Prof. Univ. Dr. Nicolae Radu
Percepţii asupra vizibilităţii sociale
Remember sau în loc de concluzii

Patetismul libertăţii moderne consta în faptul că suntem supuşi forţelor create chiar de noi, în timp ce resursele pe care le avem la dispoziţie pentru a anihila aceste forţe sunt jalnic de limitate, fragile, incomplete, nesatisfăcătoare şi frustrante (Isaac, 2000). În acest context, lumea politică seamană din ce în ce mai mult cu un deşert, iar deşertificarea, din păcate, continuă. Lucrurile sunt mai grave cu atât mai mult cu cât, nu o singura dată ne este dat să auzim că nu mai avem nici o ţară, că România nu mai este a noastră, este a altora. Că este adevărat sau nu, este dificil să ne pronunţăm, fie şi în evidenţa faptelor. Cu toate acestea, vreau să cred că realitatea este cu totul alta. Şi totuşi, se putea evita transformarea României din producător-exportator de bunuri, în consumator de bunuri? Se apropie statutul României, aflată în criza crescândă, de statutul de colonie supra-îndatorată, după cum aprecia regretatul Acad. Florin Constantiniu? Înseamnă situaţia economico-financiară a României un pericol pentru securitatea naţională?

Cu puţin timp în urmă, eram martorul unor vremuri în care se duceau campanii electorale grele. Promisiuni, speranţe, spectacol şi nimic concret. Mi-ar fi plăcut atunci ca cei ce astăzi vorbesc despre criză, să fi avut puterea de anticipare şi să spună: „domnilor, atenţie! Criza a intrat deja în casă!". Îmi este greu să cred că nu se cunoştea acest lucru! Din păcate, la nivelul vizibilului, nu mulţi erau cu adevarat preocupaţi de nevoia unor zile mai bune. Doar spectacolul era in prim plan! Unde era grija faţă de români? Răspunsurile se află, cu siguranţă, la fiecare dintre noi. Ce se mai poate spune acum?

Din ce în ce mai mult, majoritatea românilor trăiesc sentimente confuze: un amestec de tristeţe, decepţie, ruşine, umilinţă, furie. Drumul spre democraţie s-a soldat cu efecte secundare nebănuite: prietenii dinamitate, familii destrămate, apariţia unor postrevoluţionari agresivi şi lipsiţi de scrupule, a unor noi specii de oportunişti. Anxietatea, suspiciunea, culpabilizarea, vânătoarea de vinovaţi, măsurarea gradului în care suntem pătaţi, macină din păcate, din ce în ce mai mult, conştiinţele, disponibilităţile constructive. La numai şase ani de la momentul 1989, profesorul univ dr. Neculau (1996) aprecia că speranţa într-o purificare morală aproape că s-a prăbuşit. Să fi simţit ceva oare domnia sa despre vremurile ce au venit? Sau poate fi mult mai rău? Sunt nevoit să spun că trebuie să rămânem optimişti. Contrar eforturilor de enclavizare fie numai şi culturală, a României, mai avem şanse. Familia, pământul şi credinţa, sunt cele ce ne susţin existenţa, ca neam şi ca ţară. Pământul? Care pământ? Cine mai este legat de pământ? Cu toate acestea, am speranţa că România nu a însemnat şi nu înseamnă doar câţiva paşi ce se pierd prin istorie.

Analiza de continut asupra documentelor istorice sau textelor contemporane, multiple observatii de teren, coroborări de date, in acord cu ipoteze de lucru, toate acestea ne fac sa intelegem ca realitatea nu poate fi gandita statistic. Realităţile lumii în care trăim înseamnă cu mult mai mult decât formule matematice sau note obţinute la examene. Conformismul si supunerea, cerute din ce in ce mai mult pentru promovare, personalitatea si nevoia de apartenenta, identitatea sociala si indentitatea nationala, prejutecatile si comunicarea de masa, manifestarile multimii, pot fi identificate si intelese numai intr-un context sau un mediu dat. [1]

Preocupările noastre nu se opresc aici. Disonanţa în relaţiile între grupuri, alterarea echilibrului social, diferenţierile sociale prezente din ce în ce mult, depersonalizarea şi nevoia de apartenenţă socială sunt teme pentru viitoare cercetări de detaliu.

