New Eastern OutlookVă supunem atenţiei un articol publicat marţi, 20 septembrie 2016, în revista americană „New Eastern Outlook". Aticolul conţine acuzaţii grave, care, spuse de un american veteran al războiului din Vietnam, au altă greutate. Sine die, având trupe americane pe pământ românesc, apar şi întrebări cu privire la bunele intenţii ale Unchiului Sam, ale „parteneriatului strategic", conjunctura tensionată în care se află omenirea şi viitorul unei naţiuni condusă de incompetenţi. Avem ochi, dar nu vedem. Avem urechi, dar nu auzim. Nici Armată nu prea mai avem, aşa că întreb retoric: România de cine este condusă/controlată şi în interesul cui? (Ion Măldărescu).

Se ridică întrebări serioase pe măsură ce crește numărul bombardamentelor intenționate asupra pozițiilor armatei siriene din apropierea aeroportului Deir-ez-Zor și pe măsură ce familiile își îngroapă morții în urma atacului nu chiar atât de accidental asupra unui convoi de refugiați kurzi la nord de Manjib. Cine conduce, de fapt, armata americană? Este evident că armata americană știe cum să bombardeze. Avioanele americane, cum ar fi avioanele de luptă F16, sunt continuu modernizate, cheltuindu-se milioane de dolari pentru fiecare avion în parte pe noi sisteme de bombardament (S.U.A. utilizează numai bombe G.P.S.). Nu există muniție americană nedirijată și deci nu există nicio scuză. În plus, armata americană are piloții cel mai bine plătiți și cei mai experimentați din lume, unii cu 15 ani de experiență de bombardament, incluzând nunți, înmormântări, sate din întreaga lume, mulți dintre ei omorând sute de civili. Ce vreau să sugerez? Văd două probleme aici. Prima problemă se referă la faptul că, după părerea noastră, armata S.U.A. și Pentagonul urmează ordinele unor elemente extremiste care folosesc armata americană ca pe o forță de mercenari în sprijinul unei agende ascunse formulate „academia teoriei haosului" din Tel Aviv. Avanpostul acestei „academii" în S.U.A. este Institutul pentru Studiul Războiului (un grup de experți conduși de Israel) care pur și simplu ordonă Pentagonului - destul de des se pare -, să saboteze politica externă americană, cu siguranță în sprijinul ISIS, al Nusra și a altor grupuri teroriste. Ni se pare din ce în ce mai mult că aceste grupări teroriste sunt controlate de către S.U.A. și Israel și includ unități ale armatei turce deghizate în jihadiști. Restul sunt majoritar mercenari plătiți de Arabia Saudită. Nu există nicio ISIS, iar majoritatea celorlalte grupuri (numărând acum în jur de 200) sunt legate de firmele contractante militare care folosesc O.N.G.-uri și alte măști caritabile să strecoare jihadiști și chiar arme chimice prin Turcia și Iordania.

Mai este o problemă: ce fel de oameni alcătuiesc forța armată americană și forța militară privată enormă compusă din asasini și criminali, în număr total de aproape 150.000, pe care S.U.A. a plasat-o în Orientul Mijlociu și în Asia de Sud? După Vietnam, zeci de mii de veterani s-au alăturat mișcării anti-război. Numai dizidenții alcătuiau o forță masivă. Chiar şi actualul secretar de stat american John Kerry, veteran al războiului din Vietnam, a vorbit deschis despre atrocitățile comise de armata americană, atrocități curios de asemănătoare cu cele care s-au întâmplat „accidental" de nenumărate ori pe timpul mandatului său. Astăzi nu există nicio voce din interiorul armatei sau din afara ei care să condamne războiul, cu excepția lui Chelsea Manning, care putrezește într-o celulă de închisoare, și Pat Tillman, care putrezește în mormânt. După cincisprezece ani de război au existat numai două voci care să-l condamne? Ce ne spune acest lucru? Din experiența personală, atunci când eu și colonelul Jim Hanke ne întâlnim cu soldații de astăzi, suntem consternați: sunt toți niște idioți, unii fiind nimic mai mult decât criminali obișnuiți. Ei acceptă deschis tortura şi distribuirea drogurilor și sunt invariabil în spatele mâncătorilor de minciuni pupându-i.

