Legea 217/2015Erau necesare punctele de vedere, explicaţiile publice ale iniţiatorilor Legii 217/2015, legea care deschide porţile noilor abuzuri la adresa memoriei, conştiinţei şi reperelor româneşti. Numai că declaraţiile fostului preşedinte P.N.L., Crin Antonescu, şi ale co-iniţiatorului fostul senator liberal George Scutaru, nu fac decât să confirme faptul că încă de la început proiectul de lege, iar acum legea promulgată de preşedintele Klaus Iohannis s-a aflat sub semnul delirului. Ce nu vor să accepte Antonescu şi Scutaru este că sunt autorii unei legi mizerabile în baza căreia toţi cei care vom continua să scriem, să credem în jertfa unor personalităţi precum Mircea Eliade, Radu Gyr, Crainic, Emil Cioran, Mircea Vulcănescu, Ion Gavrilă Ogoranu... alături de mulţi dintre cei care s-au opus comunismului, riscăm pedeapsa cu închisoarea de la 6 luni la 5 ani. Interdicţia vizează cu predilecţie spaţiul online, potrivit Art. 6 (3) din Legea 217/2015. În două interviuri ale jurnalistuluilui Cristian Andrei, doi dintre autorii modificărilor acestei legi anticonstituţionale - Crin Antonescu şi George Scutaru - exprimă o crasă superioritate şi sfidare - în primul caz, o lipsă de realism şi capacitate de proiecţie în timp - în al doilea caz. Antonescu şi Scutaru confirmă o stare de gravă inconştienţă, dublată de o periculoasă indiferenţă din poziţia de iniţiatori ai Legii nr. 217/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 31/2002 privind interzicerea organizaţiilor şi simbolurilor cu caracter fascist, rasist sau xenofob şi a promovării cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni contra păcii şi omenirii. În interviuri, cei doi liberali repetă obsesiv îndoieli, lipsa de cunoaştere şi de predictibilitate a efectelor legii iniţiate alături de colegul de partid Andrei Gerea. Din mesajele domnilor Antonescu şi Scutaru respiră o atitudine de sfidare generală îndreptată spre toţi cei care reclamă pericolul cenzurii, abuzurilor şi atacurilor la adresa valorilor româneşti, deja exprimate de Alexandru Florian, directorul general al Institutului Naţional pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel" (I.N.S.H.R.-E.W.).

Alexandru Florian a solicitat deja public eliminarea statuilor şi plăcilor comemorative ale lui Nichifor Crainic şi Mircea Vulcănescu

Dacă Antonescu şi Scutaru afirmă că potrivit noii legi nu există probleme în promovarea personalităţilor româneşti, Alexandru Florian a solicitat deja public eliminarea statuilor şi plăcilor comemorative ale lui Nichifor Crainic şi Mircea Vulcănescu, a cărui statuie din Piaţa Sfântul Ştefan din Sectorul 2 - Bucureşti, potrivit noii legi, ar trebui să fie demolată (vezi solicitarea semnată de Alexandru Florian în numele instituţiei guvernamentale pe care o conduce)! Afirmaţiile lui Florian, din poziţia de director de instituţie aflată în subordinea Guvernului României au fost făcute înaintea interviurilor date de cei doi liberali. Asta ne confirmă delirul, inconştienţa, lipsa de responsabilitatea politică, socială şi culturală a celor care au iniţiat Legea nr. 217/2015: Antonescu, Scutaru şi Gerea. Să oferi posibilitatea unui atac legal la adresa personalităţilor române, după ce acestea au devenit jertfe în perioada teroarei sovieto-comuniste demonstrează nu doar inconştienţă ci şi o profundă necunoaştere a realităţilor româneşti. Chiar şi aşa, profesorul de istorie Crin Antonescu rămâne în nota care l-a afirmat: sfidător, ironic, profund lipsit de respect pentru cei care revendică dreptul la decenţă, normalitate şi protecţie pentru cei care s-au jertfit pentru România. Replicile oferite în interviul dat lui Cristian Andrei confirmă blocajul de personalitate în care se află fostul lider P.N.L.

