Revista Art-emis
Personalităţi
Nr. Titlu articol Autor Afişări
1 Erich Hartmann - Cavalerul Aerului din Luftwaffe 4570
2 Constantin Stere, exponent al Naţiunii Române Acad. Dan Berindei 1177
3 Marin Lungu, prea mic pentru pentru o ţară atât de absentă! Acad. Dumitru Radu Popescu 2141
4 Militari din Basarbia - Nadia Russo Alexandru Moraru, Chişinău 2059
5 Capetele luminate ale românilor - Istoricul Gheorghe Buzatu Alexandru Moraru, Chişinău 2414
6 Comandor Dan Vizanty Ana Maria Vizanty 2218
7 Stavros Deligiorgis Angela Bratsou, Grecia 2167
8 Olga Greceanu, minunea uitată Carmen Anghel 1976
9 Generalul Leonard Mociulschi Col (r) Prof. univ. dr. Alesandru Dutu 625
10 Valeriu Troenco, comisarul cu moral de fier Col. (r) Conf. univ. dr. ing. Anatol Munteanu, Membru A.O.Ş.R. 1736
11 Mihail Moruzov, alias „inginerul Mihail Ştefănescu” Col. (r) Dr. Tiberiu Tănase 751
12 Gheorghe Ţiţeica - Strămoşii, viaţa şi urmaşii (2) Col. (r) Prof. univ. dr. ing. Marian Rizea 3288
13 100 de ani de la moartea lui Aurel Vlaicu Col.(r) Ioan Galdea 3006
14 Gheorghe Ţiţeica - Strămoşii, viaţa şi urmaşii (1) Col.(r) Prof. univ. dr. ing. Marian Rizea & Ing. drd. Cristina Neamţu-Rizea 5765
15 Primul călugăr şi stareţ al Mânăstirii Brâncoveanu, părintele ieromonah Arsenie Boca Comandor (r) Prof. univ. dr. Jipa Rotaru, Membru A.O.Ş.R. 2537
16 Pr. Paul Mihail - Jurnal, iunie 1940 Conf. univ. dr. Vasile Soimaru 522
17 Personalităţi române şi faptele lor - Gheorghe Buzatu Constantin Toni Dârţu 3017
18 Lăsaţi-mă ce sunt! Contraamiral (r) Eugen Laurian 566
19 Profesorul Simion Danilă, traducătorul lui Nietzsche Cornelia Ştefănescu 1337
20 Dan Vizanty - Lupul Carpaţilor - Asul uitat al aviaţiei româneşti Cosmin Zamfirache 1972
21 Generalul Stan Poetaş Cristian Negrea 491
22 Ion Antonescu, o personalitate militară românească de prim rang Cristian Negrea 1894
23 Lăsaţi-mă să zbor! Smaranda Brăescu, fata cu capul în nori Dan Antoniu, Cercetător istoric 239
24 Ronald H. Coase, mentor și prieten spiritual Dr. Alex Berca, S.U.A. 2030
25 150 de ani de la naşterea savantului Dragomir Hurmuzescu (1865-1954) Dr. arh. Alexandru Budişteanu 1484
26 Ernest Bernea - gânditor creştin, promotor şi filozof al culturii româneşti autentice (2) Dr. Stelian Gomboş 158
27 Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române Iustinian Marina (2) Dr. Stelian Gomboş 256
28 Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române Iustinian Marina (1) Dr. Stelian Gomboş 279
29 Herman Oberth, un pionier al zborului cosmic Dr. Vasile Mărculeţ & dr. Ioan Mărculeţ 2117
30 Ernest Bernea - gânditor creştin, promotor şi filosof al culturii româneşti autentice (1) Drd. Stelian Gomboş 184
31 Panait Istrati - Între datorie morală şi sursă de existenţă (2) Gabriel Dragnea 2452
32 Panait Istrati, între datoria morală şi sursa de existenţă (1) Gabriel Dragnea 1876
