Wilfried Lang, analist economic, art-emis
Din seria gafelor Unchiului Sam

În anul 2004 generalul american David H. Petraeus a preluat sarcina de a înfiinţa şi a organiza forţe militare irakiene noi din rândul fostelor trupe ale lui Sadam Hussein. Tânǎr şi plin de dinamismul tipic american, generalul Petraeus s-a dedicat acestei misuni cu tot sufletul şi în mare vitezǎ. Astfel, el a recrutat în cel mai scurt timp pe oricine a vrut sǎ ia parte la aceasta misiune. Chiar dacǎ acela nu se putea legitima. Trebuia doar să completeze un formular cu numele, adresa şi data naşterii, corectitudinea acestor date fiind la aprecierea lui Allah. Aşa şi în regiunea Faludşa, cunoscutǎ ca un centru de rezisten¬ţǎ a rebelilor din aşa numitul triunghi sunnit. Cei proaspǎt recrutaţi au fost echipaţi cu uniforme, cǎşti de oţel, pistoale automate, cele mai moderne puşti mitralierǎ americane de tip AK-47, veste anti-glonţ şi alte piese de echipament militar mai mǎrunte. A urmat dupǎ aceea o scurta perioada de instrucţie şi training. Când peste câteva zile urma sǎ înceapǎ ofensiva de „curǎţire" a cuiburilor de rebeli, nu micǎ le-a fost americanilor mirarea cǎ brigada de luptǎtori irakien, recrutaţi şi echipaţi cu puţin timp în urmǎ, dispǎruse. Dar nu numai vajnicii irakieni dispǎruserǎ ci şi depozitele de muniţii şi rezerve de arma¬ment americane, aflate şi ele tot în paza noilor „luptǎtori" fuseserǎ golite pânǎ la ultimul glonţ şi ultma conservă. Cât de neglijent, superficial şi naiv trebue sǎ fi, sǎ pui capra sǎ pǎ¬zeascǎ varza? În urma unor incidente similare petrecute şi în alte regiuni irakiene, un înalt funcţionar al Pentagonului, fiind interpelat în acest sens, a rǎspuns foarte senin cǎ „din pǎcate armele americane dispǎrute au reapǎrut la diversele grupuri de rebeli". Câtǎ sinceritate !

Conform unui raport al Curţii de Conturi American (G.A.O.), funcţionarii din Pentagon, rǎs¬punzǎtori de armamentul livrat în Irak nu pot da expliacţii unde a rǎmas acest material. În concluzie, prin neglijenţa unui general american, pe cât de tânǎr pe atât de naiv şi lipsit de logicǎ elementarǎ, rebelii, dar implicit şi teroriştii de tot soiul au fost înzestraţi cu cel mai modern armamanent şi echipament militar american. Pe când în trecut Depar¬tamentul de Stat al Statelor Unite coordonase asemenea acţiuni de sprijin militar, înce¬pând cu invazia în Irak, marii strategi din Pentagon au preluat ei aceastǎ misiune. Din acelaşi raport al Curţii de Conturi mai reiese cǎ cei rǎspunzǎtori cu treaba asta nici mǎcar nu ştiau ce cantitǎţi, cum şi unde au fost livrate în Irak. În urma cercetǎrilor efectuate ulterior s-a con¬statat cǎ aproximativ 100.000 de puşti mitralierǎ de tip AK-47, 80.000 de pistoale automate, 130.000 de veste anti-glonţ şi 120.000 de seturi de echipament individual (uniforme, cǎşti de oţel, etc.) au dispǎrut în mod misterios. Purtǎtorul de cuvânt al Pentagonului nu a contrazis pânǎ azi aceste cifre alarmante. Mai mult chiar, d-na Rachel Stohl, expertǎ din Centrul de Informare pentru Apǎrare, fiind întrebatǎ, a rǎspuns cǎ ar fi posibil ca acest armament sǎ fi cǎzut în mâna unor „rǎufǎcǎtori".

Un ofiţer din subordinea generaralului Petraeus a motivat chiar cǎ armele destinate pentru ofensivele din Faludşa, Samara, Mossul şi Nadjaf trebuiau distribuite repede, neputându-se controla, din lipsǎ de personal şi logisticǎ corespunzǎtoare, cum, când şi unde au ajuns ele. Pe când Administraţia George W. Bush acuza Siria şi Iranul cǎ ar sprijini teroriştii cu armament, aceştia din urmǎ erau şi sunt aprovizionaţi chiar din arsenalul S.U.A.. În acest context doamnana Rachel Stohl recunoaşte cǎ „din pǎcate, pânǎ în prezent s-a fǎcut prea puţin pentru rezolvarea acestei probleme". Da, aşa este !

Ministrul Apǎrǎrii al S.U.A., Robert Gates se prefăcea cǎ nu ştie nimic, afirmând: „trebue sǎ ne îndreptǎm privirea spre viitor pentru a reduce efectivul nostru în Irak pânǎ la sfârşitul anului". Între timp generalulralul David H. Petraeus a devenit comandantul trupelor americane din Irak, promiţând cǎ împreunǎ cu ambasadorul Ryan C. Crocker vor prezenta Congre¬sului S.U.A. propuneri corespunzǎtoare. Suntem curioşi cum vor muşamaliza ei aceste incidente. Oricum, nu trebue sǎ ne mai punem întrebarea cine înarmeazǎ teroriştii!