Revista Art-emis
Personalităţi
Nr. Titlu articol Autor Afişări
1 Erich Hartmann - Cavalerul Aerului din Luftwaffe 5475
2 Constantin Stere, exponent al Naţiunii Române Acad. Dan Berindei 1979
3 Marin Lungu, prea mic pentru pentru o ţară atât de absentă! Acad. Dumitru Radu Popescu 2899
4 Militari din Basarbia - Nadia Russo Alexandru Moraru, Chişinău 2745
5 Capetele luminate ale românilor - Istoricul Gheorghe Buzatu Alexandru Moraru, Chişinău 2931
6 Comandor Dan Vizanty Ana Maria Vizanty 3175
7 Stavros Deligiorgis Angela Bratsou, Grecia 2935
8 Olga Greceanu, minunea uitată Carmen Anghel 2652
9 Nicolae Paulescu - Omul de ştiinţă şi teologul Claudiu Popescu, Dr. în Ştiinţe Medicale 13123
10 Generalul Radu Korne Col (r) Prof. univ. dr. Alesandru Dutu 1127
11 Generalul Leonard Mociulschi Col (r) Prof. univ. dr. Alesandru Dutu 1426
12 Făuritori ai Unirii Basarabiei cu România - Lt-col. Gheorghe Andronache (1893-1970) Col. (r) Conf. univ. dr. ing. Anatol Munteanu, Membru A.O.Ş.R. 685
13 Făuritori ai Unirii Basarabiei cu România. Ion Pelivan - un lider politic și militar al Basarabiei (1876-1954) Col. (r) Conf. univ. dr. ing. Anatol Munteanu, Membru A.O.Ş.R. 1071
14 Valeriu Troenco, comisarul cu moral de fier Col. (r) Conf. univ. dr. ing. Anatol Munteanu, Membru A.O.Ş.R. 2437
15 Mihail Moruzov, alias „inginerul Mihail Ştefănescu” Col. (r) Dr. Tiberiu Tănase 1901
16 Gheorghe Ţiţeica - Strămoşii, viaţa şi urmaşii (2) Col. (r) Prof. univ. dr. ing. Marian Rizea 4194
17 100 de ani de la moartea lui Aurel Vlaicu Col.(r) Ioan Galdea 3852
18 Gheorghe Ţiţeica - Strămoşii, viaţa şi urmaşii (1) Col.(r) Prof. univ. dr. ing. Marian Rizea & Ing. drd. Cristina Neamţu-Rizea 7198
19 Primul călugăr şi stareţ al Mânăstirii Brâncoveanu, părintele ieromonah Arsenie Boca Comandor (r) Prof. univ. dr. Jipa Rotaru, Membru A.O.Ş.R. 3238
20 Pr. Paul Mihail - Jurnal, iunie 1940 Conf. univ. dr. Vasile Soimaru 1603
21 România în conştiinţa europeană Constantin Noica 705
22 Personalităţi române şi faptele lor - Gheorghe Buzatu Constantin Toni Dârţu 3695
23 Lăsaţi-mă ce sunt! Contraamiral (r) Eugen Laurian 1267
24 Profesorul Simion Danilă, traducătorul lui Nietzsche Cornelia Ştefănescu 2115
25 Dan Vizanty - Lupul Carpaţilor - Asul uitat al aviaţiei româneşti Cosmin Zamfirache 2630
26 Generalul Stan Poetaş Cristian Negrea 1283
27 Ion Antonescu, o personalitate militară românească de prim rang Cristian Negrea 2627
28 Lăsaţi-mă să zbor! Smaranda Brăescu, fata cu capul în nori Dan Antoniu, Cercetător istoric 891
29 Ronald H. Coase, mentor și prieten spiritual Dr. Alex Berca, S.U.A. 2730
30 150 de ani de la naşterea savantului Dragomir Hurmuzescu (1865-1954) Dr. arh. Alexandru Budişteanu 2055
31 Gheorghe Tătărescu - regretul de a nu fi general Dr. Lucian Ienăşescu 1625
