Zyklon B
Raport întocmit în anul 1988

Introducere

În februarie 1988 am fost contactat de Dr. Robert Faurisson din partea domnului Ernst Zündel şi mi s-a solicitat să investighez şi să evaluez din punct de vedere ştiinţific fostele crematorii şi presupusele camere de gazare folosite de nazişti în Polonia, să prezint o opinie inginerească privind fezabilitateaşi eficacitatea lor. După o întâlnire cu domnul Zündel, cu avocatul apărării Douglas H. Christie şi cu membrii personalului, unde s-a discutat proiectul, mi s-a spus că rezultatele mele vor fi folosite în procesul împotriva lui Zündel, care compărea atunci în faţa instanţei din Toronto. Înţelegând aceasta, s-a stabilit că investigaţia va include Auschwitz, Birkenau şi Majdanek (Lublin), toate crematoriile şi presupusele camere de gazare asociate. Am acceptat propunerea şi pe 25 februarie 1988 am condus o echipă de investigatori în Polonia. Această echipa a fost compusă din mine, soţia mea Carolyn Leuchter, domnul Howard Miller, secretar; domnul Jurgen Neumann, cameraman şi domnul Tjadar Rudolph, interpret de limba polonă. Ne-am întors pe 3 martie 1988 după ce am inspectat instalaţiile respective de la Auschwitz, Birkenau şi Majdanek. Prezentul raport şi constatările mele sunt rezultatul acestor investigaţii realizate în Polonia.

Scopul

Scopul acestui raport şi investigaţia pe care se baza acesta era de a determina dacă presupusele camere de gazare şi crematoriile din cele 3 locaţii din Polonia, şi anume Auschwitz, Birkenau şi Majdanek, ar fi putut fi folosite conform descrierii din literatura despre Holocaust. Scopul includea investigaţii şi inspecţii la instalaţiile fizice, construcţia acestor instalaţii şi o descriere a procedurilor folosite la aceste instalaţii, pentru stabilirea cantităţilor de gaz folosite, a timpilor implicaţi în proceduri (execuţie şi aerisire), dimensiunile fizice ale camerelor relativ la numărul de ocupanţi şi procedurile şi timpii implicaţi în manipularea şi incinerarea cadavrelor, cu intenţia de a determina credibilitatea şi veridicitatea rapoartelor operaţionale nesusţinute. Acest scop nu include determinarea numărului de persoane care au murit sau au fost omorâte prin alte mijloace decât gazarea sau cum a avut loc Holocaustul. Nu este deci intenţia autorului să redefinească Holocaustul în termeni istorici, ci doar să ofere o dovadă şi informaţii ştiinţifice obţinute la faţa locului, să prezinte o opinie pe baza tuturor datelor ştiinţifice, tehnice şi cantitative disponibile legate de scopul şi utilizarea presupuselor camere de gazare şi a crematoriilor de la locurile investigate.

Preambul

Investigatorul principal şi autorul prezentului raport privind proiectarea şi construirea echipamentelor pentru execuţii a lucrat în mod specific şi a proiectat astfel de echipamente în Statele Unite, folosite la execuţia condamnaţilor cu ajutorul cianurii de hidrogen gazoasă. Investigatorul a inspectat instalaţiile de la Auschwitz, Birkenauşi Majdanek, a efectuat măsurători, a prelevat probe, a analizat schiţele şi literatura privind procedurile privind camerele de despăduchere Degesch, gazul Zyklon B şi materialele privind procedurile de execuţie. Multe dintre aceste materiale au fost literatura achiziţionată şi consultată la locaţiile din Polonia, inclusiv copii ale desenelor originale ale Krematoriilor I, II, III, IV şi V.

Amploare

Acest studiu include o inspecţie fizică şi date cantitative obţinute la Auschwitz, Birkenau şi Majdanek, literatura furnizată de oficialii de la cele trei muzee, planşe ale Krematoriilor I, II, III, IV şi V obţinute de la muzee, materiale legate de camerele şi instalaţiile de despăduchere Degesch (inclusiv echipamente şi proceduri pentru gazul Zyklon B), o descriere a procedurilor operaţionale de la aceste instalaţii şi probe luate de la Krematoriile investigate. În plus, la realizarea acestui raport au fost folosite date constructive ale camerelor de gazare din S.U.A., proceduri operaţionale provenind din experienţa investigatorului în domeniu, precum şi o investigare a crematoriilor şi procedurilor din S.U.A.. Utilizând toate aceste date, investigatorul şi-a concentrat studiul pe determinarea:
(a) posibilităţii presupuselor camere de gazare de a realiza execuţia în masă a unor oameni, prin folosirea gazului Zyklon B la Auschwitz I şi Birkenau şi a monoxidului de carbon şi/sau Zyklon B la Majdanek;
(b) posibilităţii crematoriilor investigate de a incinera presupusul număr de cadavre în perioada de timp dată.

Rezumat şi constatări

După studierea literaturii disponibile, examinarea şi evaluarea instalaţiilor existente la Auschwitz, Birkenau şi Majdanek, cunoscând criteriile de proiectare ale funcţionării camerelor de gazare, după investigarea tehnologiilor de incinerare şi inspectarea crematoriilor moderne, autorul constată că nu există nici o dovadă la instalaţiile despre care se afirmă că sunt camere de gazare. În plus, constată că din cauza construcţiei şi a realizării acestor instalaţii, acestea nu puteau fi folosite ca şi camere de gazare. Mai mult, o evaluare a instalaţiilor de incinerare produce dovada concludentă care contrazice presupusul număr de cadavre incinerate în perioada de timp dată. În consecinţă, în opinia autorului, nici una dintre aceste instalaţii nu a fost folosită vreodată la execuţia unor oameni, iar crematoriile nu ar fi putut suporta pretinsul număr de cadavre incinerate care li se atribuie.

Metodologie

Procedurile folosite în acest studiu şi analiza ştiinţifică care au generat acest raport au fost următoarele:
1. Studiul general al materialelor disponibile.
2. Inspecţia pe teren şi examinarea instalaţiilor, care a inclus prelevarea datelor fizice (măsurătorişi informaţii constructive) şi o probă de material (cărămidă şi mortar) care a fost trimisă în SUA pentru analize chimice.
3. Analiza datelor logistice vizuale şi înregistrate pe teren.
4. Compilarea datelor obţinute.
5. Analiza informaţiilor dobândite şi compararea acestor informaţii cu informaţiile şi cerinţele cunoscute şi dovedite, de proiectare, procedurale şi logistice, pentru camerele de gazare şi crematoriile actuale.
6. Analiza chimică a materialelor prelevate de pe teren.
7. Concluzii pe baza dovezilor obţinute.
- Va urma -
Sursa: World War II[1]
------------------------------------------------------
[1] http://razboimondial.blogspot.ro/