Alexandru ObluCapitolul al II-lea

„Dumnezeu nu joacă zaruri" a spus Albert Einstein, recunoscând, în felul acesta, indirect, perfecţiunea Universului creat de Divinitate - Creaţie pe care savanţii ca el, purtători constelaţi (geniali) de haruri înscânteiate de Acelaşi - au datoria să o lumineze, s-o desluşească şi explice semenilor lor, (celor mai puţin pătrunzători, mai puţin înluminaţi), pentru a le-o apropia de înţelegere şi de suflet. Adevărul este Unic şi sensul fiinţării acestui Adevăr este cel ce ne va face liberi cunoscându-l şi încrezători ireversibili în Izvorul Vieţii care-şi este Sieşi şi va fi, de-a-pururi. Aflat în faţa indicibilei sale ctitorii, ca un prim meşter Manole care şi-a zidit fiinţa proprie întru eternizarea templului indestructibil al vieţii ca Dumnezeu, Creatorul, la nivelul său de Conştiinţă Supremă se ipostaziază într-o stare de extaz permanent şi dragoste necondiţionată, cu care nutreşte din adânc neîntrerupt Opera Absolutului Propriu, în eternă şi armonică devenire vibrând! Aşa stând lucrurile la nivelul magnificenţei sale infinite, Entitatea Inefabilă Supremă nu are timp să-şi plângă micile eşecuri de detaliu, ori să se emoţioneze, cumva, pentru ele; experienţele percepute ca negative de noi, oamenii, sau dramele noastre "de palier", nu-L pot convinge, energetic, pe El să aibă o atitudine, o vibraţie, o reacţie. Pentru că acestea, toate, sunt doar experienţe celulare, insulare, omeneşti, (e adevărat că mereu proaspete în noianul general cu asemănătoare), dar nimic mai mult; pentru că în lumea Sa din Nodul Luminii nu există Timp şi nici Spaţiu (deoarece Eternitatea şi Infinitul nu se pot măsura) iar starea aceasta face ca Totul să se întâmple simultan, în fără-de-limitele lui pretutindeni şi Viaţa să pulseze în prezentul continuu, permanent. Trebuie, însă, înţeles că, de la distanţa subtilă care e între noi, Dumnezeu nu poate fi întrebat despre eşecurile omului şi nu poate fi tras la răspundere pentru imperfecţiunile din viaţa pe care şi-a croit-o singur, omul, în funcţie de cum a putut să se slujească de harurile proprii date nediferenţiat, în specie! Fiindcă este necesar să recunoaştem şi să acceptăm că lumea noastră istorică este o invenţie patentată şi ordonată de noi, că avem doar atât cât am fost în stare singuri să ne facem, că modalităţile de convieţuire şi interrelaţionare socială pe care ni le-am ales şi acceptat au fost întotdeauna numai liberele noastre alegeri, făcute cu ajutorul „liberului nostru arbitru", doar, cel care ni s-a oferit. În atari circumstanţe nu are cum să intervină Divinitatea, să facă Ea reguli, dreptate şi pace pe planeta Pământ; n-are cum să aducă sănătate pentru bolnavii noştri, sau să-i inunde cu bunăstare pe cei care sunt săraci... Acestea, toate, se dobândesc numai interumanitar, iar pe Dumnezeu degeaba îl rugăm să ajusteze greşelile noastre.

