DISPOZITIVE DE INIŢIERE MECANICE RUDIMENTARE

Dispozitiv de iniţiere a detonării aflat într-un ulcior

Pentru realizarea contactului de iniţiere a încărcăturii explozive, acest dispozitiv utilizează un băţ de lemn, având o piesă metalică la unul din capete, introdus pe gura ulciorului. Ulciorul, plin cu apă, este găurit în partea inferioară, astfel încât apa să se scurgă.

- Interval de întârziere: aproximativ 10 minute (depinde de capacitatea ulciorului);
- Sursa de alimentare: orice baterie de curent continuu, având tensiunea necesară amorsării capsei detonante sau încărcăturii explozive;
- Caracteristici anti-dezamorsare: întreruperea conductoarelor de legătură, scoaterea băţului din ulcior.

Rezervor pentru lichid de frână utilizat pentru iniţierea Dispozitivelor Explozive Improvizate (D.E.I.)

La instalare, rezervorul pentru lichid de frână este perforat, iar lichidul de frână se scurge treptat, permiţând unui curent tot mai mare să alimenteze un bec. La un moment dat acesta se aprinde, iniţiind astfel încărcătura explozivă.

Dispozitiv de iniţiere a detonării, tip cheie

Odată activat, acest dispozitiv explodează după un anumit interval de timp, întârzierea fiind  datorată unui ştift de plumb supus forfecării. Dispozitivul poate fi amplasat direct în masa de material exploziv şi poate declanşa explozia fără a mai fi necesare elemente suplimentare. De remarcat uşurinţa cu care poate fi disimulat.

- Interval de întârziere: dispozitive descoperite au avut întârzieri de 25, 45, 85 şi 130 minute;
- Caracteristici anti-dezamorsare: nu există.
- Dimensiuni: variabile, funcţie de tipul de cheie;
- Variante: chei, pixuri, stilouri, ţevi  metalice .

Dispozitiv chimic de iniţiere a detonării

Iniţierea  acestui D.E.I., confecţionat dintr-un termos umplut cu material exploziv (TATP), poate  fi executată prin intermediul unui creion.

D.E.I. chimic

Confecţionat  din recipiente pentru păstrarea vopselurilor umplute cu material exploziv, acest D.E.I. poate fi declanşat cu ajutorul unor dispozitive artizanale „Spider”.

Dispozitive pentru iniţierea detzonării realizate cu ceasuri electronice

Temporizatoarele construite din ceasuri electronice au apărut la începutul anului 2000. Dispozitivul sesizează tensiunea de alimentare a ceasului cu alarmă, declanşând explozia. Dintre diferitele variante de circuite electronice de detectare a semnalelor generate de ceasuri cu alarmă, acestea sunt cele mai simple.

Dispozitive realizate cu ceasuri electronice, de mână

- Interval de întârziere: programabil din minut în minut, cu durate cuprinse între 1 minut şi 23 de ore şi 59 de minute;
- Sursa de alimentare: baterie standard de 9 Vcc, conectată printr-un întrerupător la capsa detonantă, sau la încărcătura explozivă. Ceasul funcţionează pe baza bateriei proprii;
- Caracteristici anti-dezamorsare: întreruperea conductoarelor de legătură;
- Tipul ceasului: orice ceas electronic cu alarmă;
- Dimensiuni: 57 mm2 x 16 mm (carcasa din plastic ce conţine bateria şi componentele de detecţie).

Notă: Conductorii electrici de la capsa detonantă sunt conectaţi la circuitul de alarmă al ceasului. Datorită curentului redus, asigurat de bateria ceasului, acestuia i se mai ataşează o interfaţă necesară iniţierii capsei detonante. La unul dintre dispozitivele identificate, interfaţa a reprezentat-o un redresor cu siliciu.

Redresor artizanal cu siliciu

Acest circuit poate fi folosit pentru a provoca explozia unui detonator. El funcţionează ataşat la un dispozitiv de iniţiere a detonării la care tensiunea de alimentare nu este suficientă pentru acţionare.

- Timp de acţionare: nu este caracteristic;
- Caracteristici anti-dezamorsare: nu există;
- Sursă de alimentare: nu a fost identificată, dar trebuie să fie suficientă pentru a iniţierea capsei detonante.
- Dimensiuni: 45 mm x 27 mm x 1.6 mm (pentru redresorul asamblat);
- Placa de circuit imprimat: cu fenolică, de culoare maro, simplu placată;
- Modalităţi de camuflare: nu există.

