Retrocedaari„Statul Român se află în faţa unei mari escrocherii istorice”.

(Lector universitar doctor Ilie Gherheş)

Nu ne vindem ţara, o retrocedăm, pe bucăţi, fără să ţinem seama de tratate, legi, sentinţe sau victimele din cele două conflagraţii mondiale. Din măsuri reparatorii şi juste, retrocedările au devenit un flagel injust, periculos şi imoral, profund scăpat de sub control. Familiile criminalilor de război au ajuns să dobândească imobile şi bunuri de o valoare inestimabilă, fără ca cineva să ţină seama de contextul şi modul în care averea lor a ajuns în proprietatea Statului...

General Platon Chirnoaga, art-emis„Există aici un rege care îşi predă armata duşmanului? În ce ţară din lume poate fi găsit un şef de stat asemănător? Pe 20 Iulie 1945, i s-a decernat, din ordinul lui Stalin, prin mareşalul Tolbukhin, «Ordinul Victoriei Sovietice». Tristă onoare de a fi decorat de către duşmanul de moarte al poporului său!” (General Platon Chirnoagă)
 
Lupta Armatei Naţionale Române

Dupǎ intrarea trupelor sovietice în Bucureşti, la 30 august 1944, Puterile Axei, în special Germania, şi-au dat seama cǎ România nu mai putea fi consideratǎ aliatǎ, ci dimpotrivǎ românii îşi îndreptaserǎ armele împotriva...

Ioan-Paul al II-lea-TeoctistPentru unitatea lumii creştine
La cumpăna ultimelor două milenii, la Bucureşti s-a consumat, după aproape un mileniu, un eveniment considerat, în unanimitate, istoric: vizita primului papă într-o ţară majoritar ortodoxă. Este vorba despre Papa Ioan Paul al II-lea, care a efectuat o vizită în capitala României, între 7-9 mai 1999, la invitaţia Patriarhului de veşnică pomenire, Teoctist. Între 7-14 octombrie 2002, Patriarhul Teoctist i-a întors vizita la Vatican, iar relaţiile dintre cele două biserici au fost extrem de cordiale şi pilduitoare. Atunci, la Bucureşti s-a lansat ideea şi s-au pus...

Maria Diana Popescu, art-emisÎn limbile română şi engleză

Omar Hayssam, implicat în criza jurnaliştilor români răpiţi în Irak în aprilie-mai 2005,  revine în vogă. Naiba ştie ce legătură are el cu scăderea drastică a nivelului de trai al românului sau cu aberanta regionalizare, dar ca mijloc de publicitate pentru Putere este excelent. Reuşita show-ului va aduce satisfacţii şi cîştig celor care l-au conceput. Altfel cum ar fi reuşit cel mai mare terorist din România să fugă în Siria înainte de a fi judecat? Nu prin stîngăcia serviciilor secrete sau a procurorilor, ci cu concursul lor. Nu ascuns printre berbecuţii de pe...

Regele Mihai,Mareşalul Ion Antonescu,Regele Victor Emanuel III, Benito Mussolini„Dorind să devină erou cu orice preţ, decis să culeagă laurii personali pe seama suferinţelor de neînchipuit pricinuite poporului român, Regele a obţinut efemere satisfacţii din partea celor cărora le-a închinat Ţara şi Neamul. Când, la sfârşitul anului 1947, comuniştii pe care i-a adus la putere l-au debarcat din propria lor barcă, regele nu mai era decât un infirm moral, pentru care nici Stalin, nici Truman n-au ridicat un deget”. (Josif Constantin Drăgan)

Actul de la 23 august 1944 a constituit şi constituie încă subiectul unor dezbateri şi controverse, cele mai multe fiind subiective. Aşa...

22 august 1968Planurile de apărare a României şi retragere în Carpaţi în faţa invaziei concentrate a U.R.S.S., Ungariei şi Bulgariei, în 1968.

Revista ART-EMIS vă prezintă spre lectură cap.15, din lucrarea istoricului american, dr. Larry Watts - „Fereste-ma, Doamne, de prieteni. Războiul clandestin al blocului sovietic cu România”, Bucureşti, Editura RAO, 2011.

21-30 August - Denunţarea invaziei

Continuarea acţiunilor trupelor sovietice şi ale membrilor Tratatului la frontierele române au făcut ca parada militară, programate pentru 23 august, să cuprindă şi modificări prin includerea unităţilor...

 General Br. (r) Aurel Rogojan, art-emis25 septembrie 2012 - „Vot împotriva Tinutului Secuiesc” 

 
„Senatul a spus NU Ţinutului Secuiesc. Plenul a respins proiectul de lege referitor la autonomia acestei zone. […] Reprezentanţii U.D.M.R. care au iniţiat proiectul în 2005 nu au dorit să ia cuvântul la dezbaterea din Senat, cameră decizională în acest caz.” (Postul de televiziune: TVR 1 din 25.09.2012, ora: 14:22)
 
3 octombrie 2012 - Premierul Ungariei, Orban Viktor la Targu Mureş
 
Premierul Ungarie, Orban Viktor a participat, în calitate de invitat de onoare, la manifestarea dedicată împlinirii a 10 ani de la înfiinţarea...