Crin Antonescu: „[...] atunci când vorbim despre Cioran, Noica, Eliade, Vulcănescu nu putem să considerăm că dominanta operei lor este legată de afinitatea Cerere-demolare-monument-Mircea-Vulcanescutemporară şi destul de redusă în timp cu mişcarea legionară" [...] Eu înţeleg chiar foarte greu de această dată cum s-a putut ajunge la o asemenea discuţie. Sunt obişnuit cu manifestări publice de profundă precaritate intelectuală, dar chiar cu aşa ceva nu credeam că ne putem întâlni. [...] Ceea ce legea incriminează, ceea ce legea pedepseşte este manifestarea publică, manifestarea organizată cu simboluri şi idei, care s-au dovedit a fi criminale, care au dus la moartea a milioane de oameni în lume şi la multe zeci de mii în România şi cred că acest lucru este absolut necesar. [...] Nu cred că poate exista cineva întreg la minte care în aplicarea care să considere că studierea, citirea, parcurgerea, comentarea unor opere, de exemplu ca a lui Cioran, Eliade, poate să intre sub prevederile acestei legi".
George Scutaru: „Legea a apărut pentru că nu exista posibilitatea pedepsirii unor persoane care fac apologia unor curente precum cel legionar şi de fiecare dată în instanţă se spunea că nu există bază legală pentru acest lucru. [...] interzicerea unor scriitori care la un moment dat în timpul vieţii sunt cunoscuţi că ar fi avut în timpul vieţii simpatii legionare. Nu am urmărit aşa ceva prin lege, dar nu mi se pare normal ca în ziua de astăzi să existe persoane care cu diagonală şi cămaşă verde să facă apologia Legiunii. [...] Am văzut pe unii care plâng pe diferite posturi de televiziune, spunând că vor fi băgaţi după gratii. Nu asta a fost intenţia mea şi a colegilor mei, co-semnatari ai acestui proiect de lege".

Nici Antonescu, nici Scutaru nu ne dau exemple de români care se fac vinovaţi de genocid, de moartea a milioane de oameni. Nici nu ar putea să o fac. Însă, prin legea lor, au dat apă la moară fanaticilor, indivizilor care generează cu adevărat tensiuni sociale, celor care seamănă anti-semitism prin acţiuni total inconştiente, lansând din funcţii publice afirmaţii lipsite de responsabilitate. Unul dintre cei care, de ani de zile, sfidează orice urmă de bun simţ şi decenţă este Alexandru Florian, directorul general al (I.N.S.H.R.-E.W.), institut care funcţionează din bani publici, în subordinea Guvernului României. Nu discut aici al cui descendent este şi care sunt argumentele care îl domină în misiunile sale. Însă, Alexandru Florian ne spune cu claritate ce îi permite legea care îi are ca iniţiatori pe liberalii Antonescu, Scutaru, Gerea, promulgată de preşedintele liberal (?) Iohannis.

Alexandru Florian cere eliminarea din spaţiul public a personalităţilor care au plătit cu viaţa pentru că s-au opus comunismului adus în România tocmai de tatăl sau şi de colegii sovietici

