Revista Art-emis
Vremuri de crim?, taxe, impozite ?i noapte PDF Imprimare Email
Adrian P?unescu (+)   
Duminică, 24 Noiembrie 2013 23:51

Adrian P?unescuVremuri mari de crim?, fraud? ?i noapte

Ai febr?, ?ara mea, ?i ai frisoane,/ ?i gr?nicerii t?i de boal? zac,/ Mai suntem numai ni?te milioane,/ Atâ?ia au fugit, c? nu ai leac [...] E libertate cât? po?i cuprinde,/ E libertate ca un handicap,/ E libertatea na?iei murinde,/ E libertatea de-a ne da în cap.//[1]

M??tile se schimb?, „contra” zice „pro”,/ [...] Vin din nou alegeri, lupta e urât?/ Iar se umple scena de cretini vicleni. [...]

Impozite ?i taxe

De ce nu pune?i ?i pe râs impozit/ ?i birul progresiv pe s?r?cie?/ De ce nu pune?i taxe pe-ntuneric?/ Impozita?i ?i vântul ce adie!// Ar fi p?cat s? ezita?i în crima/ De-a confisca ?i sângele din vine,/ Continua?i pr?p?dul cu ardoare/ ?i r?ul ce v? face-atât de bine!//

Taxa?i iubirea, somnul, nostalgia,/ Penumbra, dezn?dejdea ?i oftatul/ ?i unghiile care cresc într-una,/ Distruge?i tot, de-a lungul ?i de-a latul.// Nu-i logic s? nu pune?i ni?te biruri,/ Pe nou n?scu?i, ce nu ?tiu cum îi cheam?,/ Lucra?i neiert?tor ?i echitabil,/ Impozita?i ?i laptele de mam?.//

Dar ce fiscalitate este aia/ Din care nu se fur?-ntreaga pâine/ Acestui neam ce ?i-a luat maidanul/ De-a nu tr?i în les? ca un câine?// Taxa?i sever ?i strângerea de mân?!/ Impozita?i total telepatia!/ Lua?i atâtea piei câte v? place/ ?i desfiin?a?i prin taxe România!//

Ce e complicitatea asta bleag?/ Cu s?r?ntocii ?i dezmo?teni?ii?/ Tot au ?i ei ceva s? dea ca tax?,/ Trezi?i-le revolte ?i ambi?ii!// Voi nu vede?i c? omul mai respir??/ Cât amâna?i sentin?a capital??/ Lovi?i la oase na?ia întreag?,/ Înduio?area e un fel de boal?.//

Ad?uga?i impozite ?i taxe/ Pe taxe ?i impozite, cuminte,/ Impozita?i ?i lacrima ?i ploaia!/ Taxa?i adânc ?i mor?ii din morminte!// Impozite pe floarea d?ruit?,/ Impozite pe cald, ca ?i pe rece,/ Impozite pe rou? ?i pe lun?,/ Impozite pe notele de 10.//

Cafeaua, ceaiul, apa de fântân?,/ Fereastra, u?a, merit? accize/ Când, cu o poft? tragic?, Guvernul/ Îi d? un nou impuls acestei crize.// Impozite ?i taxe pe cuvinte,/ Dar biruri pe ecou ?i pe t?cere,/ A jupui poporul este nobil,/ Când nu-i mai la?i nici dreptul s? mai spere.//

Hei, Românie, parc? r?stignit?,/ Degeaba vrem s? te-ntreb?m „Quo vadis?”,/ Nici s? tr?im aici, nu-i cu putin??/ Nici s? murim acum nu mai e gratis.// La lupt? împotriva tuturora,/ Într-un neomenesc r?zboi promiscuu,/ Tr?iasc? lan?ul ce ne intr?-n oase!/ Tr?iasc? Taxa, Jaful, Moartea, Fiscul![2]

--------------------------
[1] Adrian P?unescu, Româniada, Bucure?ti, Ed. P?unescu, 1994
[2] Ibidem, Înc? viu, Bucure?ti, Ed. P?unescu, 2008
footer