32 Ernest Bernea - gânditor creştin, promotor şi filozof al culturii româneşti autentice (2) Dr. Stelian Gomboş 992
33 Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române Iustinian Marina (2) Dr. Stelian Gomboş 1033
34 Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române Iustinian Marina (1) Dr. Stelian Gomboş 1017
35 Herman Oberth, un pionier al zborului cosmic Dr. Vasile Mărculeţ & dr. Ioan Mărculeţ 2926
36 Ernest Bernea - gânditor creştin, promotor şi filosof al culturii româneşti autentice (1) Drd. Stelian Gomboş 916
37 Panait Istrati - Între datorie morală şi sursă de existenţă (2) Gabriel Dragnea 3213
38 Panait Istrati, între datoria morală şi sursa de existenţă (1) Gabriel Dragnea 2720
39 Omul istoriei și istoria omului. Academician Dinu C. Giurescu așa cum l-am cunoscut General Br. (r) Aurel I. Rogojan 932
40 Generalul-colonel Iulian Vlad, un profesionist în fruntea Securităţii General Br. (r) Prof. univ. dr. Cristian Troncota 3095
41 „Eu nu știu pentru ce am fost condamnat (5) General Col. (r) Iulian Vlad 1321
42 „Eu nu știu pentru ce am fost condamnat!” (4) General Col. (r) Iulian Vlad 1278
43 „Eu nu știu pentru ce am fost condamnat!” (3) General Col. (r) Iulian Vlad 1348
44 „Eu nu știu pentru ce am fost condamnat!” (2) General Col. (r) Iulian Vlad 1185
45 „Eu nu știu pentru ce am fost condamnat!” (1) General Col. (r) Iulian Vlad 1146
46 Generalul Eremia Grigorescu - simbol al vitejiei românilor General mr. (r) Conf. Univ. Dr. Ilie Gorjan 623
47 Generalul David Praporgescu - erou al Neamului Românesc (4) General mr. (r) Conf. Univ. Dr. Ilie Gorjan 1364
48 Generalul David Praporgescu - erou al Neamului Românesc (3) General mr. (r) Conf. Univ. Dr. Ilie Gorjan 1257
49 Generalul Ioan Emanoil Florescu - Cariera militară General mr. (r) Conf. Univ. Dr. Ilie Gorjan 3573
50 Saga sufletului sacrificial Grigore Grigorescu, Chişinău 1304
51 Fidel - „El Lider Maximo” Ing. Ovidiu M. Curea 1511
52 120 de ani de la naşterea poetului şi filosofului Lucian Blaga Ioan Galdea 1950
53 Octavian Goga - „poetul pătimirii noastre” Ioan Galdea 3331
54 Aşii aerului - Hans-Ulrich Rudel Ion Maldarescu 2932
55 Ilie Gorjan - generalul dintre „liră şi scut” Ion Maldarescu 1980
56 Uca Maria Marinescu Ion Maldarescu 3394
57 Nicolae Iorga - „Drumeţ în calea lupilor!” Ion Maldarescu 5605
58 In memoriam - Prof. univ. dr. docent Titu Georgescu Ion Maldarescu 3679
59 Paralele plastice Ion Maldarescu 3088
60 Prof. dr. Corneliu Tamaş - istoric, cercetător, scriitor, publicist Ion Maldarescu 4753
61 Dr. Constantin Ioniţescu Ion Maldarescu 10044
62 Şerban C. Andronescu (1924-2004) Ion Maldarescu 3934
63 Nicolae Rotaru - „un condeier cu simţul distilării valorilor” Ion Maldarescu 6246
64 P.S. Emilian Lovişteanul - Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Râmnicului Ion Maldarescu 4527
