CEDO Strădaniile celui de-al doilea stat românesc, recunoscut pe plan internațional ca Republica Moldova, de a se elibera din matricea sistemului justiției sovietice ne apar cu adevărat notabile și prin recentul proiect de evaluare a hotărârilor Curții Europene a Drepturilor Omului versus Republica Moldova, realizat de un colectiv de specialiști sub coordonarea președinților Curții Supreme de Justiție și a Institutului Național al Justiție de la Chișinău, Mihai Poalelungi și, respectiv, Diana Sârcu. Un proiect cu suport financiar din partea Consiliului Europei pentru susținerea reformei justiției penale în Republica Moldova, finanțat de Guvernul Danemarcei.

Trebuie dintru început observat că mai largul colectiv de autori (Mihai Poalelungi, Lilia Grimalschi, Stas Splavnic, Diana Sârcu, Alexandra Nica, Olga Dorul), prin concluziile și comentariul special al Președintelui Curții Supreme de Justiție, Mihai Poalelungi și-a asumat dificila misiune de a conștientiza corpul magistraților asupra obligației de fidelitate față de Convenția Europeană a Drepturilor Omului, un demers deloc facil, dacă avem în vedere că la Chișinău unii, nu puțini și nu lipsiți de im portanță, operează cu un dublu standard și ierarhizat al loialității.

Drepturi și libertăți fundamentale ignorate, știrbite ori suprimate

Realizarea în premieră a unei priviri analitice asupra a 196 de hotărâri și 39 de decizii ale C.E.D.O. versus Rpublica Molodova, din perioada 13 decembrie 2001- 5 iulie 2016, ne oferă tabloul a tot atâtea drame, căci despre ce altceva poate fi vorba, când oamenii și-au căutat dreptatea la instanța supranațională în cazuri de: „anchete inefective, morți suspecte, suiciduri controversate, agresiuni violente, erori letale ale poliției, omoruri comise de forțe pacificatoare, tratamente inumane și degradante prin aresturile și penitenciarele din fosta Uniune Sovietică, tortură , maltratare la momentele reținerii ori în detenție, lipsa asistenței medicale lipsa motivelor relevante și întemeiate pentru detenție, detenții ilegale, ingerințe în drepturile avocatului, lipsa accesului la dosarul cauzei, omisiunea audierii martorilor, neexecutarea hotărârilor judecătorești, revizuiri abuzive, condamnări ilegale, violarea domiciliului, a secretului comunicațiilor private, descinderi nocturne fără autorizație".

Războiul statului cu identitatea naționlă și religioasă

Ne reține atenția, în mod cu totul aparte, registrul faptelor autorițăților statului împotriva dreptului la identitate, a libertății de conștiință și de liberă exprimare. In acest sens, C. E. D. O. a admis mai multe acțiuni privind: „refuzul de a recunoaște identitatea românească și impunerea unei alte etnii, sterilizare forțată, refuzul recunoașterii Mitropoliiei Basarabiei, refuzul înregistrării bisericii, îngrădirea libertății de manifestare a religiei, sancționarea opiniilor exprimate în presă ca fapte de defăimare , îngrădirea libertății de întrunire. Chiar și numai faptul de a inventaria tabelar hotărârile C.E.D.O. versus Republica Moldova este meritoriu, fiindcă, în acest fel, sunt scoase la lumină realități de neocolit, despre care altfel nu am fi aflat pe bază de probe validate de o instanță internațională a drepturilor omului.

Valorile Convenției Europene - prima idee din crezul judecătorilor

Despre însemnătatea lucrării lansate la 29 iunie 2017, Tudor Panțîru[1], judecător al Curții Constituționale de la Chișinău și fost judecător al Curții Europene a Drepturilor Omului, spunea: „Republica Moldova nu își poate permite luxul de a rămâne ancorată în mentalitatea juridică a trecutului sovietic. Fără respectarea preeminenței dreptului și a principiului garantării drepturilor fundamentale nu sunt posibile progresul economic și bunăstarea societății . Tot așa cum fără schimbarea mentalității judecătorilor nu se poate vorbi, în fond, despre reformele judiciare. O minte distorsionată de convingeri și deprinderi conrare valorilor Convenției va căuta și găsi interpretări eronate până și în cazul legilor ireproșabile".

Credem că nu vom greși, recomandând acest crez și autorilor trecuți, prezenți și viitori ai neterminatei reforme a Justiției din România.

-------------------------------------------------
[1] Tudor Panțîru (n. 6 octombrie 1951, Baraboi, Dondușeni), jurist și politician român din Republica Moldova, deputat în primul Parlament al Republicii Moldova (1990-1994) și membru al Camerei Deputaților din Parlamentul României în legislatura 2008-2012. În anii 1992-1996 a fost ambasador și reprezentant permanent al Republicii Moldova pe lângă ONU. Începând cu anul 2002 este judecător internațional la Curtea Constituțională din Bosnia și Herțegovina.