bujenita batog mihai
„Imaginaţia este mai importantă decât cunoaşterea, cunoaşterea este limitată, imaginaţia înconjoară lumea." (Albert Einstein)

În esenţă, putem considera ştiinţele ca fiind o sumă de ipoteze, unele dintre acestea validate, într-o măsură mai mare, sau mai mică, de experiment, sau prin fenomene observabile având un înalt grad de credibilitate. Desigur, în procesul definitivării unei ipoteze şi celelalte, adiacentele, îşi au factoriilor lor augmentativi însă, la un moment dat, din varii raţiuni, sau chiar prin aducerea unor probe noi, indubitabile, una din ipoteze se impune, însă nici...

General Pavel SudoplatovFinlanda a facilitat Pactul
Molotov-Ribbentrop

La 8 aprilie 1938 - povesteşte Sudoplatov - Boris Rîbkin, şeful rezidenţei NKVD din Finlanda, este convocat la Kremlin, unde Stalin şi alţi membri ai Biroului Politic îi încredinţează oficial misiunea de a oferi verbal guvernului finlandez un pact secret, fără participarea ambasadorului sovietic la Helsinki. În schimbul semnării de către Finlanda cu U.R.S.S. a unui Pact de Asistenţă Mutuală Militară şi Economică în caz de atac din partea unei terţe puteri, sovieticii ofereau finlandezilor siguranţa eternă contra unui război din partea puterilor...

Elegiile fiului risipitor
Valeriu Matei - Elegiile Fiului Risipitor, Opera Poetică
Iaşi, Editura Princeps, 2010

Am primit monumentala carte de 720 de pagini a poetului şi prozatorului Valeriu Matei din Chişinău. Îl cunosc pe autor din toamna anului 1989 când am fost în prima mea vizită la Chişinău, în Basarabia, pe când încă mai exista Uniune Sovietică. De atunci, am legat prietenii stabile cu mulţi romani basarabeni, eroi ai zilelor noastre, între care se află şi Valeriu. Pe mulţi dintre ei i-am adus (cu sprijinul societăţii Avram Iancu din New York), în vizită, în Statele Unite. La New York, la Washington şi...

Drd. Gabriel Ungureanu
Evanghelia ne spune: „Fericiţi cei curaţi cu inima, că aceia vor vedea pe Dumnezeu" (Mt 5, 8)

Creştinismul pilduitor

După cum ştim, cuvântul „creştin" semnifică apartenenţa unui individ la marea religie monoteistă, creştinismul întemeiată în anul 0, momentul naşterii lui Isus Hristos (gr. „Unsul" lui Dumnezeu). Mai exprimă filosofia şi religia creştină şi deasemeni cuvântul creştin mai poate exprima sintetic conotaţiile atributelor de blândeţe, credinţă, vitejie, iubire sau loialitate. Primi creştini, au fost ucenicii lui Isus şi, ca extracţie etnică, erau semiţi iudei, aceştia avându-şi...

Prof.univ.dr. Ion Coja
E timpul ca evreii şi maghiarii să afle
cine i-a trimis la Auschwitz pe cei 460.000 de evrei din Ungaria

Ani de zile am știut și eu, ca toată lumea, că ungurii, în comparație cu românii, sunt cei care și-au trimis la Auschwitz, la moarte adică, compatrioții evrei. Sute de mii de evrei din Ungaria, în 1944, au luat calea ferată a lagărelor de exterminare, de unde foarte puțini s-au mai întors. Cazul este bine cunoscut și mult discutat. Eu însumi, în mai multe ocazii, am scris pe această temă, mergând pe linia istoriografiei „oficiale" din România de dinainte de 1990: în timp ce evreii din...

Prof. dr. Nicolae IugaŢine de specificul cultural european un anumit tip de cunoaştere, o cultură a cercetării şi cunoaşterii sistematice, o anume reflexivitate intelectuală, după cum s-a remarcat de către diferiţi gânditori comntemporani. Am putea spune că această cunoaştere de tip reflexiv, atotcuprinzătoare sub raport cauzal, îşi are rădăcinile în gândirea lui Aristotel. In Metafizica sa (1013a), filosoful nostru vorbeşte limpede despre patru tipuri de cauze: a) materia imanentă din care ia naştere un lucru, b) forma sau modelul, c) punctul de plecare al schimbării şi d) scopul în vederea căruia se face un...

Preot Mariua CostacheSfântul Vasile cel Mare, acel „stâlp de foc până la cer", pe care l-a văzut Sfântul Efrem Sirul în pustie, înţeleptul de neîntrecut, care a dezlegat toate sofismele filosofilor şi care a demonstrat erezia arienilor, pe lângă multe alte învăţături, ne-a lăsat ca moştenire în Tradiţie şi în scris blestemele de care se tem toţi diavolii. Moliftele apar în literatura creştină din secolul al XI-lea. Aşa cum se citeşte în subtitlul Moliftelnicului, ele sunt „pentru cei ce pătimesc de la diavoli şi pentru toată neputinţa", cu alte cuvinte, sunt exorcisme pentru cazurile de persoane îndrăcite sau...

