Revista Art-emis
Ciocnirea valizelor PDF Imprimare Email
Col. (r) Marin Neacsu   
Miercuri, 07 Noiembrie 2018 17:41

Scandsalul valzelorRar mi-a fost dat s? v?d o f?c?tur? mai searb?d? decât afacerea valiza adus? pe pia?? de RISE Project. Credeam c? acest O.N.G. sau ce o fi, este o firm? serioas? iar cei care îi conduc destinele în România sunt oameni serio?i sau cel pu?in cu capul pe umeri. Da de unde? Sunt ni?te ageamii care umbl? dup? popolaritate mai ceva ca mazetele din media. P?i ??tia sunt oameni serio?i? Auzi cic? un ??ran din Teleorman a g?sit în gospod?ria sa o valiz? ?i le-a adus-o. A?a brusc, a avut el o revela?ie cum c? toate drumurile duc la RISE Project. Propun marilor speciali?ti în sondaje s? fac? un sondaj printre teleorm?neni ?i s? îi întrebe câ?i au auzit de RISE Project chiar ?i acuma dup? izbucnirea scandalului ?i dac? ?tiu cu ce se ocup?, dar mai ales dac? au încrustat în tocul u?ii num?rul de telefon al O.N.G.-ului. Gogo?i. Valiza ori a venit pe alte surse, ori a fost dus? acolo, pentru c? „gospodarul" avea intruc?iuni clare.

Legenda gospodarului

Întrebarea e cine a l?sat valiza aia acolo exact în curtea unul „gospodin" care auzise de RISE Project ?i care avea în agenda lui telefonic? num?rul de contact al ONG-ului despre care ?tia el c? se ocup? de crima organizat?? Apoi, f?r? îndoial?, gospodarul respectiv era dotat cu un ochi de sticl? la fel cu al mamei lui Bula, pentru c? a scanat imediat valiza, hardul, stickurile ?i a constatat c? e vorba de crim? organizat? ?i analizând atât sintactico-morfologic cât ?i strategic importan?a documentelor pentru ?ar? ?i umanitate, a decis s? sune la RISE Project. Nu poli?istul de proximitate, nu ?eful de post, nu primarul, nici m?car D.N.A.-ul, nu un prieten, nici pe mama soacr?, ci direct RISE Project. Apoi, având în ?ifonier o agend? telefonic? cu datele de contact ale Riseproject.ro (pentru c? pe pagina O.N.G.-ului nu este dat nici un nr de telefon de contact) a sunat ?i i-a anun?at pe tovar??ii de acolo c? are ni?te documente maia importante decât mesajul de la 23 August al lui Mihai Vitez? ?i i-a anun?at c? vine cu avionul personal s? îl aduc? o valiz? cu documente, el neavând încredere în nimeni.