65 Î.P.S. Gherasim Cristea - Vlădică şi cărturar Ion Maldarescu 4232
66 George Pomuţ, generalul român care a „cumparat” Alaska Laurenţiu Dologa 1622
67 Michael Wittmann - „Baronul Negru Laurenţiu Dologa 1969
68 Remember Artur Silvestri (19.03.1953 - 30.11.2008) Magdalena Popa Buluc 2123
69 Conf. univ. dr. Gheorghe D. Iscru Maria Diana Popescu 5556
70 Prof. univ. dr. h.c. Gheorghe C. Mihai Maria Diana Popescu 6858
71 Dr. Horia Mureşian - Doctor în Ştiinţe Medicale, premiat de Academia Română Maria Diana Popescu 21061
72 Petru Soltan - Academician, Republica Moldova Maria Diana Popescu 6129
73 Sergiu Celibidache, filosoful cu baghetă (2) Mihai Mincan 2233
74 Sergiu Celibidache, filosoful cu baghetă (1) Mihai Mincan 2136
75 Prof. univ. dr. Nicolae Mătcaş, Basarabia Nicolae Dabija & Ion Ungureanu, Chişinău 4828
76 General-Feldmarschall Erwin Rommel - „Wüstenfuchs” (Vulpea Deşertului) Nicu Pârlog 1257
77 Părintele Dumitru Stăniloae, teolog şi trăitor al Dumnezeirii P. S. Emilian Lovisteanul 2788
78 Ştefan Ştefureac Petru Grior, Cernăuţi 1840
79 Un cărturar bucovinean - Constantin Berariu Petru Grior, Cernăuţi 1881
80 „Nicolae Iorga aşa cum l-au cunoscut” (5) Pr. Dr. Al.Stănciulescu Bârda 733
81 „Nicolae Iorga, așa cum l-au cunoscut” (4) Pr. Dr. Al.Stănciulescu Bârda 503
82 „Nicolae Iorga, așa cum l-au cunoscut” (3) Pr. Dr. Al.Stănciulescu Bârda 648
83 „Nicolae Iorga, așa cum l-au cunoscut” (2) Pr. Dr. Al.Stănciulescu Bârda 683
84 „Nicolae Iorga, așa cum l-au cunoscut” (1) Pr. Dr. Al.Stănciulescu Bârda 742
85 Indianistul Florin Deleanu - opera şi viaţa Prof. dr. Florin Agafiţei 3898
86 Premiul Nobel şi Cultura Recunoştinţei Prof. Dr. Ing Gheorghe Manolea 2844
87 Joseph Moses Juran - părintele managementului calităţii Prof. Dr. Ing Gheorghe Manolea 5986
88 Ion I. Agârbiceanu și istoria laserului cu gaz Prof. Dr. Ing Gheorghe Manolea 3494
89 Nicolae Vasilescu-Karpen Prof. Dr. Ing Gheorghe Manolea 3595
90 Dragomir Hurmuzescu - părintele radiofoniei din România Prof. Dr. Ing Gheorghe Manolea 2784
91 Constantin I. Budeanu şi... puterea deformantă Prof. Dr. Ing Gheorghe Manolea 3352
92 Iubirile lui Octavian Goga Prof. Ion Ionescu Bucovu 2811
93 Traian Vuia, un pionier al aviaţiei mondiale (4) Prof. univ. dr. George G. Potra (+) 1668
94 Traian Vuia, un pionier al aviaţiei mondiale (3) Prof. univ. dr. George G. Potra (+) 1488
95 Traian Vuia, un pionier al aviaţiei mondiale (1) Prof. univ. dr. George G. Potra (+) 1564
96 Omagierea ilustrului Nicolae Titulescu Prof. univ. dr. Gheorghe Buzatu 3724
97 Mareșalul Ion Antonescu - Cronologie (2) Prof. univ. dr. Gheorghe Buzatu (+) 1262
98 Mareșalul Ion Antonescu - Cronologie (1) Prof. univ. dr. Gheorghe Buzatu (+) 1594
99 Alexandru Moșanu - pilonul de granit al Rezistenței basarabene. In memoriam Prof. univ. dr. hab. Nicolae Enciu, Chişinău 560
