Revista Art-emis
Personalităţi
Nr. Titlu articol Autor Afişări
1 Erich Hartmann - Cavalerul Aerului din Luftwaffe 5191
2 Constantin Stere, exponent al Naţiunii Române Acad. Dan Berindei 1703
3 Marin Lungu, prea mic pentru pentru o ţară atât de absentă! Acad. Dumitru Radu Popescu 2666
4 Militari din Basarbia - Nadia Russo Alexandru Moraru, Chişinău 2504
5 Capetele luminate ale românilor - Istoricul Gheorghe Buzatu Alexandru Moraru, Chişinău 2772
6 Comandor Dan Vizanty Ana Maria Vizanty 2903
7 Stavros Deligiorgis Angela Bratsou, Grecia 2673
8 Olga Greceanu, minunea uitată Carmen Anghel 2423
9 Generalul Radu Korne Col (r) Prof. univ. dr. Alesandru Dutu 791
10 Generalul Leonard Mociulschi Col (r) Prof. univ. dr. Alesandru Dutu 1169
11 Făuritori ai Unirii Basarabiei cu România - Lt-col. Gheorghe Andronache (1893-1970) Col. (r) Conf. univ. dr. ing. Anatol Munteanu, Membru A.O.Ş.R. 284
12 Făuritori ai Unirii Basarabiei cu România. Ion Pelivan - un lider politic și militar al Basarabiei (1876-1954) Col. (r) Conf. univ. dr. ing. Anatol Munteanu, Membru A.O.Ş.R. 658
13 Valeriu Troenco, comisarul cu moral de fier Col. (r) Conf. univ. dr. ing. Anatol Munteanu, Membru A.O.Ş.R. 2195
14 Mihail Moruzov, alias „inginerul Mihail Ştefănescu” Col. (r) Dr. Tiberiu Tănase 1510
15 Gheorghe Ţiţeica - Strămoşii, viaţa şi urmaşii (2) Col. (r) Prof. univ. dr. ing. Marian Rizea 3884
16 100 de ani de la moartea lui Aurel Vlaicu Col.(r) Ioan Galdea 3517
17 Gheorghe Ţiţeica - Strămoşii, viaţa şi urmaşii (1) Col.(r) Prof. univ. dr. ing. Marian Rizea & Ing. drd. Cristina Neamţu-Rizea 6630
18 Primul călugăr şi stareţ al Mânăstirii Brâncoveanu, părintele ieromonah Arsenie Boca Comandor (r) Prof. univ. dr. Jipa Rotaru, Membru A.O.Ş.R. 3067
19 Pr. Paul Mihail - Jurnal, iunie 1940 Conf. univ. dr. Vasile Soimaru 1263
20 România în conştiinţa europeană Constantin Noica 489
21 Personalităţi române şi faptele lor - Gheorghe Buzatu Constantin Toni Dârţu 3461
22 Lăsaţi-mă ce sunt! Contraamiral (r) Eugen Laurian 1012
23 Profesorul Simion Danilă, traducătorul lui Nietzsche Cornelia Ştefănescu 1850
24 Dan Vizanty - Lupul Carpaţilor - Asul uitat al aviaţiei româneşti Cosmin Zamfirache 2477
25 Generalul Stan Poetaş Cristian Negrea 1082
26 Ion Antonescu, o personalitate militară românească de prim rang Cristian Negrea 2420
27 Lăsaţi-mă să zbor! Smaranda Brăescu, fata cu capul în nori Dan Antoniu, Cercetător istoric 675
28 Ronald H. Coase, mentor și prieten spiritual Dr. Alex Berca, S.U.A. 2496
29 150 de ani de la naşterea savantului Dragomir Hurmuzescu (1865-1954) Dr. arh. Alexandru Budişteanu 1879
30 Gheorghe Tătărescu - regretul de a nu fi general Dr. Lucian Ienăşescu 1273
31 Ernest Bernea - gânditor creştin, promotor şi filozof al culturii româneşti autentice (2) Dr. Stelian Gomboş 750
32 Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române Iustinian Marina (2) Dr. Stelian Gomboş 777
33 Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române Iustinian Marina (1) Dr. Stelian Gomboş 769
34 Herman Oberth, un pionier al zborului cosmic Dr. Vasile Mărculeţ & dr. Ioan Mărculeţ 2664
35 Ernest Bernea - gânditor creştin, promotor şi filosof al culturii româneşti autentice (1) Drd. Stelian Gomboş 676
36 Panait Istrati - Între datorie morală şi sursă de existenţă (2) Gabriel Dragnea 2975
37 Panait Istrati, între datoria morală şi sursa de existenţă (1) Gabriel Dragnea 2429
