Revista Art-emis
Personalităţi
Nr. Titlu articol Autor Afişări
1 Erich Hartmann - Cavalerul Aerului din Luftwaffe 5359
2 Constantin Stere, exponent al Naţiunii Române Acad. Dan Berindei 1866
3 Marin Lungu, prea mic pentru pentru o ţară atât de absentă! Acad. Dumitru Radu Popescu 2781
4 Militari din Basarbia - Nadia Russo Alexandru Moraru, Chişinău 2639
5 Capetele luminate ale românilor - Istoricul Gheorghe Buzatu Alexandru Moraru, Chişinău 2868
6 Comandor Dan Vizanty Ana Maria Vizanty 3050
7 Stavros Deligiorgis Angela Bratsou, Grecia 2828
8 Olga Greceanu, minunea uitată Carmen Anghel 2560
9 Generalul Radu Korne Col (r) Prof. univ. dr. Alesandru Dutu 977
10 Generalul Leonard Mociulschi Col (r) Prof. univ. dr. Alesandru Dutu 1320
11 Făuritori ai Unirii Basarabiei cu România - Lt-col. Gheorghe Andronache (1893-1970) Col. (r) Conf. univ. dr. ing. Anatol Munteanu, Membru A.O.Ş.R. 598
12 Făuritori ai Unirii Basarabiei cu România. Ion Pelivan - un lider politic și militar al Basarabiei (1876-1954) Col. (r) Conf. univ. dr. ing. Anatol Munteanu, Membru A.O.Ş.R. 949
13 Valeriu Troenco, comisarul cu moral de fier Col. (r) Conf. univ. dr. ing. Anatol Munteanu, Membru A.O.Ş.R. 2341
14 Mihail Moruzov, alias „inginerul Mihail Ştefănescu” Col. (r) Dr. Tiberiu Tănase 1735
15 Gheorghe Ţiţeica - Strămoşii, viaţa şi urmaşii (2) Col. (r) Prof. univ. dr. ing. Marian Rizea 4063
16 100 de ani de la moartea lui Aurel Vlaicu Col.(r) Ioan Galdea 3663
17 Gheorghe Ţiţeica - Strămoşii, viaţa şi urmaşii (1) Col.(r) Prof. univ. dr. ing. Marian Rizea & Ing. drd. Cristina Neamţu-Rizea 6956
18 Primul călugăr şi stareţ al Mânăstirii Brâncoveanu, părintele ieromonah Arsenie Boca Comandor (r) Prof. univ. dr. Jipa Rotaru, Membru A.O.Ş.R. 3171
19 Pr. Paul Mihail - Jurnal, iunie 1940 Conf. univ. dr. Vasile Soimaru 1472
20 România în conştiinţa europeană Constantin Noica 613
21 Personalităţi române şi faptele lor - Gheorghe Buzatu Constantin Toni Dârţu 3594
22 Lăsaţi-mă ce sunt! Contraamiral (r) Eugen Laurian 1159
23 Profesorul Simion Danilă, traducătorul lui Nietzsche Cornelia Ştefănescu 1992
24 Dan Vizanty - Lupul Carpaţilor - Asul uitat al aviaţiei româneşti Cosmin Zamfirache 2575
25 Generalul Stan Poetaş Cristian Negrea 1207
26 Ion Antonescu, o personalitate militară românească de prim rang Cristian Negrea 2548
27 Lăsaţi-mă să zbor! Smaranda Brăescu, fata cu capul în nori Dan Antoniu, Cercetător istoric 801
28 Ronald H. Coase, mentor și prieten spiritual Dr. Alex Berca, S.U.A. 2626
29 150 de ani de la naşterea savantului Dragomir Hurmuzescu (1865-1954) Dr. arh. Alexandru Budişteanu 1984
30 Gheorghe Tătărescu - regretul de a nu fi general Dr. Lucian Ienăşescu 1542
31 Ernest Bernea - gânditor creştin, promotor şi filozof al culturii româneşti autentice (2) Dr. Stelian Gomboş 902
32 Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române Iustinian Marina (2) Dr. Stelian Gomboş 921
33 Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române Iustinian Marina (1) Dr. Stelian Gomboş 912
34 Herman Oberth, un pionier al zborului cosmic Dr. Vasile Mărculeţ & dr. Ioan Mărculeţ 2805
35 Ernest Bernea - gânditor creştin, promotor şi filosof al culturii româneşti autentice (1) Drd. Stelian Gomboş 811
36 Panait Istrati - Între datorie morală şi sursă de existenţă (2) Gabriel Dragnea 3115
37 Panait Istrati, între datoria morală şi sursa de existenţă (1) Gabriel Dragnea 2592
38 Generalul-colonel Iulian Vlad, un profesionist în fruntea Securităţii General Br. (r) Prof. univ. dr. Cristian Troncota 2956
39 „Eu nu știu pentru ce am fost condamnat (5) General Col. (r) Iulian Vlad 1203
