DISPOZITIVE PENTRU INIŢIETREA DETONĂRII, REALIZATE CU CEASURI DEŞTEPTĂTOARE

Dispozitive Explozive Improvitate (D.E.I.) cu ceas deşteptător modificat

Pentru iniţierea detonării, se foloseşte închiderea circuitului prin contact mecanic. Modificarea constă în lipirea a doi conductori peste aceste contacte. În momentul în care contactele se închid, curentul de la baterie este transmis încărcăturii explozive, mecanismul  Pornit/Oprit al alarmei fiind blocat în poziţia Pornit.

- Întârzierea exploziei: nu există;
- Caracteristici anti-dezamorsare: nu există;
- Interval de acţionare: stabilit mecanic, la 11 ore;
- Tipul de ceas: orice ceas deşteptător (în cazul identificat, e fost un ceas tip Casio Quartz TQ-110);
- Sursă de alimentare: o singură baterie AA ( de 1,5 Vcc), care alimentează ceasul şi se conectează la încărcătura explozivă după expirarea timpului de alarmă;
- Dimensiuni: ceasul măsoară 60 mm² x 25 mm.

Temporizator realizat cu un ceas deşteptător

Pentru iniţierea detonării, se foloseşte închiderea circuitului prin contact mecanic al oricărui ceas deşteptător (care se găseşte în comerţ). Modificarea constă în lipirea a doi conductori peste aceste contacte. În momentul în care contactele se închid, curentul de la baterie este transmis încărcăturii explozive, mecanismul  Pornit/Oprit al alarmei fiind blocat în poziţia Pornit.
- Interval de întârziere: până la 12 ore;
- Dimensiuni: cele ale ceasului: 115 mm x 85 mm x 60 mm;
- Caracteristici anti-dezamorsare: nu sunt prezente la acest tip de dispozitiv, însă există un întrerupător dispus sub cadranul ceasului, care se activează în momentul în care ceasul este dezasamblat; acesta poate fi conectat cu scopul de a se activa în momentul în care ceasul este dezasamblat.
Distrugerea carcasei ceasului previne reinstalarea întrerupătorului PORNIT/OPRIT pentru alarmă (întrerupătorul roşu, din partea stângă, cu acţionare prin apăsare);
- Variante: această metodă poate fi aplicată la o gamă largă de ceasuri deşteptătoare, cu sistem de închidere mecanică, disponibile în comerţ.

„Ceasul lui Allah”

Dispozitiv de detonare foarte răspândit în majoritatea ţărilor musulmane. Aşa cum se observă din figură, se utilizează un ceas deşteptător. Circuitul de detonare, aflat la mare distanţă faţă de locul de dispunere a ceasului, este ataşat circuitului pentru declanşarea soneriei. Se fixează ceasul să sune la o anumită oră, moment în care se va detona şi explozivul aflat la distanţă.
- Întârzierea exploziei: nu există;
- Caracteristici anti-dezamorsare: nu există;
- Interval de acţionare: stabilit mecanic, până la 11 ore;
- Sursă de alimentare: trei baterii tip AA, de 1,5 Vcc;

DISPOZITIVE PENTRU INIŢIETREA DETONĂRII, REALIZATE CU CIRCUITE ELECTRONICE SAU OPTO-ELECTRONICE

Aceste dispozitive sunt realizate artizanal, cu ajutorul componentelor electronice uzuale (circuite integrate, transistoare, condensatoare, bobine, rezistenţe etc.) care se ataşează la dispozitivele ce nu pot iniţia singure capse detonante. Acestea se prezintă în două variante: cu şi fără răşină stabilizatoare.

Ca şi precedentele dispozitive, după un timp stabilit de utilizator,  va fi iniţializată încărcătura detonantă, aflată la distanţă.


Temporizator cu întârziere fixă

Acest temporizator poate fi setat pentru întârzieri de la câteva minute la câteva ore fiind dispus în diferite tipuri de cutii.