38 Generalul-colonel Iulian Vlad, un profesionist în fruntea Securităţii General Br. (r) Prof. univ. dr. Cristian Troncota 2793
39 „Eu nu știu pentru ce am fost condamnat (5) General Col. (r) Iulian Vlad 1047
40 „Eu nu știu pentru ce am fost condamnat!” (4) General Col. (r) Iulian Vlad 1011
41 „Eu nu știu pentru ce am fost condamnat!” (3) General Col. (r) Iulian Vlad 1130
42 „Eu nu știu pentru ce am fost condamnat!” (2) General Col. (r) Iulian Vlad 955
43 „Eu nu știu pentru ce am fost condamnat!” (1) General Col. (r) Iulian Vlad 937
44 Generalul Eremia Grigorescu - simbol al vitejiei românilor General mr. (r) Conf. Univ. Dr. Ilie Gorjan 380
45 Generalul David Praporgescu - erou al Neamului Românesc (4) General mr. (r) Conf. Univ. Dr. Ilie Gorjan 1110
46 Generalul David Praporgescu - erou al Neamului Românesc (3) General mr. (r) Conf. Univ. Dr. Ilie Gorjan 998
47 Generalul Ioan Emanoil Florescu - Cariera militară General mr. (r) Conf. Univ. Dr. Ilie Gorjan 3382
48 Saga sufletului sacrificial Grigore Grigorescu, Chişinău 1088
49 Fidel - „El Lider Maximo” Ing. Ovidiu M. Curea 1249
50 120 de ani de la naşterea poetului şi filosofului Lucian Blaga Ioan Galdea 1750
51 Octavian Goga - „poetul pătimirii noastre” Ioan Galdea 3062
52 Aşii aerului - Hans-Ulrich Rudel Ion Maldarescu 2593
53 Ilie Gorjan - generalul dintre „liră şi scut” Ion Maldarescu 1744
54 Uca Maria Marinescu Ion Maldarescu 3147
55 Nicolae Iorga - „Drumeţ în calea lupilor!” Ion Maldarescu 5350
56 In memoriam - Prof. univ. dr. docent Titu Georgescu Ion Maldarescu 3420
57 Paralele plastice Ion Maldarescu 2912
58 Prof. dr. Corneliu Tamaş - istoric, cercetător, scriitor, publicist Ion Maldarescu 4542
59 Dr. Constantin Ioniţescu Ion Maldarescu 9693
60 Şerban C. Andronescu (1924-2004) Ion Maldarescu 3702
61 Nicolae Rotaru - „un condeier cu simţul distilării valorilor” Ion Maldarescu 6001
62 P.S. Emilian Lovişteanul - Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Râmnicului Ion Maldarescu 4282
63 Î.P.S. Gherasim Cristea - Vlădică şi cărturar Ion Maldarescu 3993
64 George Pomuţ, generalul român care a „cumparat” Alaska Laurenţiu Dologa 1423
65 Michael Wittmann - „Baronul Negru Laurenţiu Dologa 1684
66 Remember Artur Silvestri (19.03.1953 - 30.11.2008) Magdalena Popa Buluc 1902
67 Conf. univ. dr. Gheorghe D. Iscru Maria Diana Popescu 5234
68 Prof. univ. dr. h.c. Gheorghe C. Mihai Maria Diana Popescu 6530
69 Dr. Horia Mureşian - Doctor în Ştiinţe Medicale, premiat de Academia Română Maria Diana Popescu 20453
70 Petru Soltan - Academician, Republica Moldova Maria Diana Popescu 5857
71 Nicolae Paulescu - Omul de ştiinţă şi teologul Medic Claudiu Popescu, Doctor în Ştiinţe Medicale 12803
72 Sergiu Celibidache, filosoful cu baghetă (2) Mihai Mincan 1994
73 Sergiu Celibidache, filosoful cu baghetă (1) Mihai Mincan 1924
74 Prof. univ. dr. Nicolae Mătcaş, Basarabia Nicolae Dabija & Ion Ungureanu, Chişinău 4616
75 General-Feldmarschall Erwin Rommel - „Wüstenfuchs” (Vulpea Deşertului) Nicu Pârlog 1026
76 Părintele Dumitru Stăniloae, teolog şi trăitor al Dumnezeirii P. S. Emilian Lovisteanul 2552
77 Ştefan Ştefureac Petru Grior, Cernăuţi 1660
78 Un cărturar bucovinean - Constantin Berariu Petru Grior, Cernăuţi 1663
79 „Nicolae Iorga aşa cum l-au cunoscut” (5) Pr. Dr. Al.Stănciulescu Bârda 540
80 „Nicolae Iorga, așa cum l-au cunoscut” (4) Pr. Dr. Al.Stănciulescu Bârda 308
