Revista Art-emis
Personalităţi
Nr. Titlu articol Autor Afişări
1 Erich Hartmann - Cavalerul Aerului din Luftwaffe 4167
2 Constantin Stere, exponent al Naţiunii Române Acad. Dan Berindei 800
3 Marin Lungu, prea mic pentru pentru o ţară atât de absentă! Acad. Dumitru Radu Popescu 1792
4 Militari din Basarbia - Nadia Russo Alexandru Moraru, Chişinău 1708
5 Capetele luminate ale românilor - Istoricul Gheorghe Buzatu Alexandru Moraru, Chişinău 2147
6 Comandor Dan Vizanty Ana Maria Vizanty 1920
7 Stavros Deligiorgis Angela Bratsou, Grecia 1873
8 Olga Greceanu, minunea uitată Carmen Anghel 1676
9 Valeriu Troenco, comisarul cu moral de fier Col. (r) Conf. univ. dr. ing. Anatol Munteanu, Membru A.O.Ş.R. 1475
10 Gheorghe Ţiţeica - Strămoşii, viaţa şi urmaşii (2) Col. (r) Prof. univ. dr. ing. Marian Rizea 2937
11 100 de ani de la moartea lui Aurel Vlaicu Col.(r) Ioan Galdea 2631
12 Gheorghe Ţiţeica - Strămoşii, viaţa şi urmaşii (1) Col.(r) Prof. univ. dr. ing. Marian Rizea & Ing. drd. Cristina Neamţu-Rizea 5180
13 Primul călugăr şi stareţ al Mânăstirii Brâncoveanu, părintele ieromonah Arsenie Boca Comandor (r) Prof. univ. dr. Jipa Rotaru, Membru A.O.Ş.R. 2139
14 Pr. Paul Mihail - Jurnal, iunie 1940 Conf. univ. dr. Vasile Soimaru 233
15 Personalităţi române şi faptele lor - Gheorghe Buzatu Constantin Toni Dârţu 2761
16 Lăsaţi-mă ce sunt! Contraamiral (r) Eugen Laurian 309
17 Profesorul Simion Danilă, traducătorul lui Nietzsche Cornelia Ştefănescu 1048
18 Dan Vizanty - Lupul Carpaţilor - Asul uitat al aviaţiei româneşti Cosmin Zamfirache 1586
19 Ion Antonescu, o personalitate militară românească de prim rang Cristian Negrea 1515
20 Ronald H. Coase, mentor și prieten spiritual Dr. Alex Berca, S.U.A. 1749
21 150 de ani de la naşterea savantului Dragomir Hurmuzescu (1865-1954) Dr. arh. Alexandru Budişteanu 1212
22 Herman Oberth, un pionier al zborului cosmic Dr. Vasile Mărculeţ & dr. Ioan Mărculeţ 1746
23 Panait Istrati - Între datorie morală şi sursă de existenţă (2) Gabriel Dragnea 2111
24 Panait Istrati, între datoria morală şi sursa de existenţă (1) Gabriel Dragnea 1603
25 Generalul-colonel Iulian Vlad, un profesionist în fruntea Securităţii General Br. (r) Prof. univ. dr. Cristian Troncota 1949
26 Generalul David Praporgescu - erou al Neamului Românesc (4) General mr. (r) Conf. Univ. Dr. Ilie Gorjan 272
27 Generalul David Praporgescu - erou al Neamului Românesc (3) General mr. (r) Conf. Univ. Dr. Ilie Gorjan 241
28 Generalul Ioan Emanoil Florescu - Cariera militară General mr. (r) Conf. Univ. Dr. Ilie Gorjan 2696
29 Saga sufletului sacrificial Grigore Grigorescu, Chişinău 455
30 Fidel - „El Lider Maximo” Ing. Ovidiu M. Curea 382
31 120 de ani de la naşterea poetului şi filosofului Lucian Blaga Ioan Galdea 1040
32 Octavian Goga - „poetul pătimirii noastre” Ioan Galdea 2215
33 Aşii aerului - Hans-Ulrich Rudel Ion Maldarescu 1536
34 Ilie Gorjan - generalul dintre „liră şi scut” Ion Maldarescu 974
35 Uca Maria Marinescu Ion Maldarescu 2121
36 Nicolae Iorga - „Drumeţ în calea lupilor!” Ion Maldarescu 4356
37 In memoriam - Prof. univ. dr. docent Titu Georgescu Ion Maldarescu 2539
38 Paralele plastice Ion Maldarescu 2285
39 Prof. dr. Corneliu Tamaş - istoric, cercetător, scriitor, publicist Ion Maldarescu 3594
40 Dr. Constantin Ioniţescu Ion Maldarescu 7933
41 Şerban C. Andronescu (1924-2004) Ion Maldarescu 2917