- Timp de întârziere: de la câteva minute până la câteva ore, interval de timp fixat în momentul asamblării;
- Sursă de energie: în general, baterie de 9 Vcc;
- Dimensiuni: 38 mm x 25 mm x 1,3 mm (placa de circuit);
- Caracteristici anti-dezamorsasre: nu există;
- Placa de circuit imprimat: fibră de sticlă epoxidică, simplu placată, echipată cu un circuit integrat oscilant de tip 4536 şi componentele pasive aferente;
- Modalităţi de camuflare: nu există; de regulă se dispune în cutii de plastic.

Temporizator cu întârziere fixă şi ieşire digitală

Similar temporizatorului cu întârziere fixă (D.1), având o nouă configuraţie a plăcii de circuit imprimat şi, în plus, un condensator care asigură întârzieri mai mari, în acest mod, întârzierile putând fi programabile de la câteva minute până la câteva ore.

- Timp de întârziere: de la câteva minute până la câteva ore, chiar zile;
- Sursă de energie: o baterie de 9 Vcc;
- Dimensiuni: 48 mm x 25 mm x 1.3 mm (placa de circuit);
- Caracteristici anti-dezamorsasre: nu există;
- Placa de circuit imprimat: fibră de sticlă epoxidică, simplu placată, echipată cu un circuit integrat oscilant de tip 4536 şi componentele pasive aferente;
- Modalităţi de camuflare: nu există.

Temporizator cu întârziere programabilă

Acest dispozitiv,poate fi  programabil cu ajutorul  unui întrerupător cu de reglare cu 16 poziţii, pentru a selecta numărul de faze de divizare folosite în stabilirea perioadei pentru întârzierea exploziei.

- Interval de întârziere: cuprins între 30 de secunde, până la 2 săptămâni Când întrerupătorul este fixat la poziţia “0”, intervalul de întârziere de bază este în general programat la 30-45 secunde. Fiecare pas al întrerupătorului dublează intervalul de timp, până la poziţia maximă “F”, când intervalul de întârziere este cuprins între 11şi 17 zile;
- Caracteristici anti-rezistenţă: nu există;
- Sursă de alimentare: baterie de 9 Vcc;
- Dimensiuni: 53 mm x 42 mm x 1,3 mm (placa de circuit imprimat);
- Placa de circuit imprimat: fibră de sticlă epoxidică sau fenolică, dublu placată, echipată cu un circuit integrat oscilant de tip 4536 şi componentele pasive aferente;
- Modalităţi de camuflare: nu există, deşi unele sunt învelite cu bandă adezivă. Aşezarea circuitului este comparabilă cu cea a dispozitivului cu ceas cu interval fix de întârziere a exploziei (II.D.1), cu excepţia că numărul de faze de divizare este controlat de întrerupătorul de reglare cu 16 poziţii, marcat de la 0-9, A-F(baza 16 de numeraţie).

Temporizator în trepte

Amplasat în carcasa unui întrerupător electric uzual, la acest dispozitiv,prin alegerea anumitor terminale ale circuitului integrat utilizat, se pot obţine întârzieri de trei, şase sau 12 minute.
- Întârzierea exploziei: nu există;
- Timp de întârziere: 3; 6; 12 minute (opţional);
- Sursă de energie: în general, baterie de 9 Vcc;
- Dimensiuni: 99 mm x 66 mm x 38 mm sau 75 mm x 58 mm x 26 mm (funcţie de carcasa în care a fost amplasat circuitul), 40 mm x 30 mm (placa de circuit imprimat);
- Caracteristici anti-dezamorsasre: nu există;
- Placa de circuit imprimat: fenolică, simplu placată, grosime 1.6-mm, echipată cu un circuit integrat CMOS tipe 4060 şi componentele pasive aferente;
- Variante: prin utilizarea altor valori pentru componentele pasive din circuit, se poate ajunge la întârzieri de 24 de minute;
- Modalităţi de camuflare: de regulă se dispune în carcase de întrerupătoare de curent alternativ uzuale, care se găsesc în comerţul liber.