81 „Nicolae Iorga, așa cum l-au cunoscut” (3) Pr. Dr. Al.Stănciulescu Bârda 390
82 „Nicolae Iorga, așa cum l-au cunoscut” (2) Pr. Dr. Al.Stănciulescu Bârda 468
83 „Nicolae Iorga, așa cum l-au cunoscut” (1) Pr. Dr. Al.Stănciulescu Bârda 505
84 Indianistul Florin Deleanu - opera şi viaţa Prof. dr. Florin Agafiţei 3676
85 Premiul Nobel şi Cultura Recunoştinţei Prof. Dr. Ing Gheorghe Manolea 2615
86 Joseph Moses Juran - părintele managementului calităţii Prof. Dr. Ing Gheorghe Manolea 5615
87 Ion I. Agârbiceanu și istoria laserului cu gaz Prof. Dr. Ing Gheorghe Manolea 3265
88 Nicolae Vasilescu-Karpen Prof. Dr. Ing Gheorghe Manolea 3349
89 Dragomir Hurmuzescu - părintele radiofoniei din România Prof. Dr. Ing Gheorghe Manolea 2603
90 Constantin I. Budeanu şi... puterea deformantă Prof. Dr. Ing Gheorghe Manolea 3101
91 Iubirile lui Octavian Goga Prof. Ion Ionescu Bucovu 2451
92 Traian Vuia, un pionier al aviaţiei mondiale (4) Prof. univ. dr. George G. Potra (+) 1411
93 Traian Vuia, un pionier al aviaţiei mondiale (3) Prof. univ. dr. George G. Potra (+) 1292
94 Traian Vuia, un pionier al aviaţiei mondiale (1) Prof. univ. dr. George G. Potra (+) 1318
95 Omagierea ilustrului Nicolae Titulescu Prof. univ. dr. Gheorghe Buzatu 3456
96 Mareșalul Ion Antonescu - Cronologie (2) Prof. univ. dr. Gheorghe Buzatu (+) 1011
97 Mareșalul Ion Antonescu - Cronologie (1) Prof. univ. dr. Gheorghe Buzatu (+) 1356
98 Alexandru Moșanu - pilonul de granit al Rezistenței basarabene. In memoriam Prof. univ. dr. hab. Nicolae Enciu, Chişinău 357
99 Destin de istoric tutelat de Zeița Clio Prof. univ. dr. hab. Nicolae Enciu, Chişinău 1098
100 Constantin Stere - doctrinarul Prof. univ. dr. hab. Nicolae Enciu, Chişinău 2223
101 Florin Constantiniu, cel mai complet şi temeinic istoric român din ultima jumǎtate de veac Prof. univ. dr. Ioan Scurtu, Membru A.O.Ş.R. 825
102 Dinu C. Giurescu - un mare istoric, un mare patriot român Prof. univ. dr. Ioan Scurtu, Membru A.O.Ş.R. 856
103 Miron Cristea (1868-1939) Prof. univ. dr. Ioan Scurtu, Membru A.O.Ş.R. 2053
104 Aurelian Sacerdoţeanu Prof. univ. dr. Ioan Scurtu, Membru A.O.Ş.R. 5051
105 Steaua maestrului Ion Ungureanu (2) Prof. univ. dr. Nicolae Mătcaş, Chişinău 844
106 Steaua maestrului Ion Ungureanu (1) Prof. univ. dr. Nicolae Mătcaş, Chişinău 835
107 18 august 1944 - ultima luptă a comandantului Prof. unuiv. dr. Valeriu Avram 1453
108 Maria Cantacuzino (1817-1898) Radu Moţoc 988
109 In memoriam - Ion Mincu (1852-1912) Radu Moţoc 5438
110 „Ştiinţa lui Paulescu şi « neştiinţa » altora” Redactia ART-EMIS 698
111 Robert Ficheux „Moţul francez” Redactia ART-EMIS 1613
112 Au început să se mişte popoarele Redactia ART-EMIS 2173
113 Hanna Reitsch, femeia-pilot cu cele mai spectaculoase recorduri mondiale Redactia ART-EMIS 2171
114 „Aşa mergem din veac în veac, ca drumeţul în calea lupilor!” Redactia ART-EMIS 2338
115 „Capetele luminate ale românilor” - Grigore Gheba Remus Radu 3867
116 Gânduri spre neuitare Serban Alexianu 2137
117 Profesorul de Drept public Gheorghe Alexianu Şerban Alexianu & Conf. Univ. Dr. Maria Orlov, Chişinău 3428
118 Gheorghe Alexianu, înnobilat Teodor Papuc 2445
119 Arhitectul Cezar Lăzărescu - primul proiectant al Casei Poporului Tudor Voicu 4680
120 Mihail Kogălniceanu - 200 ani de la naștere Veronica Boldișor, Dr. în istorie, Chişinău 374