40 „Eu nu știu pentru ce am fost condamnat!” (4) General Col. (r) Iulian Vlad 1173
41 „Eu nu știu pentru ce am fost condamnat!” (3) General Col. (r) Iulian Vlad 1263
42 „Eu nu știu pentru ce am fost condamnat!” (2) General Col. (r) Iulian Vlad 1090
43 „Eu nu știu pentru ce am fost condamnat!” (1) General Col. (r) Iulian Vlad 1057
44 Generalul Eremia Grigorescu - simbol al vitejiei românilor General mr. (r) Conf. Univ. Dr. Ilie Gorjan 518
45 Generalul David Praporgescu - erou al Neamului Românesc (4) General mr. (r) Conf. Univ. Dr. Ilie Gorjan 1253
46 Generalul David Praporgescu - erou al Neamului Românesc (3) General mr. (r) Conf. Univ. Dr. Ilie Gorjan 1136
47 Generalul Ioan Emanoil Florescu - Cariera militară General mr. (r) Conf. Univ. Dr. Ilie Gorjan 3509
48 Saga sufletului sacrificial Grigore Grigorescu, Chişinău 1229
49 Fidel - „El Lider Maximo” Ing. Ovidiu M. Curea 1396
50 120 de ani de la naşterea poetului şi filosofului Lucian Blaga Ioan Galdea 1863
51 Octavian Goga - „poetul pătimirii noastre” Ioan Galdea 3212
52 Aşii aerului - Hans-Ulrich Rudel Ion Maldarescu 2769
53 Ilie Gorjan - generalul dintre „liră şi scut” Ion Maldarescu 1874
54 Uca Maria Marinescu Ion Maldarescu 3310
55 Nicolae Iorga - „Drumeţ în calea lupilor!” Ion Maldarescu 5486
56 In memoriam - Prof. univ. dr. docent Titu Georgescu Ion Maldarescu 3562
57 Paralele plastice Ion Maldarescu 3013
58 Prof. dr. Corneliu Tamaş - istoric, cercetător, scriitor, publicist Ion Maldarescu 4665
59 Dr. Constantin Ioniţescu Ion Maldarescu 9873
60 Şerban C. Andronescu (1924-2004) Ion Maldarescu 3833
61 Nicolae Rotaru - „un condeier cu simţul distilării valorilor” Ion Maldarescu 6135
62 P.S. Emilian Lovişteanul - Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Râmnicului Ion Maldarescu 4423
63 Î.P.S. Gherasim Cristea - Vlădică şi cărturar Ion Maldarescu 4132
64 George Pomuţ, generalul român care a „cumparat” Alaska Laurenţiu Dologa 1539
65 Michael Wittmann - „Baronul Negru Laurenţiu Dologa 1858
66 Remember Artur Silvestri (19.03.1953 - 30.11.2008) Magdalena Popa Buluc 2022
67 Conf. univ. dr. Gheorghe D. Iscru Maria Diana Popescu 5400
68 Prof. univ. dr. h.c. Gheorghe C. Mihai Maria Diana Popescu 6688
69 Dr. Horia Mureşian - Doctor în Ştiinţe Medicale, premiat de Academia Română Maria Diana Popescu 20775
70 Petru Soltan - Academician, Republica Moldova Maria Diana Popescu 6004
71 Nicolae Paulescu - Omul de ştiinţă şi teologul Medic Claudiu Popescu, Doctor în Ştiinţe Medicale 12957
72 Sergiu Celibidache, filosoful cu baghetă (2) Mihai Mincan 2141
73 Sergiu Celibidache, filosoful cu baghetă (1) Mihai Mincan 2039
74 Prof. univ. dr. Nicolae Mătcaş, Basarabia Nicolae Dabija & Ion Ungureanu, Chişinău 4740
75 General-Feldmarschall Erwin Rommel - „Wüstenfuchs” (Vulpea Deşertului) Nicu Pârlog 1164
76 Părintele Dumitru Stăniloae, teolog şi trăitor al Dumnezeirii P. S. Emilian Lovisteanul 2695
77 Ştefan Ştefureac Petru Grior, Cernăuţi 1769
78 Un cărturar bucovinean - Constantin Berariu Petru Grior, Cernăuţi 1795
79 „Nicolae Iorga aşa cum l-au cunoscut” (5) Pr. Dr. Al.Stănciulescu Bârda 665
80 „Nicolae Iorga, așa cum l-au cunoscut” (4) Pr. Dr. Al.Stănciulescu Bârda 427
81 „Nicolae Iorga, așa cum l-au cunoscut” (3) Pr. Dr. Al.Stănciulescu Bârda 542
82 „Nicolae Iorga, așa cum l-au cunoscut” (2) Pr. Dr. Al.Stănciulescu Bârda 596
83 „Nicolae Iorga, așa cum l-au cunoscut” (1) Pr. Dr. Al.Stănciulescu Bârda 641
84 Indianistul Florin Deleanu - opera şi viaţa Prof. dr. Florin Agafiţei 3803
85 Premiul Nobel şi Cultura Recunoştinţei Prof. Dr. Ing Gheorghe Manolea 2731
