Prof. dr. Gică ManoleTranziţia, ca timp istoric, vizează un hotar, depăşirea unor situaţii provizorii tulburi, edifică o stare de fapt căutată, premeditată. Modernizarea României, în ultimele două secole, a fost una relativă, fragmentară, imperfectă. De la fanarioţi încoace ne aflăm într-o perpetuă societate de tranziţie. Una din explicaţiile acestei nesfârşite stări de tranziţie poate consta în faptul că entitatea statală românească „modernă" a fost constituită pe un fundament greşit/eronat. Iar vinovatul nu este străinul, ci noi înşine. Adică cei care au constituit statul (începând cu Al. I. Cuza). Noi nu am...

Balasa NicolaeFagment de roman

În timp ce o ascultam pe mamaie şi încercam să despachetăm geamantanele, am auzit scârţâitul porţii din spatele casei.
- El trebuie să fie! – mi-am zis în gând şi am căutat, grăbită, în bagaje, luleaua, punga cu tutun şi sticla cu rachiu grecesc. Între timp, l-am auzit pe moş Gheorghe:
- Ioană, veni, fă, fata?
- Mai potoleşte-te, mă gălbejitule, cu ăl întrebat! Că mâine, poimâine, o iei din loc şi nu o să am cu ce să te îngrop! La popă, bani, la gropari, ca la gropari, ăla cu gorna nu suflă nici el degeaba... Fir-ar al focului de umblat! ...Şi de mat! Că m-ai mâncat de nu mai...

Alexandru ObluCapitolul al II-lea

„Dumnezeu nu joacă zaruri" a spus Albert Einstein, recunoscând, în felul acesta, indirect, perfecţiunea Universului creat de Divinitate - Creaţie pe care savanţii ca el, purtători constelaţi (geniali) de haruri înscânteiate de Acelaşi - au datoria să o lumineze, s-o desluşească şi explice semenilor lor, (celor mai puţin pătrunzători, mai puţin înluminaţi), pentru a le-o apropia de înţelegere şi de suflet. Adevărul este Unic şi sensul fiinţării acestui Adevăr este cel ce ne va face liberi cunoscându-l şi încrezători ireversibili în Izvorul Vieţii care-şi este Sieşi şi va...

Bibliopolis- Gând aniversar -

Când timpul, nemilosul operator al Trecerii, îmi dăruieşte clipe pentru suflet, mă trezesc, într-un gest reflex (consolidat sub presiunea ameninţătoare a inamicului deja invocat), întinzând mâna spre modesta-mi bibliotecă. Şi stereotipul meu ar trebui să vizeze, logic, cărţile şi revistele încă necitite sau cu lectura nefinalizată. Adesea, însă, nu se întâmplă aşa, gestul meu mecanic îndreptându-se spre raftul cu revistele BiblioPolis, volume parcurse deja în primele 2-3 zile de la primirea lor consecutivă. De ce se întâmplă asta?, ar fi o întrebare firească. Şi tot firesc...

Yasmina Moscovici

- Pictură consonantă cu primăvara vivaldiană -


Privită ca o moştenire lăsată de nume celebre, pictura florală continuă să fie una dintre cele mai agreate teme, sursă principală de inspiraţie şi pentru pictoriţa Yasmina Moscovici. Patruzeci şi una de pînze în ulei cu teme florale, reunite sub titlul „Cîte visuri şi cîte primăveri", au adus Primăvara pe simezele Muzeului Municipal din Curtea de Argeş. Yasmina Moscovici, născută în Barquisemeto, Venezuela, căsătorită cu profesorul român, filologul Paul Moscovici, a absolvit Facultatea de Filozofie din cadrul Universităţii Centrale din...

Ioan petru CulianuDacă România a avut expresioniştii ei, atunci Culianu a fost unul dintre cei mai dotaţi protagonişti în particularităţi expresioniste, suferinţă, decepţii, degenerare, eşec. A intrat poate şi în pact cu Diavolul, ca dr-ul Faust sau Giordano Bruno şi, ca urmare, a avut parte de un sfârşit înfiorător. A fost profesor universitar în Olanda şi USA unde, cercetător erudit, şi-a ales ca temă principală de cercetare fenomenele oculte care veneau în contradicţie spectaculară cu tradiţiile şi credinţa pentru care înaintaşii săi moldoveni şi-au dat adesea viaţa numai ca să le păstreze neîntinate...

Laser rusescTitlul poate suna simplu, în practică însă, oamenii de ştiinţă şi inginerii s-au străduit zeci de ani pentru a crea lasere puternice, sisteme optice speciale, tehnici de fabricare cu ţintă precisă şi alte tehnologii avansate. În scopul creării celui mai puternic laser existent în lume, proiectat pentru a fi în măsură să să declanşeze fuziunea nucleară, Rusia a lansat un proiect estimat la cca. 1,5 miliarde de dolari. Noul laser va fi folosit în studiile asupra fuziunii prin confinare inerţială (Inertial Confinement Fusion (I.C.F.). Proiectul va fi realizat în Parcul Tehnologic Sarov, situat...

