Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă
Prof. univ. dr. Ion Coja„« Râsul la mormânt », de Mircea Cărtărescu. Provin dintr-o familie săracă. Nu mă laud cu asta, dar nici nu pot s-o uit. Una dintre cele mai persistente amintiri ale mele e despre părinţii mei care, seară de seară, timp de treizeci de ani, cât am locuit cu ei, făceau socoteala tuturor cheltuielilor de peste zi. Niciodată nu le ajungeau banii. În casă erau un singur salariu şi patru persoane.

Azi, părinţii mei trăiesc dintr-o singură pensie şi, credeţi-mă, nu dintre cele nesimţite. Eu însumi ştiu prea bine ce înseamnă sărăcia. Am cunoscut cozile şi frigul dinainte, am cunoscut inflaţia...

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă
Dr. Petre OprişÎn şedinţa din 22 septembrie 1989 a Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., Elena Ceauşescu a încercat să amâne semnarea de către Nicolae Ceauşescu a decretului prezidenţial privind stabilirea preţurilor de producţie şi de livrare a avionului de şcoală şi antrenament IAR-99 „Şoim". Spre deosebire de soţul său, care cunoaştea câteva elemente privind modul de alcătuire a preţului pentru un produs, Elena Ceauşescu era total depăşită de situaţie. Cu toate acestea, „tovarăşa academician doctor inginer", preşedinte a Consiliului Naţional pentru Ştiinţă şi Tehnologie, se implica în diferite...

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă
Eichman la Ierusalim, coperta
„Raport asupra banalităţii răului"
- Minciună ca profesie - Hannah Arendt[1]

De Adolf Eichmann am auzit încă de la 12 ani. Cum aşa? De unde putea un copil din clasa a şasea, dintr-un sat din nord-estul extrem al României, devenită Republică Socialistă, să ştie cine a fost Adolf Eichmann? Iată de unde. Într-un colţ din fundul clasei mele, cum priveai dinspre catedră, pe stânga, se afla un dulap banal, din lemn şi fără geamuri. Două belciuge şi un lacăt îl păzeau de curiozitatea noastră. Rar, foarte rar, vreun profesor umbla la dulap, de unde scotea câte-o carte. Aşadar, acolo erau cărţi!...

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă
Constantin Bâzu CantacuzinoAşa cum se ştie, aviaţia română a fost cunoscută şi remarcată de-a lungul timpului pe plan internaţional, strălucind prin contribuţii remarcabile la progresul tehnic mondial, ca urmare a inteligenţei şi eforturilor unor inventatori şi constructori de aparate de zbor precum Aurel Vlaicu, Traian Vuia şi Henri Coandă, dar şi prin curajul, îndemnarea, spiritul de sacrificiu şi măiestria unor piloţi de excepţie care, în cele mai grele încleştări din istoria românilor, s-au acoperit de glorie nepieritoare înscriindu-şi numele în panteonul eroilor neamului. Unul dintre aceştia, un adevărat maestru al...

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă
George Liviu TeleoacăAnul 2012 este considerat Anul Dragonului şi, ca atare, reprezintă un foarte bun prilej spre a ne reaminti că Dragonul, nu are nimic în comun cu fiara apolcaliptică, imaginată în secolul XIII de iresponsabilul dominican Voragine[1], care a pângărit, prin minciună, iconografia Sfântului Gheorghe, ci reprezintă acel semn hieroglific, născut odată cu Tradiţia Primordială, pentru a exprima numele Unicului Ziditor, Dumnezeul monoteismului funciar.[2] Ca simbol al puterii cerului, Dragonul este considerat, în continuare, un semn de foarte bun augur, atât în China, cât şi în Ţara Galilor, unde...

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă
Academician Dan BerindeiNu este firesc amestecul politicii în judecarea trecutului şi cu atât mai puţin poate fi acceptată în funcţie de sentinţele politice şi presiunile venite din exterior. Judecata istoriei trebuie lăsată pe sema istoricilor, iar aceştia sunt datori, sunt obligaţi să procedeze cu obiectivitate şi detaşaţi de factorul politic. Ei trebuie să aprecieze atât părţile negative cât şi cele pozitive, procedând la o dreaptă cântărire şi prezentare a faptelor. Este şi cazul celui care a condus destinele României, în timpuri de grea încercare, aproape o jumătate de deceniu, Mareşalul Ion Antonescu....