Gogo?ile

Cam a?a las? s? se în?eleag?, sau se în?elege din povestea celor de la RISE Project c? s-ar fi întâmplat lucrurile cu valiza. M? la?i ? ?i a explodat m?m?liga. Toat? lumea vorbe?te despre ceea ce au spus cei de la RISE Project c? ar fi în valize, despre DNA, despre documente explozive, despre Tel Drum ?i vacan?ele familiei Piti? despre lista de telefoane, despre fotografii cu barb? ?i f?r? musta??, despre faptul c? toate documentele care sunt în valiz? au fost... ascunse, dosite, exact înainte de a veni DNA-ul s? fac? control la Tel Drum, ?i c? acestea dovedesc c? Dragnea conduce firma respectiv?. S? fiu sincer, ?i eu cred asta, a? putea spune c? am aceast? certitudine, dar la fel de convins sunt c? documentele care sunt în valiz? nu îl incrimineaz? cu nimic pe Dragnea. Care anume l-ar incrimina? Fotografia cu el f?r? musta??? O list? de numere de telefon? Facturi care nu sunt semnate de el? Fotografii din concedii ale duduiei Pena, care troneaz? în valul de documente mai ceva ca Angelina Jolie la Hollywood în perioada de glorie? Schimbul de mail-uri dintre fiul s?u ?tefan (dac? e cu adev?rat real aceste schimb) ?i domnul Petre Piti?, ?eful Tel Drum? S? fim serio?i, nimic nu îl incrimineaz? pe Dragnea, dar absolut nimic. Juridic, ?tefan Dragnea ?i Liviu Dragnea sunt dou? subiecte diferite. Tot juridic, la cât ?i ce a fost prezentat pân? acum, numai stalini?tii ?i portocalele î?i pot freca mâinile. Ba, eu dac? a? fi în locul celor ale c?ror nume ?i fotografii se g?sesc acolo i-as da în judecat? pe cei de la RISE Project pentru divulgarea unor date personale care pe lâng? faptul c? au fost furate sau ob?inute fraudulos, nici nu dovedesc nimic ilegal.Cel pu?in fotografiile private puse cu atâta generozitate la dispozi?ie pe pagina ONG-ului nu unele din clinici unde s-au tratat unele doamne, chiar nu au nici un pic de relevan??.Sau cumva RISE Project ?i-a schimbat profilul ?i face concuren?? revistei Can-Can? Cei de la RISE Project ar fi trebuit, conform legii s? îi anun?e pe proprietari, eventual s? verifice legalitatea modului în care acele documente ?i lucruri au fost ob?inute, ?i - mai ales dac? au certitudinea c? e ceva ilegal în ob?inerea lor ?i ele însele- s? anun?e procuratura, nu s? le fac? publice. Cam a?a spune legea. Oare s? nu fi avut ei încredere c? D.N.A. ar fi dat curs unei sesiz?ri privindu-l pe Dragnea? M?i s? fie. În aceea?i m?sur? în care cred c? Dragnea conduce de facto, nu de jure, Tel Drum, cred ?i faptul c? de fapt valiza cu documente a fost plantat?, dat? - prin intermediari"de bun? credin??"- celor de la RISE Project, iar gospodarul acela curat ?i "total dezinteresat" a fost doar un curier. Cine ?tie unde s? caute, s-ar putea s? mai dea de el. Tot ce era în valiz? este furat de la proprietari iar probele ob?inute prin c?i ilegale nu sunt valabile în instan?e deci în afar? de can-can, nu avem nimic. Deci valiza este în mod clar o f?c?tur?(chiar dac? s? zicem c? cuprinde ?i documente reale) a portocalelor ?i protocolarilor. Dac? cineva se îndoie?te de asta, nu tr?ie?te în România. Chiar ?i dac? printre documentele din valiz? s-ar afla unele cu adev?rat compromi??toare despre cineva, nu pot fi folosite în instan??, pentru c? au fost ob?inute ilegal, pentru c? este clar c? toate acele materiale au fost fie furate, fie ob?inute prin înregistr?ri f?r? consim??mântul proprietarilor. Deci cineva a spart mailul unuia din cei doi ?i a copiat acel mail sau mai multe. E suficient ca domnul Piti? s? reclame furtul tabletei , a hardului, a documentelor, spargerea contului, pentru ca tot ce e acolo s? fie egal cu ZERO.

Vânz?torii de gogo?i

Încercarea celor de la RISE Project de a demonstra veridicitatea documentelor, „importan?a" lor dar ?i inocen?a celor care au intrat în posesia valizei este de tot râsul. „Când vin masca?ii la Tel Drum, nu r?mân multe variante: Gole?ti computerul, transferi pe hard, iei tableta lui ?efu', stick-ul de la Geta, aduni hârtiile, bagi tot în valiza neagr?. DNA vine, ia ce crede, mai pu?in ce trebuie.Ascunde-o.Co?marul e c?, peste un an, o va g?si un ??ran în Teleorman. Valiza con?ine exact ce a vrut gruparea "Dragnea" s? piteasc? de procurori la descinderile din 2017, în dosarul în care pre?edintele partidului de guvern?mânt e acuzat de ini?ierea unui grup criminal organizat. Acum e la noi."
Ce era de ascuns, fotografiile cu buzele directorului comercial?