Când omul ajunge să înţeleagă în acest mod mersul existenţei sale, când ajunge să atingă acest nivel de înluminare a propriei sale Conştiinţe, deja a făcut un salt semnificativ în cuprinderea că nimic nu e întâmplător în viaţa lui, că totul e rezultatul propriei voinţe, manifestată cumulat în mediul social şi asistată de Ghizii Luminii. Iar dacă noi ni le facem şi pe cele bune şi pe cele rele, înseamnă că tot la voinţa noastră se pot şi schimba lucrurile, în momentele când vom reuşi să adunăm la un loc, să coagulăm determinarea necesară pentru înfăptuirea schimbării. Şi, din moment ce omul vede că voinţa lui depinde de Conştiinţa proprie, de gradul de înluminare al acesteia, atunci el dobândeşte şi învăţătura că eforturile sale de „a vrea" trebuie să fie pozitive, sensibile, să fie impregnate cu înţelegere, compasiune şi iubire pentru semenii săi. În punctul acesta se poate consemna marcarea saltului calitativ al şlefuirii conştiinţei, dobândite prin acumulările însumate din experienţele anterioare. Toate aceste lucruri, dragi oameni buni, se învaţă la Şcoala Vieţii, iar Pământul este una dintre Şcolile Cosmice ale Binelui, unde Dumnezeu ne asistă şi ne îndrumă prin Ghizii săi Astrali să ne îmbogăţim, îmbunătăţindu-ne sufletele! Sufletul este elementul de identitate al omului care îşi manifestă capacitatea de a schimba totul în viaţa sa, schimbându-se pe sine, mai întâi, într-o manifestare conformă cu stadiul nivelului său de conştiinţă, ca entitate eternă, liberă şi cunoscătoare a Adevărului Unic, generator! Mai avem de precizat aici că fiecare suflet îşi are Ghizii lui de Lumină, tot aşa cum au copiii părinţi, care-i ocrotesc şi orientează prin viaţă. Aceşti „ghizi" sunt entităţi energetice eterice, creaturi superioare omului prin înluminare şi călăuze sugestive pentru el.

Trebuie să mai ştiţi că Universul nostru este inteligent şi tehnologic iar Conştiinţa care-l guvernează este o calitate intrinsecă, eternă, a tot ceea ce există şi, chiar dacă poate lua diferite forme fizice, la proprie voinţă, conform caracteristicilor stării noezice reprezentate, ea îşi păstrează identitatea singulară, aceea de bază personală de date. Aceasta înseamnă că putem creşte printre stele şi că nu ne vom rătăci niciodată printre ele! Tot ceea ce v-am spus până acum este parte a Adevărului Unic pe care am fost inspirat să-l caut şi să vi-l transmit prin munca mea de cercetare, de iscodire îndrumată. Voi, fraţii mei, trebuie să-l cunoaşteţi pentru a-l accepta şi să credeţi în el cu străşnicie şi cu neclintire! Apoi, să acţionaţi în consecinţă! De aceea vă voi prezenta în cele ce urmează cea mai fantastic de frumoasă, cea mai uluitoare poveste adevărată a începuturilor prezentului din care vorbim şi al viitorului său, pe care vrem să-l împărtăşim: Aşadar, cercetând, informându-ne şi studiind, am aflat că Universul întreg a fost creat pe etape, pornind de la Sursa Centrală de oscilaţie a Galaxiei, Soarele central. Observăm în felul acesta că, fiecare subsistem creat îşi crează, la rându-i, alte sisteme şi subsisteme, pe „principiul fractalilor",(conform căruia cea mai mică particulă subatomică este o copie identică a macrocosmosului întreg). Fiecare dintre aceste sisteme şi subsisteme derivate sunt în esenţa lor vii, inteligente, deoarece Conştiinţa-mamă care le animă este proprietatea înglobată a acestei uluitoare energii, iar segmentele de Conştiinţă imaginar divizată cuprind în ele diferite grade de autoconştienţă; însă, datorită diferitei lor frecvenţe de vibraţie, toate firele converg spre Nodul de Lumină Central, spre Conştiinţa Totală a Creatorului.

Fiecărui fractal (ca segment subsumat al identităţii de conştiinţă) i s-a programat „de la centru" anumite misiuni, programe, proiecte, în funcţie de rolul pe care trebuie să-l facă în „piesa creaţiei". Dar, nimic nu „se întâmplă" fără implicarea sufletelor din areal. Pentru aceasta, sufletele de acolo parcurg un drum lung de întoarcere la sursă, unde se reîncarcă, sau nu, prin reîncarnări, funcţie de necesităţile planului în derulare şi de Voinţa Creatorului! În prima parte a ciclurilor prestabilite, date de respiraţia divină a Soarelui Central (Nodul de Lumină) se experimentează uitarea totală şi lumea polarităţilor (bine-rău, lumină-întuneric, pace-război, iubire-ură etc). În ansamblul ei, această Perioadă este cunoscută ca Întunecată, în care separaţia dintre indivizi şi dominaţia ego-ului lor ajunge la cote maxime (cum asemănător se petrece şi astăzi, prin crizele induse pe Pământ de către oamenii care slujesc Întunericul, „substanţa" dominantă a acestei perioade). Aici şi acum îşi dispută întâietatea Forţa Pozitivă şi Forţa negativă, în scopul de a crea o gamă cât mai largă de experienţe, pe care să le proceseze Conştiinţa Centrală spre perfectarea noilor deveniri. Pe măsura maturizării lor, (de-a-lungul a mai multe generaţii de reîncarnări), entităţile de conştiinţă încep să înţeleagă (autoşlefuindu-se), că nu există decât o singură Fiinţă Supremă, că Esenţa ei motrice este Iubirea necondiţionată, iar aşa se învaţă Adevărul Unic!

