb?rii ?i a g?sit ?i format în conducerea României cele mai docile ?i mai corupte marionete. Din cauza asta domnul Hans Klemm este atât de îngrijorat de situa?ia corup?iei în România: f?r? conduc?tori corup?i, politica S.U.A. în România risc? s? piard? un sprijin important în expansiunea tot mai evident? a trupelor ?i bazelor americane. Pentru cine nu ?tie, S.U.A. au peste 800 de baze militare în peste 70 de ??ri, însumând 150.000 de militari, f?r? a mai contabiliza personalul auxiliar sau pe cei care lucreaz? pentru între?inerea, aprovizionarea ?i men?inerea acestor baze. Nici una din aceste baze nu are ca scop ap?rarea sau protejarea cet??enilor autohtoni ci a intereselor americane în zon?. Oficial.

Deci, din emisiunea duduiei Denisa Pascu s-a ales praful, toate titlurile ei au f?cut fâs... Nu v? lua?i dup? burtiere. Sunt pline de gogo?i!A?adar, cine amenin?? România?Cic? s-a f?cut un sondaj privind cine este cel mai mare du?man al României. Pe locul 1, conform sondajului, românii au plasat, cu un procent de 30%, Rusia. Locul doi este ocupat de... Ungaria, conform a?tept?rilor celor „necunosc?tori" cum spunea B?sescu. Surpriza este locul 3, ocupat de ... partenerul strategic, nimeni altul decât S.U.A. Asta înseamn? c? sunt totu?i destui români c?rora nu le-a pl?cut botanica. Hai c? nu este totul pierdut.

Grafica - I.M.

Biografie web :
https://evz.ro/militarii-americani-cei-mai-numerosi-din-lume-in-afara-granitelor-tarii.html
https://www.mediafax.ro/externe/george-friedman-sistemul-antibalistic-din-romania-nu-poate-contracara-un-atac-al-rusiei-15295293
http://evadaredincotidian.blogspot.com/2014/04/un-avion-suhoi-24-blocat-sidtemul-aegis.html

footer