Cockpit MIG-23Într-un volum de memorii, generalul de armată Anatoli I. Gribkov (şef al Statului Major al Forţelor Armate Unite ale Organizaţiei Tratatului de la Varşovia, în perioada 1976-1989) a menţionat despre faptul că „guvernul român a solicitat să i se vândă licenţa pentru fabricarea tancului T-72 şi a avionului de vânătoare MiG-23, dar a urmat un refuz politicos [din partea Kremlinului], fapt ce a făcut ca partea română să se îndepărteze şi mai mult [de U.R.S.S.]. România a fost nevoită să realizeze, în cooperare cu Iugoslavia, propriul său avion [de vânătoare-bombardament] IAR-93 şi un tanc...

Cornel Drinovan

Ludwig Andreas Feuerbach


După cum spunea Friedrich Hegel, filosofia lui reprezenta finalul istoriei, însă istoria nu s-a oprit la moartea filosofului în anul 1831. Relaţia omului cu religia şi politica în sistemul de gândire a lui Hegel era de o formă ambiguă, într-o tensiune care punea în criză chiar sistemul însuşi. Din această criză a apărut şcoala hegeliană cu diviziunile ei de dreapta, centru şi stânga. Aceste linii diferite le semnala Fridrich David Strauss, istoricul originilor creştinismului, la publicarea în 1835 a „Vieţii lui Iisus", şi se diferenţiau între ele după opiniile...

Adina Dumitrescu
- Impresii de cititor -

Neieşită încă din pasul muntos aflat lângă fostul oraş roman Caudium din sudul Italiei, aflată sub tirul de arme al samniţilor - alias - dezinteresul şi graba cititorilor sau mutarea preferinţelor literare spre fum, foc, furt, poezia încearcă de zeci de ani să treacă prin furcile caudine şi să pătrundă-n lumina tiparului. Şi pătrunde o parte, cum nu, ori aceea cu harnaşamentul cel mai uşor, cu ideile cele mai puţine, cea cu impact rapid şi direct asupra cititorului, ori cea mai savantă. Dar mai pătrunde şi cea necitită de mine, poezia acelora necitiţi de mine...

Cassandra SyndromeMetafora a fost aplicată într-o varietate de domenii: psihologie, ecologie, politică, ştiinţă, cinema, lumea corporatistă, filosofie şi a intrat în circulaţie în 1949, când filosoful francez Gaston Bachelard, referindu-se la credinţa că lucrurile ar putea fi cunoscute în prealabil, a inventat termenul „Cassandra Syndrome". Textul pe care îl prezentăm a fost scris pentru condiţiile specifice S.U.A., dar similitudinea cu situaţia actuală din România este atât de mare, încât se identifică. Despre „Legiunea incapabililor" - politicianiştii de pe plaiurile mioritice, găsesc că afirmaţia autorului...

Mihai Eminescu„Cu un ochi mai clar", pătrunzând în creaţia unor genii ca Shakespeare, Goethe sau Hugo, Eminescu răspunde unei potenţiale acuzaţii de neînţelegere a acestor clasici ai literaturii universale: trebuie ridicat gradul de cultură al publicului, dramaturgii români să înţeleagă, să se subordoneze «naţiunii lor», iar „modelele în astă privinţă sunt dramaturgii spanioli, Shakespeare, şi un autor norvegian, românilor poate prea puţin cunoscut, dramaturgul B. Bjőrnson"[1]. Căci, continuă Eminescu demonstraţia în articolul pe care îl semnează şi îl publică în „Familia" lui Iosif Vulcan...

General Erik HansenGeneralul Erik Hansen (1889-1967) a ocupat în două rânduri funcţia de şef al Misiunii Militare Germane în România (octombrie 1940 - iunie 1941; ianuarie 1943 - august 1944). Activitatea lui în ţara noastră este cunoscută graţie unui şir de documente, între care sunt de menţionat, în primul rând, lămuririle şi completările făcute de el - după întoarcerea lui din prizonieratul sovietic, în 1955 -, la lucrarea lui Andreas Hilgruber, „Hitler, König Carol II und Marschall Antonescu", care apăruse în R.F.G., într-o primă ediţie, în 1954. Acum dispunem de o informaţie bogată, din interogatoriile...

Dr. Dinu PoştarencuPledoaria nobilimii basarabene pentru studierea limbii române
în instituţiile de învăţământ din provincie

După încorporarea teritoriului dintre Prut şi Nistru al Principatului Moldovei în Imperiul Rus, pe parcursul câtorva decenii, reţeaua de şcoli din provincia românească anexată a evoluat extrem de lent. Această situaţie s-a produs din cauza dezvoltării slabe a sistemului de învăţământ din cadrul imperiului. Datele statistice sunt elocvente în acest sens: la mijlocul secolului al XIX-lea, conform unor „calcule generoase", cota ştiutorilor de carte din Imperiul Rus constituia 6% din numărul...