33 Generalul-colonel Iulian Vlad, un profesionist în fruntea Securităţii General Br. (r) Prof. univ. dr. Cristian Troncota 2229
34 „Eu nu știu pentru ce am fost condamnat (5) General Col. (r) Iulian Vlad 446
35 „Eu nu știu pentru ce am fost condamnat!” (4) General Col. (r) Iulian Vlad 466
36 „Eu nu știu pentru ce am fost condamnat!” (3) General Col. (r) Iulian Vlad 646
37 „Eu nu știu pentru ce am fost condamnat!” (2) General Col. (r) Iulian Vlad 515
38 „Eu nu știu pentru ce am fost condamnat!” (1) General Col. (r) Iulian Vlad 489
39 Generalul David Praporgescu - erou al Neamului Românesc (4) General mr. (r) Conf. Univ. Dr. Ilie Gorjan 562
40 Generalul David Praporgescu - erou al Neamului Românesc (3) General mr. (r) Conf. Univ. Dr. Ilie Gorjan 514
41 Generalul Ioan Emanoil Florescu - Cariera militară General mr. (r) Conf. Univ. Dr. Ilie Gorjan 2956
42 Saga sufletului sacrificial Grigore Grigorescu, Chişinău 690
43 Fidel - „El Lider Maximo” Ing. Ovidiu M. Curea 721
44 120 de ani de la naşterea poetului şi filosofului Lucian Blaga Ioan Galdea 1320
45 Octavian Goga - „poetul pătimirii noastre” Ioan Galdea 2554
46 Aşii aerului - Hans-Ulrich Rudel Ion Maldarescu 1926
47 Ilie Gorjan - generalul dintre „liră şi scut” Ion Maldarescu 1254
48 Uca Maria Marinescu Ion Maldarescu 2564
49 Nicolae Iorga - „Drumeţ în calea lupilor!” Ion Maldarescu 4792
50 In memoriam - Prof. univ. dr. docent Titu Georgescu Ion Maldarescu 2869
51 Paralele plastice Ion Maldarescu 2544
52 Prof. dr. Corneliu Tamaş - istoric, cercetător, scriitor, publicist Ion Maldarescu 3969
53 Dr. Constantin Ioniţescu Ion Maldarescu 8652
54 Şerban C. Andronescu (1924-2004) Ion Maldarescu 3244
55 Nicolae Rotaru - „un condeier cu simţul distilării valorilor” Ion Maldarescu 5333
56 P.S. Emilian Lovişteanul - Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Râmnicului Ion Maldarescu 3712
57 Î.P.S. Gherasim Cristea - Vlădică şi cărturar Ion Maldarescu 3500
58 George Pomuţ, generalul român care a „cumparat” Alaska Laurenţiu Dologa 955
59 Michael Wittmann - „Baronul Negru Laurenţiu Dologa 1183
60 Remember Artur Silvestri (19.03.1953 - 30.11.2008) Magdalena Popa Buluc 1470
61 Conf. univ. dr. Gheorghe D. Iscru Maria Diana Popescu 4567
62 Prof. univ. dr. h.c. Gheorghe C. Mihai Maria Diana Popescu 5629
63 Dr. Horia Mureşian - Doctor în Ştiinţe Medicale, premiat de Academia Română Maria Diana Popescu 19069
64 Petru Soltan - Academician, Republica Moldova Maria Diana Popescu 5309
65 Nicolae Paulescu - Omul de ştiinţă şi teologul Medic Claudiu Popescu, Doctor în Ştiinţe Medicale 12035
66 Sergiu Celibidache, filosoful cu baghetă (2) Mihai Mincan 1492
67 Sergiu Celibidache, filosoful cu baghetă (1) Mihai Mincan 1458
68 Prof. univ. dr. Nicolae Mătcaş, Basarabia Nicolae Dabija & Ion Ungureanu, Chişinău 3891
69 General-Feldmarschall Erwin Rommel - „Wüstenfuchs” (Vulpea Deşertului) Nicu Pârlog 550