42 Nicolae Rotaru - „un condeier cu simţul distilării valorilor” Ion Maldarescu 4910
43 P.S. Emilian Lovişteanul - Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Râmnicului Ion Maldarescu 3319
44 Î.P.S. Gherasim Cristea - Vlădică şi cărturar Ion Maldarescu 3189
45 George Pomuţ, generalul român care a „cumparat” Alaska Laurenţiu Dologa 654
46 Michael Wittmann - „Baronul Negru Laurenţiu Dologa 874
47 Remember Artur Silvestri (19.03.1953 - 30.11.2008) Magdalena Popa Buluc 1213
48 Conf. univ. dr. Gheorghe D. Iscru Maria Diana Popescu 4104
49 Prof. univ. dr. h.c. Gheorghe C. Mihai Maria Diana Popescu 5129
50 Dr. Horia Mureşian - Doctor în Ştiinţe Medicale, premiat de Academia Română Maria Diana Popescu 18062
51 Petru Soltan - Academician, Republica Moldova Maria Diana Popescu 4940
52 Nicolae Paulescu - Omul de ştiinţă şi teologul Medic Claudiu Popescu, Doctor în Ştiinţe Medicale 11074
53 Sergiu Celibidache, filosoful cu baghetă (2) Mihai Mincan 1181
54 Sergiu Celibidache, filosoful cu baghetă (1) Mihai Mincan 1155
55 Prof. univ. dr. Nicolae Mătcaş, Basarabia Nicolae Dabija & Ion Ungureanu, Chişinău 3208
56 Părintele Dumitru Stăniloae, teolog şi trăitor al Dumnezeirii P. S. Emilian Lovisteanul 1752
57 Ştefan Ştefureac Petru Grior, Cernăuţi 981
58 Un cărturar bucovinean - Constantin Berariu Petru Grior, Cernăuţi 990
59 Indianistul Florin Deleanu - opera şi viaţa Prof. dr. Florin Agafiţei 2709
60 Premiul Nobel şi Cultura Recunoştinţei Prof. Dr. Ing Gheorghe Manolea 1879
61 Joseph Moses Juran - părintele managementului calităţii Prof. Dr. Ing Gheorghe Manolea 4424
62 Ion I. Agârbiceanu și istoria laserului cu gaz Prof. Dr. Ing Gheorghe Manolea 2517
63 Nicolae Vasilescu-Karpen Prof. Dr. Ing Gheorghe Manolea 2552
64 Dragomir Hurmuzescu - părintele radiofoniei din România Prof. Dr. Ing Gheorghe Manolea 1942
65 Constantin I. Budeanu şi... puterea deformantă Prof. Dr. Ing Gheorghe Manolea 2257
66 Iubirile lui Octavian Goga Prof. Ion Ionescu Bucovu 1427
67 Traian Vuia, un pionier al aviaţiei mondiale (4) Prof. univ. dr. George G. Potra (+) 625
68 Traian Vuia, un pionier al aviaţiei mondiale (3) Prof. univ. dr. George G. Potra (+) 655
69 Traian Vuia, un pionier al aviaţiei mondiale (1) Prof. univ. dr. George G. Potra (+) 637
70 Omagierea ilustrului Nicolae Titulescu Prof. univ. dr. Gheorghe Buzatu 2697
71 Constantin Stere - doctrinarul Prof. univ. dr. hab. Nicolae Enciu, Chişinău 1326
72 Miron Cristea (1868-1939) Prof. univ. dr. Ioan Scurtu, Membru A.O.Ş.R. 1266
73 Aurelian Sacerdoţeanu Prof. univ. dr. Ioan Scurtu, Membru A.O.Ş.R. 3766
74 18 august 1944 - ultima luptă a comandantului Prof. unuiv. dr. Valeriu Avram 625
75 In memoriam - Ion Mincu (1852-1912) Radu Moţoc 4339
76 Robert Ficheux „Moţul francez” Redactia ART-EMIS 677
77 Au început să se mişte popoarele Redactia ART-EMIS 1200
78 Hanna Reitsch, femeia-pilot cu cele mai spectaculoase recorduri mondiale Redactia ART-EMIS 1481
79 „Aşa mergem din veac în veac, ca drumeţul în calea lupilor!” Redactia ART-EMIS 1630
80 „Capetele luminate ale românilor” - Grigore Gheba Remus Radu 2852
81 Gânduri spre neuitare Serban Alexianu 1326
82 Profesorul de Drept public Gheorghe Alexianu Şerban Alexianu & Conf. Univ. Dr. Maria Orlov, Chişinău 2685
83 Gheorghe Alexianu, înnobilat Teodor Papuc 1664
84 Arhitectul Cezar Lăzărescu - primul proiectant al Casei Poporului Tudor Voicu 3777