Alexandru Oblu

„Libertatea este dreptul de a le spune oamenilor ceea ce nu vor să audă" (George Orwell)

Am ajuns acum lângă pragul astral al „punctului temporal zero" şi indiferent dacă simţim sau nu simţim, dacă vedem ori nu vedem ce se întâmplă cu omul contemporan şi cu specia lui asediată, (ca manifestare distinctă în habitatul vieţuirii proprii şi în cosmosul de pretutindeni care-l integrează), vom observa că, de la căderea „Cortinei de fier" încoace, toţi pământenii „civilizaţi prin statalizare" trăim în plină Degringoladă socială generalizată, iar aceasta pentru că, împotriva majorităţii noastre...

Ion MăldărescuÎn absurdul spectacolelor de teatru şi circ în care trăim, vrem sau nu, „borna kilometrică 89" rămâne un reper de referinţă, nu doar pe plaiurile mioritice, ci şi la nivel global.. Complotul globalist uneltit şi parafat la Malta de cei doi malefici contemporani se repercutează în fiecare zi asupra populaţiei planetei. Mai ceva ca-n '39-'45, războaiele, „blitz-krigul" S.U.A.-N.A.T.O. împotriva tuturor se derulează cu obstinaţie fanatică. Rând pe rând, au fost îngenuncheate şi „mărunţite": Cehoslovacia, ruptă în două, Jugoslavia bombardată, mitraliată şi cu nenumărate „victime colaterale" s-a făcut...

Maria Diana Popescu

Vîntul primăverii aduce fabule cu tîlc despre programul salvator al noului guvern, care abia încearcă oceanul crizei cu degetul. În tabloul jalnic al prezentului, adîncit de vai! vreme în sufocantul haos, operează o recrudescenţă a sărăciei şi umilinţei, faţă de care sistemul actual se dovedeşte ineficient. 1-8 martie e „săptămîna patimilor” pentru bărbaţi, iar sfînta mea prudenţă nu depăşeşte marginea pe care mi-am propus s-o păzesc. Chiar de aş fi învinuită de cochetărie cu pendularea între frumuseţea pasageră şi cea a tipicului absolut, vă invit la tarabele cu mărţişoare! Deşi patosul...

Epigrame 80, Ion BindeaCasa Cărţii de Ştiinţă Cluj-Napoca pune în circuitul literar volumul aniversar „Epigrame 80", semnat de Ion Bindea, epigramistul care, într-o lume supusă fragmentării, transformîndu-se într-un generator de morală şi corecţie, află răgaz şi luptă împotriva clişeelor sociale, politice şi comportamentale. Parte dintr-o generaţie de excepţie, la frumoasa vîrstă de optzeci de ani, Ion Bindea nu numai că are inspiraţia şi curajul de a pune degetul pe rană, dar se amuză scriind cu autoritatea celui ce nu datorează nimănui nimic. Prin intermediul pieselor de colecţie care-l auto-recomandă mai bine...

Wilfried H. LangDupǎ intrarea trupelor sovietice în Bucureşti, la 30 august 1944, Puterile Axei, în special Germania, şi-au dat seama cǎ România nu mai putea fi consideratǎ aliatǎ, ci dimpotrivǎ, românii îşi îndreptaserǎ armele împotriva armatelor Axei: Germania (inclusiv Austria, Italia, Ungaria şi Japonia). Astfel, românii, civili sau militari deopotrivǎ, aflaţi atunci pe teritoriile acestor ţǎri, au intrat într-o dilemǎ cumplitǎ. Pe cine trebuiau sǎ-l urmeze? Guvernul pucist din Bucureşti, pe care nici nu-l cunoşteau sau Guvernul Naţional din Exil de la Viena în frunte cu Horia Sima şi alţi români cu...

Constantin I. BudeanuConstantin I. Budeanu (1886-1959)
- Din ciclul „Ingineria românească" -

Folosim adesea expresii de forma „Luna asta a fost frig şi am consumat mult curent electric" sau „Trebuie să plătesc curentul electric". De fapt plătim energia electrică, adică puterea electrică consumată într-un interval de timp. Consumatorul casnic plăteşte energia activă. Cosumatorii industriali plătesc şi energia reactivă, adică un supliment de energie utilizată pentru magnetizarea motoarelor electice.Omul, consumatorul nu vede nici puterea activă, nici puterea reactivă şi nici puterea deformantă, care apare în...

ISSN, ISSN-L 2247- 4374

Editorial

Academia Romana
AOSR
Arhiepiscopia Ramnicului
Boromir
Ziarul Natiunea
Clipa.com
Uniunea Ziaristilor Profesionisti din Romania
Diana
Grand Hotel Sofianu
UAP Valcea
Editura Fortuna
Muzeul de Arta Craiova

Please publish modules in offcanvas position.