Odată cu deplasarea gazdei fractale prin Univers (în cazul nostru planeta Terra), la sfârşitul fiecărui ciclu, conştiinţele intră în zone de vibraţie şi energie mult mai ridicate, ce au, ca efect, modificarea ADN-ului uman (structură purtătoare de identitate specifică a vieţii), deodată cu frecvenţa sa vibraţională şi implicit cu tipul lor de experienţă, în funcţie de nivelul concret la care s-a ajuns, prin succesiuni. Toate aceste experienţe sunt create şi asistate de Ghizii Evoluţiei (Avatarii), excelenţe reâncarnate care ne depăşesc ierarhic şi în conţinut pe orizonturile subtile ale existenţei, care se află în cunoştinţă deplină a Planului Creatorului şi care au misiunea de a-l îndeplini şi prin noi. Din această perspectivă privit, Pământul este şi şcoală şi laborator, este locul în care sufletele trebuie să înveţe calea dură a uitării şi a separaţiei efectelor, plus lecţia iubirii necondiţionate, de care am mai amintit aici. Pe această scenă cosmică, unde oamenii pot fi „actori" (mai străluciţi ori mai obscuri), există în spatele lor „regizori şi scenografi" bine camuflaţi care, cunoscând regulile „jocului universal", le crează condiţii potrivite pentru procesul de învăţare; în felul acesta ei îşi autoperfecţionează spiritele şi, astfel îmbunătăţiţi, sunt capabili de saltul calitativ, acela de a corespunde pentru a fi acceptaţi într-o altă dimensiune, superioară, de manifestare a Divinului. Dar, înainte de a dezvolta mai multe pe această temă, haideţi să vedem cum şi de unde am venit noi până aici.

Cu foarte multe milioane de ani în urmă, fraţi de ai noştri, hominizi din spaţiul cosmic, sub ghidarea spirituală a Masterilor Înţelepciunii, Co-creatori ai Universului (fractali ai Conştiinţei Supreme) au venit pe Pământ stabilindu-se în centrul planetei. Misiunea lor era să pregătească suprafaţa Terrei în vederea primirii şi dezvoltării unor forme de viaţă biologică mai avansată, necesară reîncarnării sufletelor ce fuseseră eliberate de trup, în urma exploziei atomice care a distrus planeta Mellon (Lucifer), aflată între Jupiter şi Marte. Aceste coagulări superluminoase (trupuri de humanoizi compleţi), care cunoşteau misterele ierarhiei Divinei Creaţii şi ale Logosului planetei, au dat naştere la grupuri de suflete capabile să se reîncarneze în timpuri diferite, la momente propice, în funcţie de stadiul concret de dezvoltare al fiecărei perioade. Astfel, sufletele s-au încarnat, pentru a evolua mai departe şi şi-au ales (selectat) experienţe de viaţă specifice de-a-lungul a mii de reîncarnări, până când au devenit fiinţe umane complete, auto-desăvârşindu-se. La început, fraţii din Spaţiu ai pământenilor au construit oraşe subterane în interiorul planetei. Aşa au creat Agartha, (Grădina Edenului), după care mulţi colaboratori din Confederaţia Galactică au venit voluntari pe Terra. Atunci, toate culorile şi rasele au contribuit cu material genetic şi au creat noi specii de animale, pentru această Geneză biologică. În planul iniţial al Tatălui, Pământul a fost ales ca o planetă potrivită pentru a putea forma aici trunchiul de umanitate universală capabilă să depăşească toate polarităţile diverselor zone climaterice, adaptabilă deci, pretutindeni. Până atunci se dezvoltase, local, o multitudine de specii nonhumanoide în care spiritele aveau probleme mari, la reîncarnarea pentru coordonatele altor sisteme stelare. De aceea scopul cosmic s-a concentrat pe consolidarea unei noi zone de creaţie care să poată cuprinde şi sintetiza toate genurile de suflete într-o singură formă de corp universal.