„Nichifor Crainic are placă pusă de Academia Română cu aprobarea Primăriei pe strada Vasile Conta, Nichifor Crainic care a făcut parte din guvernarea Antonescu; mai este un bust al lui Mircea Vulcănescu în sectorul 2, fost subsecretar de stat la Ministerul de Finanţe şi condamnat pentru crime de război în baza Legii 312/1945 cu modificările ulterioare"[1]. Alexandru Florian susţine că Legea nr. 217/2015 „nu este o lege a cenzurii, nu împiedică discuţia despre anumite creaţii ale unor autori care în perioada interbelică au fost simpatizanţi sau chiar membri ai Mişcării Legionare" însă „nu poţi să promovezi în spaţiul public o simbolistică legată de fascism şi în acelaşi timp să promovezi memoria victimelor [...] Această lege interzice cultul unor persoane care s-au făcut vinovate de apartenenţă la Mişcarea Legionară şi au fost condamnate"[2]. Iată o afirmaţie care împleteşte prostia, sfidarea, lipsa de cunoaştere şi imbecilitatea. Rezultatul este similar proceselor comuniste din anii '50, atunci când întreaga elită românească a fost judecată şi condamnată pentru „crime de război". Atunci, victimele totalitarismului sovietic-comunist au fost academicieni, profesori, preoţi, studenţi, oameni nevinovaţi sau vinovaţi că s-au opus comunismului, în mod individual sau organizat.

După mai bine de 70 de ani, condamnaţii sunt acuzaţi şi condamnaţi din nou, pentru aceleaşi fapte de curaj! Acum, la fel ca şi atunci, laşitatea, trădarea, frica, sunt apreciate şi încurajate prin lege, prin intermediul instituţiilor statului

Noua lege a liberalilor, promulgată de preşedinte cu o dublă inconştienţă naţională, vine să îi condamne a doua oară pe cei care au suferit, s-au jertfit, au păstrat demnitatea şi onoarea României, personalităţi ale căror destine şi familii au fost distruse de un sistem totalitar-criminal. De această lege profită organizaţii precum cea condusă de Alexandru Florian, atacând odată în plus simboluri, valori şi jertfe româneşti cu rezonanţă naţională şi mondială. Trebuie să se ştie bine că în Monitorul Oficial nr. 557 din 27 iulie a.c. a fost publicată Legea nr. 217/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 31/2002 privind interzicerea organizaţiilor şi simbolurilor cu caracter fascist, rasist sau xenofob şi a promovării cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni contra păcii şi omenirii, lege promulgată de preşedintele Iohannis. Potrivit legii, pentru promovarea numelor unor personalităţi de marcă ale culturii române, se poate face puşcărie. De asemenea, potrivit legii, plăcile comemorative, statuile şi busturile dedicate personalităţilor româneşti care intră sub incidenţa legii, vor trebui eliminate.

Principalele modificări şi completări aduse O.U.G. 31/2002, prin Legea nr. 217/2015

