Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă
Vânătorul de tancuri Pe parcursul operaţiilor desfăşurate pe frontul antisovietic, trupele de blindate au cunoscut mai multe transformări, atât structurale, cât şi ca dotare. La 28 octombrie 1943 a fost promulgată legea pentru reorganizarea forţelor armate, care prevedea, printre altele, şi organizarea trupelor de tancuri. În urma acesteia a fost înfiinţat Comandamentul Trupelor Motomecanizate, organism pentru coordonarea şi conducerea trupelor motomecanizate din Armata Română şi o dublură a Diviziei 1 blindată, dotată cu tehnică de luptă de provenienţă germană: tunuri de asalt şi autoblindate. Concomitent, s-a...

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă
Ion NălbitoruCele relatate mai jos sunt realităţi observate în Italia, regiunea Campania din provincia Caserta. Ca nou sosit pe aceste meleaguri, în afară de primele impresii lăsate de cadrul natural, te uimesc italienii cu meticulozitatea cu care îşi îngrijesc parcurile, grădinile, terenurile agricole. Cei ce deţin livezi cu pomi (piersici, caişi, meri, peri, măslini, portocali, mandarini, kiwi etc.) sau închiriază teren arabil pentru cultivarea cu brocoli, cartofi, pepeni, grâu, porumb, tabac şi altele, au tractoare proprietate personală dotate cu ceea ce este necesar fiecărui sezon de la arat...

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă
Prof. dr. Tudor NedelceaPertinent cunoscător al istoriei naţionale, dar şi a celei europene, Eminescu este pe deplin conştient că Europa n-ar fi interesată de un popor fără cultură şi personalitate;
Crezând cu îndreptăţire în destinul şi misiunea istorică a neamului său, el concepe principii de guvernare pentru tânărul stat român, devenind astfel, cum remarca şi Mircea Eliade, încă din 1942, „ teoreticianul prin excelenţă al naţionalismului român", iar scrierile sale politice din „Curierul de Iaşi" şi mai ales din „ Timpul" contribuind „enorm la fundamentarea patriotismului român modern. Este un rar privilegiu a fi...

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă
Dr. Petre Opriş
Eşaloane militare bulgare au tranzitat România, în drum spre poligoanele din Uniunea Sovietică

Până la momentul invadării Cehoslovaciei de către armatele a cinci state membre ale Organizaţiei Tratatului de la Varşovia (20-21 august 1968), ministrul român al Forţelor Armate sau unul dintre adjuncţii săi stabilea condiţiile de intrare pe teritoriul României sau de tranzitare a ţării de către eşaloanele militare ale celorlalte state membre ale alianţei. Începând din luna septembrie 1968, Nicolae Ceauşescu a intervenit de fiecare dată pentru aprobări de acest gen. Liderul P.C.R. a evitat astfel...

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă
Prof. dr. Gică ManoleNu există, nu pot exista în istorie fapte ce să nu poată fi explicate şi la baza cărora să nu existe cauze, de orice natură ar fie ele. Important este ca cel/cei care analizează, evaluează, judecă un fenomen istoric, să ţină seama de întregul ansamblu de factori cauzali ce au determinat producerea unui eveniment. În judecata istorică se impune obligatoriu, ca o axiomă, sfatul istoricului roman Cornelius Tacitus din Anale: „sine ira et studio" (fără ură şi părtinire). Dar, când judecata asupra unor evenimente istorice este profund marcată, viciată, de interese care nu au nimic comun cu adevărul...

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă
Prof. univ. dr. Ioan ScurtuRevoltele din ianuarie 2012 - care au cuprins întreaga ţarǎ - sunt rezultatul acumulǎrii unor profunde nemulţumiri faţǎ de politica promovatǎ de guvernanţii României dupǎ decembrie 1989. O politicǎ de distrugere a economiei naţionale – semnal a fost dat de primul ministru în ianuarie 1990, când a declarat cǎ industria româneascǎ este „un morman de fiare vechi". O asemenea politicǎ s-a concretizat în:
- privatizarea pǎguboasǎ pentru România a principalelor resurse naturale şi lipsirea statului român de pârghiile necesare promovǎrii unei politice naţionale;
- vinderea la preţuri de nimic a unor...

