Popescu Florin PentegosProgresele ştiinţifice devin din ce în ce mai importante, iar pictura începe să împrumute elemente tehnice. Florin Popescu-Pentegos îşi imaginează prin arta sa lumi neaflate ale Universului, iar prin picturile sale părticele din ele sunt aduse la viaţă. Pentegos ştie să le caute, dar mai ales ştie cum. Fantasticul irumpe intempestiv într-o realitate previzibilă în esenţă şi în detaliu, frizează o imaginaţie extraordiară, miza ficţională fiind cartografierea unor realităţii aflate doar în mintea sa (neoexistenţialism pictural?), dar care generează o miză considerabilă de semnificaţii. Prima privire îndreptată spre lucrările artistului plastic Florin Popescu-Pentegos conturează confirmarea ideii de provocare artistică, a senzaţiei austere ca şi revelaţie a creativităţii de factură Space Art. Artistul nu solicită privitorului o simplă percepţie virtuală, mai mult sau mai puţin avizată şi estetizată, el îi sugerează regândirea motivelor tratate sub imperiul propriei inspiraţii. Florin Popescu-Pentegos combină într-o manieră stilizată viziuni spaţiale cu detalii „selenare", alternând pensulaţiile stilului propriu, cu anumite conexiuni salvadordaliene. Simţul artistic ponderat şi bine controlat al policromiei îşi trage esenţa din îmbinarea a două stări sufleteşti, implicit plastice: evocarea spaţiului intergalactic şi legătura cu „solul" necunoscut şi sordid al planetelor „X", dihotomia între dinamica generoasă a sugerării infinitului spaţial şi impactul cu noile „civilizaţii".

De remarcat forţa şi îndrăzneala pe care plasticianul o dovedeşte, alăturând în compoziţiile sale o serie de tonuri şi semitonuri prin care îmbogăţeşte conceptele plastice ale cromatismului. Pictorul adaugă sedimentelor sale vizual-estetice, distilate laborios, unghiuri noi, personalizate, de panoramare, dispersare şi transfocare a elementelor constitutive, printr-un subtil joc de lumini şi umbre nepămîntene. Agentul acestor apariţii şi corpuri cereşti neobişnuit de armoniaose este culoarea, care îşi manifestă tonurile şi rafinamentele, trecînd peste formele şi figurile spaţiale imaginare ca un burete viu. Substanţa comună care circulă diferenţiat prin imagini, felul lor de a fi de faţă, fie ca vorbim despre un arbore intergalactic, despre un sol care îşi aştepată locuitorii sau tace resemnat în pustiul de verde şi albastru, toate formele deţin o tensiune de rafinată apariţie şi dispariţie cromatică, de aceeaşi intensitate şi factură, de acelaşi straniu important şi sugestiv. Imaginaţia pictorului care aproximează lumi noi, neştiute şi culorile vii sau pastelate care le identifică, se întîlneşte cu măiestria redării, cu exuberanţa cromatică, toate surprinzînd imediateţea comunicativă a unui tot ştinţifico-fantastic, derulat sub ochii privitorului. Pentegos fixează pe pânze aproximări ale universului imaginat, restituiri ale unor forme înăbuşite în cenuşa Universului, a căror fundamentală justificare este dată de picturalitatea pe care ne-o oferă. De la fiecare unghi pînă la ţâşnirile nonpământene, respiră o geometrie aleatorie, a cărei spaţialitate pustie şi relaxată se traduce în calităţi coloristice generatoare de lirism pictural. Dimeza Art-emis PentegosMicrocosmosurile sale, fie de consistenţă cristalină, fie evanescent-vaporoasă, aflate sub un fel de secetă sau îngheţ astral, îşi oferă registrul virgin, cerând totodată o atitudine contemplativă înaltă, cheltuindu-şi specificul din substanţa colorismului, din felul în care Pentegos aproximează lumi înainte de Facere, lucruri inexistente pe linia de vibraţie, printr-un recurs decisiv la culorile care dau credibilitate formelor, le conferă identitate, asigură repertoriul de nuanţe, de la fior la straniu pînă la acceptare, inventând o atmosferă, producînd o viaţă încremenită în esenţă.

Genul fantasy în pictură este acum deschis, publicul şi-a format un apetit pentru astfel de picturi. Artiştii, dacă vor să abordeze cu succes acest segment, trebuie să vină cu idei noi, să construiască motive inedite, simboluri care nu au mai fost până acum folosite. Acest lucru face Pentegos şi reuşeşte să vină cu elemente noi. Interferenţa dintre spaţiul nedefinit şi muchiile ondulate ale „dunelor" alcătuiesc o structură imagistică amintind de aspiraţii impresioniste, dar cromatica primeşte un plus de picturalitate, refuzând însă decorativismul. Prin derulările sale picturale, Florin Popescu-Pentegos se înscrie în eşalonul novatorilor tineri în materie de expresie plastică.

Florin Popescu-Pentegos

Absolvent al Liceului de Arte Plastice din Râmnicu Vâlcea, a urmat cursurile Facultăţii de Psihologie din cadrul Universitații Ecologice din Bucureşti. Printre abilităţile profesionale se regăseşte experiența în grafică digitală, cu practicarea softurilor: Photoshop, Ilustrator, Dreamweaver, Flash, Maya 3D, Corel Draw. Genul de artă pe care il practică Florin Popescu-Pentegos se încadreaza la categoria Space Art.

Expoziții colective și de grup:
- 1991 - Expoziție colectivă - Galeriile Artex ale UAP Rm. Vâlcea.
- 1992 - Expoziție colectivă - Muzeul Județean de Istorie Rm. Vâlcea.
- 1993 - Expoziție colectivă - Galeriile Artex ale UAP Rm. Vâlcea.
- 1994 - Expoziție colectivă - Galeriile Artex ale UAP Rm. Vâlcea.
- 1994 - Expoziție colectivă - Casa Memorială Anton Pann.
- 1994 - Expoziție colectivă - București.
- 2001 - Expoziție colectivă - Galeria de Sud Rm. Vâlcea - Dan Tudor Art
Agency.
- 2001 - Expoziție colectivă - Galeria de Nord Rm. Vâlcea - Dan Tudor Art
Agency.
- 2002 - Expoziție colectivă - Galerya.ro Rm. Vâlcea - Dan Tudor Art Agency.
- 2009 - BIENALA BAPALARV- Expozitie de grup - Galeriile Artex ale UAP Rm.
Vâlcea.
A primit Premiul III pentru grafică la concursul "Children can not defend themselves from AIDS" organizat de Arhigraf Rm. Vâlcea
Lucrările sale se află în colecții particulare din România, Olanda, Germania, SUA şi Anglia.

(Grafica foto - Ion Măldărescu)