Maresalul Ion Antonescu - portretPrietenul nostru dr. Radu Mihai Crişan asamblând, într-o logică perfectă, cele mai semnificative idei exprimate de Mareşalul Antonescu în „Însemnări româneşti" şi „Către Români", le-a inclus în valoroasa sa lucrare „Înduşmăniţii au acelaşi crez" pe are cu amabilitate ne-a oferit-o. Pentru valoarea deosebită a cugetărilor Mareşalului, dar mai ales pentru actualitatea ideilor cuprinse îndrăznim să supunem atenţiei câteva fragmente din acest adevărat „Testament politic":

„Români, fraţi dragi şi încercaţi
Cugete risipite, vetre stinse şi trădate,
Români smulşi din glia sfinţită
Cu...

Ion Maldarescu„Mult e dulce şi frumoasă/ Limba ce-o vorbim"/ Altă limbă-armoniasă/ Ca ea nu găsim..." (Gheorghe Sion)

Este extrem de dificil să dialoghezi constructiv. În ceea ce mă priveşte, încerc să fiu atent când contraargumentez, să comunic pe un ton civilizat, să transfer în plan real comunicarea şi dialogul, să clarific că punctul meu de vedere nu doreşte să atace, ci să exprime o opinie diferită sau opusă celei pe care o comentez. Pe frontispiciul celui mai mare spital de nebuni din lume, aflat la Lisabona, „marele nostru balamuc" cum îl numesc portughezii, scrie cu litere mari: „Nu toţi care...

Balasa NicolaeDeşi, veşnic, ocupat peste măsură, ce-i drept, uneori, şi cu chestiuni de trei parale, deschid, întâmplător, o adresă de internet (http://prelipcean.ablog.ro/2009-02-05/nicolae-prelipceanu.html), trimisă de către un amic, persoană importantă, vorba Maestrului, şi văd scris: „Prelipcenii şi Hodorodnicenii", „Local de întâlnire al celor ce se cheamă Prelipcean". Titlul, ce să zic, nevoie mare! Mintea mi-a zburat undeva, în antichitate, la Platon (427- 347 îHr., perioada încă suportă, şi astăzi, după atâtea cercetări, aproximările), la cel care a pus, pentru prima dată, bazele învăţământului...

Funar GheorgheDupă ce Regimurile Iliescu-Constantinescu-Băsescu, împreună cu Fondul Monetar Internaţional şi Banca Mondială, au adus România într-o criză fără precedent, au susţinut Holocaustul împotriva românilor şi au îndatorat Poporul Român cu peste 150 miliarde euro, la începutul lunii martie a.c. Preşedintele ţării şi primul-ministru i-au înştiinţat pe cetăţenii români că de la 1 aprilie România va ieşi din criză. Amândoi au uitat să precizeze anul! S-ar putea să fie anul 2012 sau mai mult mai târziu. Pentru ca ieşirea României din criză să înceapă în a doua jumătate a anului 2011, Regimul...

Miron Costin - portretMiron Costin (1633-1691) a fost cărturarul cel mai de seamă al culturii româneşti a secolului al XVII-lea, una dintre personalităţile proeminente ale spiritualităţii carpato-danubiano-pontice. Fiul al lui Iancu (Ioan) Costin – mare hatman, Miron sau Mironaşco, cum era numit în familie, şi-a petrecut copilăria în Polonia, unde siliţi de împrejurări se refugiază Costineştii. Viitorul cronicar, după cum singur mărturiseşte, îşi face studiile la colegiul iezuit din Bar. Acolo se presupune că, ar fi studiat gramatica, retorica, dialectica, aritmetica, geometria, astronomia, teologia, literatura...

dr Muresian Horia- Medic Primar Chirurgie Cardiovasculară,
- Doctor în Medicină cu drept de liberă practică: România, Italia şi USA
- Membru al American Association of Clinical Anatomists (A.A.C.A.);
- Membru al British Association of Clinical Anatomists (B.A.C.A.);
- Referent Ştiintific al revistei Clinical Anatomy- Editura Wiley (periodic al
A.A.C.A. şi al B.A.C.A.);
- Referent Ştiintific al revistei Surgical Radiologic Anatomy - Editura Springer
(periodic al Asociaţiei Europeene de Anatomie Clinic
- Referent stiintific la Clinical Anatomy, Surgical and Radiologic Anatomy, Annals of Thoracic Surgery
- Fondator al...

coperta - Atingeri - Carmen Sofianu„Am îmbrăcat iubirea în coperţi de piele./ Să o păstrez, să o apăr de trecerea timpului./ Ea e precum cartea,/ Trebuie ştearsă de praf,/ răsfoită, trăită/ între început şi sfârşit." Aceste frumoase versuri scrise de doamna Carmen Sofianu sunt expresia unei trăiri interioare de o intensitate maximă, sunt expresia unei sensibilităţi aparte, poate peste limitele normalului. Titu Maiorescu spunea că poezia, ca toate artele, trebuie să exprime frumosul, ori poeziile doamnei Sofianu din volumul „Atingeri", apărut în anul 2010 la Editura Conphys din Rm Vâlcea, exprimă frumuseţea sentimentului de...