M-am alăturat mișcării anti-război în 1970 și am rămas activ până la retragerea S.U.A. Pentru unii dintre noi, războiul a fost o sabie cu două tăișuri. Vietnamul a devenit o casă pentru noi, pentru unii singura casa pe care au cunoscut-o vreodată. Credeam cu adevărat că războiul va dura la nesfârșit și ni s-a explicat că ne-am putea întoarce oricând în Vietnam într-o formă sau alta, ca militari sau agenți C.I.A., părăsind S.U.A. Niciunuia dintre noi nu ne-a plăcut în S.U.A. atunci sau acum. Astfel, ne-am întristat când s-a încheiat războiul întrucât Vietnamul reprezentase o evadare din corvoada vieții în vidul moral și intelectual care se instalase în S.U.A. În ciuda faptului ca lupta și boala au ucis două milioane de militari și veterani, pentru mulți dintre noi războiul a fost singura casa pe care am cunoscut-o. Cu toate acestea, în ciuda faptului că am fost mulți participanți la lupte, niciodată nu ne-am însușit programul, niciodată nu am crezut în război, am refuzat să măcelărim civili atunci când ni s-a ordonat (și cu siguranță ne-a fost ordonat să ucidem civili, la fel cum li se ordonă și piloților americani de acum, așa cum este evident pentru oricine cu puteri minime de discernământ).

Este nevoie de o flexibilitate morală extraordinară pentru a trece cu vederea actele de terorism regizate, cum au fost cele din 11 septembrie 2001 care au omorât mii de oameni, sau cum sunt războaiele interminabile purtate în beneficiul dezastrului și corupției. Bineînțeles, la acest capitol se pretează întotdeauna a doua problemă pe care am ridicat-o. Când America a intrat în Afganistan în 2001, aveau deja aliați în interior: cartelurile de droguri din Afganistan, cunoscute și sub numele de Alianța de Nord, care au colaborat zeci de ani cu C.I.A. În ciuda faptului că erau o minoritate pastorală în Afganistan, niște tribali migratori din stepele Rusiei, S.U.A. le-a promovat pentru a conduce majoritatea băştinaşă cu brutalitate și corupție. Ele sunt actualul guvern afgan. Războiul pentru independență din Afganistan continuă, dar subtextul este traficul de droguri. America a transformat Afganistanul dintr-o națiune liberă de droguri în cea mai mare consumatoare din lume și cel mai mare producător mondial de heroină rafinată. Armata S.U.A. a supravegheat fiecare aspect al acestei transformări, lucrând îndeaproape cu membrii Congresului American, care controlează stocul mondial de heroină. Timp de ani de zile S.U.A. a spus povești despre rețelele de droguri ale talibanilor, despre aeroporturi secrete, asemenea poveștilor spuse în 2001 de Donald Rumsfeld și Tim Russert despre orașele subterane în care au fost instruiți complotiștii evenimentelor de la 11 septembrie. În 2001, Secretarul american al Apărării, Donald Rumsfeld, a afirmat că există numeroase orașe subterane pe întreg teritoriul Afganistanului, unele având clădiri cu 5 etaje subterane, cu drumuri și spitale, adăpostind sute de mii de oameni - o justificare pentru invazia americană.

Până în 2016, S.U.A. nu au descoperit nimic din acestea și totuși nimeni din armată americană nu a spus nimic, ceea ce ne aduce înapoi la discuția despre droguri. Care este partea Pentagonului? Cum se împart banii? Cât primește un general? Știm cu siguranță că sunt plătiți, știm că își au conturile bancare în Insulele Cayman, știm că aceste conturi au fost înființate de compania Bain Capital, deținută de Mitt Romney, și știm că din acești bani sunt finanțate companii care spală miliarde dolari prin administrarea unor rezervații private de vânătoare, împrumută pe cei de la Mercedes, trimit copii la Harvard și organizează excursii destrăbălate în capitalele păcatului. Acesta este adevăratul Pentagon, aceștia sunt oamenii care participă zilnic la ceremoniile zilnice de rugăciuni, care au piepturile pline de medalii și care fac pe grozavii așteptând adulații de la publicul american ignorant. Colonelul David Hackworth, cel mai decorat soldat din ultimul secol, un veteran din Al Doilea Război Mondial, Coreea și Vietnam, este singurul ofițer american care s-a răzvrătit împotriva Pentagonului. Hackworth, autor al unor bestselleruri, și-a petrecut restul vieții demascând corupția și complicitatea militară a Pentagonului în gangsterism. Hackworth a fost doar unul, nu au mai existat alții ca el, niciunul nu a mai protestat despre droguri, nici despre cele trei miliarde de dolari din fondurile contribuabililor furate de către contractori militari, nici privind tortura și cu siguranță nici despre tendința armatei de a opera în întreaga lume la ordinele bancherilor și ale dealerilor de droguri care le-au adus pe toate cu mulți ani în urmă.