Prof. univ. dr. Constantin C. PopescuProf. univ. dr. Constantin Popescu este deschizătorul şcolii de Ecolonomie din România. Prin lucrările sale: „Creşterea care sărăceşte", „Raţionalitate şi speranţă. Paradigma întregului viu"; „Respiritualizarea. Învaţă să fii Om" (scrisă în colaborare cu prof. univ. dr. Alexandru Taşnadi) şi „Viaţa ca optimism tragic", ne invită la un dialog privitor la regiunile de dezvoltare pe care trebuie să le construim instituţional-spiritual pornind de la o nouă paradigmă ştiinţifică pe care a intitulat-o în „sănătatea întregului viu".

Ion Măldărescu: Stimate domnule profesor, în ultima vreme, aţi...

Aurel Anghel
Hai repede, la Zaria lu'Zdrangu

Aveam vreo zece ani când într-o zi l-am auzit pe moş Lalea , bunicul meu, strigându-mă din poartă:
- Aurele, măi Aurele, hai fuga la Zaria că moare o oaie.
Bunicul era veterinarul fără şcoală al satului nostru şi al celor învecinate. Era spre sfârşitul lui februarie, zăpada se batogise pe cărarea făcută între gard şi drum, glodurile începuseră să se topească ziua, noaptea îngheţau erau numai bune să aluneci şi să te trezeşti cu mâna sau cu piciorul rupte. Încep să alerg în urma lui.
- Stai măi copile, mai încet, că acum te văd cu cracii în sus.
Am mers...

Coperta cărţii Special Tasks
„SPECIAL TASKS. The Memoirs of an unwanted witness: a Soviet Spymaster"

MISIUNI SPECIALE. Memoriile unui martor nedorit: un şef sovietic de spioni - Pavel Sudoplatov, Anatoli Sudoplatov, New York, editura Little, Brown and Co., 509 pagini

Cartea de faţă a produs consternare la apariţia ei la editura Little, Brown and Co. din New York. Puţine cărţi publicate în America au provocat dezbateri atâtde aprinse între istorici ca această autobiografie a generalului-locotenent Pavel Anatolievici Sudoplatov. Printre dezvăluirile cărţii se numără:
- modul în care savanţii atomişti Oppenheimer, Fermi...

Prof. univ. dr. Buzatu Gheorghe„Istoria nu-i o religie. Istoricul nu accepta nici o dogma, nu respecta nici un lucru interzis, nu cunoaste tabù-uri. El poate sa deranjeze. Istoria nu este tot una cu morala. Istoricul nu are rolul de-a exalta ori de-a condamna, el explica. Istoria nu este sclava actualitatii. Istoricul nu aplica trecutului schemele ideologice contemporane si nu introduce in evenimentele de odinioara sensibilitatea prezentului. Istoria nu-i tot una cu memoria. Istoricul, intr-un demers stiintific, colectioneaza amintirile oamenilor, le compara intre ele, le confrunta cu documentele, cu obiectele, cu urmele...

F35Realitatea a confirmat că în trecut, poziţia unui stat în relaţiile sale internaţionale a fost determinată de capacitatea proprie de a-şi reactualiza şi demonstra puterea forţei militare. Nici în actuala conjunctură planetară situaţia nu diferă. După încetarea oficială a războiului rece şi dezmembrarea U.R.S.S., cea mai importantă forţă militară a planetei a rămas S.U.A. Exercitându-şi capacitatea de proiecţie a puterii, de disuasiune şi convingere la nivel global, inclusiv prin forţa armelor, obiectivele americane - mai mult sau mai puţin „diplomatice" au fost atinse de fiecare dată. Cu sau...

Emil ProşcanMă tot plimb prin nădejdea acestui timp, acestui pământ şi dau mereu de tine ascuns, precum copilăria celor ce nu mai pot plânge, precum locurile devenite acum deşarte, precum viaţa celor mai mulţi!

Te caut peste tot unde pământul îşi plânge nevoia mâgâierilor tale! Te caut prin câmpurile goale, prin ascunjişurile dealurilor, în urmele pădurilor retezate, prin privirile rătăcite al neantulului ireversibil şi prin toate colţurile aşteptării!

Te caut să te dojenesc, să te mângăi, să te îmbrăţişez, să mă conving că exişti! Te caut să sper, să pot să mai sper, să-mi pot chema într-o zi de dumincă...

Dr. Dinu PoştarencuLa 25 ianuarie/7 februarie 1917, redacţia Cuvântului moldovenesc a lansat apelul Jertfiţi pentru bejenarii români, în care, iniţial, publicului cititor i s-a explicat că „stăpânirea românească şi cea rusească iau măsuri pentru îndulcirea sorţii amare a bejenarilor români. Dar, după cum se ştie, ajutorul stăpânirilor nu-i îndestulător. Se cere şi ajutorul obştesc, al fiecăruia din noi". Iar în încheiere redacţia a rugat: „Jertfiţi, oameni buni, pentru fraţii noştri de un neam şi de un sânge şi Dumnezeu Sfântul vă va răsplăti pentru mâna de ajutor pe care veţi întinde-o voi în ceasul acesta de...