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă
Dr. Petre OprişDespre prostituţia din România
şi consemnările lui Gheorghe Gheorghiu-Dej (decembrie 1964)

Supravegherea informativă a unor cetăţeni străini aflaţi în mod temporar în România, precum şi a anturajului acestora, s-a desfăşurat în mod oficial şi organizat încă de la sfârşitul primului război mondial.[1] Acţiunile de acest gen au continuat după încheierea celui de-al doilea război mondial sub diverse forme, iar Direcţia Generale a Securităţii Poporului (înfiinţată la 28 august 1948) a preluat sarcina respectivă prin crearea unei structuri subordonate specializate în acest sens....

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă
Vietnam 3„Sine ira et studio" - Fără ură şi părtinire (Tacitus)

Luni, 30 ianuarie, 2012, s-au implinit 44 de ani de la faimoasa ofensivă Viet Cong, asupra trupelor americane din Vietnamul de Sud. Ofensiva a coincis cu Anul Nou Vietnamez, cunoscut sub denumirea de Tet Holiday şi va rămâne înscrisă cu majuscule în toate studiile de tactică şi strategie militară. De fapt, americanii, adepţi ai principiilor desprinse din „Revoluţia şi Învăţătura" a lui Leon Troţki, au realizat că „învăţatul comportă anumite riscuri, din necesitate fiind nevoit să înveţi de la cei mai ardenţi inamici", studiază la...

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă
Prof. univ, dr, Ioan ScurtuAu trecut anii şi din nou s-a procedat la reorganizarea administrativ-teritorială prin crearea unei mari unităţi: Regiunea. Şi de această dată România parcurgea o perioadă dificilă. O profundă criză economică şi socială: economia nu se refăcuse după anii de război, datoriile impuse prin Convenţia de armistiţiu din septembrie 1944 şi prin Tratatul de pace din februarie 1947 afectau grav industria şi agricultura; prin sovrom-uri sovieticii preluau principalele bogăţii ale ţării. De pe piaţă lipseau produsele de primă necesitate, iar aprovizionarea populaţiei se realiza pe bază de raţii şi...

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă
Prof. dr. Gică ManoleCazul Transnistriei este de o importanţă crucială în acuzarea Statului Român de Holocaust. Peste o sută de mii de evrei au fost deportaţi în Transnistria nu spre a fi exterminaţi, ci pentru a asigura siguranţa statului român faţă de o minoritate ce dovedise puternice atitudini antiromâneşti, stat aflat atunci în război cu un inamic de moarte, Uniunea Sovietică. De altfel, dacă România lui Antonescu ar fi practicat cu adevărat Holocaustul, evreii nici n-ar mai fi fost deportaţi peste Nistru, putându-se înfăptui crima în ţară. Deportările din Transnistria nu înseamnă exterminare, dincolo de...

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă
Prof. univ. dr. Ioan ScurtuInsistenţa şi intransigenţa unor politicieni privind necesitatea reorganizării administrativ-teritoriale a României, prin crearea altor structuri, diferite de cele tradiţionale - comuna şi judeţul - mi-au adus în memorie alte asemenea atitudini dintr-un trecut nu foarte îndepărtat, iar comparaţiile sunt pline de semnificaţie. Trăsătura lor comună este aceea că au fost iniţiate în timpul unor crize (economice, politice, morale), constituind un important factor de diversiune, adică de distragere a atenţiei populaţiei de la problemele grave cu care aceasta se confruntă, oferindu-i un subiect de...

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă
Vânătorul de tancuri Pe parcursul operaţiilor desfăşurate pe frontul antisovietic, trupele de blindate au cunoscut mai multe transformări, atât structurale, cât şi ca dotare. La 28 octombrie 1943 a fost promulgată legea pentru reorganizarea forţelor armate, care prevedea, printre altele, şi organizarea trupelor de tancuri. În urma acesteia a fost înfiinţat Comandamentul Trupelor Motomecanizate, organism pentru coordonarea şi conducerea trupelor motomecanizate din Armata Română şi o dublură a Diviziei 1 blindată, dotată cu tehnică de luptă de provenienţă germană: tunuri de asalt şi autoblindate. Concomitent, s-a...