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă
bujenita batog mihai
„Imaginaţia este mai importantă decât cunoaşterea, cunoaşterea este limitată, imaginaţia înconjoară lumea." (Albert Einstein)

În esenţă, putem considera ştiinţele ca fiind o sumă de ipoteze, unele dintre acestea validate, într-o măsură mai mare, sau mai mică, de experiment, sau prin fenomene observabile având un înalt grad de credibilitate. Desigur, în procesul definitivării unei ipoteze şi celelalte, adiacentele, îşi au factoriilor lor augmentativi însă, la un moment dat, din varii raţiuni, sau chiar prin aducerea unor probe noi, indubitabile, una din ipoteze se impune, însă nici...

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă
General Pavel SudoplatovFinlanda a facilitat Pactul
Molotov-Ribbentrop

La 8 aprilie 1938 - povesteşte Sudoplatov - Boris Rîbkin, şeful rezidenţei NKVD din Finlanda, este convocat la Kremlin, unde Stalin şi alţi membri ai Biroului Politic îi încredinţează oficial misiunea de a oferi verbal guvernului finlandez un pact secret, fără participarea ambasadorului sovietic la Helsinki. În schimbul semnării de către Finlanda cu U.R.S.S. a unui Pact de Asistenţă Mutuală Militară şi Economică în caz de atac din partea unei terţe puteri, sovieticii ofereau finlandezilor siguranţa eternă contra unui război din partea puterilor...

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă
Prof.univ.dr. Ion Coja
E timpul ca evreii şi maghiarii să afle
cine i-a trimis la Auschwitz pe cei 460.000 de evrei din Ungaria

Ani de zile am știut și eu, ca toată lumea, că ungurii, în comparație cu românii, sunt cei care și-au trimis la Auschwitz, la moarte adică, compatrioții evrei. Sute de mii de evrei din Ungaria, în 1944, au luat calea ferată a lagărelor de exterminare, de unde foarte puțini s-au mai întors. Cazul este bine cunoscut și mult discutat. Eu însumi, în mai multe ocazii, am scris pe această temă, mergând pe linia istoriografiei „oficiale" din România de dinainte de 1990: în timp ce evreii din...

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă
Prof. dr. Nicolae IugaŢine de specificul cultural european un anumit tip de cunoaştere, o cultură a cercetării şi cunoaşterii sistematice, o anume reflexivitate intelectuală, după cum s-a remarcat de către diferiţi gânditori comntemporani. Am putea spune că această cunoaştere de tip reflexiv, atotcuprinzătoare sub raport cauzal, îşi are rădăcinile în gândirea lui Aristotel. In Metafizica sa (1013a), filosoful nostru vorbeşte limpede despre patru tipuri de cauze: a) materia imanentă din care ia naştere un lucru, b) forma sau modelul, c) punctul de plecare al schimbării şi d) scopul în vederea căruia se face un...

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă
Coperta cărţii Special Tasks
„SPECIAL TASKS. The Memoirs of an unwanted witness: a Soviet Spymaster"

MISIUNI SPECIALE. Memoriile unui martor nedorit: un şef sovietic de spioni - Pavel Sudoplatov, Anatoli Sudoplatov, New York, editura Little, Brown and Co., 509 pagini

Cartea de faţă a produs consternare la apariţia ei la editura Little, Brown and Co. din New York. Puţine cărţi publicate în America au provocat dezbateri atâtde aprinse între istorici ca această autobiografie a generalului-locotenent Pavel Anatolievici Sudoplatov. Printre dezvăluirile cărţii se numără:
- modul în care savanţii atomişti Oppenheimer, Fermi...

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă
Prof. univ. dr. Buzatu Gheorghe„Istoria nu-i o religie. Istoricul nu accepta nici o dogma, nu respecta nici un lucru interzis, nu cunoaste tabù-uri. El poate sa deranjeze. Istoria nu este tot una cu morala. Istoricul nu are rolul de-a exalta ori de-a condamna, el explica. Istoria nu este sclava actualitatii. Istoricul nu aplica trecutului schemele ideologice contemporane si nu introduce in evenimentele de odinioara sensibilitatea prezentului. Istoria nu-i tot una cu memoria. Istoricul, intr-un demers stiintific, colectioneaza amintirile oamenilor, le compara intre ele, le confrunta cu documentele, cu obiectele, cu urmele...

