„După furtunile sufletului, ca și după cele ale naturii, învie flori pe care le credeam moarte”  (Nicolae Iorga).

Întrebare retorică de actualitate: să fie o simplă coincidenţă similitudinea „neînţelepciunii” şi a prostului gust dintre creaţiile promovate de dadaism, „operele de artă” expuse pe simezele de așa-zisă artă modernă şi inepţiile obsedant-pornografice ale unor aşa-zişi „poeţi” și „artiști plastici” hip-hop de conjunctură?

Sunt din ce în ce mai rari românii care nu renunță la apartenența lor și la valorile  acestui neam aflat, de mii de ani „la poarta furtunilor și a trecerii oștilor” (Nicolae Iorga) care reușesc totuși să țină piept asaltului mizeriilor cu potcoave sunătoare grafice vândute și cumpărate la prețuri astronomice de cei la fel de idiocrați precum cuvintele scoase din căciula dadaforiei lui Tristan Tzara (nume de naştere, Sami Rosenstock).

Ca și dadaiştii, neomarxiștii globaliști, pictorii de trei parale contestă orice creaţie artistică de până la ei. Pseudo-valorile iau în derâdere și vor să distrugă  filosofia, muzica, morala, creştinismul, ridiculizează femeia cinstită, bărbatul corect, elogiază L.G.B.T.-ul non-valorile și tot ce este kitch. Non-artiștii contemporani urmează exemplul edificator recomandat de Tristan Tzara poeţilor: „Luaţi o foarfecă, luaţi un ziar şi începeţi să tăiaţi cuvinte. Băgaţi tăieturile într-o pungă, apoi scoateţi, una câte una aşa cum vă vin la mână, lipiţi-le pe o hârtie. Aţi făcut o poezie!”. Așa se face încă un pas către contracultură.

La polul opus de află adevărații artiști. Iată câteva opinii despre o valoare autentică a artei contemporane - pictorița Aurelia Rogojinaru:

Tina Popa - artist plastic

Printre creatorii de frumos, Aurelia Rogojinaru și-a legat destinul artistic în Istoria culturală a Râmnicului, pe diferite planuri ale artei plastice - deopotrivă, grafician și pictor. Fire retrasă, veșnic nemulțumită, invocă o mobilitate în receptarea lumii viabile, percepe tot ce este însuflețit și cu acestea, tot ce este natural și în devenire – să se manifeste la un moment dat în compozițiile propuse.

Peisajul este unul dintre subiectele preferate ale picturii sale în confruntarea cu realitatea ce o exprimă ca stare de spirit, devenind emoție și ca un semn de destinație. O geografieRogojinaru Aurelia picturi 2023 recognoscibilă. A încercat în diferite moduri să regăsească fantasma, o fărâmă din acele vremuri care au precedat istoria locului, marcată în ciclul „Vâlcea de odinioară” cu străzile, casele cochete, bisericile, curțile, ulițele și grădinile acestuia în diferite ipostaze ale anotimpurilor.

Astfel, în pictura Aureliei Rogojinaru realul se descompune în ritmuri interioare, în lumini și umbre ce fotografiază visele, ideile și idealurile în acord cromatic ce par mereu umede și proaspete, indiferent de domeniul ales.

Nu se desprinde niciodată de suportul material al realității concrete - avantajul zonei „Olteniei de sub munte” care are ca document pictural istoria locului - acum, uneori dispărut, alteori, mutilat.

Natura, sub toate formele ei intră în tiparele pe care sensibilitatea artistei le propune și reușește să le rezolve, indiferent de tehnica folosită - acuarelă, tuș sau ulei. Astfel, pictura ce aparține deopotrivă trecutului cu sensurile durabile ale valorilor tradiționale specifice zonei și prezentate prin semnificația adevărului despre „tot” - oameni (portrete), tradiție în contemporaneitate și natură, într-un cuvânt - viață, sunt semne că destinul artistic al Aureliei Rogojinaru nu este o întâmplare, ci o realitate autentică.

Ioan Aurel Gârjoabă - artist plastic

Doamna Aurelia Drăghici Rogojinaru  crează și expune lucrări realizate în culori de apă sau ulei care dovedesc deosebita sensibilitate și trăire interioară a artistei, având ca efect predispunerea privitorului la trăiri emoțional-estetice nebănuite. Compozițiile picturale sunt bine structurate, bine echilibrate cromatic, culorile sunt elegant armonizate, degajând energii mmagice ce produc pentru privitor o stare de liniște, de confort psihic și sufletesc.

Opera de artă are menirea de a-l face pe om mai bun, mai bogat spiritual . Lucrările expuse au prețioasa calitate de a ne transpune într-o lume magică, de a ne face mai buni, mai înțelepți.

Giampaolo Trotta - critic de artă

„Mă aflu pentru prima dată în Casa Norocea de la Curtea de Argeș, o bijuterie arhitectonică construită după Primul Război Mondial, am prilejul să admir exponatele pictoriței Aurelia Drăghici Rogojinaru, exponate care trădează  o viziune intimă. Per   ansamblu acestea par a fio inimă care pulsează într-un organism. Vedem un stil care lucrează în tradiție, în figurativ,fără culori stridente… pasteluri, aquarele, care, după părerea mea, sunt imagini care exprimă intimitate, nostalgie, pare că artista are un trecut plin de seninătate. […] Lucrările expuse sunt realizate cu multă minuțiozitate, sunt realizate cu vârful penelului, dovedind dragostea de oameni, de pământul acesta, de țară, dragostea pentru locurile natale… ”.

Remarcând stilul realist la care „cei mai mulți din întreaga lume au renunțat demult”, alături de Giampaolo Trotta și-au mai exprimat admirația pentru  lucrările expuse de pictorița Aurelia Rogojinaru: pictorița Barbara Walder (Germania), poeții Germain Droogerbroodt (Belgia), și Gabriela Căluțiu Sonnenberg (Spania). (Curtea de Argeș - 30 mai 2019)