Articolul 2, literele „a"-„c" se modifică şi vor avea următorul cuprins:
a) prin organizaţie cu caracter fascist, legionar, rasist sau xenofob se înţelege orice grup format din trei sau mai multe persoane, care îşi desfăşoară activitatea temporar sau permanent, în scopul promovării ideilor, concepţiilor sau doctrinelor fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe, precum ura şi violenţa pe motive etnice, rasiale sau religioase, superioritatea unor rase şi inferioritatea altora, antisemitismul, incitarea la xenofobie, recurgerea la violenţă pentru schimbarea ordinii constituţionale sau a instituţiilor democratice, naţionalismul extremist. În această categorie pot fi incluse organizaţiile cu sau fără personalitate juridică, partidele şi mişcările politice, asociaţiile şi fundaţiile, societăţile reglementate de Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi orice alte persoane juridice care îndeplinesc cerinţele prevăzute la prezenta literă;
1. b) prin simboluri fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe se înţelege: drapelele, emblemele, insignele, uniformele, sloganurile, formulele de salut, precum şi orice alte asemenea însemne, care promovează ideile, concepţiile sau doctrinele prevăzute la lit. a);
2. c) prin persoană vinovată de săvârşirea unor infracţiuni de genocid contra umanităţii şi de crime de război se înţelege orice persoană condamnată definitiv de către o instanţă judecătorească română ori străină sau prin orice hotărâre recunoscută în România, potrivit legii, pentru una sau mai multe infracţiuni de genocid contra umanităţii şi de crime de război, precum şi persoana din conducerea unei organizaţii al cărei caracter criminal a fost constatat prin hotărârea unei instanţe penale internaţionale; (legea asimileză ca valabile procesele tribunalelor poporului din anii '50-'60 - n.a.)
Articolul 2, după litera d) se introduc două noi litere, literele e) şi f), cu următorul cuprins:
e) prin holocaust pe teritoriul României se înţelege persecuţia sistematică şi anihilarea evreilor şi a rromilor (noutate legislativă - n. a.), sprijinită de autorităţile şi instituţiile statului român în teritoriile administrate de acestea în perioada 1940-1944;
1. f) prin Mişcarea Legionară se înţelege o organizaţie fascistă din România care a activat în perioada 1927-1941 sub denumirile de „Legiunea Arhanghelul Mihail", „Garda de Fier" şi „Partidul Totul pentru Ţară" (legea admite de-a valma vinovăţii dovedite exclusiv în baza legilor staliniste probate de tribunale ale poporului din anii '50-'60 - n.a.)
Art. 4: alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
(1) Confecţionarea, vânzarea, răspândirea, precum şi deţinerea în vederea răspândirii de simboluri fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe se pedepsesc cu închisoare de la 3 luni la 3 ani şi interzicerea unor drepturi.
(2) Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează şi utilizarea în public a simbolurilor fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe.
Art. 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:
Fapta persoanei de a promova, în public, cultul persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni de genocid contra umanităţii şi de crime de război, precum şi fapta de a promova, în public, idei, concepţii sau doctrine fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe, în sensul art. 2 lit. a), se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 3 ani şi interzicerea unor drepturi.
Art. 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:
(1) Negarea, contestarea, aprobarea, justificarea sau minimalizarea în mod evident, prin orice mijloace, în public, a holocaustului ori a efectelor acestuia se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.
(2) Negarea, contestarea, aprobarea, justificarea sau minimalizarea în mod evident, prin orice mijloace, în public, a genocidului, a crimelor contra umanităţii şi a crimelor de război, astfel cum sunt definite în dreptul internaţional, în Statutul Curţii Penale Internaţionale şi în Carta Tribunalului Militar Internaţional înfiinţat prin Acordul de la Londra, la data de 8 august 1945, şi recunoscute ca atare printr-o hotărâre definitivă a Curţii Penale Internaţionale, a Tribunalului Militar Internaţional înfiinţat prin Acordul de la Londra, la data de 8 august 1945, a Tribunalului Penal Internaţional pentru fosta Iugoslavie, a Tribunalului Penal Internaţional pentru Rwanda sau a oricărui altui tribunal penal internaţional înfiinţat prin instrumente internaţionale relevante şi a căror competenţă este recunoscută de statul român, ori a efectelor acestora se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.
(3) Săvârşirea faptelor prevăzute la alin. (1) şi (2) prin intermediul unui sistem informatic constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 5 ani.
Art. 12 se modifică şi va avea următorul cuprins:
Se interzice ridicarea sau menţinerea în locuri publice, cu excepţia muzeelor, a unor statui, grupuri statuare, plăci comemorative, referitoare la persoanele vinovate de săvârşirea infracţiunilor de genocid contra umanităţii şi de crime de război.
Art. 13 se modifică şi va avea următorul cuprins:
(1) Se interzice acordarea numelor persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni de genocid contra umanităţii şi de crime de război unor străzi, bulevarde, scuaruri, pieţe, parcuri sau altor locuri publice.
(2) Se interzice, de asemenea, acordarea numelor persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni de genocid contra umanităţii şi de crime de război unor organizaţii, cu sau fără personalitate juridică.
Grafica - Ion Măldărescu
------------------------------------------
[1] Agerpres
[2] A.C.N.S.A.S., FOND Penal, dosar nr. 77, vol. 34, f. 107-119 (f-v).