Prof. Univ. Dr. Adina BerciuCercetare de teren 2010-2012

La scurt timp de la stabilirea în Cerna, meglenoromânii, alături de confraţii nord-dunăreni şi reprezentanţi ai unor etnii din Dobrogea au urcat pe scena căminului cultural interpretând individual sau în grup şi cântece din repertoriul meglenoromân. Spre exemplu, în anii '70 ai secolului trecut, formaţia acestei localităţi avea 31 de instrumentişti, cei mai mulţi fiind de origine meglenoromână. Sigur, nici horele din sat nu lipseau. Din păcate, astăzi mai cântă doar unul dintre ei, la fluier, dar nu este de origine meglenoromână, el provenind dintr-o familie...

Ion MăldărescuÎn după-amiaza zilei de 1 aprilie m-a sunat un istoric şi m-a pus în temă că pe „cel mai premiat post de ştiri din România" - precum se autodenumeşte -, se dădeau în stambă câţiva actori, într-un spectacol al unor Păcălici care s-au dovedit a fi imitaţii de vipere, care-şi aruncau veninul asupra istoriei românilor. Un tânăr student la drept, rătăcit printre veninoasele târâtoare a încercat să aibă o altă atitudine, să iasă din atmosfera urât mirositoare a gurilor de viperă din care se scurgeau valuri de afirmaţii scoase din adâncul infernului, însă acestea l-au acoperit cu mâzgă...

Întâmpinarea DomnuluiÎntâmpinarea Domnului a fost aşezată ca sărbătoare de către Iustinian împăratul în secolul al şaselea, după ce, cinstind creştinii închinarea Pruncului în templu, a încetat cumplita epidemie de ciumă din Bizanţ. Cultul ortodox păstrează închinarea pruncilor la patru zeci de zile de la naştere, ca o amintire a episodului din viaţa Mântuitorului. Tradiţia bisericească oferă detalii în plus faţă de Sf. Ap. Luca: dreptul Simion era unul din cei şaptezeci de traducători ai cărţilor lui Moise din ebraică în greacă, la porunca regelui Ptolemeu al II-lea al Egiptului. Ajungând cu traducerea la pasajul de...

Testament pentru urmaşiDe jafurile şi asupririle la care erau expuşi românii noştri din Moldova dintre Prut şi Nistru, erau impresionaţi nu numai călătorii străini, ci şi ruşii şi chiar însuşi împaratul Alexandru I. Aşa, după patru ani de guvernare a generalului Harting, împaratul, în rescriptul sau către mitropolitul Gavril, cu ocazia numirii noului conducător al Basarabiei, cu titlul de vice-rege, generalul Bahmetev, scria urmatoarele:
„Sunt profund nemulţumit că în unele părţi, au ajuns la apogeu, din care cauza oamenii nevinovaţi ăşi lasă casuţele şi tot avutul lor şi fug de la noi, căutand adăpost peste...

Ioan Florin Stanciu
„Să nu-l înveţi niciodată pă dracu' să tragă cu puşca!" (Proverb popular)

Tovarăşu' Bălănică, brigadierul de la a II-a (viticolă) şedea pe-un scăunel de-o şchioapă, lustruit ca sticla şi-mi umplea cană după cană. Pereţii magaziei erau căptuşiţi cu fuştei egali de salcâm, decupaţi la milimetru şi zidiţi migălos, la dunga polobocului şi fără spaţii zadarnice, precum cărămizile sumeriene. De-o parte şi de alta, chiar în spatele brigadierului erau cele două butoaie gemene, a câte două sute de vedre fiecare, care dau acestui spaţiu atent drămuit o patină străveche de cramă mănăstirească. Şi...

opris-petreDin Washington, D.C., Dr. Petre Opriş relatează pentru revista ART-EMIS:

Conferinţa
„Cârtiţe, defectori şi înşelătorii: James Angleton şi influenţa sa în contraspionajul Statelor Unite"

Sub auspiciile Centrului „Woodrow Wilson" din Washington, DC a avut loc joi, 29 martie 2012, o conferinţă internaţională extrem de interesantă, cu tema: „Cârtiţe, defectori şi înşelătorii: James Angleton şi influenţa sa în contraspionajul Statelor Unite". Ideea principală a organizatorului reuniunii, dr. Christian F. Ostermann - director al programelor „Politici Publice şi Istorie" (HAPP), „Studii Europene"...

Pan HalippaPantelimon Halippa sau Pan Halippa (n. 1 august 1883, Culbota, judeţul Soroca - d. 30 aprilie 1979, Bucureşti), publicist şi om politic român basarabean, unul dintre cei mai importanți militanți pentru afirmarea spiritului românesc în Basarabia şi pentru unirea acestei provincii cu România. A fost preşedintele Sfatului Ţării care a votat unirea în anul 1918. A ocupat funcţii de ministru în diferite guverne. A fost şi închis la Sighet. Membru corespondent al Academiei Române, exclus în anul 1948, a fost repus în drepturi în 1990. (Redacţia)

„Toata lumea, şi cu atat mai mult ruşii, care ocupau...