Harry Ross - Ubi Beneubi-bene, copertaSe spune că samuraii din Japonia medievală îşi botezau vestitele lor săbii. Născute cu multă muncă şi trecute printr-o mulţime de transformări, prin foc, batere şi călire, apoi traversând o multitudine de evenimente dramatice, aceste săbii erau onorate cu nume corespunzătoare modei poetice a acelor vremuri crunte sau primeau un nume care amintea de gloria stăpânului. Rămâneau, peste timp, urmaşilor, la fel de strălucitoare şi impresionante ca în prima zi însă din ce în ce mai înnobilate de istorie. Cam aşa văd eu viaţa domnului Harry Ross, un om pe care, exact această viaţă, nu l-a scutit de...

Dr. Petre OprişLa 14 august 1989, în ziarul „Scânteia" a fost publicat un interviu acordat de Nicolae Ceauşescu unor ziarişti de la publicaţia americană „Newsweek". Aceştia au dorit să prezinte starea de fapt din România şi au scris despre succesele şi, mai ales, despre eşecurile înregistrate de liderul P.C.R. în politica internă şi externă a ţării în anii '80. Propagandiştii P.C.R. s-au străduit să prezinte primirea jurnaliştilor americani de către Nicolae Ceauşescu drept încă o dovadă a prestigiului pe care îl avea preşedintele României în străinătate. Evident, în publicaţia oficială a P.C.R., articolele...

Prof. univ. dr. Cristian TroncotăInstituţionalizarea regimului comunist în România a însemnat şi lichidarea vechilor structuri de informaţii şi ordine publică - Siguranţa, Poliţia, Jandarmeria, Secţia a II-a de informaţii din Marele Stat Major, Serviciul Special de Informaţii - şi înlocuirea lor cu noi instituţii organizate după model sovietic: Securitatea, Miliţia şi Direcţia de Informaţii Militare. Mai întâi a avut loc, la 10 iunie 1948, o şedinţă de analiză în cadrul Secretariatului C.C. al P.M.R. la care Gheorghe Gheorghiu-Dej, Ana Pauker, Vasile Luca şi Teohari Georgescu au căzut de acord asupra structurii noii Direcţii...

Dr. Claudiu PopescuUn cet??ean s-a confruntat cu �sistemul tic?lo?it". Mai exact, a avut o jalb? ?i nu a avut �ncotro dec�t s? apeleze la Sistem. ?i cet??eanul a v?zut c? �este posibil s? pl?teasc?" (ghilimelele marcheaz? siguran?a exprim?rii prin ambiguitate) pentru ceea ce i se cuvine, unor oameni deja remunera?i. De sup?rare ?i de m�hnire ?i-a adus aminte toate nemul?umirile ?i frustr?rile, c? d? o gr?mad? de bani la s?n?tate ?i nu profit? (practic!) de �ngrijire, ba chiar e umilit, c? are rate ?i brusc creditorul a schimbat banca iar acum dob�nda e dubl?, c? risc? s? fie devorat de c�ini...

General mr. (r) Conf. univ. dr. Ilie GorjanEste un truism faptul că a conduce oamenii nu e uşor. Este chiar un act de curaj din partea celui care şi-asumă un astfel de rol, îndeosebi în perioada pe care o traversăm. Cu toate acestea, există şefi ai unor structuri organizaţionale din diverse domenii de activitate care aplică şi stăpânesc bine principiile, formele şi modalităţile specifice celor trei principale stiluri manageriale (autoritar, democratic şi liber) vehiculate în literatura de specialitate. Din păcate, însă, sunt şi unele abateri (le putem denumi generic „boli" ale stilului managerial) de la principiile la care am făcut...

Radu TheodoruCând ştiu că pe 17 ianuarie, tânărul de altădată, suplu, frumos, erou al „Aripilor Româneşti" pe faimoasele avioane de vânătoare Messerschmitt împlineşte 88 de ani de viaţă şi aproape şase decenii dedicate scrisului fiind încă „verde", este firesc să mă înduioşez şi să mă bucur cu tot sufletul de faptul, în sine şi de marile sale reuşite în romanul istoric postbelic cu subiecte din istoria României antice, medievale şi moderne, documentate, dinamice, cu personaje pozitive pline de viaţă pilduitoare în sacrificiul lor suprem pentru pământul şi neamul românesc. Iată un fragment grăitor dintr-un...

ISSN, ISSN-L 2247- 4374

Editorial

Academia Romana
AOSR
Arhiepiscopia Ramnicului
Boromir
Ziarul Natiunea
Clipa.com
Uniunea Ziaristilor Profesionisti din Romania
Diana
Grand Hotel Sofianu
UAP Valcea
Editura Fortuna
Muzeul de Arta Craiova

Please publish modules in offcanvas position.