Revista Art-emis
Personalităţi
Nr. Titlu articol Autor Afişări
1 Erich Hartmann - Cavalerul Aerului din Luftwaffe 5757
2 Constantin Stere, exponent al Naţiunii Române Acad. Dan Berindei 2177
3 Marin Lungu, prea mic pentru pentru o ţară atât de absentă! Acad. Dumitru Radu Popescu 3197
4 Militari din Basarbia - Nadia Russo Alexandru Moraru, Chişinău 2965
5 Capetele luminate ale românilor - Istoricul Gheorghe Buzatu Alexandru Moraru, Chişinău 3109
6 Comandor Dan Vizanty Ana Maria Vizanty 3455
7 Stavros Deligiorgis Angela Bratsou, Grecia 3243
8 Olga Greceanu, minunea uitată Carmen Anghel 2862
9 Generalul Radu Korne Col (r) Prof. univ. dr. Alesandru Dutu 1483
10 Generalul Leonard Mociulschi Col (r) Prof. univ. dr. Alesandru Dutu 1750
11 Făuritori ai Unirii Basarabiei cu România - Lt-col. Gheorghe Andronache (1893-1970) Col. (r) Conf. univ. dr. ing. Anatol Munteanu, Membru A.O.Ş.R. 982
12 Făuritori ai Unirii Basarabiei cu România. Ion Pelivan - un lider politic și militar al Basarabiei (1876-1954) Col. (r) Conf. univ. dr. ing. Anatol Munteanu, Membru A.O.Ş.R. 1371
13 Valeriu Troenco, comisarul cu moral de fier Col. (r) Conf. univ. dr. ing. Anatol Munteanu, Membru A.O.Ş.R. 2671
14 Mihail Moruzov, alias „inginerul Mihail Ştefănescu” Col. (r) Lector univ. dr. Tiberiu Tănase 2330
15 Gheorghe Ţiţeica - Strămoşii, viaţa şi urmaşii (2) Col. (r) Prof. univ. dr. ing. Marian Rizea 4585
16 100 de ani de la moartea lui Aurel Vlaicu Col.(r) Ioan Galdea 4178
17 Gheorghe Ţiţeica - Strămoşii, viaţa şi urmaşii (1) Col.(r) Prof. univ. dr. ing. Marian Rizea & Ing. drd. Cristina Neamţu-Rizea 7747
18 Primul călugăr şi stareţ al Mânăstirii Brâncoveanu, părintele ieromonah Arsenie Boca Comandor (r) Prof. univ. dr. Jipa Rotaru, Membru A.O.Ş.R. 3422
19 Pr. Paul Mihail - Jurnal, iunie 1940 Conf. univ. dr. Vasile Soimaru 1920
20 România în conştiinţa europeană Constantin Noica 958
21 Personalităţi române şi faptele lor - Gheorghe Buzatu Constantin Toni Dârţu 3888
22 Lăsaţi-mă ce sunt! Contraamiral (r) Eugen Laurian 1483
23 Profesorul Simion Danilă, traducătorul lui Nietzsche Cornelia Ştefănescu 2408
24 Dan Vizanty - Lupul Carpaţilor - Asul uitat al aviaţiei româneşti Cosmin Zamfirache 2926
25 Generalul Stan Poetaş Cristian Negrea 1485
26 Ion Antonescu, o personalitate militară românească de prim rang Cristian Negrea 2843
27 Căpitanul Aviator Vasile Craiu Dan Antoniu, Cercetător istoric 1130
28 Lăsaţi-mă să zbor! Smaranda Brăescu, fata cu capul în nori Dan Antoniu, Cercetător istoric 1079
29 Ronald H. Coase, mentor și prieten spiritual Dr. Alex Berca, S.U.A. 2979
30 150 de ani de la naşterea savantului Dragomir Hurmuzescu (1865-1954) Dr. arh. Alexandru Budişteanu 2254
31 Gheorghe Tătărescu - regretul de a nu fi general Dr. Lucian Ienăşescu 1873
32 Ernest Bernea - gânditor creştin, promotor şi filozof al culturii româneşti autentice (2) Dr. Stelian Gomboş 1199