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă
Ion NălbitoruCele relatate mai jos sunt realităţi observate în Italia, regiunea Campania din provincia Caserta. Ca nou sosit pe aceste meleaguri, în afară de primele impresii lăsate de cadrul natural, te uimesc italienii cu meticulozitatea cu care îşi îngrijesc parcurile, grădinile, terenurile agricole. Cei ce deţin livezi cu pomi (piersici, caişi, meri, peri, măslini, portocali, mandarini, kiwi etc.) sau închiriază teren arabil pentru cultivarea cu brocoli, cartofi, pepeni, grâu, porumb, tabac şi altele, au tractoare proprietate personală dotate cu ceea ce este necesar fiecărui sezon de la arat...

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă
Prof. dr. Tudor NedelceaPertinent cunoscător al istoriei naţionale, dar şi a celei europene, Eminescu este pe deplin conştient că Europa n-ar fi interesată de un popor fără cultură şi personalitate;
Crezând cu îndreptăţire în destinul şi misiunea istorică a neamului său, el concepe principii de guvernare pentru tânărul stat român, devenind astfel, cum remarca şi Mircea Eliade, încă din 1942, „ teoreticianul prin excelenţă al naţionalismului român", iar scrierile sale politice din „Curierul de Iaşi" şi mai ales din „ Timpul" contribuind „enorm la fundamentarea patriotismului român modern. Este un rar privilegiu a fi...

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă
Dr. Petre Opriş
Eşaloane militare bulgare au tranzitat România, în drum spre poligoanele din Uniunea Sovietică

Până la momentul invadării Cehoslovaciei de către armatele a cinci state membre ale Organizaţiei Tratatului de la Varşovia (20-21 august 1968), ministrul român al Forţelor Armate sau unul dintre adjuncţii săi stabilea condiţiile de intrare pe teritoriul României sau de tranzitare a ţării de către eşaloanele militare ale celorlalte state membre ale alianţei. Începând din luna septembrie 1968, Nicolae Ceauşescu a intervenit de fiecare dată pentru aprobări de acest gen. Liderul P.C.R. a evitat astfel...

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă
Prof. dr. Gică ManoleNu există, nu pot exista în istorie fapte ce să nu poată fi explicate şi la baza cărora să nu existe cauze, de orice natură ar fie ele. Important este ca cel/cei care analizează, evaluează, judecă un fenomen istoric, să ţină seama de întregul ansamblu de factori cauzali ce au determinat producerea unui eveniment. În judecata istorică se impune obligatoriu, ca o axiomă, sfatul istoricului roman Cornelius Tacitus din Anale: „sine ira et studio" (fără ură şi părtinire). Dar, când judecata asupra unor evenimente istorice este profund marcată, viciată, de interese care nu au nimic comun cu adevărul...

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă
Prof. univ. dr. Ioan ScurtuRevoltele din ianuarie 2012 - care au cuprins întreaga ţarǎ - sunt rezultatul acumulǎrii unor profunde nemulţumiri faţǎ de politica promovatǎ de guvernanţii României dupǎ decembrie 1989. O politicǎ de distrugere a economiei naţionale – semnal a fost dat de primul ministru în ianuarie 1990, când a declarat cǎ industria româneascǎ este „un morman de fiare vechi". O asemenea politicǎ s-a concretizat în:
- privatizarea pǎguboasǎ pentru România a principalelor resurse naturale şi lipsirea statului român de pârghiile necesare promovǎrii unei politice naţionale;
- vinderea la preţuri de nimic a unor...

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă
bujenita batog mihai
„Imaginaţia este mai importantă decât cunoaşterea, cunoaşterea este limitată, imaginaţia înconjoară lumea." (Albert Einstein)

În esenţă, putem considera ştiinţele ca fiind o sumă de ipoteze, unele dintre acestea validate, într-o măsură mai mare, sau mai mică, de experiment, sau prin fenomene observabile având un înalt grad de credibilitate. Desigur, în procesul definitivării unei ipoteze şi celelalte, adiacentele, îşi au factoriilor lor augmentativi însă, la un moment dat, din varii raţiuni, sau chiar prin aducerea unor probe noi, indubitabile, una din ipoteze se impune, însă nici...

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă
General Pavel SudoplatovFinlanda a facilitat Pactul
Molotov-Ribbentrop

La 8 aprilie 1938 - povesteşte Sudoplatov - Boris Rîbkin, şeful rezidenţei NKVD din Finlanda, este convocat la Kremlin, unde Stalin şi alţi membri ai Biroului Politic îi încredinţează oficial misiunea de a oferi verbal guvernului finlandez un pact secret, fără participarea ambasadorului sovietic la Helsinki. În schimbul semnării de către Finlanda cu U.R.S.S. a unui Pact de Asistenţă Mutuală Militară şi Economică în caz de atac din partea unei terţe puteri, sovieticii ofereau finlandezilor siguranţa eternă contra unui război din partea puterilor...