Legendarea traseului valizei, a motiv?rii ascunderii documentelor, ca ?i terminologia folosit? arat? sursa lor: Singurii care folosesc acest limbaj ?i î?i motiveaz? în acest mod dosarele sunt procurorii ?i protocolarii. Doamne cât de siguri sunt ei c? atunci când vine DNA-ul, nu faci altceva decât ceea ce spun ei, adic?"gole?ti computerul, transferi pe hard, iei tableta lui ?efu, stickul de la Geta, aduni hârtii, bagi tot în valiza neagr?". A?a ?tiu procurorii c? se ac?ioneaz?, au mii de dosare cercetate în care zic ei c? s-a ac?ionat a?a, deci, este clar c? a?a s-a ac?ionat ?i acum. P?i cine folose?te terminologia de specialitate „grupare", „descindere", „ini?ierea unui grup infrac?ional organizat"? Indubitabil, protocolarii. Cuvintele din titlul materialului publicat de cei de la RISE Project i-au dat de gol. E trist s? consta?i c? pân? aceste O.N.G.-uri sunt garnisite cu procurori ?i b?ie?i cu ochi alba?tri dar ?i mai trist este c? sunt ?i ageamii ?i se dau singuri de gol, prin scenarii ?i îns?il?ri a la Portocal?. Domnule, pe vremea lui Ceau?escu securitatea era renumit? pentru profesionali?tii care o deserveau. Cei care lucreaz? acum în serviciile secrete, sunt slabi, dar slabi de tot, nici o înscenare ca lumea nu sunt în stare s? fac?. Vai ne noi, r?u am ajuns.

Câteva întreb?ri ?i o ciuperc?

Eu a? pune câteva întreb?ri:
- Dac? ar fi a?a iar valiza reprezint? o încercare de a ascunde acele date ?i documente de controlul D.N.A. care a venit dup? o lun?, având în vedere lipsa de relevan?? a documentelor, adic? fotografia cu Dragnea, (pus? acolo ca s? îl lege de Tel Drum), lista cu numerele de telefoane, care în mod normal se ?ine în telefon, eventual pe un card SD, sau cartela telefonului, nu în computer sau stick, sau discu?ia prin email dintre fiul lui Dragnea ?i Petre Piti?, de ce nu au fost distruse?
- Cine avea nevoie de fotografia lui Dragnea, sau de ce ar mai fi fost p?strat mailul dintre cei doi, dac? nici m?car Liviu Dragnea nu ?tia ?i nu trebuia s? ?tie de el? Din mail rezult? în mod clar c? Liviu Dragnea nu ?tia nimic despre aceste „împrumuturi" fiind o „afacere personal?" a fiului s?u ?i Piti?, deci cum s? ascund? Dragnea ceva ce el nu trebuia s? ?tie?
Nici unul din documentele sau datele f?cute pân? acum publice nu justific? ascunderea lor ?i nici nu îl incrimineaz? pe Dragnea ?i atunci de ce au fost „extrase" aceste date, p?strate ?i scoase pe pia?? tocmai acum? Pentru c? a?a au crezut b?ie?ii c? îl vor distruge pe Dragnea exact acum înainte de a se discuta soarta unor membri marcan?i ai P.S.D. dar, mai ales, acum când toat? lumea discuta despre raportul lui Toader iar domnul Iohannis avea nevoie de timp s? g?seasc? o ie?ire din impas. Nici nu se putea g?si un subiect mai fierbinte care s? ia locul celui cu revocarea lui Laz?r. În sfâr?it, Iohannis are posibilitatea s? lungeasc? boala f?r? s? îl mai întrebe cineva ceva, toat? lumea e cu ochii pe valiza. Este în mod cert o f?c?tur? marca protocol.