Argumentele noastre nu au sfârșit. Cu siguranță conducerea slabă din punct de vedere politic, precum și puternicele și bogatele grupuri care controlează Washingtonul (o combinație de servicii bancare, crima organizată, interese ascunse și triada terorii Turcia-Israel-Arabia Saudită au îngenuncheat America și au făcut-o susceptibilă la subjugare. Greu de crezut, dar armata americană este chiar mai slabă decât Congresul, fiind alcătuită din prinți parfumați vasali ai inamicilor Americii. Unde ne va purta o analiză realistă a situației? Adevărul este că nimeni nu vrea să meargă până acolo. Adevărul, în cazul în care există un astfel de lucru, este atât de întunecat, atât de malefic, încât viețile destrăbălate ale liderilor mondiali pălesc în comparație.

Nota redacţiei: Gordon Duff este un veteran al Marinei Militare americane al Războiului din Vietnam, care a lucrat pentru rezolvarea problemelor veteranilor și a prizonierilor de război timp de decenii și a fost consultat de guverne confruntate cu probleme de securitate. El este un editorul-șef și președinte al consiliului ziarului „Veterans Today", în special pentru revista on-line „New Eastern Outlook"[1].
Traducere din limba engleză - dr. Claudiu Popescu
-------------------------------------
[1] http://journal-neo.org/2016/09/20/who-runs-america-s-military-surely-not-obama/

Versiunea originală în limba engleză - Who Runs America's Military, Surely Not Obama
Gordon Dulf

As numbers climb from the quite intentional bombing of Syrian Army positions near the Der Ezzor airport and families bury their dead from the not so accidental attack on a Kurdish refugee convoy north of Manjib, questions arise. Who actually runs the US military? We know this, the US knows how to bomb. American planes like the F16 are continually upgraded with millions spent on each plane, new bombing systems and the US only uses GPS bombs, there are no unguided US munitions used. There are no excuses. Then again the pilots, best paid and most experienced in the world, some with 15 years of bombing experience, weddings, funerals, villages around the world, many with individual kill counts of civilians in the hundreds. What am I getting at? I see two issues here, one where the US military, the Pentagon, answers, by our estimation, to extremist elements who use the American military as a mercenary force in support of a hidden agenda formulated in the Tel Aviv "chaos theory academy." The outpost of this "academy" in the US is the Institute for the Study of War, an Israeli run think tank that simply passes orders on to the Pentagon, quite often as it seems, to sabotage American foreign policy and most certainly in support of ISIS, al Nusra and other terror groups. Increasingly it is appearing to us that these groups are controlled by the US and Israel and include units of the Turkish Army disguised as jihadists. Most of the rest are Saudi paid mercenaries. There is no ISIS and the majority of the other groups, and there are now over 200, are tied to military contracting firms who use NGO's and other charity fronts to funnel jihadists and even chemical weapons through Turkey and Jordan.