Confederaţia Galactică şi liderii ei - Fraţii Luminii - au venit pe Pământ pentru a introduce şi „omologa" noua formă de hominid, asigurând aici şi asistenţa genetică pentru întruparea acestui OM. Totul a mers conform planului: primele forme animalice s-au succedat prin mai multe etape de evoluţie- progresul lor fiind avansat prin inginerie genetică- astfel încât, pământenii au devenit creaţii perfecte funcţional într-un timp scurt, astfel că sufletele din Mellon, Jupiter şi Marte s-au putut încarna pe Pământ, ca să poată atinge completarea. Din acel moment s-au polarizat două feluri de oameni:
- cei nemuritori, cu trupuri eterice, locuitori ai centrului Pământului;
- cei muritori, de la suprafaţa planetei, care, prin încarnări repetate, urmăreau şi ei să se dezvolte ca hominizi compleţi.
În felul acesta s-au dezvoltat civilizaţiile, care au înflorit şi apus apoi, unele după altele, cadru în care diferite grupuri de suflete au efectuat succesiv, noi experienţe existenţiale complexe. Atunci, Gardienii Evoluţiei (îngerii) au luat puterea în mâinile lor, iar regii oamenilor, pentru a şi-i apropia, le-au oferit daruri lumeşti şi pe fiicele lor de neveste. Unii dintre ei au fost ispitiţi să procreeze copii cu fetele reâncarnate, iar pentru că lucrul acesta le fusese interzis de Creator şi-au pierdut statutul de imortalitate şi imparţialitate, fiind chiar izgoniţi pentru neascultare, din Grădina Edenului. Tot atunci, ei şi-au pierdut tinereţea nemuritoare, au fost retrogradaţi pe scara evoluţiei sufletelor, fiind recunoscuţi de ceilalţi ca „zei decăzuţi". Iniţial, aceşti „zei decăzuţi" au trăit 1000 de ani, dar, cu timpul, existenţa lor a fost redusă la 400 de ani.

Consolarea le venea din remanenţa unor calităţi şi abilităţi ale anteriorităţii, ca de exemplu:
- aveau puteri paranormale, cu mult mai mari decât ale muritorilor de rând;
- puteau face uz de o mult mai înaltă percepţie extrasenzorială prin vibraţia centrilor energetici ( chakrelor) din corpul fizic şi, la fel, prin intermediul celor 5 simţuri;
- prin cele de mai sus şi prin magnetismul mâinilor lor masterau puterea de a vindeca, pentru că în subconştientul propriu mai păstrau, încă, înaltele vechi cunoştinţe „tehnologice", care-i diferenţiau, prin abilităţile conferite, de ceilalţi. Pentru toate aceste calităţi ei şi-au câştigat statutul de Ghizi Spirituali utili categoriei oamenilor obişnuiţi.
Toţi profeţii, înalţii preoţi şi magicieni din vechime, toţi îşi au originea în sufletele „zeilor decăzuţi"... Această retrogradare a fost posibilă pentru că aşa fusese planul Creatorului, care atribuise acestor suflete libertatea să facă ele o alegere voluntară, în scopul de a ajuta omenirea şi de a o călăuzi către maturizarea deplină. Aşa că, ceea ce au voit şi au ales - aceea au obţinut!

Să vedem, mai departe, ce s-a întâmplat cu cea mai spectaculoasă civilizaţie a acelor timpuri. După alte mii şi mii de ani, pe un continent în Oceanul Atlantic, denumit Atlantida, a existat o civilizaţie evoluată, în care locuitorii erau umpluţi de Spirit, ca ciutura, urcând dinspre izvor. Aceştia cunoşteau Secretele Creaţiei şi trăiau în armonie cu Legile Universului. De aceea lor le-au fost deschise porţile unei percepţii mai ridicate a Spiritului Universal, fapt prin care le insufla adevărurile Sale, de inspiraţie şi respiraţie Divină. Rezultatul a fost înluminarea totală, motiv pentru care civilizaţia lor ajunsese foarte diferită de a celorlalţi contemporani; atlanţii neavând şi nemanifestând un „ego" separat de Sinele Superior! Toate ramurile ştiinţelor erau la ei înfloritoare, explorau Cosmosul, având legături cu extratereştrii confederaţi, bolile lor erau în totalitate vindecabile şi lecuite. Acea rasă umană înţelesese că planeta este o fiinţă vie, biologică; înţelegeau că ea este trupul, iar oamenii sunt unele dintre celulele ei. De aceea o păstrau curată şi nepoluată. În vremea lor nu existau nici proprietăţi, nici egocentrisme, nu erau bogaţi şi săraci, având cu toţii acces la bogăţii şi utilităţi după nevoile fireşti, fără excese, calibrate după standardele necesităţilor medii, comunitare. Astfel, toată societatea trăia în belşug pace şi îngăduinţă, având tot ce-i trebuie pentru a atinge şi consuma fericirea. Aceşti oameni nu cunoşteau munca (în sensul capacităţilor creative vândute ca marfă, contra salariu); talentele şi aptitudinile individuale pozitive erau încurajate şi apreciate de toţi; implicarea lor activă, a tuturora, era necesitate înţeleasă întru folosul obştii, de la care nimeni nu se sustrăgea şi nu se amâna. Legile frăţiei cosmice şi respectul pentru Viaţă înlocuise la ei religiile dogmatice şi eventualele sciziuni, potenţial pornite de aici.

