Percepție total eronată asupra mandatului pe care l-au primit de la cetățeni

Pentru că unii senatori și deputați nu prea înțeleg care sunt principiile și regulile după care trebuie să își exercite mandatul, nu înțeleg care le sunt obligațiile, nu înțeleg care este rolul Constituției și îndrăznesc să amenințe cetățenii cu plângeri penale pentru că îi contactează să le spună părerea lor despre proiectele de lege aflate în procedură de legiferare, fac următoarele precizări:

„În exercitarea mandatului (reprezentativ) deputații și senatorii sunt în serviciul poporului” (Art. 69 alin. 1 din Constituție, art. 1 alin 2 din Legea nr. 96/2021 privind statutul senatorilor și deputaților, art. 1 alin. 2 din Codul de conduită al deputaților și senatorilor).

Orice mandat imperativ este nul.

Adică, atunci când v-am ales, nu v-am trimis în Parlament ca să votați într-un anumit fel. Însă, asta nu înseamnă că atunci când ajungeți acolo trăiți în lumi diferite raportat la cetățeni și uitați că sunteți în serviciul poporului în exercitarea mandatului (art. 69 alin. 2 din Constituție, art. 1 alin 3 din Legea nr. 96/2006 art. 2 alin. 1 din Codul de conduită al deputaților și senatorilor). Dacă vă sesizăm încălcări de principii, legi/probleme pe care le vor genera proiectele de legi pe care le analizați și pe care urmează să le votați, nu înseamnă că vă dăm un mandat imperativ.

Sunteți obligați să analizați ce vă trimitem, nu de alta, dar poate nu înțelegeți ce scrie în ele, cum au fost redactate și ce probleme vor crea în societate. Asta cu atât mai mult cu cât: „În exercitarea mandatului lor, deputații și senatorii trebuie să dea dovadă de obiectivitate. Deputații și senatorii au îndatorirea de a acționa cu competență și corectitudine în exercitarea atribuțiilor și în aducerea la îndeplinire a obligațiilor ce le revin” (art 3 din Codul de conduită al deputaților și senatorilor).

Principii și reguli de conduită parlamentară.

Principiul interesului național

Deputații și senatorii au îndatorirea de a acționa în interesul întregii națiuni și al locuitorilor din circumscripțiile electorale pe care le reprezintă, respectiv al cetățenilor aparținând minorităților naționale, pe care îi reprezintă.” (art. 10 din Legea nr. 96/2006). Adică aveți obligația de a acționa în interesul națiunii române pentru că sunteți în serviciul poporului român, nu în interesul altor națiuni sau grupuri de interese (oricare ar fi ele).

Principiul legalității și al bunei-credințe

„Deputații și senatorii, în calitatea lor de reprezentanți aleși ai poporului român, își îndeplinesc îndatoririle și își exercită drepturile în onformitate cu Constituția, Legile Țării  și regulamentele Camerei Deputaților și Senatului, pe toată durata mandatului pe care îl dețin” (art. 11 alin 1 din Legea nr. 96/2006). Drept urmare, atunci când vă exercitați mandatul și analizați proiectele de legi în comisii trebuie să vedeți dacă acele proiecte de legi respectă dispozițiile constituționale și dacă au fost redactate și inițiate cu respectarea dispozițiilor legilor în vigoare și să respectați și procedura de legiferare din Regulamentele camerelor. Așa că atunci când vi se trimit opinii că proiectul de lege încalcă Constituția, trebuie să verificați și, dacă încalcă, să îl amendați și să îl faceți constituțional.

Nu puteți să ignorați încălcarea Constituției și să vă desfășurați activitatea cu încălcarea Constituției și să răspundeți (ca în răspunsul atașat) că este CCR garantul supremației Constituției și unica jurisdicție constituțională în România.  Curtea Constituțională ar trebui să se pronunțe când vouă v-a scăpat, nu v-ați dat seama sau nu v-ați priceput că anumite texte din proiectul de lege sunt neconstituționale.

Nu vă puteți desfășura activitatea cu bună știință încălcând Constituția, legile și regulamentul pentru că atunci sunteți de rea -credință.

- „Deputaților și senatorilor le este interzis să își asume față de persoanele fizice sau juridice obligații financiare ori de alt tip, menite să influențeze exercitarea mandatului cu bună-credință, potrivit propriei conștiințe” (art. 11 alin 2 din Legea nr. 96/2006)

- „Deputații și senatorii nu trebuie să încheie nicio înțelegere prin care să condiționeze votul exprimat în exercitarea mandatului de vreun avantaj financiar” (art. 2 alin 2 din Codul de conduită al deputaților și senatorilor).