70 Părintele Dumitru Stăniloae, teolog şi trăitor al Dumnezeirii P. S. Emilian Lovisteanul 2079
71 Ştefan Ştefureac Petru Grior, Cernăuţi 1243
72 Un cărturar bucovinean - Constantin Berariu Petru Grior, Cernăuţi 1256
73 Indianistul Florin Deleanu - opera şi viaţa Prof. dr. Florin Agafiţei 3114
74 Premiul Nobel şi Cultura Recunoştinţei Prof. Dr. Ing Gheorghe Manolea 2171
75 Joseph Moses Juran - părintele managementului calităţii Prof. Dr. Ing Gheorghe Manolea 4991
76 Ion I. Agârbiceanu și istoria laserului cu gaz Prof. Dr. Ing Gheorghe Manolea 2811
77 Nicolae Vasilescu-Karpen Prof. Dr. Ing Gheorghe Manolea 2831
78 Dragomir Hurmuzescu - părintele radiofoniei din România Prof. Dr. Ing Gheorghe Manolea 2190
79 Constantin I. Budeanu şi... puterea deformantă Prof. Dr. Ing Gheorghe Manolea 2570
80 Iubirile lui Octavian Goga Prof. Ion Ionescu Bucovu 1771
81 Traian Vuia, un pionier al aviaţiei mondiale (4) Prof. univ. dr. George G. Potra (+) 939
82 Traian Vuia, un pionier al aviaţiei mondiale (3) Prof. univ. dr. George G. Potra (+) 922
83 Traian Vuia, un pionier al aviaţiei mondiale (1) Prof. univ. dr. George G. Potra (+) 880
84 Omagierea ilustrului Nicolae Titulescu Prof. univ. dr. Gheorghe Buzatu 3007
85 Mareșalul Ion Antonescu - Cronologie (2) Prof. univ. dr. Gheorghe Buzatu (+) 341
86 Mareșalul Ion Antonescu - Cronologie (1) Prof. univ. dr. Gheorghe Buzatu (+) 399
87 Destin de istoric tutelat de Zeița Clio Prof. univ. dr. hab. Nicolae Enciu, Chişinău 558
88 Constantin Stere - doctrinarul Prof. univ. dr. hab. Nicolae Enciu, Chişinău 1684
89 Florin Constantiniu, cel mai complet şi temeinic istoric român din ultima jumǎtate de veac Prof. univ. dr. Ioan Scurtu, Membru A.O.Ş.R. 377
90 Dinu C. Giurescu - un mare istoric, un mare patriot român Prof. univ. dr. Ioan Scurtu, Membru A.O.Ş.R. 434
91 Miron Cristea (1868-1939) Prof. univ. dr. Ioan Scurtu, Membru A.O.Ş.R. 1521
92 Aurelian Sacerdoţeanu Prof. univ. dr. Ioan Scurtu, Membru A.O.Ş.R. 4254
93 18 august 1944 - ultima luptă a comandantului Prof. unuiv. dr. Valeriu Avram 914
94 Maria Cantacuzino (1817-1898) Radu Moţoc 419
95 In memoriam - Ion Mincu (1852-1912) Radu Moţoc 4808
96 Robert Ficheux „Moţul francez” Redactia ART-EMIS 1013
97 Au început să se mişte popoarele Redactia ART-EMIS 1563
98 Hanna Reitsch, femeia-pilot cu cele mai spectaculoase recorduri mondiale Redactia ART-EMIS 1768
99 „Aşa mergem din veac în veac, ca drumeţul în calea lupilor!” Redactia ART-EMIS 1918
100 „Capetele luminate ale românilor” - Grigore Gheba Remus Radu 3252
101 Gânduri spre neuitare Serban Alexianu 1657
102 Profesorul de Drept public Gheorghe Alexianu Şerban Alexianu & Conf. Univ. Dr. Maria Orlov, Chişinău 2976
103 Gheorghe Alexianu, înnobilat Teodor Papuc 1975
104 Arhitectul Cezar Lăzărescu - primul proiectant al Casei Poporului Tudor Voicu 4110