D.E.I. cu întârziere fixă

Aceste dispozitive, asigură intervale de întârziere ce pot fi programate într-o plajă largă de valori, la momentul asamblării.
- Întârzierea exploziei: un minut (dispozitivul de cronometrare este menţinut la zero în tot acest interval, astfel încât această valoare se adaugă întârzierii date de dispozitivul de întârziere a exploziei);
- Caracteristici anti-dezamorsare: nu există;
- Dimensiuni: 63,5 mm x 25 mm x 11 mm;
- Intervalul de întârziere: acest circuit a fost setat pentru o  întârziere de 27 de ore şi zece minute. Există zece ieşiri separate, accesibile de pe circuitul integrat, şi o rezistenţă variabilă în circuitul oscilant, astfel încât prin dispunerea convenabilă a unui cursor, se pot genera întârzieri de la un minut la 29 de ore. 
- Placa de circuit integrat: fenolică Vero, de culoare maro, cu grosimea de 1,6 mm prevăzută cu orificii, de 2,5 mm - diametru, şi trasee de cablaj, pe care principala componentă este circuit integrat oscilant tip 4060.
- Sursa de alimentare: 3 şi 16 Vcc. Surse de tensiune separate pot fi folosite pentru temporizator şi detonator. O baterie de 9 V alimentează temporizatorul pentru întârzieri de până la o săptămână - maximum permis de acest model;
- Modalităţi de camuflare: nu există.

D.E.I. cu infraroşu - varianta 1


Acest dispozitiv impune  existenţa unui fascicul infraroşu, care să  blocheze semnalul de ieşire al dispozitivului. În momentul în care fasciculul infraroşu este întrerupt, se declanşează explozia.

Mecanism de declanşare: întreruperea contactului cu fasciculul infraroşu cu modulaţie digitală între 40 şi 60 kHz.
Întârzierea exploziei: variabilă, dar de maxim 10 secunde.
Sursa de alimentare: nu a fost găsită. O baterie de 9 V ar ajunge pentru ca circuitul să funcţioneze timp de o zi.
Dimensiunea: Pachetul măsoară pe ansamblu 67 mm x 20 mm x 21 mm.
Caracteristici anti-dezamorsare: nu există 
Modalităţi de camuflare: nu există.
Placa de circuit imprimat: fibră de sticlă epoxidică cu grosimea de 1,6 mm, prevăzută cu orificii de 2,5 mm - diametru şi trasee de cablaj, pe care principala componentă este un modul receptor infraroşu Sony, model SBX1610-52.
Notă: Acest circuit poate fi configurat să declanşeze semnalul la ieşire, şi la prezenţa semnalului infraroşu, şi nu la întreruperea lui.

DEI cu infraroşu - varianta 2

Acest dispozitiv, are nevoie pentru a funcţiona, de o sursă de radiaţii în infraroşu independentă. Componenta principală, de detectare a radiaţiei, este un senzor de monitorizare a radiaţiilor, disponibil în comerţ. Semnalele supuse detectării  sunt procesate pe o placă de circuit suplimentară. LED-ul verde se aprinde când există radiaţii. Când nu mai există sursa de radiaţii, se aprinde LED-ul roşu, şi este detonată încărcătura explozivă.

- Întârziere a exploziei: nu există;
- Caracteristici anti-dezamorsare: se poate acţiona asupra sursei de radiaţii, care are altă locaţie decât dispozitivul de iniţiere a încărcăturii explozive;
- Detector de radiaţii: dispozitiv de monitorizare 4, produs de S.E. International, Inc;
- Sursă de alimentare: 10 - 15 Vcc;
- Dimensiuni: 105 mm x 64 mm x 1,8 mm (placa de circuit a dispozitivului de monitorizare a radiaţiilor), 46 mm x 42 mm (placa de circuit suplimentară);
- Variante: plăcile suplimentare utilizate sunt similare din punct de vedere electric, dar diferă ca aspect fizic; astfel, la una s-a folosit senzorul Geiger LND 714, iar la alta,  senzorul LND712 (de dimensiuni mai mari).

