Revista Art-emis
B?t?lia Fifor-C?prar PDF Imprimare Email
Col. (r) Marin Neacsu   
Duminică, 04 Noiembrie 2018 19:21

Col. (r) Marin Neac?uB?t?lia politic?

Am spus demult, iar acum ?i speciali?tii din media au sesizat c? ministrul Fifor a cam dat pe sub mas? lui Dragnea ?i ca urmare face obiectul remanierii. Degeaba s-a pozat el cu buchetul de ghiocei de 25 Octombrie, soarta îi este decis?. Ar mai fi o salvare, s? cad? Dragnea înainte de remaniere, dar nu are cum c? nici Iohannis nu vrea asta. Unii spun chiar c? de fapt dou? capete sunt urm?rite în mod deosebit, al lui Toader ?i al lui Fifor, ceilal?i sunt a?a la num?r, ca s? justifice remanierea ?i s? nu zic? lumea c? are cineva ceva cu cei doi. Despre înlocuirea lui Toader am mai spus, despre a lui Fifor la fel, vreau doar s? precizez c? pe lâng? faptul c? a cochetat cu rebelii lui Firea ?i Kati Andronescu, c?reia îi d?duse chiar mân? liber? pentru negocierea unui secretariat al guvernului pentru problemele rezervi?tilor, ceva de genul celui al revolu?ionarilor care a avut ca principal scop b?garea dihoniei între eroi, urma?i, revolu?ionari ?i mai ?tiu eu cum î?i spun, el a mai cochetat ?i cu Iohannis ?i filiera european? privind înzestrarea armatei, (vezi cazul corvetelor pentru care s-a b?tut recent palma cu francezii, dar ?i decizia de achizi?ionare a 3.265 de platforme multifunc?ionale pe ro?i, amânat? pentru data de 8 noiembrie) din care aliatul strategic a fost scos din c?r?i. Dragnea, care joac? totul pe mâna lui Trump, inclusiv ambasada din Israel, nu a v?zut cu ochi buni - fiind probabil ?i urecheat de afaceri?tii americani - trimiterea banilor c?tre U.E. a?a c? trebuie musai s? îl schimbe, dac? vrea s? mai stea la masa lui Trump.

B?t?lia „speciali?tilor"

Cu cine s? fie schimbat Fifor? Dou? nume se ridic? unul mai n?praznic decât cel?lalt. Nu ?tiu cum facem noi, dar de 30 de ani am mers doar din lac în pu? ?i tot a?a facem ?i acum. În locul lui Fifor se înghesuie s? vin? Dorel C?prar, ?eful comisiei pentru Ap?rare din camera deputa?ilo ?i C?t?lin R?dulescu. C?prar e bun, are nume de militar, prenume de erou na?ional (c? doar Dorel a devenit simbol al prostiei autohtone) ?i fa?? de comic vestit al ecranului, dac? îl punem lâng? renumitul poli?ist Robi din Las Fierbin?i deci toate ingredientele pentru a fi uns ?ef la ap?rare, acolo unde face fiecare ce vrea, nu numai H?p?u ?i Zisu, ci ?i Olgu?a, Kati ?i oricine are chef. P?i dac? e de râs ?i batjocur?, m?car s? fie oficial. Cel?lalt candidat, domnul R?dulescu, are ?i el leg?turi strânse cu armata ?i o experien?? vast? în domeniu c? doar a participat la revolu?ie ?i a primit un AKM de la armat?, ca orice român, cum spunea chiar el. C? dup? aia a negat c? ar fi primit arma de la armat?, c? a primit-o la revolu?ie, c? ar fi tras cu ea, sau chiar c? ar avea-o, e alt? treab?, chestia e c? experien?a lui „Mitralier?" va cânt?ri greu. Deci Fifor va fi înlocuit de un c?prar sau de o mitralier?.