33 Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române Iustinian Marina (2) Dr. Stelian Gomboş 1254
34 Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române Iustinian Marina (1) Dr. Stelian Gomboş 1238
35 Herman Oberth, un pionier al zborului cosmic Dr. Vasile Mărculeţ & dr. Ioan Mărculeţ 3224
36 Ernest Bernea - gânditor creştin, promotor şi filosof al culturii româneşti autentice (1) Drd. Stelian Gomboş 1144
37 Panait Istrati - Între datorie morală şi sursă de existenţă (2) Gabriel Dragnea 3499
38 Panait Istrati, între datoria morală şi sursa de existenţă (1) Gabriel Dragnea 2939
39 Omul istoriei și istoria omului. Academician Dinu C. Giurescu așa cum l-am cunoscut General Br. (r) Aurel I. Rogojan 1143
40 Generalul-colonel Iulian Vlad, un profesionist în fruntea Securităţii General Br. (r) Prof. univ. dr. Cristian Troncota 3339
41 „Eu nu știu pentru ce am fost condamnat (5) General Col. (r) Iulian Vlad 1649
42 „Eu nu știu pentru ce am fost condamnat!” (4) General Col. (r) Iulian Vlad 1578
43 „Eu nu știu pentru ce am fost condamnat!” (3) General Col. (r) Iulian Vlad 1651
44 „Eu nu știu pentru ce am fost condamnat!” (2) General Col. (r) Iulian Vlad 1434
45 „Eu nu știu pentru ce am fost condamnat!” (1) General Col. (r) Iulian Vlad 1400
46 Generalul Eremia Grigorescu - simbol al vitejiei românilor General mr. (r) Conf. Univ. Dr. Ilie Gorjan 958
47 Generalul David Praporgescu - erou al Neamului Românesc (4) General mr. (r) Conf. Univ. Dr. Ilie Gorjan 1686
48 Generalul David Praporgescu - erou al Neamului Românesc (3) General mr. (r) Conf. Univ. Dr. Ilie Gorjan 1503
49 Generalul Ioan Emanoil Florescu - Cariera militară General mr. (r) Conf. Univ. Dr. Ilie Gorjan 3825
50 Saga sufletului sacrificial Grigore Grigorescu, Chişinău 1493
51 Fidel - „El Lider Maximo” Ing. Ovidiu M. Curea 1806
52 120 de ani de la naşterea poetului şi filosofului Lucian Blaga Ioan Galdea 2154
53 Octavian Goga - „poetul pătimirii noastre” Ioan Galdea 3588
54 Aşii aerului - Hans-Ulrich Rudel Ion Maldarescu 3350
55 Ilie Gorjan - generalul dintre „liră şi scut” Ion Maldarescu 2230
56 Uca Maria Marinescu Ion Maldarescu 3625
57 Nicolae Iorga - „Drumeţ în calea lupilor!” Ion Maldarescu 5894
58 In memoriam - Prof. univ. dr. docent Titu Georgescu Ion Maldarescu 3970
59 Paralele plastice Ion Maldarescu 3308
60 Prof. dr. Corneliu Tamaş - istoric, cercetător, scriitor, publicist Ion Maldarescu 5050
61 Dr. Constantin Ioniţescu Ion Maldarescu 10418
62 Şerban C. Andronescu (1924-2004) Ion Maldarescu 4159
63 Nicolae Rotaru - „un condeier cu simţul distilării valorilor” Ion Maldarescu 6573
64 P.S. Emilian Lovişteanul - Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Râmnicului Ion Maldarescu 4755
65 Î.P.S. Gherasim Cristea - Vlădică şi cărturar Ion Maldarescu 4502