Fântâna AlbăUltimatumul din 26-28 iunie 1940 a permis ca unităţile militare ale Armatei Roşii şi ale N.K.V.D. să ocupe, prin agresiune, Basarabia, nordul Bucovinei şi Ţinutul Herţa. Grănicerii sovietici au fost incapabili să oprească exodul celor care au abandonat agoniseala de-o viaţă, încercând să treacă noua graniţă, pentru a ajunge în România. Potrivit rapoartelor întocmite de patrulele grănicierilor sovietici, în primele zile ale lui iulie 1940, au trecut graniţa 471 de persoane din localităţile Hliboca, Herţa, Putila şi Storojineţ. Documentele oficiale sovietice mai menţionează că pe parcursul unui an de...

Wilfried H. Lang„Las' că ştim noi mai bine !"

Articolul pe care vi-l prezentăm a fost publicat în ianuarie 2005, dar este la fel de actual şi la nivelul anului 2012, dovadă că situaţia nu s-a schimbat prea mult în România. (Redacţia ART-EMIS)

În cotidianul „România liberă" din 25 noiembrie 2004 a apărut articolul: „Progres economic, când ?" în care, pe de o parte, am afirmat că fără investiţii masive, de ordinul zecilor de miliarde de Euro în infrastructură şi in¬dustrie, economia românească nu poate realiza nici un progres eficient şi simţitor pentru populaţie. Pe de altă parte am arătat că indiferent cine...

Dimitrie Gusti, Cornova-1931
Un proiect de anvergură, finalizat editorial la 80 de ani de la iniţiere
„Cornova - 1931" (Ed. Quant, Chişinău, 2011)

Perioada interbelică a României Mari, cu toate împlinirile ei naţionale (de o anvergură fără precedent, dacă ne gândim la spaţiul românesc pe care îl avea de administrat Statul Român atunci), cu toate succesele ei democratice, era totuşi o perioadă a bandajării rănilor provocate de Primul Război Mondial, o perioadă a marii crize economice. Providenţa a făcut ca în acest context dificil pentru România să ajungă la deplină maturitate intelectuală, culturală şi de conştiinţă...

Pr. Dr. Marius CostachePrima sărbătoare dintre cele închinate Maicii Domnului, care apare în izvoarele istoriei bisericeşti, este Bunavestire. În Biserica primară, Bunavestirea se sărbătorea pe 5 ianuarie, data din martie apărând în secolul al VII-lea. În numeroase locuri din Vechiul Testament, Duhul Sfânt Îl vestise pe Hristos, atât ca om, cât şi ca Dumnezeu. Ca nu cumva să nu fie crezută mărturia oamenilor, Tatăl a trimis şi pe Arhanghelul Gavriil, care a vestit cu înţelepciune taina cea mare Fecioarei şi dreptului Iosif, având harisma prorociei tot de la Sfântul Duh.[1] Nici iudeilor nu le-a dat pricină de...

Prof. Univ. dr. Ioan Scurtu
„Au venit americanii!"

Au trecut 68 de ani de la marea tragedie din 4 aprilie 1944, când Bucureştii, capitala României, au fost victima unui masiv bombardament al aviaţiei americane. Au fost vizate ţinte civile, cu deosebire zona Gării de Nord, dar şi partea centrală a oraşului. Ele nu aveau o justificare militară, deoarece frontul se afla departe, la peste 300 km, pe linia Iaşi-Chişinău, iar luptele încetaseră de la sfârşitul lunii martie. Ostilităţile aveau să se reia abia la 20 august.

Contextul istoric

La 22 iunie 1941, România a intrat în război alături de Germania împotriva Uniunii...

Prof. Univ. dr. Adina Berciu

- Cercetare de teren 2010-2012 -

Patrimoniul cultural imaterial al unui popor sau al unei comunităţi este constituit din manifestări aparţinând practicilor sociale, ritualurilor şi obiceiurilor (naştere, botez, căsătorie, înmormântare), evenimentelor festive, jocuri, cunoştinţe şi practici referitoare la natură, la univers, tehnici legate de meşteşuguri tradiţionale (frământatul pâinii, arta ceramică, ţesături, cusături, încondeiatul ouălelor, etc.), expresii şi tradiţii verbale şi nonverbale, (jocul, dansul) ş.a. El se transmite din generaţie în generaţie, este recreat permanent de...

Col.(r) Alexandru ManafuPermisiunea acordată de statul român oamenilor politici, armatei şi valorilor materiale şi culturale ale Poloniei, înfrântă în 1939, de a traversa pământul românesc, nu a determinat o atitudine prietenească a acestei ţări şi a aliaţilor săi, Anglia şi Franţa, la sfârşitul celui de-al doilea război mondial, la Conferinţa de Pace de la Paris din 1946. În schimb, atitudinea României faţă de Polonia, aflată în impas, a stârnit, aşa cum era firesc, aprehensiunile deja nutrite de Germania faţă de ţara noastră. Aceste acte de politică externă au fost singurele potrivite şi, mai ales, necesare, în...