Dan Şerbănescu, art-emisDomnișoara avea șaptesprezece ani și era elevă de liceu; era frumoasă, înaltă și cu picioare lungi, brună cu ochi albaștri. Locuia la părinții ei, în cartierul Vitan. Eu aveam douăzecișiunu de ani, eram student la politehnică în anul doi; locuiam împreună cu alți cinci colegi în aceeași cameră, la căminul „303” din Cotroceni. Ne vedeam pentru a doua oară într-o casă splendidă de la Kogălniceanu, unde amfitrionul primea cu bucurie vreo două duzini de prieteni, cât de cât aleși(!); noi băieții aveam de obicei câte-o sticlă de „Stolicinaia” sau „Moskowskaia” în buzunar și vreun disc-două de 45 de...

Prof. Dana Opriţă, art-emis„Limba română este patria mea” (Nichita Stănescu)

De ceva vreme, mai exact de cînd mi-a căzut sub priviri un număr al ziarului „Curentul Internaţional”, publicat de Romedia, unde, spre plăcuta mea surprindere, am putut citi articole nu doar interesante, dar și bine scrise, plănuiesc să mă reîntorc în viața publică, din care m-am retras, de mai bine de zece ani, dezgustată de lipsa de profesionalism, de ilogic, de firescul netrezit din somnul ce naște monștri ce invadaseră nu doar mass-media, dar întreaga viață românească, la un sfîrșit de secol obosit și un început al altuia ce pare a se fi...

Ioan Marian, art-emisAdevăratul izvor al democraţiei

„Bulină”: Acest articol poate fi citit de copiii politicienilor numai dacă îşi obligã şi părinţii să-l citească!

Circulă pe net un fel de fabulă, în care personajele sunt diverse componente ale organismului uman, sau produse ale acestora, care se luptă pentru poziţia de şef. Numai pentru cei care nu au citit-o, menţionez că, în final, rahatul a obţinut acest post, în detrimentul inimii, al creierului, al celorlalte „personaje”. Argumentul rahatului a fost acela că, atunci când el s-a încăpăţânat şi n-a mai vrut să-şi urmeze destinul, toate celelalte s-au...

Aurica-Simion-Preliminarii-politico-diplomatice-ale-insurectiei-romane-din-august-1944În urmă cu un an şi jumătate, textul care urmează, semnat parţial de istoricul Gheorghe Buzatu a apărut sub titlul „O carte care n-a avut zile". De această dată am adăugat textului iniţial de un scurt, dar foarte important fragment extras din volumul „Preliminarii politico-diplomatice ale insurecţiei române din august 1944", semnat de un alt important istoric, Aurică Simion -. Fragmentul extras din volumul menţionat se referă la preliminariile desfăşurării actului de la 23 august 1944. Trebuie subliniat că istoricul Aurică Simion a „comis" un act de temeritate pentru anul 1979, dar poveste sa...

Col.(r) dr. Alexandru Manafu, art-emis„Ce poate fi mai plăcut şi mai simplu decât să fi sincer, totdeauna liniştit, împăcat cu tine însuţi, neavând nici de ce te teme, nici ce inventa?” (Fenelon)

„Cu ziua de 22 iunie 1941, o nouă epocă începe în istoria poporului român. Nu efemera dictatură militară, nu ambiţiile nemăsurate şi vane ale unui personaj de operetă proclamat « conducătorul neamului » ci de astă dată este în joc însăşi existenţa României, ca stat liber şi independent. Mai mult. O dată cu declararea războiului, România a intrat pe calea marilor şi fundamentelor prefacerii. Viitorul nu va lăsa multă vreme nedesluşite...

Recunostinşă, 1941În dosarul veteranului de război Nicolae Dobrin, fost luptător în Regimentul 40 Infanterie, am descoperit această diplomă primită împreună cu decoraţia „Bărbăţie şi credinţă”, urmarea a faptului că la 20.11.1942 a fost rănit pe timpul luptelor de la Cotul Donului. Diploma a fost înmânată în numele Regelui Mihai I de către dezrobitorul hotarelor, Mareşalul Ion Antonescu, Conducătorul Statului şi Comandantul de Căpetenie al Armatei în Războiul de dezrobire.

La 22 iunie 1942 câteva sute de mii de militari români- generali, ofiţeri, subofiţeri şi soldaţi - deveneau dezrobitori, participând la...

Nina Gonţa, IoanaDimineaţa zilei de 22 nu prevestea nimic deosebit. Vasile, vecinul, le-a bătut în poartă şi l-a chemat pe Petru la el în ogradă. La întoarcere, Ioana l-a văzut schimbat la faţă:
- Ce ai, ţi-e rău ? Ce ţi-a spus Vasile, de ce te-a chemat ?
- A început războiul. Azi noapte. Ruşii cu nemţii. Nemţii au năvălit asupra uniunii, asta, sovietică. România este de partea nemţilor. S-a dat cu ei pentru a recăpăta Basarabia.
- Atunci e bine, o să vină românii înapoi.
- Nu ştiu cât de bine poate fi, dacă e război. Cred că ne vor lua, zilele astea. Mi-a zis Vasile că se umblă prin sat, îi cheamă pe...

