Telefoane și aparatură radio utilizate pentru inițierea detonării

Telefoanele fără fir utilizate pentru iniţierea D.E.I.

Identificat în Afganistan, în anul 2002, acest dispozitiv execută  iniţierea DEI se prin apel telefonic, folosind un alt telefon fără fir sau un telefon fix. Distanţa de acţionare este de aproximativ 100 m. Telefoanele de acest tip sunt comerciale, procurarea lor fiind  facilă.

Aparat de radio portabil utilizat pentru iniţierea D.E.I.

Ca şi precedentele dispozitive, după un timp stabilit de utilizator, mai precis la momentul începerii sau terminării unei anumite emisiuni, se va amorsa încărcătura detonantă aflată la distanţă. Aparatul va fi cu atât mai util scopului terorist cu cât tensiunea de alimentare este mai mare, de exemplu 10 baterii de 1,5 V de tip AA.

Staţii radio profesionale utilizate pentru iniţierea D.E.I.

Folosirea acestor dispozitive presupune deja o specializare atât a utilizatorilor, cât şi a celor care au construit acest DEI. Radiotelefoanele au o rază de acţiune de ordinul kilometrilor şi folosesc mai multe canale de comunicaţie, putând astfel declanşa mai multe încărcături explozive.

Receptor radio improvizat pentru iniţierea D.E.I.

Acest receptor radio improvizat este utilizat pentru declanşarea D.E.I. realizate cu materiale explozive convenţionale.

Modalităţi de folosire a D.E.I. împotriva coloanelor de vehicule

Atac cu D.E.I. tip „autovehicul defect” - Presupusul autovehicul defect este oprit pe marginea drumului pentru a determina reducerea distanţei dintre autovehiculele din coloană în scopul măriri efectului exploziei.

Atac cu D.E.I. disimulat - Autovehiculul din capul coloanei observă D.E.I. care de fapt este fals.  Cealaltă parte a coloanei se opreşte în spatele lui. Adevăratele D.E.I. sunt amplasate în dreptul coloanei şi sunt detonate imediat după ce coloana a oprit.

Atac cu D.E.I. fals

Elemente de identificare şi combatere a D.E.I.-urilor
Elemente de identificare şi combatere a D.E.I.-urilor
- Detonator  electric
- Sursa de alimentare
- Încărcătura explozivă cu carcasă                       
- Dispozitiv de recepţie

În imaginea care urmează ar putea fi indicii că în sac se află gunoaie, dar în realitate se află un D.E.I.: cabluri, conectori la capete, un recipient din metal (care probabil conţine substanţa explozivă) şi un sistem de iniţiere (cu întârziere sau comandat de la distanţă).

Sac de gunoi

Un alt exemplu îl constituie dispozitivul realizat dintr-un cablu înfăşurat pe o sticlă, un  sac ce conţine două încărcături explozive, ţinta probabilă fiind un vehicul. Dispozitivul poate fi folosit şi pentru atacul simultan a două vehicule, prin plasarea la o distanţă corespunzătoare a încărcăturilor. D.E.I. are două dispozitive de iniţiere: prin fir şi prin radio.

Elemente de combatere a DEI-urilor

Pentru a putea combate eficient ameninţările D.E.I.-urilor trebuie parcurse următoarele etape:
- identificarea lor per ansamblu;
- identificarea elementelor componente;
- înţelegerea modului de acţiune

Din analiza evenimentelor teroriste recente, cele foarte bine organizate şi coordonate, s-a observat predilecţia pentru utilizarea coletelor explozive (scrisori, cărţi, diferite pachete, în care s-a introdus un dispozitiv exploziv improvizat), a bombelor artizanale, minelor-capcană (booby traps), persoanelor sinucigaşe cu bombe (kamikadze), maşinile-capcană etc. Ingeniozitatea joacă un rol deosebit în realizarea şi dispunerea D.E.I.-urilor. Fiind adaptate la caracteristicile terenului, asigurate la deplantare, descoperirea şi neutralizarea acestora, fără mijloacele tehnice adecvate, devin aproape imposibile.

Sisteme de contramăsuri electronice împotriva D.E.I.

Compania britanică T.R.L. Technology Ltd  promovează echipamente de contramăsuri electronice împotriva D.E.I.-urilor, CES 0512, utilizate, în prezent, în Irak şi Afganistan, fiind în dotarea forţelor coaliţiei (S.U.A., Marea Britanie, Australia).

Modulele CES 0512 sunt foarte flexibile în sensul posibilităţilor de reprogramare,  funcţie de condiţiile existente în teren, prin adăugarea de noi moduri de operare şi noi forme de bruiaj, pentru a putea face faţă schimbării ameninţărilor sau altor cerinţe.

Caracteristici tehnice:

- gama de frecvenţă: 27-512 MHz;
- puterea de emisie a semnalului, maxim 10 W (la cerere se pot furniza echipamente
cu putere de emisie 100 W);
- viteza de scanare a benzilor de frecvenţă: 1GHz/s;
Generatorul digital de semnal poate emite o gamă largă de tipuri de semnal de bruiaj de bandă îngustă sau largă.
Echipamentele  pot  fi  programate sau controlate „live” de un lap-top, fiind realizate atât în varianta portabilă (transportată de către un militar), cât şi în varianta transportată pe vehicule speciale.

