Chiar dacă sinistrul Fauci va fi judecat pentru crimă împotriva umanității, consecințele faptelor sale și-au pus o amprentă grea pe viața oamenilor de pe întreaga planetă. „Certificatul verde”, similar „NaziPass”-ului de „arian” din cel de-Al Treilea Reich, au răsfrânt asupra umanităţii  consecinţe dramatice uluitoare, care au deschis porţile grele ale sclaviei, şi controlului total al cetăţenilor planetari. „NaziPass”-ul „verde”, în formă modernă digitalizată, a fost investit cu linii decizionale mai monstruoase decât cel nazist - cum s-a dovedit a fi recentul caz al tenismanului Novak Djokovic în „penitenciarul Australia” -, ambele, fiind asociate cu îndemnul mefistofelic: „Turnați!  Turnați! Turnați!”: 
- În luna mai 2020, Marcel Vela (Ministrul de Interne de atunci) se adresa populației: „Sunaţi la 112 dacă cineva nu are mască în metrou şi strănută. Se încadrează în zona penalului!”[1]. Vă amintiți?
- În octombrie 2021, Raed Arafat („Comandantul acțiunii” „pe viață”(?) al Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă (D.S.U.), zbiera din toți rărunchii:
- „Dacă cineva intră într-o zonă unde se știe că trebuie să intre numai vaccinați (? - n.a.)  și vede că nu se controlează și nu se întreabă de hârtie, de orice dovadă dacă ești vaccinat […] se pot sesiza organele de control. Și acest lucru chiar îl recomand”[2].
- „« […] trebuie oprit microfonul » celor care dezinformează (adică cei care au curajul să rostească Adevărul - n.a.) şi încurajează oamenii să nu se vaccineze”[3].
- „rasismul și xenofobia reprezintă o boală terminală a unei societăți și trebuie înfruntate și învinse înainte ca ele să devină o parte din « normalitatea » în care trăim”[4].

Din toate acestea rezidă scopul de gradul „zero” al „comunicării strategice” a lui Arafat, o comunicare preluată la ordin de la Ober Komando der Wehrmacht-ul „Marii Resetări”. Orice comunicare strategică a sa este infectată cu interese ascunse, de manipularea maselor, întrucât, ne amintim de guvernul Orban (Ludovic, nu Viktor - n.a.), apoi de „Guvernul meu” - Cîțu, care au plătit televiziunilor şi unor ziare de mare tiraj, sume importante din banii contribuabililor pentru a băga frica în populaţie, pentru a răspândi mesaje apocaliptice, mesaje false, cu privire la Covid, în timp ce seifurile corporațiilor au devenit neîncăpătoare. Televiziunile abundă de mesaje isterizante care nu țin cont de adevăr şi nici de interesul public, respinse de cetățeni. 

„Lovitura de grație” a întârziat, dar a ieșit ca uleiul la suprafață apei:

Judecătorul Amer Jabre de la „Curtea de Apel București” a anulat obligativitatea purtării măștii în spații publice închise și deschise: „Dreptul la viața privată implică dreptul fiecăruia de a dispune de propriul corp... Obligarea de a amplasa pe față un material e ingerință în drepturile la viața privată și la propria imagine... Încălcarea demnității umane și a integrității persoanei”.

Minuta sentinței:

Respinge cererea de intervenție accesorie a petentului M.A.I. în favoarea pârâtului Guvernul României, ca inadmisibilă în principiu. Respinge excepția lipsei de obiect a acțiunii, ca neîntemeiată. Respinge excepția lipsei de interes, ca neîntemeiată. Admite excepția lipsei calității procesuale pasive a pârâtului C.N.S.U. Admite în parte acțiunea introdusă împotriva pârâtului Guvernul României. Anulează în parte a H.G. nr.1065/2020, respectiv art.1 din anexa nr.2. Menține în rest hotărârea atacată. Respinge actiunea impotriva pârâtului C.N.S.U., ca fiind promovată împotriva unei persoane fără calitate procesuală pasivă.

Cu recurs in 15 zile de la comunicare. Recursul se va depune la Curtea de Apel București, sub sancțiunea nulității. Pronuntată prin punerea soluției la dispozitia părților, prin intermediul grefei instanței, azi, 16.12.2021”[5].

Baza de judecată: Articolul 53 din Constituția României

„Restrângerea exercițiului unor drepturi sau al unor libertăți

(1) Exercițiul unor drepturi sau al unor libertăți poate fi restrâns numai prin lege și numai dacă se impune, după caz, pentru: apărarea securității naționale, a ordinii, a sănătății ori a moralei publice, a drepturilor și a libertăților cetățenilor; desfășurarea instrucției penale; prevenirea consecințelor unei calamități naturale, ale unui dezastru ori ale unui sinistru deosebit de grav.

(2) Restrângerea poate fi dispusă numai dacă este necesară într-o societate democratică. Măsura trebuie să fie proporțională cu situația care a determinat-o, să fie aplicată în mod nediscriminatoriu și fără a aduce atingere existenței dreptului sau a libertății”.

Guvernul nu a atestat existența unei epidemii pe teritoriul României și nu există o hotărâre a C.N.S.U. de certificare a pandemiei în Romania[6].

Judecatorul Amer Jabre subliniază: „…Există o problemă și in privința scopului urmărit (apărarea sănătății publice): Guvernul nu a atestat punctual existența unei epidemii pe teritoriul României, ci doar s-a mulțumit să certifice la modul general existența pandemiei de coronavirus, fără vreo precizare legată de țara noastră”.[…] În privinta caracterului necesar al obligației de a purta masca (deși, dată fiind nedovedirea caracterului adecvat al măsurii, analiza nu mai este necesară), instanța reține că pârâții nu au demonstrat faptul că nu existau măsuri mai puțin invazive pentru atingerea scopului urmărit - spre exemplu, purtarea măștii doar de către personalul medical implicat în îngrijirea pacienților infectați cu virusul în cauză, purtarea ei doar de către persoanele aflate în apropierea pacientului, purtarea ei doar de către persoanele care tușesc sau strănută, purtarea ei doar în spații închise, doar dacă există o strânsă apropiere între persoane, doar dacă se depășește o anumita durată a șederii în comun etc. […] De asemenea, în verificarea proporționalității măsurii, se observă că pârâții nu au efectuat nicio analiză a efectelor negative pe care purtarea măștii le are (dintre care unele expuse mai sus), considerându-se probabil că această măsură nu are niciun impact social, economic, medical sau cultural negativ, nefiind deci puse în balanță toate consecințele unei astfel de măsuri.[…] În concluzie, obligația de mai sus nu respectă cerintele impuse de art.53 din Constituție!

Ca atare, în baza art.18 din Legea nr.554/2004, instanța va admite în parte acțiunea introdusă impotriva pârâtului - Guvernul României - și va dispune anularea în parte a HG nr.1065/2020, respectiv a art.1 din anexa nr.2, urmând a menține în rest hotărârea atacată”[6].

Sentința a smuls tresele autoplasate pe epoleții uniformei ilegale a „Comandantului acțiunii”. Oare entitatea în cauză o fi vaccinată și antirabic… că de, nu se știe după asemenea lovitură?

-----------------------------------------
[6] Idem