100 Destin de istoric tutelat de Zeița Clio Prof. univ. dr. hab. Nicolae Enciu, Chişinău 1344
101 Constantin Stere - doctrinarul Prof. univ. dr. hab. Nicolae Enciu, Chişinău 2458
102 Basarabia în preocupările științifice ale marelui geograf francez Emmanuel de Martonne (3) Prof. univ. dr. hab. Nicolae Enciu, Chișinău & Drd George V. Ursu, Suceava 1208
103 Basarabia în preocupările științifice ale marelui geograf francez Emmanuel de Martonne (2) Prof. univ. dr. hab. Nicolae Enciu, Chișinău & Drd George V. Ursu, Suceava 1312
104 Basarabia în preocupările științifice ale marelui geograf francez Emmanuel de Martonne (1) Prof. univ. dr. hab. Nicolae Enciu, Chișinău & Drd George V. Ursu, Suceava 1189
105 Florin Constantiniu, cel mai complet şi temeinic istoric român din ultima jumǎtate de veac Prof. univ. dr. Ioan Scurtu, Membru A.O.Ş.R. 1024
106 Dinu C. Giurescu - un mare istoric, un mare patriot român Prof. univ. dr. Ioan Scurtu, Membru A.O.Ş.R. 1049
107 Miron Cristea (1868-1939) Prof. univ. dr. Ioan Scurtu, Membru A.O.Ş.R. 2261
108 Aurelian Sacerdoţeanu Prof. univ. dr. Ioan Scurtu, Membru A.O.Ş.R. 5426
109 Steaua maestrului Ion Ungureanu (2) Prof. univ. dr. Nicolae Mătcaş, Chişinău 1081
110 Steaua maestrului Ion Ungureanu (1) Prof. univ. dr. Nicolae Mătcaş, Chişinău 1076
111 18 august 1944 - ultima luptă a comandantului Prof. unuiv. dr. Valeriu Avram 1749
112 Maria Cantacuzino (1817-1898) Radu Moţoc 1231
113 In memoriam - Ion Mincu (1852-1912) Radu Moţoc 5840
114 Vlad Pohilă 65. „Libertatea în a gândi, libertate în a scrie” Redactia ART-EMIS 1091
115 „Ştiinţa lui Paulescu şi « neştiinţa » altora” Redactia ART-EMIS 869
116 Robert Ficheux „Moţul francez” Redactia ART-EMIS 1895
117 Au început să se mişte popoarele Redactia ART-EMIS 2445
118 Hanna Reitsch, femeia-pilot cu cele mai spectaculoase recorduri mondiale Redactia ART-EMIS 2387
119 „Aşa mergem din veac în veac, ca drumeţul în calea lupilor!” Redactia ART-EMIS 2531
120 „Capetele luminate ale românilor” - Grigore Gheba Remus Radu 4173
121 Gânduri spre neuitare Serban Alexianu 2338
122 Profesorul de Drept public Gheorghe Alexianu Şerban Alexianu & Conf. Univ. Dr. Maria Orlov, Chişinău 3601
123 Gheorghe Alexianu, înnobilat Teodor Papuc 2688
124 Arhitectul Cezar Lăzărescu - primul proiectant al Casei Poporului Tudor Voicu 4952
125 România și marile ei simboluri din Primul Război Mondial - Mareşal Alexandru Averescu Valeriu Lupu, Dr. în ştiinţe medicale 1179
126 România și marile ei simboluri din Primul Război Mondial - Regina Maria Valeriu Lupu, Dr. în ştiinţe medicale 1282
127 România și marile ei simboluri din Primul Război Mondial - Slt. Ecaterina Teodoroiu Valeriu Lupu, Dr. în ştiinţe medicale 1265
128 Mihail Kogălniceanu - 200 ani de la naștere Veronica Boldișor, Dr. în istorie, Chişinău 578