D.E.I. sensibil la  excitarea cu lumină artificială

Circuitele acestui tip de dispozitiv, amplasate pe plăci de circuit sau acoperite cu răşină epoxidică,  pot fi mascate în starterele tuburilor fluorescente sau în prize de telefon.
- Declanşare: nivele reduse ale radiaţiei luminoase;
- Interval de întârziere: 10 - 15 minute;
- Dimensiuni: 25 mm x 24 mm x 1,0 mm (placa de circuit imprimat);
- Caracteristici anti-dezamorsare: nu există.
- Sursă de alimentare: o baterie de 9 Vcc, dar poate funcţiona şi la 3 – 20 Vcc;
- Modalităţi de camuflare: în startere pentru tuburi fluorescente InstaLite  care au dimensiunile: 37 mm (diametru) x 34 mm (înălţime);  în prize telefonice pentru perete care au dimensiunile: 69 mm x 51 mm x 23 mm.
- Placa de circuit imprimat: fibră de sticlă, simplu placată, de culoare verde, inscripţionată TEEPU, pe care principala componentă este circuitul integrat Tip 4001 Quad-2, cu poartă de intrare tip NOR.

D.E.I. sensibil la lumină

Placa de circuit a acestui mecanism sensibil de lumină a fost realizată în mod profesional. Circuitul este asemănător  celui utilizat la DEI-ul sensibil la excitarea cu lumină artificială.
- Declanşare: niveluri reduse de lumină;
- Întârzierea exploziei: 6 minute
- Dimensiuni: 38 mm x 34 mm x 1,6 mm (placa de circuit);
- Modalităţi de camuflare: un bloc epoxidic (roz) cu dimensiunile 48 mm x 34 mm x 21 mm;
- Caracteristici anti-dezamorsare: nu există;
- Sursa de alimentare: o baterie standard de 9 Vcc;
- Placa de circuit imprimat: fenolică, simplu placată, pe care principala componentă este circuitul integrat Tip 4001 Quad-2, cu poartă de intrare tip NOR.

D.E.I. sensibil la variaţii ale fluxului luminos

Acest dispozitiv va iniţia încărcătura explozivă la apariţia luminii artificiale, comandată printr-un dispozitiv de întârziere a exploziei, după expirarea timpului de întârziere setat. Doi conductori electrici din circuitul dispozitivului trebuie scurt-circuitate, pentru a împiedica detonarea imediată. Eliminarea scurt-circuitului, chiar dacă se face la întuneric, va duce la declanşarea dispozitivului. De asemenea, această scurt-circuitare ar putea fi folosită drept capcană, tip întrerupător sau rupere a firului.

- Declanşare: sensibilitate la variaţii de lumină sau rupere a firului;
- Modalităţi de camuflare: nu există. Ambele feţe ale circuitului sunt acoperite cu răşină, aplicată la cald;
- Timp de întârziere: variabil, maxim 45 de secunde;
- Dimensiuni: 56 mm x 24 mm (placa de cablaj imprimat);
- Caracteristici anti-dezamorsare: mecanismul de declanşare la ruperea firului poate fi utilizat cu un întrerupător de protecţie mişcare;
- Sursă de alimentare: baterie standard de 9 Vcc;
- Placa de circuit imprimat: fenolică, cu grosimea de 1,6 mm, prevăzută cu orificii de 2,5 mm - diametru şi trasee de cablaj.

D.E.I. sensibil la întuneric

Acest dispozitiv este împiedicat să iniţieze încărcătura explozivă  de către lumina care „.c.a.de „ pe senzori. În momentul în care lumina se întrerupe, mecanismul declanşează. Placa de circuit este identică cu cea folosită pentru un D.E.I. sensibil  la lumina artificială.
- Declanşare: în absenţa totală a luminii;
- Interval de întârziere: 5 minute.
- Dimensiuni: 51 mm x 50 mm x 17 mm ( placă echipată şi acoperită cu răşină); 
- Modalităţi de camuflare: nu există; ambele feţe ale plăcii de circuit sunt acoperite cu răşină, la cald;
- Caracteristici anti-dezamorsare: nu există;
- Sursă de alimentare: baterie standard de 9 Vcc (durata bateriei este de aproximativ 15 ore);
- Placa de circuit imprimat: textolit, simplu placat, 1,5 mm grosime, marcat SCR-P PCB.

D.E.I. sensibil la infraroşu

Acest dispozitiv necesită pentru funcţionare un fascicul infraroşu cu modulaţie digitală între 40 şi 60 kHz.

