Cuvântul duplicitar al secretarului general al O.N.U. Antonio Guterres 

Niciuna dintre problemele enumerate în titlul articolului nu a fost ridicată de secretarul general al O.N.U. Antonio Guterres  în declarațiile sale adresate Consiliului de Securitate al O.N.U. din 24 octombrie a.c.: „Situația din Orientul Mijlociu devine din ce în ce mai gravă din oră în oră. Războiul din Gaza este dezlănțuit și riscă să crească în spirală în întreaga regiune. Diviziunile sunt societăți în descompunere. Tensiunile amenință să se dea peste cap. Într-un moment crucial ca acesta, este vital să fim clari cu privire la principii - începând cu principiul fundamental al respectării și protecției civililor.”

Dar nemulțumirile poporului palestinian nu pot justifica atacurile îngrozitoare ale Hamas.  Și aceste atacuri îngrozitoare nu pot justifica pedeapsa colectivă a poporului palestinian”. (sublinierea adăugată)

După cum a subliniat Centrul de Cercetare asupra Globalizării[1], dezaprobarea lui Guterres față de Israel este îngăduitoare. El nu condamnă Tel Aviv pentru uciderile masive de civili palestinieni (în covoarele bombardamentelor din Gaza), care au dus până acum la peste 6.500 de morți palestinieni și nici nu ridică (în observațiile sale inițiale) problema unei „încetări a focului”.

„Washington Post” raportează că: „Toți cei 100 de senatori americani au semnat joi o scrisoare prin care îi cer  secretarului general al O.N.U. António Guterres să abordeze ceea ce parlamentarii numesc părtinire înrădăcinată împotriva Israelului în cadrul organismului mondial”. 

Va recunoaște O.N.U. cu fermitate „Agenda penală a Israelului” împotriva poporului Palestinei?

Declarația secretarului general al ONU, Antonio Guterres[2] folosește un limbaj puternic pentru a insista ca Națiunile Unite să rectifice ceea ce senatorii au spus că este un tratament inegal al Israelului pe baza drepturilor omului și a altor motive.

„Prin cuvinte și acțiuni, vă îndemnăm să vă asigurați că Israelul nu este tratat nici mai bine, nici mai rău decât orice alt membru al O.N.U. în stare bună”, au declarat aceștia. 

Senatorii par să se afle într-un univers paralel. Au reflectat ei, în context, asupra cuvintelor de bază ale O.N.U., declarând: „să salveze generațiile următoare de flagelul războiului... să reafirmăm încrederea în drepturile fundamentale ale omului, în demnitatea și valoarea persoanei umane... pentru a promova progresul social și standarde de viață mai bune într-o libertate mai mare... pentru a practica toleranța și a trăi împreună în pace unii cu alții ca vecini buni... să folosească mecanisme internaționale pentru promovarea progresului economic și social al tuturor popoarelor...”. 

Israelul - prezentat vreodată ca victima eternă - nu este doar un joc de cuvinte, ci și o batjocură la adresa declarației Balfour din 2 noiembrie1917; de atunci le-a călcat pe amândouă. Balfour: „Guvernul Majestății Sale consideră cu favoare înființarea  în Palestina  a unui cămin național pentru poporul evreu,  înțelegându-se clar că nu se va face nimic care să prejudicieze drepturile civile și religioase ale comunităților neevreiești existente în Palestina  ...” (Subliniere adăugată). 

Atât despre „drepturile” palestinienilor. Între noiembrie 1947 și noiembrie 1948 cinci sute treizeci și unu de orașe și sate palestiniene au fost „curățate etnic”[3], până în 1952 era șase sute cincisprezece[4]. Această „Nakba” („catastrofă”) la șaptezeci de ani de la fondarea finală a Israelului este acum în desfășurare.

Acapararea terenurilor este ilegală și încalcă :

- Carta O.N.U., articolul 2(4) și 51 (1945);

- Declarația privind principiile dreptului internațional privind relațiile de prietenie […], Principiul 1 (1970). 

Așezările de pe terenurile ocupate încalcă Convențiile de la Geneva IV, articolul 49(6) (1949). Este ilegal să colonizezi sau să transferi persoane neindigene pe terenurile ocupate. 

Luarea de pământ cu forța și revendicarea suveranității încalcă: Carta O.N.U., articolul 2(4) (1945); Declarația privind principiile dreptului internațional privind relațiile de prietenie…, principiul 1. 

Interzicerea dreptului populațiilor civile de a se întoarce la casele lor după încheierea conflictului armat este o încălcare directă a dreptului internațional și a rezoluțiilor O.N.U. Convenția de la Geneva IV, articolele 45, 46 și 49 (1949), rezoluțiile ONU 194 (III) (Adunarea Generală; 1948) și 237 (Consiliul de Securitate; 1967). 

Pedeapsa colectivă încalcă Convențiile de la Geneva IV, articolul 33 (1949); Convențiile de la Geneva (Protocolul I), articolul 75(2d) (1977)[5].

Lista încălcărilor dreptului internațional este aproape nesfârșită, la fel ca și atacurile asupra unui popor fără armată, forță aeriană sau marina, plus decimările din 1967, 2008-9 și 2014. 

Încălcările de către Israel ale Rezoluțiilor Consiliului de Securitate al Națiunilor Unite, obligatorii din punct de vedere juridic pentru națiunile membre, includ Rezoluțiile: 54, 111, 233, 234, 236, 248, 250, 252, 256, 262, 267, 270, 280, 285, 280, 285 , 316, 468, 476, un eșantion mic.

Senatorii ar părea să aibă la fel de puține cunoștințe despre nelegiuirile aduse Orientului Mijlociu de către puterile străine și cucii din cuib ca și președintele lor nepriceput. Nu Israelul i se acordă „tratament inegal”, ci palestinienilor, furați de pământul, istoria, justiția și toată normalitatea lor[6].

-------------------------------------------------
[1]  Va recunoaște ONU cu fermitate „Agenda penală a Israelului” împotriva poporului Palestinei? Declarația SG UN Antonio Guterres - https://www.globalresearch.ca/palestine-apartheid-stolen-lives-and-land-history-erased-united-nations-deaf-mute/5601586 - 27 0ctombrie 2023.
Sursa foto Israelpalestinenews.org  - 27 octombrie 2023