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă
Prof.univ.dr. Ion Coja
E timpul ca evreii şi maghiarii să afle
cine i-a trimis la Auschwitz pe cei 460.000 de evrei din Ungaria

Ani de zile am știut și eu, ca toată lumea, că ungurii, în comparație cu românii, sunt cei care și-au trimis la Auschwitz, la moarte adică, compatrioții evrei. Sute de mii de evrei din Ungaria, în 1944, au luat calea ferată a lagărelor de exterminare, de unde foarte puțini s-au mai întors. Cazul este bine cunoscut și mult discutat. Eu însumi, în mai multe ocazii, am scris pe această temă, mergând pe linia istoriografiei „oficiale" din România de dinainte de 1990: în timp ce evreii din...

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă
Prof. dr. Nicolae IugaŢine de specificul cultural european un anumit tip de cunoaştere, o cultură a cercetării şi cunoaşterii sistematice, o anume reflexivitate intelectuală, după cum s-a remarcat de către diferiţi gânditori comntemporani. Am putea spune că această cunoaştere de tip reflexiv, atotcuprinzătoare sub raport cauzal, îşi are rădăcinile în gândirea lui Aristotel. In Metafizica sa (1013a), filosoful nostru vorbeşte limpede despre patru tipuri de cauze: a) materia imanentă din care ia naştere un lucru, b) forma sau modelul, c) punctul de plecare al schimbării şi d) scopul în vederea căruia se face un...

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă
Coperta cărţii Special Tasks
„SPECIAL TASKS. The Memoirs of an unwanted witness: a Soviet Spymaster"

MISIUNI SPECIALE. Memoriile unui martor nedorit: un şef sovietic de spioni - Pavel Sudoplatov, Anatoli Sudoplatov, New York, editura Little, Brown and Co., 509 pagini

Cartea de faţă a produs consternare la apariţia ei la editura Little, Brown and Co. din New York. Puţine cărţi publicate în America au provocat dezbateri atâtde aprinse între istorici ca această autobiografie a generalului-locotenent Pavel Anatolievici Sudoplatov. Printre dezvăluirile cărţii se numără:
- modul în care savanţii atomişti Oppenheimer, Fermi...

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă
Prof. univ. dr. Buzatu Gheorghe„Istoria nu-i o religie. Istoricul nu accepta nici o dogma, nu respecta nici un lucru interzis, nu cunoaste tabù-uri. El poate sa deranjeze. Istoria nu este tot una cu morala. Istoricul nu are rolul de-a exalta ori de-a condamna, el explica. Istoria nu este sclava actualitatii. Istoricul nu aplica trecutului schemele ideologice contemporane si nu introduce in evenimentele de odinioara sensibilitatea prezentului. Istoria nu-i tot una cu memoria. Istoricul, intr-un demers stiintific, colectioneaza amintirile oamenilor, le compara intre ele, le confrunta cu documentele, cu obiectele, cu urmele...

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă
Dr. Petre OprişLa 14 august 1989, în ziarul „Scânteia" a fost publicat un interviu acordat de Nicolae Ceauşescu unor ziarişti de la publicaţia americană „Newsweek". Aceştia au dorit să prezinte starea de fapt din România şi au scris despre succesele şi, mai ales, despre eşecurile înregistrate de liderul P.C.R. în politica internă şi externă a ţării în anii '80. Propagandiştii P.C.R. s-au străduit să prezinte primirea jurnaliştilor americani de către Nicolae Ceauşescu drept încă o dovadă a prestigiului pe care îl avea preşedintele României în străinătate. Evident, în publicaţia oficială a P.C.R., articolele...

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă
General mr. (r) Conf. univ. dr. Ilie GorjanEste un truism faptul că a conduce oamenii nu e uşor. Este chiar un act de curaj din partea celui care şi-asumă un astfel de rol, îndeosebi în perioada pe care o traversăm. Cu toate acestea, există şefi ai unor structuri organizaţionale din diverse domenii de activitate care aplică şi stăpânesc bine principiile, formele şi modalităţile specifice celor trei principale stiluri manageriale (autoritar, democratic şi liber) vehiculate în literatura de specialitate. Din păcate, însă, sunt şi unele abateri (le putem denumi generic „boli" ale stilului managerial) de la principiile la care am făcut...

