DISPOZITIVE PENTRU INIŢIEREA DETONĂRII, CARE UTILIZEAZĂ  SEMNALE RADIO SAU UNDE ELECTROMAGNETICE

Telecomanda alarmei autovehiculelor folosită pentru iniţierea Dispozitivelor Explozive Improvizate (D.E.I.)

Acest dispozitiv asigură o rază de acţiune de aproximativ 200 m, este uşor de procurat şi disimulat,iar sursa de alimentare  uşor de procurat şi de bună calitate.

Disponibilă în comerţ, telecomanda alarmei auto se modifică, având în compunere trei plăci pentru circuitul de recepţie şi una pentru cel de emisie. Sistemul operează pe frecvenţe de până  la 434 MHz.
- Interval de întârziere a exploziei: nu există;
- Frecvenţă radio: 433,5 - 434,2 MHz;
- Cod de control: cheie digitală de oprire/pornire;
- Rază de acţiune: 10 – 200 m;
- Dimensiuni: 50 mm x 18 mm x 1,6 mm (placa de circuit a receptorului radio-frecvenţă); 45 mm x 41 mm x 0,5 mm (placa decodorului de semnal); 60 mm x 50 mm x 0,6 mm (placa releu);
- Sursă de alimentare: baterie de  12 Vcc, cu durata de viaţă de 14 zile;
- Caracteristici anti-dezamorsare: nu există;
- Modalitate de camuflare: s-au folosit poşete, borsete etc.;

Dispozitiv de recepţie al alarmei auto folosit pentru iniţierea D.E.I.

Acest receptor al alarmei auto, care se găseşte în comerţ, a fost modificat pentru a include suplimentar un întrerupător glisant, un led şi un conector Bayonet Neill Concelman) pentru 

Receptor cu zece canale, pentru comanda prin semnale radio a D.E.I.

Acest dispozitiv este alcătuit din două element principale: un receptor model RX46 şi un separator model M461. S-a utilizat un pager comercial modificat şi receptor radio-frecvenţă cu circuite adiţionale pentru descifrarea codurilor Dual Ttone Multi Frequency (D.T.M.F.) non-standard. Receptorul are capacitatea de a controla zece ieşiri independente.
- Întârzierea exploziei: nu există;
- Frecvenţă radio: 156,500 MHz, cu modulaţie de frecvenţă F.M. pe bandă îngustă;
- Rază de acţiune: nu a fost identificat nici un emiţător împreună cu sistemul de recepţie, pentru a depista bătaia;
- Semnal de comandă: o pereche de tonuri D.T.M.F. non-standard pentru fiecare din cele 10 ieşiri, Aşadar, se folosesc 10 coduri din cele 16 posibile. Pentru extinderea duratei de viaţă bateriei, ce alimentează receptorul, se recomandă receptarea codului DTMF maxim 2 secunde;
- Caracteristici anti-dezamorsare: nu există;
- Dimensiuni: 11 cm (diametru) x 6 cm (grosime) fiecare dintre cele două componente cilindrice; sistemul cântăreşte aproximativ 900 de grame;
- Sursa de alimentare: 6 Vcc furnizaţi de patru baterii tip AA, receptorul; 18 Vcc furnizaţi de două baterii de 9 Vcc legate în serie, selectorul secvenţial; durata alimentării este de 500 ore, durată limitată de cele patru baterii AA din compunerea receptorului;

Notă: Pentru ca dispozitivul să fie operaţional, cele două componente trebuie conectate între ele cu un cablu de 0,8 metri.

Receptor radio pentru iniţierea D.E.I. disimulat în consolă de joc electronic tip SEGA

În prezent există câteva versiuni ale acestui receptor. Dispozitivul poate fi uşor recunoscut după conectorul „header„ cu 19 pini de contact, altul decât cel din dotarea jocului.

- Întârzierea exploziei: 5 minute;
- Frecvenţă radio: 143.940 - 144.090 MHz;
- Codul de control: codurile secvenţiale standard DTMF (control independent a două); atât frecvenţa cât şi codurile de control sunt scrise pe marginea plăcii de circuit, lângă conector;
- Sursă de alimentare: 9-12 Vcc;
- Caracteristici anti-dezamorsare: nu există;
- Dimensiuni: 107 mm x 70 mm x 18 mm (consola), 88 mm x 70 mm x 1,6 mm (placa de circuit imprimat);
- Placa de circuit imprimat: diferă, putând fi din fibră de sticlă fenolică maro sau epoxidică de culoare verde, fiind special concepute pentru a putea fi disimulate într-un joc electronii;plăcile au marcaje colorate (negru, alb, verde) pentru amplasarea componentelor;
- Caracteristici anti-dezamorsare: nu există;
- Modalitate de camuflare: consolă joc electronic.

Notă: O altă variantă a dispozitivului de declanşare realizat cu ajutorul unei unităţi periferice aparţinând jocurilor tip SEGA disponibile în comerţ, constă în modificarea unităţii centrale în vederea îndeplinirii scopului propus. Astfel, în partea din stânga-sus a plăcii se observă circuitul de recepţie, acoperit curăşină. Placa de circuit mai conţine: demodulatorul, decodorul de ton, microprocesorul şi redresorul cu siliciu pentru semnalul de ieşire. Dispozitivul poate fi comandat de la distanţă fie cu ajutorul unui emiţător radio I.C.O.M., fie cu ajutorul unui telefon fără fir.