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă
Dr. Petre OprişLa 14 august 1989, în ziarul „Scânteia" a fost publicat un interviu acordat de Nicolae Ceauşescu unor ziarişti de la publicaţia americană „Newsweek". Aceştia au dorit să prezinte starea de fapt din România şi au scris despre succesele şi, mai ales, despre eşecurile înregistrate de liderul P.C.R. în politica internă şi externă a ţării în anii '80. Propagandiştii P.C.R. s-au străduit să prezinte primirea jurnaliştilor americani de către Nicolae Ceauşescu drept încă o dovadă a prestigiului pe care îl avea preşedintele României în străinătate. Evident, în publicaţia oficială a P.C.R., articolele...

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă
General mr. (r) Conf. univ. dr. Ilie GorjanEste un truism faptul că a conduce oamenii nu e uşor. Este chiar un act de curaj din partea celui care şi-asumă un astfel de rol, îndeosebi în perioada pe care o traversăm. Cu toate acestea, există şefi ai unor structuri organizaţionale din diverse domenii de activitate care aplică şi stăpânesc bine principiile, formele şi modalităţile specifice celor trei principale stiluri manageriale (autoritar, democratic şi liber) vehiculate în literatura de specialitate. Din păcate, însă, sunt şi unele abateri (le putem denumi generic „boli" ale stilului managerial) de la principiile la care am făcut...

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă
Radu TheodoruCând ştiu că pe 17 ianuarie, tânărul de altădată, suplu, frumos, erou al „Aripilor Româneşti" pe faimoasele avioane de vânătoare Messerschmitt împlineşte 88 de ani de viaţă şi aproape şase decenii dedicate scrisului fiind încă „verde", este firesc să mă înduioşez şi să mă bucur cu tot sufletul de faptul, în sine şi de marile sale reuşite în romanul istoric postbelic cu subiecte din istoria României antice, medievale şi moderne, documentate, dinamice, cu personaje pozitive pline de viaţă pilduitoare în sacrificiul lor suprem pentru pământul şi neamul românesc. Iată un fragment grăitor dintr-un...

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă
Prof. univ. dr. Ion Coja- Variațiuni pe tema sionistă -

Nu-l cunosc și n-am auzit de Vlad Solomon până zilele trecute. Jamais couché avec!, cum suna o vorbă în anii studenției. În urmă cu câteva zile am citit însă un text al individului, despre „cum a ajuns" el „jidan" și mai apoi chiar israelian, salvându-se la timp din starea de român. Un text care m-a făcut încă o dată să constat că există o forma mentis evreiască, a unor evrei mai scremuți, din care s-a născut vestitul realism socialist, ca metodă(!) de creație literară și artistică. Însăși ideea de metodă, aplicabilă artei, este și ea, dacă mă gândesc bine...

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă
Dr. Petre OprişÎn ziua de 2 august 1964, o vedetă torpiloare nord-vietnameză a lansat un atac împotriva distrugătorului american „Madox", care se afla într-o misiune de patrulare în golful Tonkin. După circa 48 de ore de la incidentul respectiv, marinarii americani au raportat că o altă navă nord-vietnameză i-a atacat în aceeaşi zonă. Cercetările ulterioare au infirmat faptul că al doilea incident ar fi avut probabil loc vreodată. Ambele evenimente au fost utilizate de autorităţile de la Casa Albă pentru a convinge pe membrii Congresului Statelor Unite ale Americii să aprobe efectuarea unor raiduri aeriene de...

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă
Gică ManoleDespre carol al II-lea, fostul rege al României, se spun lucruri rezonabile în ultima vreme: om de cultură, slăbiciuni fireşti, responsabilitate în guvernare, patriotism etc. Realitatea este „uşor" diferită. În septembrie 1918 a părăsit comanda regimentului s-a îmbrăcat în uniformă germană şi nu s-a oprit decât la Odesa, unde s-a căsătorit cu Zizi Lambrino. Desigur, în orice ţară din lume, Carol al II-lea ar fi fost acuzat, judecat şi condamnat, pentru dezertare şi trădare de patrie. A fost iertat. În zadar a spus generalul Alexandru Averescu că individul merită să fie supus Legii marţiale. I...

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă
Prof. univ. dr. Gheorghe BuzatuMă refer, evident, la Raportul final, lansat în decembrie 2006 de preşedintele actual al României şi alcătuit de o „Comisie Internaţională" diriguită de prof. Vladimir Tismăneanu, sociolog american plecat din România. Raportul, difuzat mai întâi pe Internet şi apoi sub formă de carte, s-a bucurat, graţie tot domnului Vladimir Tismăneanu, de o imensă propagandă, dar n-a slujit, cel puţin până acum, decât exclusiv acestui ţel, căci în ce priveşte prea-insistent evocatul şi râvnitul „proces al comunismului" în România, acesta încă mai are de aşteptat, ceea ce - fără supărare - se dovedeşte...