66 George Pomuţ, generalul român care a „cumparat” Alaska Laurenţiu Dologa 1857
67 Michael Wittmann - „Baronul Negru Laurenţiu Dologa 2340
68 Remember Artur Silvestri (19.03.1953 - 30.11.2008) Magdalena Popa Buluc 2390
69 Conf. univ. dr. Gheorghe D. Iscru Maria Diana Popescu 6087
70 Prof. univ. dr. h.c. Gheorghe C. Mihai Maria Diana Popescu 7261
71 Dr. Horia Mureşian - Doctor în Ştiinţe Medicale, premiat de Academia Română Maria Diana Popescu 21883
72 Petru Soltan - Academician, Republica Moldova Maria Diana Popescu 6423
73 Sergiu Celibidache, filosoful cu baghetă (2) Mihai Mincan 2429
74 Sergiu Celibidache, filosoful cu baghetă (1) Mihai Mincan 2364
75 Prof. univ. dr. Nicolae Mătcaş, Basarabia Nicolae Dabija & Ion Ungureanu, Chişinău 5084
76 General-Feldmarschall Erwin Rommel - „Wüstenfuchs” (Vulpea Deşertului) Nicu Pârlog 1499
77 Părintele Dumitru Stăniloae, teolog şi trăitor al Dumnezeirii P. S. Emilian Lovisteanul 3043
78 Ştefan Ştefureac Petru Grior, Cernăuţi 2039
79 Un cărturar bucovinean - Constantin Berariu Petru Grior, Cernăuţi 2100
80 „Nicolae Iorga aşa cum l-au cunoscut” (5) Pr. Dr. Al.Stănciulescu Bârda 921
81 „Nicolae Iorga, așa cum l-au cunoscut” (4) Pr. Dr. Al.Stănciulescu Bârda 723
82 „Nicolae Iorga, așa cum l-au cunoscut” (3) Pr. Dr. Al.Stănciulescu Bârda 910
83 „Nicolae Iorga, așa cum l-au cunoscut” (2) Pr. Dr. Al.Stănciulescu Bârda 962
84 „Nicolae Iorga, așa cum l-au cunoscut” (1) Pr. Dr. Al.Stănciulescu Bârda 989
85 Indianistul Florin Deleanu - opera şi viaţa Prof. dr. Florin Agafiţei 4148
86 Ion Nistor, ctitor al Marii Uniri Dacoromâne Prof. dr. Gheorghe Constantin Nistoroiu 463
87 Premiul Nobel şi Cultura Recunoştinţei Prof. Dr. Ing Gheorghe Manolea 3072
88 Joseph Moses Juran - părintele managementului calităţii Prof. Dr. Ing Gheorghe Manolea 6338
89 Ion I. Agârbiceanu și istoria laserului cu gaz Prof. Dr. Ing Gheorghe Manolea 3700
90 Nicolae Vasilescu-Karpen Prof. Dr. Ing Gheorghe Manolea 3898
91 Dragomir Hurmuzescu - părintele radiofoniei din România Prof. Dr. Ing Gheorghe Manolea 2952
92 Constantin I. Budeanu şi... puterea deformantă Prof. Dr. Ing Gheorghe Manolea 3582
93 Iubirile lui Octavian Goga Prof. Ion Ionescu Bucovu 3101
94 Traian Vuia, un pionier al aviaţiei mondiale (4) Prof. univ. dr. George G. Potra (+) 1879
95 Traian Vuia, un pionier al aviaţiei mondiale (3) Prof. univ. dr. George G. Potra (+) 1710
96 Traian Vuia, un pionier al aviaţiei mondiale (1) Prof. univ. dr. George G. Potra (+) 1775
97 Omagierea ilustrului Nicolae Titulescu Prof. univ. dr. Gheorghe Buzatu 3925
98 Mareșalul Ion Antonescu - Cronologie (2) Prof. univ. dr. Gheorghe Buzatu (+) 1516
99 Mareșalul Ion Antonescu - Cronologie (1) Prof. univ. dr. Gheorghe Buzatu (+) 1834
100 Alexandru Moșanu - pilonul de granit al Rezistenței basarabene. In memoriam Prof. univ. dr. hab. Nicolae Enciu, Chişinău 750
