Via?a Lui Iisus este via?a poporului meu! Imprimare
Emil Pro?can   
Miercuri, 16 Aprilie 2014 20:19
Iisus - Golgota, art-emisNa?terea ?i Învierea lui Iisus nu sunt evenimente, sunt legi pentru via??! Pentru via?a noastr?. Aceste legi ne ajut? s? p??im pe calea de adev?r a luminii pentru a fi frumo?i, zâmbitori, buni. Precum copacii de pe marginea drumului ajut? un om s? nu r?t?ceasc? drumul cel adev?rat. A?a trebuie s? fie via?a noastr?! Frumuse?ea, zâmbetul, bun?tatea, se hr?nesc numai cu lumina adev?rului! Lipsa luminii înseamn? întuneric. De aceea Iisus se întoarce. Precum anotimpurile este întoarcerea. Este perpetu? ?i define?te prezentul etern. Via?a noastr? nu este jocul întâmpl?rii. Suntem pentru c? a?a s-a hot?rât! Mâinile noastre sunt f?cute pentru a mângâia ?i îmbr??i?a. Copaci, dimine?i, ape, cer, zâmbet ?i ceilal?i oameni! Anotimpurile sunt st?ri de fapt ale realit??ii din suflet. Prim?vara de acum are momente de triste?e. Cea?a, ploile, nez?pezile, aerul, cerul..., au în priviri urme de triste?e!
 
Prim?vara de acum este precum poporul ??rii mele este!
           
Zilele sunt la fel ca sufletul celor mul?i ?i au aceea?i putere de lumin?! Suferin?a noastr? nu este numai a noastr?! Sufletul unui om în suferin?? se une?te cu celelalte. A?a se întâmpl? în nevoia de lumin?. Cei ce-?i duc via?a în întuneric nu cunosc suferin?a. Exist? o singur? suferin??! Atunci când exist? este infinit?! În ea ne primenim, din când în când, sufletul, adic? sim?im dorin?a de lumin?. Ca ?i dragostea este suferin?a!
 
Suferin?a ?i dragostea se simt în Cer ?i sunt precum via?a Lui Iisus. În aceste zile p?mântul prime?te binecuvântarea luminii. Na?tere, rena?tere, Înviere! Totul pân? la urm? se întoarce. Nimic nu este întâmpl?tor! Exist? o rânduial? în tot ce natura ne d? spre petrecerea tr?irii. Trebuie s? sim?im ceea ce Dumnezeu a f?cut pentru ca noi s? fim. În fa?a na?terii ?i învierii Lui Iisus ne putem m?sura puterea de lumin? ?i adev?r din noi. Golgota suit? în chinuri nu este a Lui, ci a noastr?, a tuturor! F?r? El suntem singuri. În fiecare an când înfloresc pomii ar trebui s? ne ag???m zâmbetul speran?? în albul luminii florilor ce sunt acum peste tot pe marginea drumului nostru. Iisus este dintotdeauna printre noi ?i ne arat? calea nesingur?t??ii. Aceste momente Dumnezeie?ti str?bunii no?tri le primeau în cur??enie, cu rug?ciuni, post, smerenie. Precum copacii înflori?i ?i aerul ce ne înconjoar? sunt aceste momente. 
         
Printre atâtea zile inventate a fi ale îndr?gosti?ilor, dovlecilor, minorit??ilor, fantomelor, marinarilor, profesorilor, femeilor, m?r?i?orului..., ar trebui s? milit?m pentru a decreta ?i o zi f?r? p?cate! O zi a drept??ii ?i adev?rului despre via??! O zi în via?a P?mântului f?r? pacate! O zi în care s? l?s?m lumina s? p?trund? în noi, s? fim, f?r? nici un fel de cazn?, buni, în?eleg?tori, prieteno?i, iubitori! Cu tot ce exist?! S? fim a?a cum Dumnezeu a dorit s? fim! Adic? frumo?i! Oare cum ar ar?ta într-o astfel de zi oamenii P?mântului? Cum ar ar?ta privirile lor? Cum ar ar?ta copacii, apele, mun?ii, p?s?rile?
 
Iisus, nebicuit de durerea p?catelor noastre, s-ar bucura împreun? cu noi pentru dreptul de a fi! Diminea?a, sp?lându-?i fa?a ?i pletele într-un izvor, ar întoarce privirea r?s?ritului spre noi întrebându-ne pe rând: „Ce mai faci vecine?” Cerul ?i întreg P?mântul ar striga pentru prima dat? împreun?: Hristos a înviat!
?i ce z?mbet uria? de lumin? ar fi! Na?terea ?i Învierea sunt aceea?i lumin?.
 
Via?a Lui Iisus este via?a poporului meu!

Grafica - Ion M?ld?rescu

footer