De ce a mai fost p?strat? valiza dac? practic documentele nu erau nici compromi??toare ?i nimic m?car important pentru cineva, con?inând documente, discu?ii sau fotografii de familie f?r? nici o importan?? juridic?? De ce au fost extrase ?i, mai ales, de ce nu au fost distruse, dac? erau considerate compromi??toare? R?spunsul este unul singur: f?c?tur?. Aceste documente nu au fost ascunse de oamenii lui Dragnea, ele au fost strânse, de ici de acolo din surse coldiste, pentru c? sunt mailuri personale, ale fiului lui Dragnea, fotografii din concediul conducerii Tel Drum, facturi din afacerile firmei, f?r? nici o leg?tur? între ele, puse împreun? pentru a crea impresia c? exist? o leg?tur? între aceste personaje ?i - vezi Doamne - Dragnea este un criminal. Repet, p?rerea mea personal? este c? Dragnea conduce din umbr? Tel Drum, dar plantarea valizei, datele puse acolo strânse din diferite surse, f?r? nici o logic?, f?r? nici un rost, f?r? nici un scop, arat? c? de fapt singurul scop pentru care toate aceste acte, documente, lucruri se g?seau la un loc într-o valiz?, era s? îl compromit? pe Dragnea. Dac? cineva le-a scos dintr-un calculator, le-a scos nu ca s? îl salveze pe Dragnea sau s? îl apere de D.N.A. ci pentru c? erau lucruri personale care nu aveau ce c?uta în calculatorul de serviciu. Iar dac? au fost sustrase de cineva ?i trimise celor de la RISE Project s-a comis un furt, iar dac? cei de la RISE Project le-au f?cut publice este o infrac?iune pentru c? au atentat la via?a privat? a cuiva f?r? acordul proprietarului, în condi?iile în care din ceea ce au expus nimic nu este ilegal, dar mai ales nu dovedesc nici o infrac?iune. Doar dac? siliconul ?i hialuronul din buzele sau pectoralii duduiei Nicoleta Pene au dep??it limitele legale. Eu în locul ei a? da RISE Project în judecat? cu mari ?anse de reu?it?.

O alt? întrebare care se ridic? este cui ar fi apar?inut toate aceste obiecte? Din al cui calculator au fost extrase sau sustrase? Al lui Dragnea? Exclus. Deci indiferent ce ar con?ine, el nu are nici o contribu?ie, nici o vin?. Al fiului lui Dragnea? Nu, pentru c? el nu de?ine facturi ale Tel Drum. Al lui Piti?? P?i ce caut? fotografiile familiei Pena acolo? Atunci din al cui computer au fost luate? Mister. Din diversitatea a?a ziselor probe rezult? c? con?inutul valizei provine din mai multe surse, sau de fapt o surs? care are acces la toate sursele. Care s? fie aia ? Ghici ciuperc? ce e? Sau o fi sunat cineva s? se dea drept specialist de la Microsoft ?i le-a b?gat gândacul în calculator? P?i tot furt este. Dar eu cred c? tot ciuperca este.

Valiza lui Tomac

Diminea?a la prima or?, sup?rat c? RISE Project le-a luat mi?toul din gur? ?i a f?cut circ f?r? s? le cear? lor voie, circarilor de serviciu din Parlamentul României, domnul Tomac, liderul de mucava al unui partid de paie, ?i-a luat ?i el valiza ?i a ie?it cu ea la plimbare pe holurile goale ale parlamentului vrând s? arate c? ?i ei au "sim?ul umorului" ?i se pot face de kko ca ?i protocolarii. Nu mi-a venit s? cred c? astfel de oameni populeaz? Parlamentul. Ce credea c? face, c? sparge inima târgului, c? dubleaz? la patru num?rul votan?ilor partidului la viitoarele alegeri sau c? i se va da diplom? de participant la crosul valizelor? Ce minte de copil i-o fi dat ideea lui Tomac s? se scoale primul ?i s? se plimbe cu valiza pe holurile goale ale Parlamentului? Oare el s-a v?zut apoi pe înregistrare ?i dac? da, ?i-o fi dat seama cât de penibil a fost? Nici m?car nu a fost original. Nici la circ nu îl primeam cu un num?r ca ?sta.