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă
Prof. univ. dr. Corvin Lupu„Art. 6: Negarea în public a holocaustului ori a efectelor acestuia constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 5 ani şi interzicerea unor drepturi.
Art. 8:
(1) Constituie contravenţie si se sancţionează cu amenda de la 2.500 lei (RON) la 15.000 lei (RON):
a) răspândirea, vânzarea sau confecţionarea de simboluri fasciste, rasiste ori xenofobe, precum si deţinerea, în vederea răspândirii, a unor astfel de simboluri de către o persoana juridică;
b) utilizarea în public a simbolurilor fasciste, rasiste sau xenofobe de cătreo persoana juridică;
(2) Nu constituie infracţiune...

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă
Prof.univ.dr. Ion CojaAflu cu întârziere de numele și fapta doamnei Felicia Captariu. Și cât de rău îmi pare! Nemernicita noastră de mass media, în frunte cu Televiziunea Română anti-națională, au ascuns numele și fapta doamnei Felicia Captariu, de care aflu abia acum, cu un ocol de atâția ani, mai mult de douăzeci. Trag nădejde să aflu că doamna Felicia Captariu este în viață, sănătoasă, iar anii și zilele care-i mai sunt îngăduite de Domnul să le petreacă înconjurată de stima și recunoștința noastră a tuturor românilor. A românilor români, a oamenilor oameni din această Țară și de pretutindeni, oricât de puțini...

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă
Napoleon BonaparteDespre activitatea lui Napoleon Bonaparte s-a scris foarte mult, cu simpatie, dar şi cu ură, cu detaşarea specifică istoricului, dar şi cu încrâncenarea politicianului. Cert este că Napoleon Bonaparte a marcat puternic istoria Europei şi chiar a lumii, a fost un lider excepţional, practician, dar şi vizionar. În timpul exilului său pe Insula Sfânta Elena, a evocat episoade din activitatea sa, „disecând" planuri de bătălii, câştigate, dar şi pierdute; prezentând relaţiile sale cu capetele încoronate ale Europei, cu Papa, cu generalii săi, dar şi cu oameni de rând; justificând legislaţia...

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă
Prof. univ. dr. Corvin Lupu„Art. 6: Negarea în public a holocaustului ori a efectelor acestuia constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 5 ani şi interzicerea unor drepturi.
Art. 8:
(1) Constituie contravenţie si se sancţionează cu amenda de la 2.500 lei (RON) la 15.000 lei (RON):
a) răspândirea, vânzarea sau confecţionarea de simboluri fasciste, rasiste ori xenofobe, precum si deţinerea, în vederea răspândirii, a unor astfel de simboluri de către o persoana juridică;
b) utilizarea în public a simbolurilor fasciste, rasiste sau xenofobe de cătreo persoana juridică;
(2) Nu constituie infracţiune...

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă
Dr. Petre Opriş
Decembrie 1970

După încheierea reuniunii Comitetului Politic Consultativ al Organizaţiei Tratatului de la Varşovia (Berlin, 2 decembrie 1970), Nicolae Ceauşescu a discutat cu Leonid Brejnev despre posibilitatea construirii în România a unei uzine pentru producerea de diamante sintetice.[1] Liderul român a solicitat sprijinul Moscovei deoarece, în acel moment, URSS se situa, pe plan mondial, pe locul al II-lea în privinţa producţiei de diamante (9,5 milioane de carate), iar specialiştii sovietici aveau tehnologia necesară prelucrării diamantelor naturale şi a fabricării pe scară industrială a...

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă
Dr. Ovidiu Vuia„Unirea Naţională, ideea forţă a României moderne, în perspectiva istorică şi în complexul politic european".
(Pamfil Şeicaru Madrid, Editura Carpaţi, 1959)

E bine să se ştie că între Anglia şi Franţa erau deosebiri esenţiale. Englezii vroiau să continue lupta. Într-o scrisoare a reginei Victoria, adresată lui Napoleon al III-lea, aceasta era de părere că pacea survine prea devreme. Dacă mai luăm în considerare o notaţie a ei din carnetul său intim reiese că pentru regina Angliei, o înţelegere, cu francezii, pentru a izgoni pe austrieci din Italia, ar fi fost ruşine pentru Anglia. Într'un...