Înţelegerea lumii interioare (spiritul) şi a celei exterioare (materia), interdependenţa şi intercondiţionarea lor se realiza prin iniţieri în Sălaşele Luminii(Casele Soarelui), făcute de Masterii înţelepciunii, cei mai buni dintre ei fiind urmaşi ai îngerilor căzuţi, ai zeilor înomeniţi. Aceştia se detaşau de ceilalţi prin har (străluminare), nu prin pretenţii ori revendicări suplimentare. Ei erau generoşi, omenoşi prin ofertă, nu prin cerere! Aceştia îşi învăţau convivii că sunt cu toţii parte a lui Dumnezeu pe Pământ şi că nu există în ei nimic separat de Creator. Singuri însă, ca parte, nu pot fi niciodată Dumnezeu întreg! Şi mai ştiau că prin "calitatea lor" de îngeri căzuţi tezaurizau ancestrale puteri adormite, iar în şcolile lor îi învăţau pe ceilalţi să-şi eleveze conştiinţele, adică sufletele încă necizelate. Şi, dacă experienţa existenţială a Masterilor era aceea a unor Spirite din Dimensiunea a 4-a, care ştiau totul despre Ciclurile Cosmice de inspiraţie şi expiraţie divină, tot la fel de bine cunoşteau şi „perspectiva" că vor fi sancţionaţi, prin aducere înapoi în Dimensiunea a 3-a, pentru inconsecvenţă, unde vor uita întreaga evoluţie de până atunci şi vor trăi în lupta pentru supravieţuire şi separaţie multiplă, trecând iarăşi prin Epoca Întunericului, (corespondentă celei pe care o traversăm şi noi, acum, în Epoca Globalizării)! Aceasta pentru că, înainte, ei participaseră voluntar, cu propriul lor „liber arbitru" la înlocuirea societăţii matriarhale a experienţelor iubirii în care trăiau curent, cu patriarhatul trufaş şi violent, care a generat şi întărit ego-urile în extensie, multiplicare şi dominare, până în actualitatea curentă.