Temporizator cu ceas electronic dotat cu izolator optic

Acest dispozitiv foloseşte, pentru realizarea contactului cu alarma ceasului electronic, un izolator optic şi un temporizator de întârziere a exploziei, mult mai sigur decât alte versiuni ale temporizatoarelor  cu ceas.

Dispozitivul de detonare este compus dintr-un ceas de mână electronic, un montaj electronic, conectori pentru cele două baterii de 9 Vcc şi un întrerupător cu două poziţii. Dispozitivul este funcţional în momentul în care se ataşează cele două baterii, alarma ceasului electronic fiind setată, iar întrerupătorul este în poziţia „Armat”.
- Interval de întârziere: programabil din minut în minut, cu durate cuprinse între 1 minut şi 23 de ore şi 59 de minute;
- Sursa de alimentare: două baterii standard de 9 Vcc, legate în paralel, fără izolaţie;
- Caracteristici anti-dezamorsare: nu există.
- Tipul de ceas: orice ceas electronic cu alarmă;
- Dimensiuni: 101 mm x 67 mm x 39 mm (asamblat), 52 mm x 26 mm x 1,6 mm (placa de circuit imprimat);
- Placa de circuit imprimat: maro, simplu placată, cu legenda inscripţionată prin procedeul decorării prin site, principalele componente ale circuitului fiind un circuit integrat oscilant de tip 4060, pentru temporizatorul dispozitivului de întârziere a detonării, şi un izolator optic, tip 4N25, pentru legătura cu ceasul;
Variante: camuflaj în cutii electrice de distribuţie prevăzute cu întrerupător cu două poziţii (basculant sau cu cheie).

Mecanism pentru iniţierea  detonării, cu ceas electronic, prin întreruperea unui cablu de legătură

La acest dispozitiv detonarea se declanşează în momentul funcţionării alarmei ceasului electronic sau când se rupe unul dintre cablurile de legătură.
- Mecanismul de iniţiere: alarma de la un ceas digital (conductorul roşu) sau imediat după ruperea unuia dintre cablurile albastre, răsucite; 
- Modalităţi de camuflare: nu există, ambele suprafeţe ale circuitului fiind acoperite cu clei, aplicat la cald;
- Placa de circuit imprimat: fenolică, de culoare maro, de dimensiuni:  70 mm  x 39 mm x 1,5 mm, simplu placată;
- Întârzierea exploziei: variabilă, două minute maxim;
- Caracteristici anti-dezamorsare: mecanismul de declanşare la ruperea firului poate fi utilizat împreună cu un întrerupător anti-ridicare;
- Sursa de alimentare: baterie standard de 9 Vcc, care trebuie să alimenteze circuitul. Ceasul este alimentat de la bateria sa internă;
- Ceasul electronic: orice ceas electronic cu alarmă. La dispozitivul identificat, ceasul a fost marca Asahi Sport Alarm Chrono, model M-686,  având dimensiunile: 39 mm x 37 mm x 11 mm.

D.E.I. cu ceas de mână digital şi circuit electronic de întârziere

Acest dispozitiv foloseşte ca element de bază un ceas electronic de mână.
- Intervalul de întârziere:  programabil din minut în minut, cu durate cuprinse între 1 minut şi 23 de ore şi 59 de minute;
- Sursa de alimentare: nu a fost identificată; ceasul funcţionează cu bateria proprie;
- Caracteristici anti-rezistenţă: nu există;
- Tipul de ceas: orice ceas electronic cu alarmă;
- Dimensiuni: 34 mm x 62 mm x 19,5 mm (placa de circuit imprimat are cu componentele montate şi acoperite cu răşină);
- Placa de circuit imprimat: perforată, din fibră de sticlă epoxidică simplu placată.

Temporizator cu ceas electronic, pe placă Perforată

Acest dispozitiv are o interfaţă mult mai complexă şi nu se activează la sonorizarea orei sau jumătăţilor de oră.
- Intervalul de întârziere:  programabil din minut în minut, cu durate cuprinse între 1 minut şi 23 de ore şi 59 de minute;
- Sursa de alimentare: Baterie standard de 9 Vcc pentru circuitul detector şi detonator; ceasul funcţionează cu bateria proprie;
- Caracteristici anti-rezistenţă: nu există;
- Tipul de ceas: orice ceas electronic cu alarmă;
- Dimensiuni: 67 mm x 62 mm x 19,5 mm (placa de circuit imprimat cu componentele montate şi acoperite cu răşină);
- Placa de circuit imprimat: perforată, din fibră de sticlă epoxidică simplu placată.

- Va urma -