86 Joseph Moses Juran - părintele managementului calităţii Prof. Dr. Ing Gheorghe Manolea 5841
87 Ion I. Agârbiceanu și istoria laserului cu gaz Prof. Dr. Ing Gheorghe Manolea 3393
88 Nicolae Vasilescu-Karpen Prof. Dr. Ing Gheorghe Manolea 3492
89 Dragomir Hurmuzescu - părintele radiofoniei din România Prof. Dr. Ing Gheorghe Manolea 2710
90 Constantin I. Budeanu şi... puterea deformantă Prof. Dr. Ing Gheorghe Manolea 3230
91 Iubirile lui Octavian Goga Prof. Ion Ionescu Bucovu 2635
92 Traian Vuia, un pionier al aviaţiei mondiale (4) Prof. univ. dr. George G. Potra (+) 1557
93 Traian Vuia, un pionier al aviaţiei mondiale (3) Prof. univ. dr. George G. Potra (+) 1407
94 Traian Vuia, un pionier al aviaţiei mondiale (1) Prof. univ. dr. George G. Potra (+) 1454
95 Omagierea ilustrului Nicolae Titulescu Prof. univ. dr. Gheorghe Buzatu 3594
96 Mareșalul Ion Antonescu - Cronologie (2) Prof. univ. dr. Gheorghe Buzatu (+) 1145
97 Mareșalul Ion Antonescu - Cronologie (1) Prof. univ. dr. Gheorghe Buzatu (+) 1505
98 Alexandru Moșanu - pilonul de granit al Rezistenței basarabene. In memoriam Prof. univ. dr. hab. Nicolae Enciu, Chişinău 485
99 Destin de istoric tutelat de Zeița Clio Prof. univ. dr. hab. Nicolae Enciu, Chişinău 1244
100 Constantin Stere - doctrinarul Prof. univ. dr. hab. Nicolae Enciu, Chişinău 2356
101 Basarabia în preocupările științifice ale marelui geograf francez Emmanuel de Martonne (3) Prof. univ. dr. hab. Nicolae Enciu, Chișinău & Drd George V. Ursu, Suceava 185
102 Basarabia în preocupările științifice ale marelui geograf francez Emmanuel de Martonne (2) Prof. univ. dr. hab. Nicolae Enciu, Chișinău & Drd George V. Ursu, Suceava 780
103 Basarabia în preocupările științifice ale marelui geograf francez Emmanuel de Martonne (1) Prof. univ. dr. hab. Nicolae Enciu, Chișinău & Drd George V. Ursu, Suceava 1092
104 Florin Constantiniu, cel mai complet şi temeinic istoric român din ultima jumǎtate de veac Prof. univ. dr. Ioan Scurtu, Membru A.O.Ş.R. 956
105 Dinu C. Giurescu - un mare istoric, un mare patriot român Prof. univ. dr. Ioan Scurtu, Membru A.O.Ş.R. 960
106 Miron Cristea (1868-1939) Prof. univ. dr. Ioan Scurtu, Membru A.O.Ş.R. 2164
107 Aurelian Sacerdoţeanu Prof. univ. dr. Ioan Scurtu, Membru A.O.Ş.R. 5241
108 Steaua maestrului Ion Ungureanu (2) Prof. univ. dr. Nicolae Mătcaş, Chişinău 995
109 Steaua maestrului Ion Ungureanu (1) Prof. univ. dr. Nicolae Mătcaş, Chişinău 979
110 18 august 1944 - ultima luptă a comandantului Prof. unuiv. dr. Valeriu Avram 1633
111 Maria Cantacuzino (1817-1898) Radu Moţoc 1140
112 In memoriam - Ion Mincu (1852-1912) Radu Moţoc 5646
113 Vlad Pohilă 65. „Libertatea în a gândi, libertate în a scrie” Redactia ART-EMIS 1016
114 „Ştiinţa lui Paulescu şi « neştiinţa » altora” Redactia ART-EMIS 794
115 Robert Ficheux „Moţul francez” Redactia ART-EMIS 1772
116 Au început să se mişte popoarele Redactia ART-EMIS 2314
117 Hanna Reitsch, femeia-pilot cu cele mai spectaculoase recorduri mondiale Redactia ART-EMIS 2294
118 „Aşa mergem din veac în veac, ca drumeţul în calea lupilor!” Redactia ART-EMIS 2469
119 „Capetele luminate ale românilor” - Grigore Gheba Remus Radu 4049
120 Gânduri spre neuitare Serban Alexianu 2258
121 Profesorul de Drept public Gheorghe Alexianu Şerban Alexianu & Conf. Univ. Dr. Maria Orlov, Chişinău 3526
122 Gheorghe Alexianu, înnobilat Teodor Papuc 2589
123 Arhitectul Cezar Lăzărescu - primul proiectant al Casei Poporului Tudor Voicu 4839
124 Mihail Kogălniceanu - 200 ani de la naștere Veronica Boldișor, Dr. în istorie, Chişinău 498