Realizarea fizică a „Dimensiunii a 3-a" s-a făcut prin inversarea polilor magnetici, prin care reţeaua magnetică a Pământului a fost dereglată şi, astfel, continente întregi au dispărut datorită catastrofelor naturale care s-au declanşat atunci. Există şi astăzi acest risc, proxim, potenţat în apropierea impactului său, inclusiv de activităţile oculte ale elitelor mondiale, "stăpâne şi proprietare de facto" peste savanţii mercenari, peste cele mai înalte tehnologii şi secrete ştiinţifice, toate confiscate abuziv, în dauna popoarelor. Aceste elite îşi flutură din ce în ce mai agresiv şi iresponsabil capacităţile multiple de a se substitui lui Dumnezeu şi Voinţei sale în planul distructiv: (vezi terifiantele arme neconvenţionale HAARP, vezi diabolicul lor potenţial ucigaş!) De aceea, ştiind ce se va întâmpla, Masterii Înţelepciunii, (în ipostaza lor de Entităţi luminoase), au păstrat cunoştinţele fundamentale ale omenirii încriptate în piatra piramidelor printr-un limbaj universal şi nu în texte scrise (pe suport vulnerabil), codate deci, matematic, în însăşi construcţia lor geometrizată, care va putea fi descifrat la sfârşitul Epocii Întunericului; (pentru timpul nostru, poate chiar în zilele ce vor urma). Masterii din Atlantida au avertizat locuitorii de catastrofele ce or să vină (cum încercăm şi noi să facem acum) şi au trimis pe cei aleşi în locuri mai sigure, pentru a-i putea călăuzi pe oameni în călătoria lor de uitare, în care foarte mulţi se vor fi risipit pe drum. (Noi vă arătăm că aţi ajuns aici fiindcă v-aţi lăsat cuprinşi de faptele întunericului şi le-aţi nesocotit pe cele luminoase. Acest lucru v-a adus prăbuşirea care v-a aruncat acum în pragul colapsului planetar. Această catastrofă provocată de rătăcirile şi nesăbuinţa voastră ameninţă Pământul cu distrugerea în proporţie de o treime! Totuşi, Dumnezeu nu ne vrea pieirea! El a decis reluarea progresivă a vieţii noastre, curăţite şi îmbunătăţite, revenirea noastră în rândul Fiilor Luminii.) Atunci, extratereştrii au părăsit planeta, întorcându-se pe Venus şi în Constelaţia Pleiadelor. Mai trebuie spus că în „Era Atlantă a Întunericului", acestora nu li se permisese să intervină şi să apară pe Pământ, ci, doar să ghideze şi să asiste, din astral, procesul de evoluţie. Tot atunci, unii dintre ei, cu misiune precizată, s-au retras în Centrul Planetei, de unde, folosind bariere de timp şi gravitaţie au închis porţile oraşelor din adâncuri! Pe când Atlantida era în apogeul dezvoltării sale, unii cercetători „decalibraţi", ambiţioşi, lacomi de putere, au vrut să smulgă ultimele secrete ale Naturii Divine.

Ei au studiat gravitaţia pentru a controla structura materiei, au cercetat electrogravitaţia, comprimarea materiei prin efectele sunetului şi luminii, au construit transmiţătoare pentru studiul timpului, utilizând cristale foarte puternice, aşezate în punctele energetice ale planetei, au folosit structurile piramidale pentru comunicarea cu lumile exterioare, etc. Şi, tot atunci, un grup de studenţi care nu-şi terminaseră iniţierea în căutarea Sunetului Primordial (Big-Bang-ul), cel ce a stat la originea formării Universului, fără aprobare de la Consiliul Celor Şapte Înţelepţi- care asigurau guvernarea- au produs o primă catastrofă majoră: au detonat o bombă gravitaţională care a grăbit separaţia şi războiul celor două facţiuni. (Suntem aproape de certitudine când afirmăm că, în actuala Eră a Întunericului, structuri oculte militare, corporatiste, politice, ştiinţifice înalt tehnologizate au declanşat, prin armele HAARP, îngrozitoarele tragedii din Oceanul Indian (Valul Tsunami, în 2004 şi dezastrul de la Fukushyma, în 2011).

(Miercuri, 17 sept. 2011, Benjamin Fulford a acordat un interviu la radio lui David Wilcock, cercetător, autor şi realizator de filme în domeniul ştiinţelor de avangardă, din America. Benjamin Fulford a lucrat 30 de ani ca jurnalist financiar pentru revista FORBES şi ca editor pentru regiunea Asia Pacifică. Referindu-se la ocult cauzatul sinistru japonez, el a spus: „Au avertizat Japonia că vor pune arma nucleară pe fundul mării dacă nu le oferă bani. Dacă nu o veţi face, va urma Muntele Fuji". Aceasta este o informaţie publică, disponibilă. Responsabil de securitate la Fukushima era o companie israeliană. Plutoniul este ceea ce a cauzat majoritatea otrăvirii cu radiaţii din dezastru. Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu l-a sunat după atacul de la Fukushima pe prim-ministrul Japoniei Naoto Kan. Netanyahu a spus că vor cauza alte dezastre nucleare în jurul Japoniei dacă nu vor începe să predea banii. Cine e Netanyahu? Cui aparţine el?...) Gruparea cea nouă urma să folosească, atunci, ştiinţa, în scop de putere şi control, tot la fel cum fac masonii, celelalte societăţi secrete şi în ziua de azi!
De aceea există obiceiul să se spună că „nimic nu este nou, sub soare"...