Receptor radio „Spider” pentru iniţierea D.E.I.

În prezent există mai multe modele ale acestui receptor. Ansamblul receptor de radio frecvenţă şi decodor de frecvenţă multiplă cu ton dublu (DTMF) sunt disimulate într-un tub 
Notă: Dispozitiv de declanşare tip „Spider” poate fi comandat de la distanţă fie cu ajutorul unui emiţător radio ICOM (sau similar), fie cu ajutorul unui telefon fără fir.

- Întârzierea exploziei: nu există;
- Frecvenţa radio: 143,190 - 153.045 MHz;
- Codul de control: trei coduri standard secvenţiale de frecvenţă multiplă cu ton dublu (D.T.M.F.) şi un al patrulea, pentru un al doilea control al produsului;
- Carcateristici anti-rezistenţă: nu există;
- Sursa alimentare: 9-12 Vcc;
- Dimensiuni: 59 mm x 34 mm x 1.0 mm (placa de circuit a receptorului); 67 mm x 41 mm x 1,0 mm (decodorul de frecvenţă multiplă cu ton dublu (D.T.M.F.));
Carcateristici anti-dezamorsare: nu există;
- Variante ale plăcilor de circuit: plăcile sunt din monostrat de protecţie fenolică de culoare maro sau din fibre de sticlă din răşină epoxidică de culoare verde, cu însemne albe decorate prin site, pentru echiparea cu componente;

Notă: O altă variantă dispozitivului de declanşare tip „Spider”, s-a realizat dintr-o sonerie de apartament, în conjuncţie cu două mine antitanc TC-6, de fabricaţie italiană.

Sistem de telecomandă pentru iniţierea D.E.I.

Sistemele de detonare prin telecomandă analizate au funcţionat la frecvenţa de  173,5 MHz, cu un singur ton de frecvenţă multiplă ca semnal de comandă. Sistemul poate opera până la distanţe de 1 km, în funcţie de teren.

- Întârzierea exploziei: nu există, dar există posibilitatea de a se anexa un temporizator cu durată fixă, pentru această funcţie;
- Codul de control: un ton standard de frecvenţă multiplă cu ton dublu (DTMF);
- Frecvenţa: 173,35 MHz.
- Puterea la ieşirea emiţătorului: 1 W (+30 dB raportaţi la 1 mW);
- Sensibilitatea receptorului: -120 dB, raportaţi la 1 mW;
- Surse de alimentare:  Sunt 18 Vcc (emiţătorul) 9 Vcc (receptorul şi  dispozitivul de iniţiere a încărcăturii explozive);
- Raza de acţiune: 1 km pentru teren deschis, depinzând de modalitatea de camuflare, de tipul de antenă a receptorului şi de interferenţă;
- Dimensiuni: 120 mm x 70 mm x 20 mm (emiţătorul); 200 mm x 60 mm x 30 mm (receptorul asamblat); 121 mm x 53 mm x 22 mm (placa de circuit a receptorului);
- Carcateristici anti-dezamorsare: nu există;
- Modalităţi de camuflare: deasupra torpedoului în vehiculele în care sunt amplasate bombe sau  într-o cutie cu magneţi.
Notă: Se execută în condiţii comerciale neidentificate.

D.E.I. cu fixare prin magneţi.

Materialul exploziv este învelit în bandă adezivă sau este plasat în penare pentru stilouri. Magneţii utilizaţi provin de la difuzoare acustice dezmembrate. Detonarea se realizează prin fir.

Ansamblu emisie-recepţie pentru iniţierea D.E.I.

Compus din sistemul emisie-recepţie ICOM IC-2GE, cu modificări ale elementului de acţionare şi descoperire a ţintei,  foloseşte un singur ton audio ca semnal de comandă.

- Întârzierea exploziei: nu există;
- Frecvenţa radio: ~145 MHz stabiliţi de ICOM;
- Codul de control: ton de 2800 Hz (ton ZVEI A)
- Raza de acţiune: maxim 2 km;
- Dimensiuni: 90 mm x 70 mm x 35 mm (ansamblul ICOM); 25  mm2 (circuitul de depistare a tonului, montat în afara ansamblului emisie-recepţie).
- Carcateristici anti-rezistenţă: nu există
- Sursa de alimentare: bateriile interne, reîncărcabile, ale ansamblului ICOM pentru emiţător; două baterii standard de 9 Vcc, în paralel - aparatul de radio-recepţie, care ar asigura alimentarea pentru mai puţin de o zi.

Dispozitiv de iniţiere a D.E.I., cu două terminale

Acest dispozitiv,  disponibil în comerţ, este compus dintr-un întrerupător cu pârghie, led portocaliu, condensator şi o placă cu rezistenţe şi alte componente electronice. Pentru utilizare se acţionează întrerupătorul până când condensatorul se încarcă (martor – led-ul portocaliu). Prin următoarea acţionare a întrerupătorului se iniţiază descărcarea condensatorului către capsa pirotehnică, detonatoare. Dispozitivul poate declanşa peste zece capse pirotehnice dacă acestea  se montează într-un circuit serie.
- Întârzierea exploziei: nu există;
- Dimensiuni: 90 mm x 70 mm x 35 mm (carcasa comercială)
- Carcateristici anti-dezamorsare: nu există
- Sursa de alimentare: 9 Vcc.
- Va urma -