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă
Maria Diana Popescu - iarnaCulese din diferite zone ale ţării
Să ne amintim cîteva din obiceiurile strămoşilor,  la trecerea dintre ani:
- Trebuie să ţinem cont ca această perioadă de sfîrşit şi de început de an să se desfăşoare într-o armonie perfectă.
- În Ajunul Anului Nou, bărbatii merg cu Plugul, iar copiii cu Pluguşorul. Obiceiul se datează din timpuri precreştine, când oamenii făceau urări pentru fertilitatea pământului şi pentru belşugul gospodăriei. Tinerii pocnesc din bice ca să alunge anul vechi şi însoţesc urările cu clinchete de clopoţei. În dimineaţa de Anul Nou, copiii încep colindul cu sorcova, astfel cei...

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă
Maria Diana Popescu, iarna
- Culese din diferite zone ale ţării -

Sărbătoarea Sfîntă a Crăciunului, cea mai aşteptată de peste an, este momentul reunirii familiei, cînd relele se dau uitării şi încercăm să fim buni. Strămoşii noştri ne-au lăsat o serie de obiceiuri şi superstiţii legate de Ajunul Crăciunului. Din popor se spune că, respectarea lor atrage după sine norocul şi bunăstarea în anul care vine. Aşadar, dacă doriţi ca anul 2013 să fie rodnic în toate şi pe placul dumneavoastră, în Ajunul Crăciunului ţineţi cont de următoarele sfaturi din bătrîni:
- Simbolul Craciunului este bradul. Chiar dacă l-aţi cumpărat...

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă
Copil înlăcrimat
Dragă Doamne,

De mai mult timp mă gândesc să-Ţi scriu o scrisoare în care să-Ţi spun despre mine şi despre ce se mai întâmplă pe aici. Bunicul meu mi-a spus că Tu ai făcut cerul, pământul şi tot ce noi mai avem. Că eşti bun şi să ne rugăm Ţie ca să ne ajuţi. Eu stau la bunicul Doamne! Părinţii mei au plecat mai demult în Spania şi încă îi aştept să vină. Mai întâi a plecat mama. La început ne-a trimis bani, apoi n-am mai primit nimic şi nici nu a mai dat telefon... Tata a devenit trist. Cei care veneau sa-i ceară înapoi banii împrumutaţi începuseră să se răstească la el. Din ce în ce mai trist...

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă
Jeffrey Vanga FranksPrin anii '90, România avea un „vizionar bruknerian", chemat între timp la judecata de apoi. I se mai spunea „Oracolul din Dămăroaia" şi era specializat în „profeţii despre trecut". Ştia multe... şi multe păcate avea pe răboj. Vremurile s-au mai schimbat. Acum, cel care „taie şi spânzură" poporul român, mai ceva ca şeful statului, este un actor ciudat, şeful delegaţiei Fondului Monetar Internaţional. În urma unei plimbări prin Capitală, oracolul venetic a avut o revelaţie sublimă, admiţând totuşi că percepţia lui este una superficială: „Mergând pe străzile Bucureştiului şi făcând comparaţia...

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă
Prof. univ. dr. Corvin Lupu„Art. 6: Negarea în public a holocaustului ori a efectelor acestuia constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 5 ani şi interzicerea unor drepturi.
Art. 8:
(1) Constituie contravenţie si se sancţionează cu amenda de la 2.500 lei (RON) la 15.000 lei (RON):
a) răspândirea, vânzarea sau confecţionarea de simboluri fasciste, rasiste ori xenofobe, precum si deţinerea, în vederea răspândirii, a unor astfel de simboluri de către o persoana juridică;
b) utilizarea în public a simbolurilor fasciste, rasiste sau xenofobe de cătreo persoana juridică;
(2) Nu constituie infracţiune...

ISSN, ISSN-L 2247- 4374

Editorial

Academia Romana
AOSR
Arhiepiscopia Ramnicului
Boromir
Ziarul Natiunea
Clipa.com
Uniunea Ziaristilor Profesionisti din Romania
Diana
Ziaristi Online
Grand Hotel Sofianu
UAP Valcea
Editura Fortuna
Muzeul de Arta Craiova

Please publish modules in offcanvas position.