Bibliografie selectivă

1. BÂRZU, L., BREZEANU, St., Originea şi continuitatea românilor. Arheologie şi tradiţie istorică, Bucureşti, 1991.
2. BECHIR, M., Decizii care au aruncat în colaps sistemul de pensii, 7 februarie 2010, în, www.adevarul.ro.
3. BICHIR, Gh., Geto-dacii din Muntenia în epoca romană, Bucureşti, 1984.
4. BERINDEI, D., Histoire nationale, histoire européenne, in, le Séminaire International „Penser l'Europe" « Comment écrit-on l'histoire ? Conscience européenne et l'histoire des identités nationales », la IX – ème édition, Bucarest, l'Académie Roumaine, 8-9 Octobre 2010
5. BITMAN, D., Declaraţie, TVR "Ora de foc", 01 iulie 2010.
6. BOC, E., Declaraţie, Adunarea Generală a Asociaţiei Comunelor din România, Marţi, 13 aprilie, 2010.
7. BRETON Le, J., M., , Europa Centrală şi Orientală între 1917 si 1990, Bucureşti, 1996.
8. CEAUŞESCU, I., Transivania – stravechi pământ românesc, Ed. Militara, Bucuresti, 1987.
9. CIONCHIN, A., Simbolismul heraldic al lui Mihai Viteazul, în, "Dacia magazin", 63, mai 2010.
10. CONSTANTINESCU, E., Timpul destrămării, timpul zidirii, Bucuresti, 2002.
11.CONSTANTINESCU, E., La Roumanie, un territoire de l'entre-deux? Stéréotypes historiques et politiques d'intégration après 1989, in, le Séminaire International „Penser l'Europe" « Comment écrit-on l'histoire ? Conscience européenne et l'histoire des identités nationales », la IX – ème édition, Bucarest, l'Académie Roumaine, 8-9 Octobre 2010
12.CONSTANTINIU, Fl., Istoria României la răscruce, interviu, in, http://absentul.blog.com/2010/04/08/istoria-romaniei-la-rascruce/.
13. Cornea, E., De vazut galeriile romane unice în lume, http://www.ong-online.eu
14. CUCU, Irina, Războiul economic în economia de piaţă, în, Revista „Impact strategic", nr. 1/2006.
15. CRIŞAN, I., H., Civilizaţia geto-dacilor, Bucureşti, 1993.
16. CROITORU, L., Dezbatere, "Romania 2010: constrângerile economico-financiare şi imperativele sociale", BNR, Bucureşti, 22 iulie 2010.
17. DAICOVICIU, H., Dacia de la Burebista la cucerirea romană, Cluj, 1972.
18. DOBROTĂ, N., şi colab., Economia politică, Editura economică, Bucuresti, 1995.
19. DOMENICO, V., După execuţie a nins, Bucuresti, 1992.
20. DOISE, W.; DESCHAMPS, J., C.; Mugny, G., Psihologie Sociala Experimentala, Ed. Polirom, Iasi, 1999