- Declanşare: întreruperea fasciculului infraroşu;
- Interval de întârziere: variabil, dar maxim 10 secunde;
- Dimensiuni: 67 mm x 20 mm x 21 mm (întreg ansamblul); 
- Modalităţi de camuflare: nu există; ambele feţe ale plăcii de circuit sunt acoperite cu răşină, la cald;
- Caracteristici anti-dezamorsare: nu există;
- Sursă de alimentare: baterie standard de 9 Vcc (durata bateriei, o zi);
- Placa de circuit imprimat: fibră de sticlă epoxidică , de 1,6 mm grosime, simplu placată, prevăzută orificii de 2.5 mm diametru, pe care principala componentă este senzorul infraroşu Sony, model SBX1610-52;
Modalitate de camuflare: nu există.

Notă: Acest circuit poate fi configurat să iniţieze declanşarea exploziei şi în prezenţa semnalului infraroşu , şi nu numai în absenţa lui.

D.E.I. acţionat la întreruperea alimentării

Acest dispozitiv este compus dintr-un circuit electronic, nefinisat,  asamblat pe o bucată de placaj. Cele două fire ale dispozitivului trebuie scurt-circuitate pentru a preveni detonarea imediată la expirarea perioadei de întârziere a exploziei.

- Declanşare: prin întreruperea conductoarelor sau aprinderea LED-urilor de control - LED-ul roşu indică faptul că tensiunea bateriei este aplicată dispozitivului;
- LED-ul galben indică faptul că perioada de întârziere a exploziei a expirat şi mecanismul de iniţiere este activat;
- LED-ul verde indică faptul că dispozitivul este alimentat corespunzător;
- Interval de întârziere: 130 de secunde maxim;
- Dimensiuni: 40 mm x 38,5 mm ( placă echipată); 
- Modalităţi de camuflare: nu există;
- Caracteristici anti-dezamorsare: mecanismul dispozitivului de întrerupere a firelor poate fi folosit ca un dispozitiv capcană;
- Sursă de alimentare: baterie standard de 9 Vcc;
- Placa de circuit imprimat: placaj de 1,5 mm grosime, cu găuri perforate pentru conexiunea componentelor.

Dispozitiv de  detonare D.E.I. acţionat la întreruperea alimentării

Acest dispozitiv de detonare cu întârziere este compus dintr-o placă de circuit prefabricată,  microchip, două led-uri (roşu şi verde), conector pentru baterie, conductori electrici provenind de la difuzoare audio şi întrerupător cu două poziţii.
- Interval de întârziere: 2 minute şi 50 de secunde;
- Dimensiuni: 100 mm x 75 mm; 
- Modalităţi de camuflare: nu există;
- Caracteristici anti-dezamorsare:nu există;
- Sursă de alimentare: baterie standard de 9 Vcc;

Detector de ton pentru comanda  în radiofrecvenţă a unui D.E.I.

Aceste detectare de ton sunt utilizate împreună cu dispozitive pentru comanda radio a dispozitivelor de declanşare, detectează un singur ton, a cărui frecvenţă este de  aproximativ 2,2 kHz.

- Frecvenţa tonului: 2,2 kHz (corespunde la „9” în codul standard ZVEI);
- Durata tonului: minim 80 ms;
- Caracteristici anti-dezamorsare: nu există
- Interval de întârziere: 6 minute.
- Sursă de alimentare: baterie standard de 9 Vcc (durata bateriei este de aproximativ 48 ore);
- Dimensiuni: Circuitele sunt asamblate pe o placă fenolică Vero, de culoare maro, cu o lăţime de 63,5 mm, pe care există un tipar format din orificii şi cablaj. Modelele produse folosesc aproximativ 33 mm lungime din această placă, de grosime 1,6 mm.
- Variante: Unele circuite identificate prezentau forme diferite şi erau asamblate pe porţiuni mai mari ale plăcii Vero de lăţime 63,5 mm.

Detector de ton multifrecvenţă utilizat pentru comanda D.E.I.