Garda de Fier în BasarabiaÎn ceea ce priveşte raportarea Mişcării la Ortodoxie ea se reducea la participarea legionarilor la slujbe, la apelarea în discursul public şi cel particular la valorile moralei creştine, dar şi aplicarea acestora în practică. Comportamentul legionarilor a devenit proverbial sub aspectul corectitudinii morale. După cum remarcă contemporanii, corupţia, desfrîul, înşelăciunea, hîtria, încălcarea cuvîntului dat, goana după onoruri şi avuţii le erau cu totul străine. Legionarii, în masa lor, constituiau, într-adevăr, elita morală a neamului românesc. Erau oameni care şi-au asumat morala şi dragostea...

Drd. Gabriel Ungureanu, art-emisManagementul incidentelor critice, la nivel de ţară poate deveni o concepţie ştiinţifică cumulativă, de psihologie aplicată, acţiuni, programe, campanii, care pot aborda şi realiza în operă finală acţiunea de stabilizare fizică şi emoţională în caz de dezastre, a unor mase largi de oameni. Acest concept ar putea avea rolul de a oferi o identitate aplicativă cercetărilor din domeniul specializat, formând o imagine reală, obligatorie şi pozitivă a acţiunilor ce se impun obligatoriu în cazul nedorit al unei catastrofe sau al unui cataclism. Referindu-ne lmanagementul incidentelor critice la...

Maria Diana Popescu, art-emisÎn limbile română şi engleză

Dacă statul va impozita nevestele casnice ale bogătaşilor, ele se transformă automat în active şi pot aduce profit, potrivit formulei: Active = Pasive+Capitalul propriu. Prin definiţie, un activ este o resursă controlată de societate, care aduce beneficii economice acesteia. Activul poate fi ipotecat, gajat, vîndut, donat. Sau, în speţă, pentru neplata impozitului, se pune sechestru pe nevastă. Nu cumva de aceea şi-a lăsat Ileana Cosînzeana cocoşul în ogradă şi-a fugit măre colea? Ca să nu profite statul de pe urma ei. Dacă guvernul propune taxa pe nevasta...

Wilfried H. Lang, art-emisLa data de 23 august 1944 Regele Mihai a arestat pe Mareșalul Ion Antonescu şi a declarat război Germaniei. Drept consecinţă, între 23 august 1944 - data citirii Proclamaţiei către Ţară (echivalentă cu capitularea necondiţionată), scrisă de Lucreţiu Pătrăşcanu şi citită la Radio Bucureşti în seara zilei de 23 august 1944 de către Regele Mihai - şi 12 septembrie 1944, când a fost semnat armistiţiul de la Moscova, România s-a găsit în stare de război, atât cu U.R.S.S. - inamicul de facto -, cât şi cu Germania - fostul aliat. Domnul Wilfried H. Lang îşi amintește momentele dramatice prin care a...

Istorie... Petru-Ursache„Ştiinţa morţii, adică modalitatea de a muri frumos, ca în artă, a deprins-o omenirea după lungi experienţe costisitoare. Se spune: cine se teme moare urît, dar cine a înţeles puterea lui Thanatos şi modul cum poate fi întîmpinat cu bărbăţie, moare frumos”.  (Petru Ursache)

De data asta, „dalbul de pribeag” e blîndul şi bunul meu Petru.

În riturile de trecere, aşa este numit cel trecut dincolo. Mă supun cutumei ortodoxe, atît de liniştitoare pentru suflet, pas cu pas, pe tot parcursul celor 40 de zile. Imaginea românească a „trecerii” (o spune Petru Ursache în toate studiile lui de...

ArhivaProbleme privind predarea la Arhivele Statului a Arhivei Securității și a Arhivei C.C. al P.C.R.

După decembrie 1989, Arhivele Statului au fost ținta unor atacuri publice pe cât de frecvente, pe atât de vehemente, fiind acuzate că ascund documentele privind Securitatea și Partidul Comunist. Dintr-odată, românii deveniseră interesați de activitatea acestor instituții, iar ziariștii găsiseră un subiect „gras” pe care-l valorificau din plin. Extrem de activă era „societatea civilă”, constituită dintr-un mic grup de intelectuali, care se erijau în îndrumătorii României pe calea democrației și a...

ISSN, ISSN-L 2247- 4374

Editorial

Academia Romana
AOSR
Arhiepiscopia Ramnicului
Boromir
Ziarul Natiunea
Clipa.com
Uniunea Ziaristilor Profesionisti din Romania
Diana
Ziaristi Online
Grand Hotel Sofianu
UAP Valcea
Editura Fortuna
Muzeul de Arta Craiova

Please publish modules in offcanvas position.