Așa că atunci când primiți un punct de vedere prin care vi se aduce la cunoștință că proiectul de lege încalcă Constituția și legile în vigoare nici nu vi se oferă și nici nu dați avantaje financiare. Vi se aduc la cunoștință vicii ale proiectului de lege pentru ca voi să vă desfășurați activitatea cu obiectivitate, corect și competent (așa cum zice art. 3 din Codul de conduită), că poate nu v-ași dat seama de ele. Faptul că sunteți sesizați și le ignorați cu bună -știință dovedește numai că sunteți de rea-credință.

Principiul transparenței

(1) Deputații și senatorii trebuie să dea dovadă de transparență în activitatea parlamentară.
(2) Deputații și senatorii au obligația menținerii unui dialog permanent cu cetățenii pe problemele care îi interesează și care rezultă din asumarea și exercitarea mandatului de parlamentar.”
(art. 12 din Legea nr. 96/2006)
Responsabilitatea
„Deputații și senatorii au obligația de a participa la activitățile parlamentare, de a fi în contact cu cetățenii și de a exercita într-o manieră transparentă mandatul lor” (art. 4 din Codul de conduită)

Informarea cetățenilor

Deputații și senatorii au obligația să informeze cetățenii despre acțiunile pe care le intreprind și despre inițiativele legislative sau punctele de vedere pe care le susțin în exercitarea mandatului lor” (art. 7 din Codul de conduită)

Drept urmare, mandatul trebuie să vi-l exercitați transparent, să fiți în dialog permanent și în contact cu cetățenii, să îi informați care sunt punctele de vedere pe care le susțineți în exercitarea mandatului pe care cetățenii vi l-au dat. Asta tocmai pentru ca cetățenii să vă poată comunica care este părerea lor, părere care ar trebui să conteze pentru că pe ei îi reprezentați și în serviciul lor sunteți.  Așa că nu puteți să amenințați cetățenii cu plângeri penale pentru că „v-au deranjat” atunci când v-acu comunicat ce cred ei cu privire la proiectele de lege cu privire la care urmează să vă exercitați votul.

Pentru acel „deranj” sunteți plătiti și vi l-ați asumat când ați candidat. Dacă nu aveți cunoștință ce presupune exercitarea mandatului de parlamentar și vă ”deranjează” dialogul și contactarea de către cetățeni, nu este nicio problemă. Puteți să vă dați demisia pentru că este clar că sunteți în imposibilitatea de a vă exercita mandatul cu bună-credință și transparent.

Principiul fidelității

Deputații și senatorii sunt datori să manifeste pe durata exercitării mandatului fidelitate față de România și popor și respect față de oameni” (art. 13 din Legea nr. 96/2006). Așadar trebuie să aveți respect față de oameni, oameni care v-au votat, acordându-vă astfel mandatul să îi reprezentați în Parlament și să fiți în serviciul lor.

A avea respect față de oameni nu înseamnă să fiți flegmatic, să vă dați aere de superioritate și nici să încercați să puneți cetățenii într-o poziție de inferioritate atunci când vă contactează (încercând să le arătați ce deștepți sunteți voi și ce proști sunt ei). Nu am auzit niciunul în campania electorală ca vrea să fie votat numai ce cetățeni cu un anumit IQ sau cu un anumit grad de cultură.  Așa că dacă în campania electorală a fost bun votul oricărui cetățean și v-a plăcut când v-a votat ca să ajungeți în Parlament, respectați oamenii, indiferent ce nivel de cultură sau din ce pătură socială sunt.

Oamenii nu vă contactează că se plictisesc sau că nu au altceva mai bun de făcut. Vă contactează pentru că sunt îngrijorați pentru viața lor și ziua de mâine.

P.S.: Rolul Comisiilor care întocmesc avize nu este unul formal. Formal l-ați făcut în ultimii ani pentru că vă este greu să analizați. Atâta timp cât există comisii de aviz ele există tocmai pentru ca pe domeniul pe care îl gestionați să vă exprimați un punct de vedere avizat cu privire la proiectul de lege și să semnalați deficiențele și problemele pe care le poate genera punerea în practică a proiectului dacă devine lege.