There is another issue. That issue is what kind of people make up the US military and the massive private force of thugs and murderers, numbering nearly 150,000, that the US has inserted into the Middle East and South Asia? After Vietnam, tens of thousands of Veterans joined the anti-war movement. Dissidents in numbers alone made up a massive force. Even current US Secretary of State John Kerry, a Vietnam combat veteran, openly spoke of atrocities committed by the US military, atrocities strangely identical to those that have happened "accidentally" on his watch over and over and over. Today there is no voice in or out of the military against the war, only Chelsea Manning rotting in a prison cell and Pat Tillman, rotting in his grave. Fifteen years of war and only two? What does this tell us? From personal experience, when VT editor Colonel Jim Hanke and I meet with today's military, we are flabbergasted. These are idiots, many no more than common criminals. They openly admit to torture, drug running and are invariably behind kissing toadies who eat lies like candy. I joined the anti-war movement in 1970 and remained active until the US withdrawal. For some of us, the war was a two-edged sword. Vietnam had become a home to us, for some the only home we had ever known. We really felt the war was going to go on forever and it was made clear to us that we could always return to Vietnam in some capacity, military or CIA, and get out of the United States. None of us liked it here, we still don't.

Thus when the war ended, we felt a sadness as Vietnam represented an escape from the drudgery of life in the moral and intellectual vacuum that had become the United States. Despite the fact that combat and disease killed two million military and veterans, to many of us war was the only home we knew. However, for so many of us who served in combat, we never went along with the program, never believed in war, refused to butcher civilians when ordered and we were definitely ordered to do just that, just as American pilots are being order to now, as is obvious to anyone with minimal powers of discernment. It requires tremendous moral flexibility to overlook false flag terrorism like 9/11 that killed thousands or endless wars clearly fought for the advancement of waste and corruption and then there is that other issue. When America went into Afghanistan in 2001, they had built in allies, Afghanistan's drug cartels. They had been working with the CIA for decades, also known as the Northern Alliance. The US promoted them, a pastoral minority in Afghanistan, migratory tribesmen from the Russian Steppes, to rule the Pashtun majority with brutality and corruption. They are the current government of Afghanistan and the war for independence continues there but the subtext is drugs. America took Afghanistan from a drug free nation to the world's largest addiction hell hole and the world's largest producer of highly refined heroin.

The US military oversaw every aspect of this, working closely with members of America's congress, who personally control the world's heroin supply. For years, the US told stories of Taliban drug networks, of secret airports, much like the stories told in 2001 by Donald Rumsfeld and Tim Russert of underground cities where the 9/11 plotters trained. In 2001, US Secretary of Defense Donald Rumsfeld claimed that a dozen underground cities existed across Afghanistan, some 5 stories deep, with roads and hospitals, home to hundreds of thousands, a justification for the US invasion. As of 2016 the US has yet to discover any of this and yet no one in the US military said a word. They never say a word, which brings us back to the discussion of drugs. What is the Pentagon's cut? How do they distribute the cash? What does a general get? We know this, they certainly are paid, we know where their bank accounts are, in the Cayman Islands, who know they were set up by Bain Capital, owned by Mitt Romney, and we know that this money funds foundations that launder billions into private hunting preserves, leased Mercedes, sending kids to Harvard and endless debauched trips to the sin capitols of the world.

This is the real Pentagon, these are the people who attend prayer sessions daily, wear chests full of medals and prance around expecting adulation by an ignorant American public. VT co-founder Colonel David Hackworth, most decorated soldier of the last 100 years, a veteran of World War 2, Korea and Vietnam, is the only flag officer to turn on the Pentagon. Bestselling author, Hackworth, spent the remainder of his life exposing Pentagon corruption and military complicity in gangsterism. Hackworth was one, there have been no others, none have spoken out, not on drugs, not on $3 trillion in taxpayer funds stolen by military contractors, not on torture and certainly not on the military's proclivity of operating around the world answerable to the bankers and drug dealers who bought them lock stock and barrel so many years ago. Our points can be endless. Certainly weak political leadership and the powerful and well funded groups that control Washington, a combination of banking, organized crime, special interest and the Turkey/Israel/Saudi terror nexus, have left America prostrate and open to subjugation. The American military is even a weaker link than congress, if that can be believed, with the army of perfumed princes long in thrall to America's enemies.

Where will realistic analysis take us? Truth is no one wants to go there. The truth, if such a thing exists, is so dark, so malevolent, that the debauched lives of world leaders pales in comparison[1].
2016/09/20 - New Eastern Outlook
[1] http://journal-neo.org/2016/09/20/who-runs-america-s-military-surely-not-obama/