21. DUMITRESCU, Vl.; VULPE, A., Dacia înainte de Dromihete, Bucureşti, 1998.
22. GALLAGHER, T., Democraţie şi naţionalism în România, 1989-1998, Bucureşti, 1999.
23. HANNAH, A., Men in Dark Times, Harcourt Brace & World, New York, 1968
24. HITCHINS, K., The Romanians. 1774-1866, Oxford, 1996.
25. IOVAN, M., Filosofia şi crezul politic ale lui Vasile Goldiş, Editura Dacia, Cluj – Napoca, 2006.
26.ISAAC, J., C., Democraţia în vremuri întunecate, Ed. Polirom, Iaşi, 2000
27. ISĂRESCU, M., Dezbatere, "România 2010: constrângerile economico-financiare şi imperativele sociale", BNR, Bucureşti, 22 iulie 2010.
28. LUPU, C., România sub presiunea războiului rece şi a dorinţei de integrare euro-atlantică, vol. I şi II, Editura „Alma Mater", Sibiu, 2000 – 2001.
29. LUPU, N., Dacia romană şi Dobrogea romană. Perioada migraţiilor în Dacia, continuitatea daco-romană, formarea limbii şi poporului român, Sibiu, 1993.
30. MARIN, M., in, „Standard money", 9 August 2010.
31. Moscovice, Serge., Introduction a la Psychologie sociale, vol.2, Paris, Larrousse, 1973
32. Murgescu, B., România şi Europa. Acumularea decalajelor economice (1500-2010), Editura Polirom, Iaşi, 2010.
33. NĂSTASESCU, R., Promovarea managementului strategic – condiţie a adaptării la schimbare a întreprinderilor româneşti, manuscris, Bucuresti, 2009.
34. NECULAU, A., Influenta sociala si manipulare comportamentala, in, „Revue Roumaine des Sciences Sociales", Série de psychologie, 2, 1992
35. ONCIU, Alin, Convorbiri despre cultura şi civilizaţie în Munţii Orăştiei, manuscris, Hunedoara, 2010.
36. OPREANU, C., H., Creştinismul şi neamurile germanice în secolele IV – V în Transilvania, în EN, 5, 1995.
37. PĂUNESCU, A., Mesaje de pe patul de spital, Bucureşti, Manuscris
38. PÂRVAN, V., Contribuţii epigrafice la istoria creştinismului daco-roman, Bucureşti, 1911.
39. PETOLESCU, C., C., Dacia şi Imperiul Roman. De la Burebista până la sfârşitul antichităţii, Bucureşti, 2000.
40. PITARIU, H.D., Managementul Resurselor Umane: evaluarea performanţelor profesionale. Editura All Beck, Bucureşti, 2000.
41. POP, I., A., La crise de l'histoire ou la crise de la société contemporaine ?,in , le Séminaire International „Penser l'Europe" « Comment écrit-on l'histoire ? Conscience européenne et l'histoire des identités nationales », la IX – ème édition, Bucarest, l'Académie Roumaine, 8-9 Octobre 2010
42. PUŞCAŞ, V. – Adevărul, 5 septembrie 2010.
43. RADU, N., Antropologia existenţei, Editura FED PRINT, Bucuresti, 2003.
44. RADULESCU, A., Discurs, Banca Nationala a Romaniei, in, Realitatea Tv, 30 Septembrie, 2010
45. RIGA, D., RIGA, S., şi colectiv, Cultura tradiţiei şi patrimoniului.Ctitorii, toponime şi eponime, în, Studii de Ştiinţă şi Cultură, an VI, nr.1, Universitatea de Vest "Vasile Goldiş", Arad, martie 2010.
46. RIKER, W., T., Cum s-a înfăptuit România Modernă. Studiul unei probleme internaţionale, 1856-1866, Bucureşti, 1944.
47. ROSTOVTSEV, M., Social and economic History of the Roman Empire, I – II, Oxford, 1971.
48. RUSCU, D., L'abandon de la Dacie romaine dans les sources litéraires, A M N, 35/1, 1998.
49. SANDA, L., Despre adevar, Convorbiri, Manuscris, 2010.
50. SAFRAN, AL., Etica evreiască şi modernitatea, E. Hasefer, Bucureşti, 2005.
51. SAFRAN, AL., Israel dans le temps et dans l espace, in, Themes fondamenteaux de la spiritualite juive, Paris, E. Payot, Paris, 1980
52. SCURTU, I., Istoria României în anii 1918-1940. Evoluţia regimului politic de la democraţie la dictatură, Bucureşti, 1996.
53. SCURTU, I., Istoria contemporană a României, 1918-2001, Bucureşti, 2002.
54. SILVESTRI, A., Al cincilea Patriarh, Ed. Carphatia Press, Bucureşti, 2007.
55. SIMION, E., Mythisation, mystification et démystification dans l'histoire, in, le Séminaire International „Penser l'Europe" « Comment écrit-on l'histoire ? Conscience européenne et l'histoire des identités nationales », la IX – ème édition, Bucarest, l'Académie Roumaine, 8-9 Octobre 2010
56. SOULET, Fr., J., Istoria comparată a statelor comuniste din 1945 până în zilele noastre, Iaşi, 1998.
57. STAN, G., Prea Fericitul Teoctist, Patriarhul României, Ed. Institutul Biblic Ortodox, Bucureşti, 2005.
58. SZULC, T., Pope John Paul II: The Biography, Ed. Simon & Schuster Adult Publishing Group, London, 2007.
59. TANASESCU, Florian., RUGINA, Dan., Despre identitatea nationala. Convorbiri, Manuscris, Iulie 2010.
60. TORRINGHTON, D. L.; HALL L. (1991). Personnel Management. A New Approach, 2nd edition, Pretince – Hall Int. (UK) LTD, 41
61. VERBONCU, Ion, Management – intrebări şi răspunsuri, Ed. Holding Reporter, Bucureşti, 1996
62. VULPE, A.; ZAHARIADE, M., Geto-dacii în istoria militară a lumii antice, Bucureşti, 1987.
63. VEYNE, P., Comment on ecrit l historire suivi de Foucault revolutionne l histoire, Paris, FR, Edition de Seuil, 1978.
64. ZUB, Al., Discours historique et identité nationale dans l'espace cultrel roumain, in, le Séminaire International „Penser l'Europe" « Comment écrit-on l'histoire ? Conscience européenne et l'histoire des identités nationales », la IX – ème édition, Bucarest, l'Académie Roumaine, 8-9 Octobre 2010
65. ZUGRAVU, N., Geneza creştinismului popular al românilor, Bucureşti, 1997.
xxx Fontes Historiae Dacoromanae, I, Bucureşti, 1964; Fontes Historiae Dacoromanae II, Bucureşti, 1970.
xxx Tratatul Uniunii Europene, Editura Lucreţius, Bucureşti, 1997.
Xxx ULB, Sibiu, Manuscris referitor la Strategia Nationala de Aparare,Universitatea „Lucian Blaga", Facultatea de Relatii Internationale si Stiinte Politice, Sibiu, 2010
xxx Wichipedia Encylcopedie, Romania, Epoca fanariotă, www.wichipedia.com