Liu Xiaobo
Liu Xiaobo - China
Laureat al Premiului Nobel pentru pace - 2010

Pentru soţia mea, care aşteaptă în fiecare zi

Nimic nu-ţi mai rămâne de făcut, nimic
decât să mă aştepţi, împreună cu praful casei noastre
aceste straturi
acumulate din belşug, în fiecare colţ
tu nu vrei să deschizi perdelele
să laşi lumina să le strice liniştea

pe bibliotecă, mesajul scris de mână este acoperit de praf
pe covor modelul absoarbe praful
când îmi scrii o scrisoare
şi dragoste, cu vârful peniţei plin de praf
ochii mei sunt pătrunşi de durere
tu stai acolo toată ziua
fără să îndrăzneşti să te mişti
de teamă că paşii tăi vor...

Mihai Viteazul„De la 1600 nici un român n-a mai putut gândi unirea fără uriaşa lui personalitate, fără paloşul sau securea lui ridicată spre cerul dreptăţii, fără chipul lui de curată şi desăvârşită poezie tragică." (Nicolae Iorga)

Orice român ar trebui să ştie pe dinafară începutul operei „Românii supt Mihai Vodă Viteazul" scrisă de Nicolae Bălcescu, fiindcă reprezintă un model de limbă şi de frumoase simţăminte româneşti: „Deschid sfânta carte unde se află înscrisă gloria României, ca să pun înaintea fiilor ei câteva pagini din viaţa eroică a părinţilor lor. Voi arăta acele lupte uriaşe pentru libertatea...

Teleoaca George LiviuÎn bun acord cu subtitlul său, Istorie şi semnificaţie în religie, cartea cu caracter de sinteză a lui Mircea Eliade, intitulată Nostalgia originilor, consolidează ideea conform căreia istoria religiilor ar putea avea o contribuţie de primă importanţă la formarea unui nou umanism la scară planetară [1]. Pe deplin susţinut de spiritul său enciclopedic, Mircea Eliade a înţeles mai bine ca nimeni altul că restaurarea omului şi a societăţii în întregul ei constă în recuperarea ontică a sacrului, ceea ce presupune depăşirea diferenţierilor religioase, diferenţieri care au potenţat prea multele...

pseudo-scriitorulDe ce mint oamenii? Ce este minciuna şi cum este ea acceptată înăuntrul moralei? Oricâte încercări s-au intreprins, paradoxul mincinosului a rămas până astăzi încă nedezlegat. Vidul creat prin timorarea valori scriitoriceşti autentice a permis apariţia mediului ideal a damnării în numele naivităţii, a precarităţii, a ignoranţei şi a imposturii. Astăzi trăim în plin balamuc. Jean Buridan, filozof şcolastic francez din secolul al XIV-lea a născocit „Măgarul lui Buridan" pentru a-şi susţine argumentaţia: măgarul, flămând şi însetat, plasat ipotetic între o găleată cu apă şi un tain de ovăz, nu...

Nencescu MarianMonada şi armonia prestabilită
Unul dintre spiritele cele mai cultivate ale timpului său, a fost, fără îndoială, Gottfried Leibniz (1646-1716) în egală măsură matematician, diplomat şi filosof. Fiind numit în 1676 bibliotecar şi consilier al curţii de Hanovra, Leibniz găseşte timp, printre alte preocupări, să-şi elaboreze propriul sistem de filosofic bazat pe conceptul de raţionalism, noţiune ce respinge realitatea sensibilă şi schimbătoare, acceptând în schimb principiul diversităţii, ca pe o idee ce animă integrala sa operă filosofică. Principala contribuţie a filosofiei lui Leibniz, şi care...

Maria Diana PopescuDeşteptarea! Cardul de sănătate bate la uşă! E inutil să ne întrebăm cine are interese să controleze românii la capitolul „sănătatea organelor şi utilitatea lor". Germania, care a cheltuit 1,7 miliarde de euro pentru implementarea parţială a sistemului, a stopat programul. Anglia a pierdut datele a 93% din asiguraţi. Viteazul Attila porneşte un motor virusat din start, căruia alţii i-au dat „delete". După ce a reuşit mitralierea construcţiei sănătăţii, gata-gata să se sfărîme acum, de la ziduri, la personal, acesta aşteaptă să i se aplaude prestidigitaţia. Haosul domneşte în sistem, banii...

Ion MaldarescuÎn Europa secolului XXI oamenii acceptă să fie conduşi de politicieni şi oportunişti corupţi, iar România nu face excepţie, dimpotrivă. Nu românii sau ungurii, ca naţiuni/popoare sunt vinovaţi pentru situaţia creată. Cei ce dezbină din umbră, asmuţindu-ne pe unii împotriva celorlalţi, trebuie contracaraţi şi acţiunile lor nefaste, anihilate. Aceşti clovni gen „Csibi Barna" nu trebuiesc acceptaţi în societate, trebuiesc puşi la locul care li se cuvine, adică în spatele gratiilor. Ca de obicei, mass-media şi partidele politice transformă actul unui „bun de legat", într-un scandal de anvergură...