Preot Vasile Marinescu- Slujitorul lui Dumnezeu şi al omului -

Martie la jumătate. Colindam oraşul cu suflet Basarab şi lacrimi de Ană. Păşeam prin istoria dolofană a locurilor şi-mi dojeneam memoria că ştie atât de puţine. Nu departe, cale de câteva grădini şi case, clopotul Bisericii Olari se leagănă încet chemând credincioşi la vecernie şi la Sfântul Maslu. Privesc peste gardul bisericii retrase într-o parte a unei curţi - atât cât să facă loc unei alei înguste, strajuită de doi brazi înalţi şi câteva straturi ofilite de flori, lăsate acolo de cu toamnă. Aştept preţ de câteva gânduri să-l zăresc ori să-i aud...

Dr. Mihai Taşcă, ChişinăuMihai Taşcă este doctor în drept, cercetător principal la Institutul de Istorie, Stat şi Drept al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, secretar al Comisiei pentru Studierea Dictaturii comuniste din Republica Moldova. (Redacţia ART-EMIS)

Am auzit despre deschiderea Institutului Cultural Român la Chişinău mai întâi din presa. M-am bucurat pentru ICR când a obţinut sediu. L-am văzut pentru prima dată pe directorul acestei instituţii la conferinţa din 24 ianuarie 2011. Curios, dar în ziua Micii Uniri dl Petre Guran a vorbit celor prezenţi despre Bizanţ. Neobişnuit a fost şi discursul şefului Institutului...

Prof. Univ. dr. Gheorghe Buzatu - Paradigme1812 - 2012

Oameni de stat şi militari de elită, scriitori şi diplomaţi, istorici şi geopoliticieni, ziarişti de imens prestigiu şi autoritate morală, dintre care-i reţinem în prima ordine pe M. Eminescu sau N. Iorga, pe M. Kogălniceanu, I. I. C. Brătianu sau N. Titulescu, pe S. Mehedinţi, Pamfil Şeicaru sau Emil Cioran, s-au exprimat adeseori şi în mod categoric în sensul că, pentru ultimele trei veacuri ale istoriei naţionale, a funcţionat cu putere de lege acest blestem neiertător în privinţa poziţiei noastre geopolitice: Românii şi România s-au aflat „prea aproape de Rusia şi prea...

Seducing the French The Dillema of AmericanizationSeminarul de istorie
„Galia, fără cruţare: Francezii înfruntă America
(1980-2000)"

După tragicele evenimente de la 11 septembrie 2001, Excelenţa Sa ambasadorul Richard F. Kuisel a fost întrebat de autorităţile de la Paris de cât timp are nevoie pentru a elabora un studiu despre antiamericanismul francez şi cum poate ajuta Franţa pe americanii îndoliaţi. Răspunsul său la prima întrebare a fost tipic pentru un om de ştiinţă: „Cel puţin doi ani". Aşa a început discursul autorul cărţii „Seducându-i pe francezi: Dilema americanizării" („Seducing the French: The Dillema of Americanization"...

P.S. Sofian Braşoveanul, Episcop-Vicar al Mitropoliei din GermaniaBiserica din Germania, constituită ca Mitropolie în cadrul Bisericii Ortodoxe Române este condusă de Mitropolitul Î.P.S. Serafim. P. S. Sofian Braşoveanul este Episcop-Vicar al Mitropoliei, cu un termen laic, „adjunctul" său mitropolitan. Prea Sfinţia Sa a avut amabilitatea de a onora revista ART-EMIS cu textul care urmează. (Redacţia)

De curând un tânăr îmi scria: „...cea mai grava problemă în Biserică este faptul că ceva ne împiedică să fim autentici. Şi cred că tocmai de aceea predica nu convinge, pentru că dincolo de salutul «Doamne-ajută!», de agapele care au înlocuit party-urile, de muzica...

Prof. Dr. Gică ManoleAtentatul, în care şi-a pierdut viaţa moştenitorul tronului austro-ungar, a constituit pentru guvernul dublei monarhii un pretext de a intimida/lichida Serbia, aşa cum a şi spus-o, imediat după atentat, cancelarul austriac Berchtold, către premierul ungur, Istvan Tisza, anume, că are intenţia „de a profita de crima de la Sarajevo pentru a regla socotelile cu sârbii"[17]. Implicarea directă a guvernului de la Belgrad, în atentat, n-a fost dovedită, cu toate că serviciile secrete sârbeşti, prin colonelul Dimitrievič, fără ştirea guvernului, i-au sprijinit pe atentatori. Aceştia aparţineau...

ISSN, ISSN-L 2247- 4374

Editorial

Academia Romana
AOSR
Arhiepiscopia Ramnicului
Boromir
Ziarul Natiunea
Clipa.com
Uniunea Ziaristilor Profesionisti din Romania
Diana
Grand Hotel Sofianu
UAP Valcea
Editura Fortuna
Muzeul de Arta Craiova

Please publish modules in offcanvas position.