După catastrofa creată de acei studenţi malefici, atlanţi, naţiile locului s-au împrăştiat; cunoştinţele, limbile şi tradiţiile lor s-au divizat, totul a progresat în polaritate, separaţie şi individualism, egoism. În timpurile acelea a apărut pentru prima oară pe Pământ „Frăţia Întunericului". Este necesar să cunoaşteţi că, imemoriala ocultă germinală primară-mamă a tuturor omoloagelor derivate în timp- este gruparea Illuminaţi, care, de mii de ani pândeşte şi ghidonează destinele omenirii. Istoria oficială aminteşte că Frăţia ezoterică a illuminatilor ar fi luat naştere la 1776. Adevărul este, însă, vechi de mii de ani. Cu mult înainte de apariţia Masoneriilor sau a oricăror organizaţii oculte, această conspiraţie (cabală), s-ar fi născut undeva prin nisipurile Orientului Apropiat (străvechea Palestină) cu intenţia de a pune la cale, încă de atunci, perspectiva, obiectivul final: dominaţia întregii lumi!
Astfel se înfiripa, încă din acele vremuri, într-un ungher de la marginea civilizaţiilor Sumerului şi Mesopotamiei aşa-zisa „Frăţie a Şarpelui" unde ei oficiau un cult de preamărire şi venerare a Celui Rău (Întunecatul), cunoscut în respectivele timpuri ca Pazuzu, cel mai vechi demon trimis pe Pământ. Cu fereală şi discreţie maximă au străbătut, în modul acesta,veacurile, fără să fie detectaţi de nimeni. Au înrâurit, traversând şi privind din umbră ivirea, creşterea şi decăderea Greciei Antice, a Imperiului Roman, răspândirea Creştinismului (poate, chiar sub regie proprie) şi a Islamului, consolidarea primelor state medievale, descoperirea Americilor, apariţia prafului de puşcă, Renaşterea, Revoluţia rusă, Primul şi Al doilea Război Mondial; acum fac Globalizarea- expresia desăvârşită a barbariei Capitalismului Corportist-!
Şi-aşa s-au apropiat de împlinirea visului: Dominarea Luminii. Cu care Dumnezeu nu este de accord.

De-a-lungul vremurilor însă, au mai apărut, şi alte Frăţii, cum ar fi Cavalerii templieri, Francmasonii etc. Când conducătorii lor ajungeau la maturitatea spirituală erau iniţiaţi ezoteric, în scopul de a manipula evoluţia umanităţii conform planurilor care nu erau numai ale lor, ci ale Întunecaţilor Astrali. Misiunea acestora a fost şi este aceea de a spiona asupra oamenilor, de a-i coordona(manipula) şi de a le ascunde cu grijă adevărul şi cunoştinţele, până la „venirea vremii" când aceştia vor deveni capabili singuri de a le găsi şi prelua din interiorul lor propriu, prin puterea propriei lor judecăţi. Ghizi spirituali şi lideri corupţi au căzut sub influenţa polarităţii, formând gruparea de elită a conducătorilor, care ţineau în secret cunoştinţele avansate, numai pentru ei! Ceilalţi rămaşi, fiind neştiutori, se închinau la ei şi îi serveau, ca sclavi. Mai departe, „Frăţia Atlantidei" a împărţit cunoştinţele în două: -partea exoterică- pentru cei mai mulţi şi, -partea esoterică(ezoterică), pentru „cei aleşi"- iniţiaţii în Frăţie. Celebra zicală „cunoaşterea înseamnă putere" din acea vreme datează.