B?t?lia avizelor

Pân? atunci îns?, Fifor stric? socotelile c?prarului. Cum ? P?i regulamentar, din mers cu scurte opriri. În luna iunie 2018, trei deputa?i, printre care ?i domnul C?prar, introduc un proiect de lege privind modificarea legii 80. Pe data de 20 septembrie proiectul prime?te aviz favorabil, dar cu ceva palme peste fa?? de la Consiliul Legislativ. Pe data de 3 octombrie 2018, domnul C?prar prime?te o alt? palm?, dar cu piciorul, din partea Comisiei pentru drepturile omului, culte ?i problemele minorit??ilor na?ionale, în sensul c? prime?te un aviz negativ. Toate ca toate, dar dac? cite?ti de ce a dat respectiva comisie aviz negativ, te apuc? râsul. Citez: „Ini?iativa legislativ? de la punctul 2 a fost avizat? negativ de c?tre deputa?ii Comisie, cu majoritate de voturi - dup? ce au ascultat interven?ia dlui Andrei George, consilier la Ministerul Ap?r?rii Na?ionale, care a spus c? Guvernul nu sus?ine ini?iativa, întrucât s-ar crea confuzie între armele ?i specialit??ile militare ?i ar cre?te perioada de activitate pân? la pensie cu 2 ani, ceea ce ar înc?lca drepturile câ?tigate de militari privitoare la pensionare". Cu alte cuvinte, domnul Fifor a dat „pas" proiectului ini?iat de chiar cel care vrea s? îi ia locul ?i care acum este ?eful Comisiei pentru Ap?rare din Camera Deputa?ilor. Nu-i a?a c? e de râs? M? întreb care va fi soarta domnului consilier Andrei Gheorghe de la M.Ap.N., dac? Fifor va fi înlocuit de C?prar. Oricum sunt convins c? domnul C?prar va lua în discu?ie propriul proiect ?i îi va da aviz pozitiv înainte de a se stabili cine îl va înlocui pe Fifor. Mai ?ine cineva cont de art 5 c din legea 346/2006? P?i de ce ar ?ine, atâta vreme cât de Constitu?ie î?i bat joc chiar judec?torii C.C.R.?

Pe data de 9 octombrie a.c. proiectul domnului C?prar prime?te, a?a cum era de a?teptat, o palm? ?i de la Comisia pentru Munc? a domnului Solomom iar pe 16 octombrie, o mângâiere de la Comisia pentru egalitatea de ?anse între b?rba?i ?i femei. De aici situa?ia începe s? semene cu renumitul caz Toader-Laz?r, pentru c? pe 31 octombrie 2018 vine ?i punctul de vedere al Guvernului, semnat de chiar doamna Viorica în ?edin?a de guvern din data de 24 octombrie 2018. Interesant este c?, infirmând cele trecute în raportul de respingere al Comisiei pentru drepturile omului, culte ?i minorit??i unde se spune negru pe alb c? domnul Andrei, consilier la Ministerul Ap?r?rii Na?ionale, „a spus c? Guvernul nu sus?ine ini?iativa".

În numele cui o fi vorbit domnul consilier, dac? prin avizul din data de 24, guvernul a r?spuns într-un inconfundabil stil Viorica D., c? punctul de vedere al guvernului, este c? „Parlamentul va decide asupra oportunit??ii adopt?rii acestei ini?iative legislative". Suntem de râsul lumii. Ce punct de vedere e ?sta? Asta este o prevedere legal?, nu un punct de vedere. Doamna Viorica nu a fost în stare s? spun? dac? e de acord sau nu cu proiectul, poate tocmai pentru faptul c? a auzit c? domnul C?prar este candidat la func?ia de ministru al ap?r?rii ?i nu a vrut s? ?i-l urce în cap . Rezult? c? de fapt domnul a vorbit doar în numele ministrului ap?r?rii, nu al guvernului a?a cum apare în raportul comisiei, dac? nu cumva c? „guvernul" s-a r?zgândit. Cine l?mure?te acest aspect? A?a ceva, numai la noi se poate întâmpla. Pentru cine e curios ce cuprindea proiectul domnului C?prar, textul proiectului de lege poate fi citit[1]. Viitorul armatei... vom tr?i ?i-l vom vedea.

---------------------------------------------
[1] http://www.cdep.ro/proiecte/2018/400/00/4/pl531.pdf
Bibliografie web
http://www.cdep.ro/comisii/drepturile_omului/pdf/2018/pv1003.pdf
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=17217
http://www.cdep.ro/proiecte/2018/400/00/4/pvg404_2018.pdf
http://www.cdep.ro/proiecte/2018/400/00/4/pl531.pdf

footer