Moduri de operare

- bruiaj;
- generare de semnale;
- monitorizare spectrală;
- descurajare, specific războiului electronic;
- moduri speciale.

Compania producătoare pune la dispoziţie, la comandă, şi modulul CES 0512 EF, care poate acoperi următoarele game de frecvenţe:

- banda A 880+960 MHz,
- banda B 1215+1620 MHz,
- banda C 1710+1880 MHz,
- banda D 1850+1990 MHz.

Schema bloc CES 0512

Caracteristicile receptorului:

- Gamă de frecvenţe: 27 - 512MHz;
- Ecart de frecvenţă între canale: 12,5kHz;
- Banda unui canal: 25kHz;
- Stabilitatea de frecvenţă: ±0,5ppm;
- Sensibilitate: -110dBm @ 10dB SINAD (17kHz bandwidth);
- Gama dinamică: > 60dB;
- Banda AFI: 20kHz (narrow band);
- Radiaţia parazită  LO: < -70dBm 1-2.200MHz;
- Intermodulaţie: > 60dB;
- Demodulaţie tip: FM sau MSK;
- Protecţia la suprasarcină RF: +37dBm (5W) 1-2.200MHz.

Caracteristicile emiţătorului:

- Gama de frecvenţe: 27 - 512MHz;
- Ecart de frecvenţă între canale: 12,5kHz;
- Banda unui canal: 25kHz;
- Stabilitatea de frecvenţă: ±1ppm;
- Putere la ieşire: 10mW/100mW/1W/10W 50W (selectabilă software);
- Stabilitatea de putere: ±2dB (max) pe toată banda;
- Armonice: < -35dBc;
- Non-modulation Spurious: < -60dBc typically;
- Modulaţie: FM or MSK;
- Deviaţie (operare normală): ±5,6kHz (exclusiv 150Hz squelch ton); ±8.3kHz (inclusiv 150Hz squelch ton).

Observaţii

- Limita inferioară a gamei de frecvenţe, respectiv 27 MHz, este foarte critică, ştiut fiind faptul că o serie de dispozitive, care pot fi folosite ca tele-acţionare pentru D.E.I.-uri, emit în jurul acestei frecvenţe (staţiile de emisie-recepţie de pe taxi, ambulanţă, radiocomenzile pentru aeromodele etc.).
- Preţul estimativ pentru fiecare dintre cele trei variante prezentate (CES 0512 de bază, modulul de 100W, CES 0512 EF) este de 50.000 Euro.

Unele concluzii

Tacticile utilizate de grupările teroriste, şi chiar persoane izolate, vor continua să evolueze, modificându-se pe măsură ce luptătorii anti-tero trec la implementarea de contramăsuri, depărtându-se de tipologia atentatelor teroriste şi apropiindu-se de cea specifică luptelor de gherilă.
Utilizarea mijloacelor improvizate va continua să rămână principala ameninţare.
Cele mai periculoase şi imprevizibile rămân acţiunile teroriste realizate prin persoane sinucigaşe, maşini-capcană, bagaje, colete etc.
Deja membrii şi simpatizanţii Al-Qaeda au trecut la executarea de atacuri sinucigaşe folosind VBIED-uri cu încărcături din ce în ce mai puternice.
Există riscul ca D.E.I.-urile, care sunt ieftine şi uşor de produs - să devină arma preferată a grupărilor teroriste, observându-se o tendinţă crescândă a acestora de a le utiliza.
Stadiul actual al ameninţării teroriste cu D.E.I. este ridicat, exemple în acest sens fiind atacurile din Luna septembrie 2008 de la Islamabad şi nu de mult, anul 2005 - Madrid şi Londra. Pentru a putea combate eficient aceste ameninţări trebuie înţeles modul de acţiune şi recunoaştere a D.E.I.

Mijloacele explozive improvizate sunt folosite pe scară largă, datorită următorilor factori favorizanţi:

- numărul ridicat de victime şi pagube produse;
- prezenţa din abundenţă pe teritorii puţin controlabile a materialelor primare utilizabile în fabricarea explozibililor;
- costuri scăzute de confecţionare;
- uşurinţă în realizare;
- existenţa unor fonduri financiare la dispoziţie, realizate din surse proprii şi, se pare, din sponsorizare internaţională;
- personal dispus la sacrificiul suprem;
- cadrul instituţional, social-economic şi politic instabil;
- situaţia de securitate instabilă;
- interese divergente interne şi internaţionale, de ordin etnic-religios, politic şi economic.
Pentru combaterea DEI-uilor se impune:
- colaborarea în continuare cu firma britanică TRL Technology Ltd în vederea aprofundării capabilităţii sistemului pentru bruiajul D.E.I. radiocomandate;
- continuarea cercetărilor în domeniu de către toţi cei interesaţi şi implicaţi în campania antiteroristă;
- consultarea  realizărilor de profil a firmele din Feder