Ciocnirea... ne- civiliza?ilor

Dragnea, vrând s? arate c? nu îl doare, nu îl doare, c-a mâncat fasole tare, a venit ?i el la serviciu cu dou? valize, ca s? le ciocneasc?, una cu a protocolarilor, alta cu a lui Tomac, precum civiliza?iile disp?rute. Zâmbind pe sub musta??, aceea?i musta?? care lipsea în fotografiile din Brazilia, domnul Dragnea a ie?it în fa?a presei ca s? arate c? dac? tot se poart? valizele are ?i el ?i poate s? mai aduc? la nevoie. Nu s-a g?sit nimeni s? îl întrebe, totu?i unde e a treia valiz?, sau unde a pierdut-o. În mod categoric, ast?zi a fost ziua valizelor, ziua în care numai cine nu a avut valiz? nu ?i-a luat-o la plimbare. Domnul Orban se pare c? nu are valiz?, el a ie?it pe post cu plasa, plasa pe care a luat-o când a candidat la postul de pre?edinte P.N.L. ?i a crezut c? va ajunge ?i el cineva în partid sau m?car pe strada lui. El de fapt a venit pe post cu dou? plase. A doua plas? este cea pe care a luat-o când l-a sus?inut pe Ciolo? la guvernare, sperând c? ?i acesta îl va sprijini pe el la urm?toarele alegeri. Da de unde, dup? ultimele declara?ii franco-române ale lui Julien Dacian Ciolo?, acesta nu îl va sus?ine pe Orban ?i P.N.L.-ul ?i, se pare, nici pe Iohannis. Fapt pentru care Lodovico s-a trezit din reverie ?i s-a dat la Julien. Se simte domnul Orban împu?cat pe la spate de Dacian pe care îl face brancardier ?i veselar. Citez din Orban: „Noi suntem pe linia frontului ?i te treze?ti c? un brancardier sau unul care ar trebui s? î?i aduc? mâncarea, trage cu pu?ca în tine". Auzi la el, cic? îl a?tepta pe Julien s? vin? la pat cu cafeaua de diminea??, sau m?car cu o aspirin? ceva, iar el în loc de cafea îi toarn? plumb. P?i, se poate, m?i Daciane, se poate a?a ceva? Dac? aude veselarul Oprea îl d? în judecat?, c? G?bi?? ?tia c? el este veselarul na?ional incontestabil. Circ pe toat? linia, dar circ de bâlci cu macaci pe post de goril?.

Petarde pe post de bombe nucleare

Este evident pentru oricine se deta?eaz? de interesele unor sau altora ?i prive?te echidistant tot circul ?sta din via?a politic? româneasc?, c? valiza este un fâs f?r? nici o importan?? juridic?, c? toate aceste manevre sunt f?cute nu pentru eradicarea corup?iei, nu pentru libertatea justi?iei, nici pentru îndep?rtarea lui Dragnea, pentru c? dac? s-ar fi dorit asta, pân? acum era la r?coare cu sau f?r? valiz? ?i nici m?car pentru c?derea guvernului. Guvernul a c?zut de dou? ori cu ajutorul sau de mâna lui Dragnea însu?i ?i nu s-a repezit nimeni s? îi ia locul de?i Iohannis i-a chemat pe liderii de partide la „consult?ri". Am mai spus, nimeni nu vrea s? fie la guvernarea pân? la viitoarele alegeri, nici m?car Dragnea nu ar mai vrea. Poate când se vor organiza alegerile s? fie un ghe?eft ?i s? vrea cineva s? fie la putere, dar pân? atunci, Doamne fere?te, nu e de guvernat, c? bani nu mai sunt ?i cine va guverna pân? atunci î?i va rupe gâtul. Tot ce se urm?re?te este distrugerea P.S.D., erodarea, m?cinarea acestui partid ?i a liderilor s?i, în a?a fel încât la alegeri s? nu se mai voteze nici ei între ei. A?a c? cine crede c? unul sau altul din piesele de pe tabla de ?ah a politicii române?ti se gânde?te la prop??irea României, ap?rarea statului de drept, bun?starea mujicului, sau mai ?tiu eu ce idealuri pa?optiste, viseaz?. Amarnic!

footer