Notă bio-bibliografică

Profesor universitar dr. Nicolae Radu
este comisar şef în cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor; absolvent al Academiei Naţionale de Informaţii, al Facultăţii de Istorie, dar şi al Colegiului Naţional de Apărare, deţine două doctorate, unul în psihologie şi unul în filologie; autor şi coautor al mai multor cărţi cu tematică legată de psihologia militară, de securitate şi apărare, cu numeroase articole şi comunicări ştiinţifice centrate pe teme de interes desprinse din psihologie, istorie, antropologie socială şi psihologia organizaţiilor teroriste, desfăşoară activităţi didactice la mai multe universităţi din ţară.
- A scris 10 cărţi şi peste o sută de articole centrate pe teme de interes, desprinse din psihologie, istorie, antropologie socială şi identitatea organizaţiilor teroriste; în prezent este profesor titular în cadrul Facultăţii de Sociologie-Psihologie, Universitatea „Spiru Haret" şi desfăşoară activităţi didactice, în calitate de profesor invitat, la mai multe universităţi din ţară;
- Intre 2007 / 2009 a indeplinit functia de consilier, comisar şef, Cabinet secretar de stat, Ministerul Internelor şi Reformei Administrative, iar in anul 2009 consilier, comisar şef, Departamentul Securităţii Naţionale, Consiliul Suprem de Apărare a Ţării.
- Din anul 2009 - Expert evaluator ARACIS (Agenţia Română de Asigurare a Calităţii Învăţământului Superior), Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Tineretului şi Sportului.

Cărţi publicate
Antropologie, istorie

- Radu, N., Din tainele Vlăsiei. Câmpia Vlăsiei, Codrii Vlăsiei, Ţara Vlahilor, Ed. FED PRINT, Bucureşti, 2002, 191 p.;
- Radu, N., Antropologia Existenţei. Structuri sociale, magice şi religioase în Câmpia Vlăsiei, Ed. FED PRINT, Bucureşti, 2003, 191 p.;
- Radu, N., Pe aripa destinului. Moara Vlăsiei - Căciulaţi, un sat desprins din vechiul Regat, Ed. FED PRINT, Bucureşti, 2004, 239 p.

Psihologie
- Radu, N., Cruciada Psihologului. Cum să ne învingem teama de testul psihologic, Ed. BAGR, Ministerul Justiţiei,Bucureşti, 2005, 152 pagini, ISBN 973 - 0 - 03731-4, Fond - Biblioteca Naţională;
- Radu, N., Recurs la Siguranţa Statului. Evaluarea psihologică a personalului destinat misiunilor speciale, Ed. FED PRINT, Bucureşti, 2006, 152 p.;
- Radu, N., Teste psihologice pentru orientarea în carieră şi autocunoaştere, Ed. POLIROM, Iaşi, 2006, 183 p.

Epistemologia terorii
- Andreescu, A.; Radu, N., Geneza Terorii. Masuri corelative antiteroriste. Ed. ARTPRINT, Bucuresti, 2007, 158 p.;
- Andreescu, A.; Radu, N., Organizaţiile teroriste. Conceptualizarea terorii vs. Securitatea europeană, Ed.MAI, Bucureşti, 2007, 195 p 3. Andreescu, A.; Radu, N., Jihadul Islamic, Ed.MAI, Bucuresti, 2008, Editură recunoscută de Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul Superior, Cod CNCSIS 270

Teze de doctorat
- Radu, N., Individualitate şi specificitate etno - culturală în Câmpia Vlăsiei, Facultatea de Litere şi Istorie, Universitatea Craiova, 2000, 278 p.;
- Radu, N., Validarea unui sistem de evaluare psihologica, in scop de selectie si avizare periodica a personalului destinat misiunilor speciale, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei, Universitatea Bucureşti, 2005, 382 p.

-----------------------------------------------------
[1] Moscovici, 1996