Complet echipat, circuitul se va comporta ca un detector de ton multifrecvenţă, însă, fizic, este activat la una singură.
- Declanşare: frecvenţa unică pentru care a fost proiectat;
- Interval de întârziere: 3 minute.
- Dimensiuni: 63 mm x 43 mm x 11 mm (dispozitivul asamblat); 
- Modalităţi de camuflare: nu există; ambele feţe ale plăcii de circuit sunt acoperite cu răşină, la cald;
- Caracteristici anti-dezamorsare: nu există;
- Sursă de alimentare: 5-7 Vcc, valoare limitată de circuitul integrat MT8870 utilizat; este folosită, însă, o sursă suplimentară de alimentare pentru detonator, care poate fi un redresor, artizanal, cu siliciu; durata de funcţionare a unui complet alcătuit din patru baterii AA, alcaline, ce furnizează 6 Vcc, va fi de o săptămână;
- Placa de circuit imprimat: vero fenolică, de culoare maro şi grosimea de 1,6 mm, simplu placată, prevăzută cu orificii de 2,5 mm - diametru ( acelaşi tip ca cea a detectorului de ton unic - D.12), pe care principala componentă este decodorul D.T.M.F. tip.
- Variante: deoarece circuitele sunt asamblate pe o placă experimentală, pot exista unele diferenţe minore, din punct de vedere al aşezării fizice a fiecăreia;
- Modalităţi de camuflare: nu există.

Decodor multifrecvenţă utilizat pentru comanda D.E.I.

Aceste circuite de decodare sunt concepute pentru a fi conectate la o mufă audio  a unui emiţător miniatură şi care se activează la primirea a două coduri secvenţiale multifrecvenţă.
- Declanşare: existenţa celor două coduri secvenţiale multifrecvenţă;
- Interval de întârziere a exploziei: 3, 6, sau 12 minute, prestabilit din componentele pasive ale circuitului, sau poate ajunge şi la 24 de minute;
- Dimensiuni: 86,5 mm x 63,5 mm x 12 mm (dispozitivul asamblat); 99 mm x 66 mm x 38 mm (în cutie de plastic);
- Modalităţi de camuflare: circuitul a fost identificat într-o cutie de culoare albastră a unui întrerupător general de curent alternativ, cu dimensiunile: 75 mm x 58 mm x 26 mm;
- Caracteristici anti-dezamorsare: nu există;
- Sursă de alimentare: baterie standard de 9 Vcc;
- Placa de circuit imprimat: vero fenolică, de culoare maro, cu dimensiunile 40 mm x 30 mm x 1,6 mm, simplu placată, prevăzută cu orificii de 2,5 mm - diametru ( acelaşi tip ca cele ale detectorului de ton unic - D.12 şi decodorului multifrecvenţă - D.13), pe care principala componentă este circuitul integrat CMOS tip 4060.
- Variante: utilizarea altor valori pentru componente (în funcţie de intervalul de întârziere stabilit), precum şi existenţa unor mici diferenţe în amplasarea fizică a componentelor pe placa de cablaj imprimat.

Temporizator destinat D.E.I. aflate pe conducte

Forma încărcăturii sugerează scopul pentru care a fost creat dispozitivul, şi anume folosirea pe conducte de petrol, cu diametrul de 122 - 137 cm, asamblat într-o secţiune a conductei. Încărcătura este iniţiată de un ceas care asigură o întârziere cuprinsă între 0-39 de zile. Forma dispozitivului ceasului i-a adus apelativul de “Ciupercă”.
- Interval de întârziere a exploziei: 45 secunde;
- Interval de întârziere: programabil, 1-39 de zile, cu posibilitatea modificării de la o zi la alta, înaintea asamblării la încărcătura explozivă;
- Dimensiuni: 280 mm (lungime) x 140 mm (diametru maxim) – temporizatorul propriu-zis; 36 cm diametrul locaşului încărcăturii explozive, cu capacitatea de 8 kg de explozibil;
- Modalităţi de camuflare: nu există; ambele feţe ale plăcii de circuit sunt acoperite cu răşină, la cald;
- Caracteristici anti-dezamorsare: nu există;
- Sursă de alimentare: 5,8 Vcc, de la două baterii LiSO2 D, conectate în serie;
- Cheie de control: La ceas, pentru a funcţiona, trebuie instalată o priză magnetică care-l conectează la alimentare. Prin scoaterea acestei prize se deconectează curentul de la ceas şi detonator.

- Va urma -