Deoarece cunoştinţele esenţiale au fost ţinute la distanţă mare de cei mulţi, Spiritul acestora a decăzut tot mai mult, bestializarea lor s-a adâncit şi extins. Tot mai multă lume trăia la nivelul instinctelor primare, existenţa majorităţii lor fiind involutivă. Aşa se face că, la nivelul „Frăţiei Atlantidei" au apărut două polarităţi: una pozitivă - Agartha şi una negativă - Shamballa, care au declanşat o milenară luptă pentru putere, luptă ce a continuat până în zilele noastre, de-a-lungul diverselor orânduiri şi epoci istorice, culminând cu Cel de Al Doilea Război Mondial. O parte a cunoştinţelor fundamentale ale acelei umanităţi (cele esoterice) au fost duse în Egipt, unele în Tibet şi India, iar altele împământenite prin „Gura de Rai" a Carpaţilor, de sub „sfinxul" din Bucegi. „Gura de Rai" a Carpaţilor este Marea Galerie a extratereştrilor, descoperită aici şi existentă acolo de 50-55 000 ani; este o aulă gigantică, excavată perfect în interiorul muntelui. Ea adăposteşte scutul energetic semisferic, protector, cu suprafaţă albastră, nepământeană, o incredibilă sală de proiecţie a hologramelor, unde procesul e realizat autonom, în anumite condiţii, care „povestesc" începuturile Universului, istoria omului, a plantelor, animalelor etc. Aici se derulează holografic viaţa reală a lumii, din perspectiva cronologică a ciclurilor solare de 26.000 de ani(exact, 25920), conform aşa-zişilor „ani platonicieni", sau ani solari. Galeria se deschide, după aceea, în trei tuneluri:
- cel din mijloc, spre centrul Pământului (spre Agartha? spre Shamballa?);
- cel din stânga, spre Piramidele Egiptului;
- cel din dreapta, spre Platoul montan al Tibetului.
Toţi conducătorii lumii terrane au fost ghidonaţi din umbră de o a treia parte, extraterestră, pentru ca astfel să se îndeplinească planul general al Creaţiei. Purtătorii luminii de la Confederaţia Galactică, denumiţi „Gardienii lui Dumnezeu" au introdus un program secret de educaţie, pentru a orienta evoluţia sufletelor către completare. Din timp în timp, fraţii din spaţiu au trimis mesageri pe Pământ, cu misiuni secrete pentru a influenţa liderii şi a le da noi instrucţiuni. Contele de Saint Germain, de exemplu, apare în istorie câteva secole de-a rândul, după care dispare misterios în timpul unei călătorii în Asia. Periodic au fost date impulsuri în conştiinţe, prin intermediul mesagerilor oraşelor de sub Pământ, (prin unii veniţi ca masteri încarnaţi, prin alţii ca emisari sugestivi).

A fost impusă astfel „dominaţia Soarelui", a Principiului Masculin iar Illuminaţii acestor principii au luptat şi luptă pentru conducerea lumii întregi, acum prin introducerea Noii Ordini Mondiale! Ei servesc jocului impus de Shamballa şi lucrează cu „Frăţia Dragonului Roşu (occidental). Toate regimurile politice, sistemele sociale, religiile acestei istorii şi acestei Dimensiuni au avut acelaşi obiectiv. Nimic, dar absolut nimic nu s-a întâmplat accidental! Totul a fost monitorizat şi manipulate.
Aşadar, în această perioadă din istoria omenirii, actorul dominant în experimentarea şi perfecţionarea vieţuirii a fost Shamballa. Să vedem ce s-a întâmplat cu Agartha, în timpul domniei concurente. Spiritul său a acţionat periodic, ca o forţă de balansare, pentru a nu lăsa să se creeze un întuneric total în viaţa oamenilor, o asuprire fără speranţe. A menţinut câmpul magnetic şi Karma planetei şi, deşi ei, agarthienii, au corpuri eterice s-au materializat din când în când, influenţând în bine mersul umanităţii. Agartha a reprezentat polul Alfa, latura spiritului, în timp ce Shamballa a reprezentat polul Omega, latura materială. Agartha este un oraş eteric, subpământean, în care Cei 7 înţelepţi ai Atlantidei s-au retras, înainte de dezastru, pentru a prezerva şansa evoluţiei spirituale a omului, în viitor.

Noul „Om de Lumină" va fi încarnarea humanoidă multiplă a Spiritului lui Dumnezeu pe Pământ. Fiecare eră apusă a avut un rol important, iar fiecare Avatar Dumnezeiesc al acestor timpuri a stabilit alte şi noi direcţii de dezvoltare a Entităţii umane, a factorului om. (Avatar, în context = guvernator galactic). Cel mai proaspăt Avatar care ne aşteaptă la porţile de intrare în Dimensiunea a 4-a este un grup complex de suflete, care are rolul de a răspândi mesajul denumit Avatarul ascensiunii prin îmbunătăţirea în spirit. El va introduce noua Eră a Vărsătorului, când oamenii vor înţelege că sunt unul, iar Deoumaniştii sunt vestitorii acestui timp, continuatori ai Polarităţii Dragonului Estic şi parte a Mişcării de Lumină şi Iubire! Noi Peşte am fost şi am dobândit goarnă.
- va urma -