Soltan PetruPersonalităţi româneşti de prim rang

- Savant de notorietate, specialist în domeniul geometriei, topologiei şi matematicii aplicate;

- Profesor universitar, academician;
- Doctor în matematică (geometrie şi topologie);
- Doctor habilitat în matematică (cibernetică matematică);
- Fondator al noii direcţii în matematici - geometria convexităţii în spaţiile metrice, însă activitatea sa ştiinţifică este cu mult mai amplă: topologia, matematica aplicată, optimizarea muncii prin matematică;
- Doctor Honoris Causa şi membru de onoare al mai multor universităţi şi academii din lume;...

H Muresian - Anatomia arterelor coronarieneHoria Mureşian - „Anatomia clinică a arterelor coronare – studiu anatomic pe o sută de inimi umane" Editura Enciclopedică, Bucureşti, 2009
Traducere din limba engleză - Dr. Claudiu Popescu

Un superb tratat în 191 de pagini despre arterele coronare la om, scris de un clinician anatomist, cuprinzând tot ceea ce un clinician (din domeniul chirurgical sau medical) sau un anatomist ar dori să cunoască în legătură cu vasele coronare. Începe printr-un capitol documentat asupra folosirii terminologiei. Este îmbucurător pentru un anatomist să constate încurajarea de către un clinician a terminologiei...

Ghe Buzatu - coperta de carte - Maresalul Ion AntonescuApărută la Casa Editorială Demiurg din Iaşi sub prestigioasa semnătură a eminentului istoric, prof. univ. dr. Gheorghe Buzatu, biobibliografia Mareşalului Ion Antonescu adaugă un plus de informaţie referitoare la personalitatea Conducătorului Statului din perioada cea mai dificilă a istoriei moderne şi contemporane a neamului românesc, până la decembrie 1989. Titlurile capitolelor pot alcătui, de sine stătătoare, o sinteză a conţinutului: „Dreptul la adevăr", „O viaţă pentru istorie", „Cel din urmă domn al tuturor românilor", „Procesul", „333 cărţi de şi despre Mareşalul Antonescu" şi cum era...

Rotaru NicolaeÎmi strecor neputinţele fizice pe aleile din parcul Ghintuita, de parc-aş fi cine ştie ce suveran francez ros de amoruri, rătăcitor prin labirinturi pentru a avea o întâlnire adulterină cu vreo favorită de la curte. Simt, pe chelia lucioasă, căciula miţoasă de parcă ar fi o perucă, la modă în Evul Mediu european. Pingelele ghetelor cercetează gheţuşul colţos şi lucitor, de parcă ar fi solzii ridicaţi fioros pe spinarea unor balauri şerpuitori printre latenţele vegetale. Bocna de beton este invadată de bocna îngheţului produs de cele 15 grade Celsius sub zero. De gura Catelei („Mai mută-ţi...

dr Nesfantu Iftimie- Care a fost prima lucrare scrisă de dv. despre daci? întreb pe domnul Napoleon Săvescu.
- „Noi nu suntem urmaşii Romei", cu asta am început. A doua a fost „Epopeea poporului carpato-danubian", a treia "Alesul zeilor"...
- Spuneţi-ne în câteva cuvinte în ce anume au constat donaţiile societăţii „Reînvierea Daciei" pentru România?

Donaţii de milioane de dolari, privite cu suspiciune

- Vicepreşedintele nostru este profesorul urolog Mircea Golâmbu, unul dintre cei mai mari urologi ai lumii, trăieşte acum în America, la New York,
şi este profesor la New York University... Vizitând România şi văzând...

Balasa NicolaeZilele trecute am scris, contextual (cu ocazia omagierii scriitorului Marin Sorescu, 75 de ani de la naştere), un articol „Marin Sorescu şi gândirea Samkhya". Desigur, tot legat de context, pun pe hârtie şi cele câteva rânduri de acum. Motivul? În primul rând pentru a vă sugera impresii, sau mai de grabă, pentru a vă spune că nu m-am înşelat prea mult asupra aceea ce am scris, legat de festivităţi, de sărbătorirea scriitorului Marin Sorescu, omul care, după părerea mea, a trăit (din păcate, doar 60 de ani!), numai pentru a face literatură. Pentru a nu lăsa loc de interpretare, reamintesc...

ISSN, ISSN-L 2247- 4374

Editorial

Academia Romana
AOSR
Arhiepiscopia Ramnicului
Boromir
Ziarul Natiunea
Clipa.com
Uniunea Ziaristilor Profesionisti din Romania
Diana
Grand Hotel Sofianu
UAP Valcea
Editura Fortuna
Muzeul de Arta Craiova

Please publish modules in offcanvas position.