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă
Radu TheodoruCând ştiu că pe 17 ianuarie, tânărul de altădată, suplu, frumos, erou al „Aripilor Româneşti" pe faimoasele avioane de vânătoare Messerschmitt împlineşte 88 de ani de viaţă şi aproape şase decenii dedicate scrisului fiind încă „verde", este firesc să mă înduioşez şi să mă bucur cu tot sufletul de faptul, în sine şi de marile sale reuşite în romanul istoric postbelic cu subiecte din istoria României antice, medievale şi moderne, documentate, dinamice, cu personaje pozitive pline de viaţă pilduitoare în sacrificiul lor suprem pentru pământul şi neamul românesc. Iată un fragment grăitor dintr-un...

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă
Prof. univ. dr. Ion Coja- Variațiuni pe tema sionistă -

Nu-l cunosc și n-am auzit de Vlad Solomon până zilele trecute. Jamais couché avec!, cum suna o vorbă în anii studenției. În urmă cu câteva zile am citit însă un text al individului, despre „cum a ajuns" el „jidan" și mai apoi chiar israelian, salvându-se la timp din starea de român. Un text care m-a făcut încă o dată să constat că există o forma mentis evreiască, a unor evrei mai scremuți, din care s-a născut vestitul realism socialist, ca metodă(!) de creație literară și artistică. Însăși ideea de metodă, aplicabilă artei, este și ea, dacă mă gândesc bine...

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă
Dr. Petre OprişÎn ziua de 2 august 1964, o vedetă torpiloare nord-vietnameză a lansat un atac împotriva distrugătorului american „Madox", care se afla într-o misiune de patrulare în golful Tonkin. După circa 48 de ore de la incidentul respectiv, marinarii americani au raportat că o altă navă nord-vietnameză i-a atacat în aceeaşi zonă. Cercetările ulterioare au infirmat faptul că al doilea incident ar fi avut probabil loc vreodată. Ambele evenimente au fost utilizate de autorităţile de la Casa Albă pentru a convinge pe membrii Congresului Statelor Unite ale Americii să aprobe efectuarea unor raiduri aeriene de...

Evaluare utilizator: 5 / 5

Steluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activă
Gică ManoleDespre carol al II-lea, fostul rege al României, se spun lucruri rezonabile în ultima vreme: om de cultură, slăbiciuni fireşti, responsabilitate în guvernare, patriotism etc. Realitatea este „uşor" diferită. În septembrie 1918 a părăsit comanda regimentului s-a îmbrăcat în uniformă germană şi nu s-a oprit decât la Odesa, unde s-a căsătorit cu Zizi Lambrino. Desigur, în orice ţară din lume, Carol al II-lea ar fi fost acuzat, judecat şi condamnat, pentru dezertare şi trădare de patrie. A fost iertat. În zadar a spus generalul Alexandru Averescu că individul merită să fie supus Legii marţiale. I...

Un dezertor-criminal pe tronul României - Carol al II-lea - 5.0 out of 5 based on 1 vote

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă
Prof. univ. dr. Gheorghe BuzatuMă refer, evident, la Raportul final, lansat în decembrie 2006 de preşedintele actual al României şi alcătuit de o „Comisie Internaţională" diriguită de prof. Vladimir Tismăneanu, sociolog american plecat din România. Raportul, difuzat mai întâi pe Internet şi apoi sub formă de carte, s-a bucurat, graţie tot domnului Vladimir Tismăneanu, de o imensă propagandă, dar n-a slujit, cel puţin până acum, decât exclusiv acestui ţel, căci în ce priveşte prea-insistent evocatul şi râvnitul „proces al comunismului" în România, acesta încă mai are de aşteptat, ceea ce - fără supărare - se dovedeşte...

ISSN, ISSN-L 2247- 4374

Editorial

Academia Romana
AOSR
Arhiepiscopia Ramnicului
Boromir
Ziarul Natiunea
Clipa.com
Uniunea Ziaristilor Profesionisti din Romania
Diana
Ziaristi Online
Grand Hotel Sofianu
UAP Valcea
Editura Fortuna
Muzeul de Arta Craiova

Please publish modules in offcanvas position.