Cele trei puteri în stat din România nu își mai exercită rolul constituțional.
- S.R.I. -ul nu își mai îndeplinește misiunea.
- Democrația și statul de drept nu mai există în România.
- Drepturile și libertățile fundamentale sunt negate și nu mai sunt garantate de Statul Român, cetățenii români contribuind degeaba la bugetul public pentru că acesta este cheltuit pe un aparat de stat care nu își mai respectă menirea constituțională.
Suntem deja în haos.
- H.G. nr. 34/2022 pentru prelungirea stării de alertă începând cu 8 ianuarie 2022 este profund nelegală și neconstituțională
Aceste aspecte sunt menționate de Consiliul Legislativ în avizul nr. 15/5.01.2022.
Cu toate acestea, Guvernul nu este interesat să respecte nici legile în vigoare și nici Constituția.

Cetățenii încalcă măsurile nelegale și neconstituționale impuse prin HG ilegal

În schimb, sancționează cetățenii pentru că încalcă măsurile nelegale și neconstituționale impuse prin H.G., bazându-se pe `ajutorul” puterii judecătorești care nu stabilește termene scurte pentru soluționarea acțiunilor în anularea HG, cu încălcarea dreptului de acces la justiție, rolului ce îi revine conform art. 126 alin 6 din Constituția României și deciziei C.C.R. nr. 392/2021, art 6 C.E.D.O.
Știm toți, deja, că I.C.C.J. tergiversează soluționarea recursurilor formulate împotriva sentințelor de admitere și anulare a HG urilor în prima instanță, încălcându-și rolul constituțional și dispozițiile art. 20 alin 2 din Legea nr. 554/2004 potrivit cărora recursul de judecă „de urgență”. Pentru I.C.C.J. „de urgență” înseamnă câteva luni bune.
Parlamentul nu adoptă o lege prin care să prevadă o procedură urgentă pentru soluționarea definitivă a acțiunilor în anularea HG urilor, în termenul de valabilitate a acestora, așa cum a statuat C.C.R. prin decizia nr. 392/2021, contribuind la îngrădirea dreptului de acces eficient și eficace la instanță al cetățenilor.
De peste un an și jumătate, cetățenii României sunt captivi, fiind supuși unui abuz constant săvârșit de către puterea executivă - Guvernul - indiferent de componența acestuia și nu mai au cui să se plângă.
Puterea judecătorească nu își exercită rolul, iar Ministerul Public și Serviciile sunt complici a desființarea democrației, statului de drept, drepturilor și libertăților fundamentale ale cetățenilor.

S.R.I. asistă la distrugerea democrației, intereselor naționale ale României

Cu toate că pe site-ul S.R.I. la rubrica „Misiune” se menționează „Protejarea valorilor democratice şi promovarea intereselor naționale ale României şi ale aliaților săi pentru realizarea securității naționale, asigurarea respectării drepturilor şi libertăților cetățenilor şi apărarea statului de drept”, acesta nu își îndeplinește atribuțiile, asistă pasiv la distrugerea democrației, intereselor naționale ale României, a drepturilor și libertăților cetățenilor și a statului de drept.
Culmea este că în condițiile în care câțiva cetățeni au luat atitudine și au tras semnale de alarmă, în mod public, cu privire la ceea ce se întâmplă în România, ceea ce intră în atribuțiile S.R.I.-ului și nu a cetățenilor, chiar acei cetățeni sunt catalogați drept conspiraționiști.
Ca urmare a declarațiilor premierului Florin Cîțu din anul 2021, potrivit cărora cei care critică activitatea Guvernului „sunt teroriști”, probabil S.R.I. supraveghează chiar cetățenii care fac treaba S.R.I.-ului.

Aparatul de stat nu își mai îndeplinește atribuțiile, nu își mai respectă menirea constituțională și abuzează cetățenii după bunul plac

Starea în care a ajuns România în prezent este de neconceput.
Se cheltuie mare parte din bugetul public pentru suportare costurilor puterii executive, legislative, judecătorești și a serviciilor, în condițiile în care acestea nu își mai exercită rolul constituțional. Practic, cetățenii sunt obligați să își respecte obligațiile de a contribui la bugetul public și să respecte normele impuse. Însă, aparatul de stat nu își mai îndeplinește atribuțiile, nu își mai respectă menirea constituțională și abuzează cetățenii după bunul plac.

Securitatea juridică a fiecărui cetățean este în pericol

Am ajuns în situația în care securitatea juridică a fiecărui cetățean este în pericol. Oricând, oricine, poate fi supus unor sancțiuni contravenționale sau penale pentru că regulile sunt instituite după bunul plac al unora sau al altora, sunt aplicate aleatoriu, discriminatoriu și preferențial. Deja suntem în haos.
Ce spune Consiliul Legislativ în avizul nr. 15/2022 privind H.G. nr. 34/2022 privind prelungirea stării de alertă? Că tot H.G. ul este nelegal și neconstituțional.

Restrângerea drepturilor se poate face prin lege dată de Parlament, nu prin H.G.

De la masca „medicală sau FFP2” pentru care nu se precizează ce caracteristici trebuie să aibă și va lăsa loc de abuzuri în aplicarea amenzilor, până la îndeplinirea unor cerințe privind starea de sănătate sau de prezentarea dovezii testării sau a vaccinării pentru a participa la anumite evenimente sau a fi prezent în spații publice (ceea ce încalcă art 16 alin 1 din Constituție, potrivit căruia cetățenii sunt egali în fața legii și a autorităților publice, fără privilegii și fără discriminări, precum și a art. 53 din Constituție, restrângerea drepturilor putându-se face/numi prin lege dată de Parlament, nu prin H.G., iar art. 5 alin 2 lit. d din Legea nr. 55/2020, indicat că temei de drept, nu permite instituirea de Guvern a acestor măsuri).

C.N.S.U. și Guvernul încălcă în permanență legile și Constituția României

Multe alte nelegalități și încălcări ale Constituției au fost constatate de Consiliul Legislativ cu privire la acest HG.[1]. Nu este primul aviz al Consiliului Legislativ în care se fac astfel de observațîi. Cu toate acestea, nimănui nu îi pasă, C.N.S.U. și Guvernul încălcând în permanență legea și Constituția și niciun organ abilitat nu se sesizează. Monitorul Oficial în care a fost publicată HG nr 34/2022[2]

Unde vreți să ajungem?

---------------------------------