101 Destin de istoric tutelat de Zeița Clio Prof. univ. dr. hab. Nicolae Enciu, Chişinău 1642
102 Constantin Stere - doctrinarul Prof. univ. dr. hab. Nicolae Enciu, Chişinău 2664
103 Basarabia în preocupările științifice ale marelui geograf francez Emmanuel de Martonne (3) Prof. univ. dr. hab. Nicolae Enciu, Chișinău & Drd George V. Ursu, Suceava 1547
104 Basarabia în preocupările științifice ale marelui geograf francez Emmanuel de Martonne (2) Prof. univ. dr. hab. Nicolae Enciu, Chișinău & Drd George V. Ursu, Suceava 1530
105 Basarabia în preocupările științifice ale marelui geograf francez Emmanuel de Martonne (1) Prof. univ. dr. hab. Nicolae Enciu, Chișinău & Drd George V. Ursu, Suceava 1497
106 Florin Constantiniu, cel mai complet şi temeinic istoric român din ultima jumǎtate de veac Prof. univ. dr. Ioan Scurtu, Membru A.O.Ş.R. 1224
107 Dinu C. Giurescu - un mare istoric, un mare patriot român Prof. univ. dr. Ioan Scurtu, Membru A.O.Ş.R. 1250
108 Miron Cristea (1868-1939) Prof. univ. dr. Ioan Scurtu, Membru A.O.Ş.R. 2524
109 Aurelian Sacerdoţeanu Prof. univ. dr. Ioan Scurtu, Membru A.O.Ş.R. 5849
110 Steaua maestrului Ion Ungureanu (2) Prof. univ. dr. Nicolae Mătcaş, Chişinău 1317
111 Steaua maestrului Ion Ungureanu (1) Prof. univ. dr. Nicolae Mătcaş, Chişinău 1315
112 18 august 1944 - ultima luptă a comandantului Prof. unuiv. dr. Valeriu Avram 1967
113 Maria Cantacuzino (1817-1898) Radu Moţoc 1538
114 In memoriam - Ion Mincu (1852-1912) Radu Moţoc 6310
115 Vlad Pohilă 65. „Libertatea în a gândi, libertate în a scrie” Redactia ART-EMIS 1337
116 „Ştiinţa lui Paulescu şi « neştiinţa » altora” Redactia ART-EMIS 1097
117 Robert Ficheux „Moţul francez” Redactia ART-EMIS 2272
118 Au început să se mişte popoarele Redactia ART-EMIS 2632
119 Hanna Reitsch, femeia-pilot cu cele mai spectaculoase recorduri mondiale Redactia ART-EMIS 2601
120 „Aşa mergem din veac în veac, ca drumeţul în calea lupilor!” Redactia ART-EMIS 2710
121 „Capetele luminate ale românilor” - Grigore Gheba Remus Radu 4458
122 Gânduri spre neuitare Serban Alexianu 2538
123 Profesorul de Drept public Gheorghe Alexianu Şerban Alexianu & Conf. Univ. Dr. Maria Orlov, Chişinău 3780
124 Gheorghe Alexianu, înnobilat Teodor Papuc 2891
125 Arhitectul Cezar Lăzărescu - primul proiectant al Casei Poporului Tudor Voicu 5301
126 România și marile ei simboluri din Primul Război Mondial - Mareşal Alexandru Averescu Valeriu Lupu, Dr. în ştiinţe medicale 1475
127 România și marile ei simboluri din Primul Război Mondial - Regina Maria Valeriu Lupu, Dr. în ştiinţe medicale 1608
128 România și marile ei simboluri din Primul Război Mondial - Slt. Ecaterina Teodoroiu Valeriu Lupu, Dr. în ştiinţe medicale 1500
129 Mihail Kogălniceanu - 200 ani de la naștere Veronica Boldișor, Dr. în istorie, Chişinău 818
130 Nicolae Paulescu - Omul de ştiinţă şi teologul Claudiu Popescu, Dr. în Ştiinţe Medicale 13486